Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

Specificaties
Paperback, 292 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 2e druk, 2021
ISBN13: 9789013156058
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Omgevingsrecht
Wolters Kluwer 2e druk, 2021 9789013156058
Onderdeel van serie Bestuursrecht in praktijk
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze publicatie brengt op toegankelijke wijze de hoofdlijnen van de Omgevingswet in kaart, inclusief het onderliggende systeem en de zes kerninstrumenten. Deze tweede druk is geheel herzien en bevat onder meer een extra hoofdstuk over voorbereidingsprocedures en rechtsbescherming. Ook zijn diverse overzichtelijke tabellen en schema’s opgenomen voor de praktijk.

Met de stelselherziening van het omgevingsrecht komt een groot deel van de regels over de fysieke leefomgeving samen in één wettelijk stelsel. Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet geeft op toegankelijke wijze inzicht in de werking van het stelsel van de Omgevingswet en de zes kerninstrumenten.

Hoewel er veel over de Omgevingswet wordt gepubliceerd, zijn deze publicaties doorgaans toegespitst op specifieke deelonderwerpen zoals een bepaald juridisch instrument of een deelgebied van het omgevingsrecht. Deze titel onderscheidt zich door de onderliggende systematiek van het wettelijke stelsel te schetsen.

Omgevingswet kerninstrumenten
De titel beschrijft daarnaast de belangrijkste kenmerken van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet, waarbij ook wordt ingegaan op de onderlinge verhouding. De zes instrumenten zijn:
- de omgevingsvisie
- het programma
- de decentrale regels, zoals het omgevingsplan
- de algemene rijksregels
- de omgevingsvergunning
- het projectbesluit

Ook wordt ingegaan op aanverwante onderwerpen, zoals handhaving. Nieuw ten opzichte van de eerste druk is de toevoeging van een hoofdstuk over voorbereidingsprocedures en rechtsbescherming. In deze geheel herziene tweede druk wordt uitgegaan van de stand van de wetgeving op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet is van grote waarde voor iedereen die in de praktijk bezig is met het omgevingsrecht en met de komst van de Omgevingswet. Denk aan juristen en medewerkers van overheden (decentraal/centraal), maar ook aan advocaten, belangenvertegenwoordigers, uitvoeringsinstellingen en andere geïnteresseerden die te maken krijgen met dit nieuwe wettelijke stelsel.

Specificaties

ISBN13:9789013156058
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:292
Druk:2
Verschijningsdatum:17-5-2021
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst met afkortingen / XV

HOOFDSTUK 1 Het systeem van de Omgevingswet / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Duiding van het omgevingsrecht en aanleiding voor de stelselherziening / 2
1.2.1 Korte duiding van het omgevingsrecht / 2
1.2.2 Aanleiding voor de stelselherziening / 3
1.3 De verbeterdoelen van de stelselherziening / 5
1.4 De architectuur van het stelsel / 6
1.4.1 Inleiding / 6
1.4.2 De structuur van de wetgeving / 6
1.4.3 Kerninstrumenten / 10
1.4.4 Terminologie / 14
1.5 Onderdelen van de stelselherziening / 15

HOOFDSTUK 2 Omgevingswet: toepassingsgebied en doelen / 21
2.1 Inleiding / 21
2.2 Fysieke leefomgeving / 21
2.3 Activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving / 23
2.4 Doelen en belangen / 26
2.4.1 Inleiding / 26
2.4.2 Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet / 26
2.4.3 Specifieke afwegingskaders / 29
2.5 Subsidiariteitsbeginsel / 31
2.6 Verhouding tot andere wetgeving / 32

HOOFDSTUK 3 De omgevingsvisie en het programma / 35
3.1 Inleiding / 35
3.2 De omgevingsvisie / 35
3.2.1 Inleiding / 35
3.2.2 Inhoud / 35
3.2.3 Rechtskarakter en totstandkoming / 37
3.2.4 Gezamenlijke vaststelling / 40
3.3 Het programma / 40
3.3.1 Inleiding / 40
3.3.2 Inhoud / 42
3.3.3 Rechtskarakter en totstandkoming / 43
3.3.4 Gezamenlijke vaststelling / 44
3.3.5 Gebiedsontwikkeling / 44
3.4 Verhouding tussen omgevingsvisie en programma / 45
3.5 Programma’s met een programmatische aanpak / 47
3.5.1 Toepassingsbereik / 47
3.5.2 Rechtskarakter en inhoud / 48
3.5.3 Totstandkoming / 50
3.5.4 Toepassing in de praktijk / 50

HOOFDSTUK 4 Decentrale regels / 53
4.1 Inleiding / 53
4.2 Het omgevingsplan / 54
4.2.1 Rechtskarakter, reikwijdte en subsidiariteit / 54
4.2.2 Bevoegdheid, totstandkoming, vorm en geldingsduur / 57
4.3 Regels binnen het omgevingsplan / 60
4.3.1 Regels over functies en locaties / 61
4.3.2 Voorbeschermingsregels / 64
4.3.3 Algemene regels over activiteiten en maatwerkregels / 65
4.3.4 Meldings- en vergunningplichten / 66
4.3.5 Gemeentelijke omgevingswaarden / 66
4.3.6 Regels over programma’s / 67
4.3.7 Aanvullingsregelgeving / 68
4.4 Enkele toepassingsmogelijkheden / 69
4.4.1 Inleiding / 69
4.4.2 Open normen / 69
4.4.3 Gebodsbepalingen / 70
4.4.4 Gebruiksruimte / 70
4.5 Overgangsfase / 72
4.6 Verschillen tussen bestemmingsplan en omgevingsplan / 74
4.7 Waterschapsverordening en omgevingsverordening / 76
4.7.1 Reikwijdte, totstandkoming en rechtsbescherming, regels binnen de verordeningen / 76
4.7.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de decentrale regels / 79

HOOFDSTUK 5 Algemene rijksregels / 81
5.1 Inleiding / 81
5.2 Schets van de algemene rijksregels / 81
5.2.1 Inleiding / 81
5.2.2 Toepassingsbereik / 83
5.2.3 Het loslaten van het inrichtingenbegrip / 86
5.2.4 Structuur / 91
5.2.5 Melding / 93
5.3 Mogelijkheid van maatwerkregels en maatwerkvoorschriften / 94
5.3.1 Algemeen / 94
5.3.2 Maatwerkregels / 97
5.3.3 Maatwerkvoorschriften / 98
5.4 Bevoegd gezag bij algemene rijksregels / 99

HOOFDSTUK 6 De omgevingsvergunning / 103
6.1 Inleiding / 103
6.2 Korte schets van de omgevingsvergunning / 104
6.2.1 Reikwijdte / 104
6.2.2 Landelijke vergunningplichten / 104
6.2.3 Decentrale vergunningplichten / 106
6.2.4 Vergunningplichtige en vergunningvrije gevallen / 107
6.2.5 Verboden en normadressaat / 108
6.2.6 Een vergunning voor één of meer activiteiten / 110
6.3 Bevoegd gezag en betrokkenheid van andere bestuursorganen / 112
6.3.1 Algemeen / 112
6.3.2 Bevoegd gezag enkelvoudige aanvragen / 113
6.3.3 Bevoegd gezag meervoudige aanvragen / 113
6.3.4 Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag / 114
6.3.5 Flexibiliteitsregeling / 114
6.3.6 Betrokkenheid van andere bestuursorganen / 114
6.4 Beoordelingsregels / 117
6.5 Totstandkomingsprocedure / 119
6.5.1 Voorbereidingsprocedure / 119
6.5.2 Inwerkingtreding en rechtsbescherming / 120
6.6 Overgangsrecht / 121
6.7 Enkele veranderingen ten opzichte van eerder bestaande vergunningplichten / 122
6.7.1 Overzicht geïntegreerde vergunningplichtige activiteiten / 122
6.7.2 Omgevingsplanactiviteit (en de relatie met een bouwactiviteit) / 127

HOOFDSTUK 7 Het projectbesluit / 131
7.1 Inleiding / 131
7.2 Project / 132
7.3 Het projectbesluit / 133
7.3.1 Inhoud, reikwijdte en bevoegd gezag / 133
7.3.2 Totstandkoming / 135
7.3.3 Rechtskarakter / 145
7.3.4 Juridisch kader en doorzettingsmacht / 147
7.3.5 Handhaving / 150
7.4 Procedure voor gemeentelijke projecten van publiek belang / 151
7.5 Besluitvorming over een samenstel van activiteiten: instrumentkeuze / 152

HOOFDSTUK 8 Handhaving / 155
8.1 Inleiding / 155
8.2 Bestuursrechtelijke handhaving / 156
8.2.1 De bestuursrechtelijke handhavingstaak / 156
8.2.2 Bevoegd gezag / 156
8.2.3 Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders / 159
8.2.4 Sanctiebevoegdheden / 160
8.2.5 Handhaving van de zorgplicht / 167
8.3 Kwaliteitsbevordering en afstemming uitvoering en handhaving / 168
8.3.1 Inleiding / 168
8.3.2 Kwaliteit van uitvoering en handhaving en omgevingsdiensten / 169
8.3.3 Informatieverstrekking en afstemming / 170
8.4 Strafrechtelijke handhaving via de Wet op de economische delicten / 171

HOOFDSTUK 9 Voorbereidingsprocedures en rechtsbescherming / 179
9.1 Inleiding / 179
9.2 Voorbereidingsprocedures / 179
9.2.1 Algemeen / 179
9.2.2 Algemene aanvullingen op de uniforme openbare voorbereidingsprocedure / 180
9.2.3 Voorbereidingsprocedure per kerninstrument en specifieke aanvullende vereisten / 181
9.3 Participatie / 189
9.3.1 Algemeen / 189
9.3.2 Participatie bij kerninstrumenten Omgevingswet / 190
9.3.3 Uitzonderingen / 191
9.3.4 Inhoudelijke eisen aan participatie / 191
9.3.5 Rol van het bevoegd gezag / 192
9.3.6 Rol van de bestuursrechter / 193
9.3.7 Regels over participatie / 193
9.4 Rechtsbescherming / 195
9.4.1 Algemeen / 195
9.4.2 Rechtsbescherming per kerninstrument / 196
9.4.3 Bijzonderheden bestuursprocesrecht Omgevingswet / 197
9.4.4 Bestuursprocesrecht bij aanvullende instrumenten / 199
9.5 De coördinatieregeling van afdeling 3.5 Awb / 200
9.5.1 Algemeen / 200
9.5.2 Toepassing afdeling 3.5 Awb op projectbesluiten / 200
9.5.3 Toepassing afdeling 3.5 Awb op andere besluiten op grond van Omgevingswet / 202
9.6 Overzicht rechtsbescherming / 203

HOOFDSTUK 10 Doelstellingen voor de fysieke leefomgeving en instrumentkeuze / 205
10.1 Inleiding / 205
10.2 Omgevingswaarden en andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving / 205
10.3 Doorwerking van beleid / 207
10.4 Omgevingswaarden / 212
10.4.1 Inleiding / 212
10.4.2 Kenmerken / 212
10.4.3 Vaststelling / 215
10.4.4 Juridische gevolgen volgens de Omgevingswet / 218
10.4.5 Toepassingsmogelijkheden / 220
10.4.6 Aanvullende en afwijkende decentrale omgevingswaarden / 222
10.4.7 Checklists inzet facultatieve decentrale omgevingswaarden / 223
10.5 Inzet van niet-juridische instrumenten / 226
10.6 Voorbeelden instrumentkeuze / 226

BIJLAGEN
BIJLAGE 1 Transponeringstabellen / 231
BIJLAGE 2 Begrippenlijst / 259

Over de auteurs / 265
Trefwoordenregister / 267

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet