Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Consumentenkoop

Specificaties
E-book, 156 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Wolters Kluwer | 4e druk, 2019
ISBN13: 9789013144802
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Koop en ruil
Wolters Kluwer Epub met watermerkbeveiliging 4e druk, 2019 9789013144802
Onderdeel van serie Monografieën BW - Serie A & B
Direct te downloaden

Samenvatting

De consumentenkoop is hoogstwaarschijnlijk de meest gesloten overeenkomst in Nederland. Deze titel bevat een beknopt maar diepgaand overzicht van het consumentenkooprecht met bijzondere aandacht voor levering van digitale inhoud. De publicatie vormt het ideale hulpmiddel voor rechtshulpverleners die consumenten of ondernemers bijstaan in een geschil.

Per dag vinden in Nederland miljoenen consumentenkopen plaats. De bescherming van de consument-koper rust wettelijk op tal van bepalingen en regels.

Consumentenkoop bevat een beknopt maar diepgaand overzicht van het consumentenkooprecht. Hierbij schroomt de auteur niet stelling te nemen binnen lopende debatten. De titel toont een accuraat en ‘bij de tijd’ beeld, met bijzondere aandacht voor de levering van digitale inhoud.

De titel schenkt aandacht aan de bepalingen in de kooptitel (titel 7.1 BW). Net als aan de regels inzake niet-nakoming in het geval van een consumentenkoop van dwingende rechtelijke aard.

Hiernaast is een aantal bijzondere regels ingevoerd die alleen voor de consumentenkoop gelden. Deze regels staan centraal in deze monografie.

Op daartoe aanleiding gevende punten wordt tevens aandacht besteed aan:
-de richtlijn consumentenkoop uit 1999
-de nieuwe richtlijn consumentenkoop
-de richtlijn digitale inhoud uit 2019
-de richtlijn consumentenrechten uit 2011

‘Consumentenkoop’ biedt praktische assistentie voor rechtshulpverleners die consumenten of ondernemers ondersteunen bij een geschil over een consumentenovereenkomst.

Specificaties

ISBN13:9789013144802
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:156
Druk:4
Verschijningsdatum:27-8-2019
ISSN:
Jongbloed:Koop en ruil

Over Marco Loos

Marco Loos is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het Europees consumentenrecht, aan de Universiteit van Amsterdam en onder meer lid van de Study Group on a European Civil Code en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

Andere boeken door Marco Loos

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingenlijst / XI
Verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1
Algemeen / 1
1 Inleiding / 1
2 Plaats en ontstaan van de regeling / 2
3 Dwingendrechtelijke karakter / 3
4 Bijzondere bepalingen voor consumentenkoopovereenkomsten / 6
5 Regels buiten titel 7.1 van belang voor de consumentenkoop / 7
6 Internationale consumentenkoopovereenkomsten / 8
7 Rechtsvergelijking / 9
8 Toekomstige ontwikkelingen / 12

HOOFDSTUK 2
Begrip ‘consumentenkoop’ / 15
9 Omschrijving en toepassingsgebied / 15
10 Object van de koopovereenkomst / 16
11 Het begrip ‘consument’ / 22
12 Het begrip ‘verkoper’ / 24
13 Reflexwerking van de regeling van de consumentenkoop / 26

HOOFDSTUK 3
Totstandkoming / 27
14 Aanbod en aanvaarding / 27
15 Prijs / 30
16 Bijkomende kosten / 31
17 Informatieplichten bij consumentenovereenkomsten / 32
18 Bedenktijd en ontbindingsbevoegdheid bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten / 38
19 Gevolgen van ontbinding tijdens de bedenktijd / 44
20 Wilsgebreken / 46
21 Wilsvertrouwensleer, geestelijke stoornis en handelingsonbekwaamheid / 49
22 Oneerlijke handelspraktijken / 50
23 Ongevraagde toezending / 52

HOOFDSTUK 4
Uitleg, garanties en after sales services / 55
24 Uitleg / 55
25 Garanties en garantiebewijzen / 55
26 After sales services / 60

HOOFDSTUK 5
Verplichtingen van de verkoper / 63
27 Drie hoofdverplichtingen / 63
28 Aflevering / 63
29 Risico-overgang / 66
30 Conformiteitsvereiste / 68
31 Bewijslastverdeling ten aanzien van (non-)conformiteit / 73
32 Non-conformiteit bij installatie en montage / 76
32a Conformiteit van digitale inhoud en goederen met digitale elementen / 77

HOOFDSTUK 6
Gevolgen van niet-nakoming door de verkoper / 83
33 Algemeen / 83
34 Verzuim bij uitblijvende levering / 83
35 Het recht op nakoming / 85
36 Ontbinding en prijsvermindering / 90
37 Gebruiksvergoeding bij ontbinding en vervanging / 93
38 Schadevergoeding / 94
39 Verhaal verkoper / 97
40 Klachtplicht en verval- en verjaringstermijnen / 98

HOOFDSTUK 7
Verplichtingen van de koper / 103
41 Betaling van de koopprijs / 103
42 Inontvangstname van de zaak / 105
43 Zorgplicht koper / 105

HOOFDSTUK 8
Gevolgen van niet-nakoming door de koper / 107
44 Niet betalen van de koopprijs / 107
45 Schuldeisersverzuim van de koper / 108

HOOFDSTUK 9
Consumentenkoop en derden / 111
46 Algemeen / 111
47 Kwalitatieve rechten bij overdracht van de zaak aan een andere consument / 111
48 Directe aansprakelijkheid van de producent en de voorschakel / 113
49 Consumentenkoop en franchising / 115

Trefwoordenregister / 117
Jurisprudentieregister / 123
Monografieën BW / 131

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Consumentenkoop