Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Erfpacht en opstal

Specificaties
Paperback, 148 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 4e druk, 2019
ISBN13: 9789013153927
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 4e druk, 2019 9789013153927
Onderdeel van serie Monografieën BW - Serie A & B
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze uitgave vormt het ideale handboek voor elke jurist, student of andere belanghebbende die meer wil weten over erfpacht en opstal. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van de praktijk, de jurisprudentie en de literatuur betreffende de rechten omtrent erfpacht en opstal.

Erfpacht vormt na eigendom het meest omvattende genotsrecht met betrekking tot onroerende zaken. Naast overheden maken een toenemend aantal burgers, ondernemingen en private organisaties gebruik van deze rechtsvorm om hun grond aan derden uit te geven. Erfpacht en Opstal zet dit rechtsgebied op overzichtelijke wijze uiteen. Zowel de wetenschappelijke invalshoek als de rechtspraktijk ontvangen hierbij ruime aandacht.

De auteurs besteden extra aandacht aan de bijzondere aspecten van de gemeentelijke erfpacht. Ook behandelt de uitgave de relatie tussen het erfpachtrecht en andere beperkte en persoonlijke rechten, zoals hypotheek en huur.

Het recht van opstal is daarnaast in de afgelopen decennia van grotere maatschappelijke betekenis geworden door de toepassing voor het juridisch ontwerp van meervoudig ruimtegebruik. De laatste hoofdstukken van deze monografie zijn daarom gewijd aan het recht van opstal.

Vernieuwende toepassingen van het erfpachtrecht en het opstalrecht gaan veelal gepaard met de discussie over elasticiteit van ons goederenrecht; een kwestie die ook in deze monografie niet ontbreekt.

Naast behandeling van rechtsontwikkeling ligt de focus van ‘Erfpacht en opstal’ tevens op toepassing en vraagstukken in de rechtspraktijk. De titel levert een volledig en actueel beeld van de praktijk, de jurisprudentie en de literatuur betreffende de rechten van erfpacht en opstal.

Kortom: het meest complete en actuele handboek voor iedereen met interesse in erfpacht en opstal.

Specificaties

ISBN13:9789013153927
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:148
Druk:4
Verschijningsdatum:19-6-2019
ISSN:

Over Hendrik Ploeger

Hendrik Ploeger studeerde Nederlands recht in Leiden en notarieel recht aan de VU te Amsterdam. In 1997 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op het onderwerp Horizontale splitsing van eigendom. Hij was werkzaam aan de Rijksuniversiteit Leiden en voor een tweetal notariële samenwerkingsverbanden in de Haagse regio. Sinds 2001 is hij als universitair docent verbonden aan de Technische Universiteit Delft.

Andere boeken door Hendrik Ploeger

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XI
Lijst van (verkort) aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Algemeen / 1

HOOFDSTUK 2
De maatschappelijke betekenis van het erfpachtrecht / 3
2 Enkele historische notities / 3
3 Toepassingen van het erfpachtrecht / 4
4 Gemeentelijke erfpacht / 5
5 Erfpacht in enkele Europese landen / 8

HOOFDSTUK 3
Plaats van het erfpachtrecht binnen het vermogensrecht / 11
6 Titel 5.7: algemeen karakter / 11
7 Redelijkheid en billijkheid / 12
8 Algemene voorwaarden (AV) / 13
9 De overeenkomst tot vestiging of overdracht van het erfpachtrecht / 17
10 Partijbedoelingen bij vestiging en overdracht: uitleg van de akte / 18
11 Overgangsrecht / 20

HOOFDSTUK 4
Aard en omvang van het erfpachtrecht / 23
12 Zakelijke werking van erfpachtbedingen / 23
13 Essentiële kenmerken van het erfpachtrecht / 24
14 Dwingend recht in titel 5.7 / 25
15 Aanvullend recht in titel 5.7 / 25

HOOFDSTUK 5
Erfpacht vergeleken met andere rechten / 29
16 Overeenkomsten en verschillen / 29

HOOFDSTUK 6
Erfpacht en de overheid / 33
17 Kaders voor gronduitgifte door de overheid / 33
18 Toepasselijke wettelijke regelingen / 37
19 Toetsing van erfpachtverhoudingen / 39

HOOFDSTUK 7
Ontstaan en duur van het erfpachtrecht / 41
20 Ontstaan door vestiging / 41
21 Ontstaan door verjaring / 42
22 Overdracht onder voorbehoud van een erfpachtrecht / 43
23 Duur van het erfpachtrecht / 44
24 Einde van het erfpachtrecht / 45

HOOFDSTUK 8
Financiële verplichtingen van de erfpachter / 47
25 De tegenprestatie van de erfpacht; de canon / 47
26 Canonvaststelling, -aanpassing, -herziening en afkoop / 48
27 Aansprakelijkheid voor canonbetalingen / 52
28 Andere financiële lasten van de erfpachter / 53
29 Risicoaansprakelijkheid voor gebreken in de opstal / 54
30 Fiscale aspecten / 54

HOOFDSTUK 9
Het genot van de erfpachter / 57
31 Algemeen / 57
32 De bestemming en inrichting van de onroerende zaak / 58
33 Het gebruik en onderhoud van grond en opstallen / 59
34 Ruimtelijke en temporele beperkingen / 60
35 Enkele andere aspecten / 61

HOOFDSTUK 10
Overdracht, toedeling en splitsing / 63
36 De overdraagbaarheid van het erfpachtrecht / 63
37 Vervangende machtiging / 64
38 (On)toelaatbare voorwaarden voor toestemming / 64
39 Verticale splitsing van het erfpachtrecht / 65
40 Splitsing in appartementsrechten / 65

HOOFDSTUK 11
De vestiging van beperkte en persoonlijke rechten / 69
41 Algemeen / 69
42 Hypotheek / 70
43 Erfdienstbaarheden / 71
44 Ondererfpacht / 71
45 Opstal / 72
46 Mandeligheid / 73
47 Huur en verhuur (pacht) / 73

HOOFDSTUK 12
Niet-nakoming van verplichtingen / 75
48 Toepasselijkheid van regelingen uit Boek 3 en Boek 6 / 75
49 Niet-nakoming door eigenaar en erfpachter / 76

HOOFDSTUK 13
Het einde, wijziging en verlenging van het erfpachtrecht / 79
50 Wijzen van beëindiging van het erfpachtrecht / 79
51 Rechtsgevolgen van de beëindiging / 81
52 Vergoeding bij het einde van het erfpachtrecht / 82
53 Doorlopen tijdelijk erfpachtrecht op grond van art. 5:98 / 84
54 Recht op heruitgifte / 85
55 Wijziging van de erfpachtvoorwaarden / 86
56 Opheffing en wijziging van het erfpachtrecht wegens onvoorziene omstandigheden / 87

HOOFDSTUK 14
Het recht van opstal: algemene kenmerken en toepassing / 89
57 Achtergrond van het opstalrecht / 89
58 Historie van het opstalrecht / 91
59 Opstalrecht en erfpachtrecht / 91
60 Zelfstandig en afhankelijk opstalrecht / 93
61 Opstalrecht in het buitenland / 94
62 Toepassing van opstalrecht: algemeen / 96
63 Gebouwen en werken / 97
64 Beplantingen / 102

HOOFDSTUK 15
Ontstaan, duur en einde van het recht van opstal / 103
65 Ontstaan door vestiging / 103
66 Ontstaan door verjaring / 104
67 Eigendomsverkrijging door de opstaller / 104
68 Duur en einde van het recht van opstal / 105
69 Waardevergoeding bij einde van het recht van opstal / 106

HOOFDSTUK 16
Rechten en verplichtingen van de opstaller / 107
70 Inleiding / 107
71 De tegenprestatie van het recht van opstal; de retributie / 107
72 Rechten met betrekking tot de opstallen / 107
73 Vestiging van beperkte en persoonlijke rechten / 108
74 Verhouding tussen opstaller en eigenaar; redelijkheid en billijkheid / 109
75 Het genot van de opstaller met betrekking tot de grond / 110
76 Uitbreiding van de bevoegdheden van de opstaller / 110

Jurisprudentieregister / 113
Artikelenregister / 119
Trefwoordenregister / 123
Monografieën BW / 127

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Erfpacht en opstal