Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte rondom de feestdagen zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen

Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2020

Specificaties
Paperback, 488 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013156782
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013156782
Onderdeel van serie Sociaal Memo Ziekte & Zorg
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Sociale zekerheid op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg is altijd in beweging. Natuurlijk wilt u als professional op dit gebied volledig geïnformeerd zijn over alle recente ontwikkelingen op dit dynamische terrein.

Sociaal Memo Ziekte en Zorg 2020 stelt u daarom op kernachtige wijze op de hoogte van alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving in een compact en handzaam overzicht. De uitgave staat bekend door haar unieke benadering; u vindt per wet een compleet en puntsgewijs memo, gegroepeerd per onderwerp. Alle kernpunten van belang omtrent ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg worden behandeld. Denk hierbij aan thema’s als wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en zorgtoeslag. Maar ook de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en de Jeugdwet komen aan bod. Om bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst het memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

In deze vernieuwde 2020-editie is veel aandacht besteed aan recente ontwikkelingen en de uitgave is volledig herzien naar de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2020. In het bijzonder komen aan de orde:
- de diverse maatregelen uit het noodpakket voor banen en economie die wegens de coronacrisis zijn genomen, zoals de doorbetaling van het pgb ondanks niet-verleende zorg
- de opname van paramedische herstelzorg na ernstige Covid-19
- aanpassingen in de ZW/WIA/WAO/Wajong door invoering van het aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020
- nieuwe controlevoorschriften Ziektewet
- aanpassingen in de Wajong-inkomensondersteuning tijdens scholing per 1 september 2020
- aanpassingen in de berekening van de eigen bijdrage Wmo en Wet langdurige zorg aan het abonnementstarief en deeltijdverblijf
- aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis en de Wet langdurige zorg behoort
- alle actuele cijfers over normbedragen en percentages per 1 januari en 1 juli 2020.

Deze uitgave vormt al sinds jaar en dag het ideale naslagwerk voor professionals in sociale zekerheid op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg; zowel op het gebied van beleidsontwikkeling, als in de praktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013156782
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:488
Druk:1
Verschijningsdatum:15-9-2020

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUD
(de cursief vermelde hoofdstukken zijn opgenomen in Sociaal Memo Arbeid & Inkomen)
1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
2. Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
10. Algemene Ouderdomswet (AOW)
11. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (TROA)
12. Algemene nabestaandenwet (Anw)
13. Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
14. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen
15. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR)
21. Wet op het kindgebonden budget (WKB)
22. Wet kinderopvang (Wko)
23. Wet op de huurtoeslag (Wht)
40. Wet arbeid en zorg (WAZO)
41. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
45. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1)
46. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2)
47. Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
48. Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL)
50. Werkloosheidswet (WW)
51. Toeslagenwet (TW)
60. Participatiewet
61. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004)
62. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
63. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)
64. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
65. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
66. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
70. Ziektewet (ZW) / 23
71. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 74
72. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / 137
73. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) / 177
74. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) / 205
75. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden WW/ZW/WIA/WAO / 260
80. Zorgverzekeringswet (Zvw) / 266
81. Wet op de zorgtoeslag (Wzt) / 313
82. Wet langdurige zorg (Wlz) / 316
83. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) / 366
84. Jeugdwet / 417
90. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2020