Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Het hedendaagse personen- en familierecht

Specificaties
Paperback, 780 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 9e druk, 2020
ISBN13: 9789013157185
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 9e druk, 2020 9789013157185
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze uitgave zet het dynamische rechtsterrein van het familierecht en het civiele jeugdrecht uiteen. Een breed scala aan aanverwante rechtsgebieden passeert hierbij de revue, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Ook staat deze negende editie stil bij de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van beleid, wetgeving en jurisprudentie.

De negende editie van Het hedendaagse personen- en familierecht vormt een toegankelijke en eigentijdse inleiding tot het omvangrijke en beweeglijke rechtsterrein van het personen- en familierecht. De lezer maakt kennis met de uiteenlopende rechtsgebieden die hierbij relevant zijn, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht.

De auteurs zijn erin geslaagd een actueel overzicht vorm te geven van het nu geldende personen-, familie- en jeugdrecht. U krijgt inzicht in de actuele stand van zaken, aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen, zoals:
- Het EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind
- De ontwikkelingen in het relatie-, echtscheidings- en alimentatierecht
- De nieuwe wetgeving en jurisprudentie inzake de burgerlijke stand
- Het gezag over minderjarigen, de jeugdbeschermingsmaatregelen, draagmoederschap, de Jeugdwet en bescherming van wilsonbekwame personen

De publicatie wordt volop gebruikt als studieboek in het hoger onderwijs (universiteit en HBO), maar doet ook - mede gezien de uitgebreide registers - uitstekend dienst als naslagwerk voor iedereen die in de praktijk in aanraking komt met het personen- en familierecht. Hiermee spreekt de titel een breed lezerspubliek aan van advocaten, rechters, notarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en medewerkers in de (justitiële) jeugdhulp en andere jeugdhulpaanbieders.

Familierecht wetgeving en jurisprudentie
Het personen- en familierecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig, zowel qua wetgeving als rechtspraak. Deze negende druk is in tal van opzichten bijgewerkt om recht te doen aan deze ontwikkelingen. Zo vindt u vanzelfsprekend de laatste rechtspraak op het terrein van het familie- en jeugdrecht, inclusief het procesrecht. Ook leest u over recente ontwikkelingen in onder meer het scheidings(proces)recht, het afstammings- en gezagsrecht en de (uitwerking van de) voorstellen van de Staatscommissie Herijking ouderschap.

Specificaties

ISBN13:9789013157185
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:780
Druk:9
Verschijningsdatum:27-8-2020

Over Paul Vlaardingerbroek

Paul Vlaardingerbroek is hoogleraar Familie- en Jeugdrecht, raadsheer-plv bij het Gerechtshof in Den Bosch, rechter-plv bij de Rechtbank Rotterdam en voorzitter van de Sectie Jeugd van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Andere boeken door Paul Vlaardingerbroek

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XVII

HOOFDSTUK 1
Personen- en familierecht in ontwikkeling: een introductie / 1
1.1 Familie en gezin in Nederland vanuit sociologisch perspectief / 1
1.2 Familie en gezin vanuit juridisch perspectief / 4
1.3 Rechtsbeginselen in het personen- en familierecht / 6
1.3.1 Het beginsel van vrijheid / 6
1.3.2 Het beginsel van gelijkheid / 7
1.3.3 Het beginsel van verantwoordelijkheid / 7
1.4 Plaats van het personen- en familierecht / 9
1.4.1 Vanuit nationaal perspectief / 9
1.4.2 Vanuit internationaal perspectief / 11
1.4.2.A Wanneer is sprake van familie- en gezinsleven? / 13
1.4.2.B De inhoud van het begrip ‘familie- en gezinsleven’ / 16
1.4.2.C Verplichtingen voor de overheid / 21
1.4.2.D De rechter en het EVRM / 23
1.4.2.E Privéleven en het EVRM / 24
1.5 Buitenlanders en personen- en familierecht / 24
1.6 Harmonisatie van personen- en familierecht / 25
1.7 Terug naar het nationale personen- en familierecht / 28

HOOFDSTUK 2
De persoon / 29
2.1 De persoon / 29
2.1.1 Inleiding / 29
2.1.2 Ontstaan van persoonlijkheid / 29
2.1.3 Het belang van het kind / 31
2.1.4 Het einde van de persoonlijkheid / 33
2.1.5 Verwantschap / 34
2.1.5.A Bloedverwantschap / 34
2.1.5.B Aanverwantschap / 36
2.2 Nationaliteit / 37
2.2.1 Inleiding / 37
2.2.2 De Rijkswet op het Nederlanderschap / 38
2.2.2.A Algemeen / 38
2.2.2.B Begripsbepaling / 39
2.2.2.C Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit / 39
2.2.2.D Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege / 40
2.2.3 Het verlies van het Nederlanderschap / 50
2.2.4 Vaststelling van het Nederlanderschap / 51
2.3 Woonplaats / 52
2.3.1 Inleiding / 52
2.3.2 Soorten van woonplaats / 54
2.3.2.A Woonplaats minderjarigen / 54
2.3.2.B Woonplaats beschermde meerderjarigen / 56
2.3.3 Verlies van de woonstede / 57
2.3.4 Het sterfhuis / 58
2.4 Het recht op de naam / 58
2.4.1 Inleiding / 58
2.4.2 De voornaam / 59
2.4.3 Wijziging van de voornaam / 63
2.4.4 De geslachtsnaam / 66
2.4.5 Wijziging van de geslachtsnaam / 79
2.4.6 Het voeren van de naam van een ander / 85
2.4.7 De naam van de echtgenoten / 86
2.4.8 Adeldom / 88
2.5 De ambtenaar van de burgerlijke stand / 89
2.5.1 Inleiding / 89
2.5.2 De ambtenaar van de burgerlijke stand / 92
2.5.3 Registers en akten / 94
2.5.3.A Algemeen / 94
2.5.3.B De geboorteakte / 95
2.5.3.C De overlijdensakte / 98
2.5.3.D De huwelijksakte / 100
2.5.3.E De akte van registratie van partnerschap / 100
2.5.3.F De akte van naamskeuze / 101
2.5.3.G Niet in een speciaal register opgenomen akten / 101
2.5.4 Latere vermeldingen / 101
2.5.5 Aanvulling van de registers / 102
2.5.6 Buitenlandse akten van de burgerlijke stand / 102
2.6 Transseksualiteit / 103
2.6.1 Inleiding / 103
2.6.2 Wettelijke regeling / 105

HOOFDSTUK 3
Het huwelijk / 109
3.1 Inleiding / 109
3.2 De openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht / 109
3.2.1 De Commissie Openstelling burgerlijk huwelijk / 110
3.2.2 De Wet Openstelling huwelijk / 111
3.3 Burgerlijk en kerkelijk huwelijk / 112
3.4 Rechtsgevolgen / 114
3.5 Schijnhuwelijk en dwanghuwelijk / 115
3.6 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk / 118
3.6.1 Algemeen / 118
3.6.2 Leeftijdsvereiste / 118
3.6.3 Geestvermogens / 119
3.6.4 Het monogame huwelijk / 120
3.6.5 Huwelijkstoestemming / 121
3.6.6 Relatieve vereisten / 122
3.7 Formaliteiten / 123
3.7.1 Huwelijksaangifte en bescheiden / 123
3.7.2 Ontbreken van bescheiden / 125
3.7.3 Hertrouwende ouder / 126
3.7.4 Betekenis trouwbeloften / 126
3.7.5 Verklaring van huwelijksbevoegdheid / 127
3.8 Stuiting van het huwelijk / 127
3.8.1 De gevallen waarin en de gronden waarop stuiting mogelijk is / 128
3.8.2 De kring van stuitingsgerechtigden / 128
3.8.3 De wijze waarop de stuiting dient te geschieden / 129
3.8.4 Opheffing stuiting / 130
3.9 De voltrekking van het huwelijk / 131
3.9.1 De periode van ondertrouw / 131
3.9.2 Naar het gemeentehuis / 131
3.9.3 Het jawoord / 132
3.10 De nietigverklaring van een huwelijk / 133
3.10.1 Personen die de nietigverklaring kunnen vragen en de gronden voor nietigverklaring / 133
3.10.2 Nietigverklaring wegens dwang of dwaling / 135
3.10.3 Nietigverklaring schijnhuwelijk / 136
3.10.4 Nietigverklaring op grond van geestelijke stoornis of ontbreken toestemming / 137
3.10.5 Gevolgen nietigverklaring / 138
3.11 Omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap is niet meer mogelijk / 139
3.12 Bewijs van het bestaan van het huwelijk / 140

HOOFDSTUK 4
Het geregistreerd partnerschap / 141
4.1 Inleiding / 141
4.2 Totstandkoming Titel 5A van Boek 1 BW / 142
4.3 Het aangaan van een geregistreerd partnerschap / 144
4.3.1 De voorwaarden / 144
4.3.2 De aangifte / 144
4.3.3 Stuiting / 145
4.3.4 De registratie / 146
4.3.5 Nietigverklaring / 147
4.4 De rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap / 147
4.5 Het einde van het geregistreerd partnerschap / 148
4.5.1 Beëindiging met wederzijds goedvinden / 149
4.5.2 Ontbinding door de rechter / 151
4.5.3 De omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk / 152
4.5.4 Reparatie geregistreerd partnerschap of reparatiehuwelijk / 153
4.6 Geregistreerd partnerschap en ouderschap / 153
4.6.1 Inleiding / 153
4.6.2 Gezamenlijk gezag van geregistreerde partners / 155
4.6.3 De onderhoudsplicht van de geregistreerde partner / 156

HOOFDSTUK 5
Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed / 157
5.1 Inleidende opmerkingen / 157
5.2 Echtscheidingsverzoek en -grond / 159
5.2.1 Het eenzijdig verzoek / 160
5.2.2 Het gemeenschappelijk verzoek / 162
5.3 Voorlopige en nevenvoorzieningen / 162
5.4 Pensioenverweer en verevening van pensioenrechten / 165
5.4.1 Pensioenverweer / 165
5.4.2 Pensioenverevening / 166
5.5 Alimentatie / 167
5.5.1 Alimentatiebeschikking / 168
5.5.2 Behoeftigheid / 168
5.5.3 Draagkracht / 170
5.5.4 Duur van partneralimentatie / 172
5.5.5 Alimentatieovereenkomst / 179
5.5.6 Einde alimentatieverplichting op grond van art. 1:160 BW / 181
5.6 Totstandkoming echtscheiding / 184
5.7 Echtelijke woning / 184
5.8 Reparatiehuwelijk of -registratie / 185
5.9 Scheiding van tafel en bed / 185
5.9.1 Van toepassing zijnde echtscheidingsbepalingen / 185
5.9.2 Totstandkoming scheiding van tafel en bed / 186
5.9.3 Verzoening / 186
5.10 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed / 187
5.11 Kind en scheiding / 188
5.11.1 Gezagsvoorziening na scheiding / 189
5.11.2 Omgang, informatie en consultatie / 193
5.11.3 Kinderalimentatie / 195
5.11.4 De minderjarige als rechtssubject / 195
5.12 Scheidingsprocedure en scheidingsbemiddeling / 196
5.12.1 Alternatieven voor de scheidingsprocedure / 197
5.12.2 Scheidingsbemiddeling / 198
5.12.3 Overlegscheiding of collaborative divorce / 199
5.12.4 Scheiden zonder rechter? / 200

HOOFDSTUK 6
Afstamming / 201
6.1 Inleiding / 201
6.2 De familierechtelijke relatie / 203
6.3 Belang van het afstammingsrecht / 206
6.4 Ontstaan van een familierechtelijke relatie / 207
6.4.1 Het ontstaan van juridisch moederschap / 208
6.4.2 Duomoederschap / 208
6.4.3 Verlies juridisch moederschap / 211
6.4.4 Ontstaan vaderschap / 212
6.4.5 De 306-dagen-termijn / 213
6.5 De juridische status van kinderen van transgenders / 214
6.6 Bewijs van staat van een kind/inroeping van staat / 214
6.7 Rechtsgevolgen van de familierechtelijke status / 216
6.8 Ontkenning van het vaderschap / 218
6.9 De procedure tot gegrondverklaring van de ontkenning van het ouderschap / 220
6.10 Rechtsgevolgen ontkenning vaderschap / 227
6.11 Buiten huwelijk geboren kinderen / 228
6.11.1 Inleiding / 228
6.11.2 Iets over de geschiedenis van de erkenning / 228
6.11.3 De wettelijke regeling van de erkenning / 231
6.11.4 Voorwaarden voor erkenning / 235
6.11.5 Duomoederschap en erkenning / 243
6.12 Vervangende toestemming / 243
6.13 Vernietiging van de erkenning / 246
6.14 De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 1:199 sub d BW) / 249
6.15 Moderne voortplantingstechnieken en draagmoederschap / 255
6.15.1 Begrippen en problematiek / 255
6.15.2 Afstammingsrecht, voortplantingstechnieken en draagmoederschap / 263
6.15.3 De Staatscommissie Herijking ouderschap over (internationaal) draagmoederschap / 265
6.15.4 Afstammingsvoorlichting / 267
6.15.5 Kunstmatige voortplanting en het recht op afstammingsvoorlichting / 272
6.15.6 Draagmoederschap / 279
6.16 Ten slotte / 281

HOOFDSTUK 7
Adoptie / 283
7.1 Inleiding / 283
7.2 Iets over de geschiedenis / 284
7.3 Vereisten voor adoptie / 289
7.3.1 Het kennelijk belang van het kind / 289
7.3.2 Voorlichting van het kind / 290
7.3.3 De maximumleeftijd van het te adopteren kind / 292
7.3.4 Het vetorecht van de minderjarige van twaalf jaar of ouder / 293
7.3.5 Verzorgingsduur / 294
7.3.6 Gezag over het kind / 295
7.3.7 Vereisten ten aanzien van de adoptanten / 296
7.3.8 Een zeker leeftijdsverschil tussen adoptanten en adoptandus / 299
7.3.9 Geen tegenspraak van de juridische ouder(s) / 299
7.3.10 De minderjarige moeder moet op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt / 302
7.4 Partneradoptie / 304
7.5 Rechtsgevolgen van de adoptie en partneradoptie / 306
7.6 Herroeping van de adoptie / 310
7.7 Adoptie van buitenlandse kinderen (interlandelijke adoptie) / 311
7.7.1 Inleiding / 311
7.7.2 De procedure tot adoptie van een buitenlands kind / 315
7.7.3 Het te adopteren buitenlandse kind / 320
7.7.4 Eisen aan de aspirant-adoptiefouders gesteld / 321
7.8 Procesrecht inzake de adoptie en interlandelijke adoptie / 322
7.9 IPR-kwesties / 323
7.10 Onderzoek naar misstanden bij adoptieprocedures / 328
7.11 Toekomst van de adoptie / 328

HOOFDSTUK 8
Minderjarigheid / 335
8.1 Begripsbepalingen / 336
8.2 Handelings(on)bekwaamheid / 338
8.3 Handlichting / 347
8.4 Aansprakelijkheid van ouders en voogden / 350
8.5 Raad voor de kinderbescherming / 353
8.5.1 Algemeen / 353
8.5.2 Taken en bevoegdheden / 356
8.5.3 Klachtrecht / 358
8.5.4 Voorzieningen in de gezagsuitoefening / 362
8.5.5 Kwaliteitskader en Protocollen 2020 / 363
8.5.6 Richtlijnen voor extern onderzoek / 364
8.6 Gezagsregisters / 367

HOOFDSTUK 9
Ouderlijk gezag en voogdij / 371
9.1 Gezag / 376
9.1.1 Onbevoegdheid / 376
9.1.2 Inhoud ouderlijk gezag / 377
9.1.3 Bijzondere curator / 380
9.2 Ouderlijk gezag / 387
9.2.1 Gezamenlijk ouderlijk gezag / 387
9.2.1.A Gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap / 387
9.2.1.B Ongehuwde ouders / 390
9.2.3 Ouderlijk gezag na meerderjarigverklaring / 397
9.2.4 Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / 399
9.3 Het bewind van de ouders en de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen / 403
9.4 Gemeenschappelijke bepalingen voor gezamenlijk ouderlijk gezag en de gezagsuitoefening door één ouder / 406
9.5 Het blokkaderecht van pleegouders / 408
9.6 Voogdij / 411
9.6.1 Bevoegdheid tot de voogdij / 414
9.6.2 Tijdelijke voogdij en schorsing van de voogdij / 414
9.6.3 Gezamenlijke voogdij / 416
9.6.4 Testamentaire voogdij / 418
9.6.5 Datieve voogdij / 420
9.6.6 De zorg van de voogd voor de persoon van de minderjarige / 424
9.6.7 Het bewind van de voogd over het vermogen van de minderjarige / 425
9.6.7.A Boedelbeschrijving / 426
9.6.7.B Handelingsbevoegdheid van de voogd / 427
9.6.7.C Toezicht, zekerheidsstelling en maatregelen bij tekortkomingen / 430
9.6.7.D Rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij / 433

HOOFDSTUK 10
Maatregelen van justitiële jeugdhulp / 435
10.1 Ondertoezichtstelling / 444
10.1.1 Inleiding / 444
10.1.2 De grondslag en het doel van de ondertoezichtstelling / 447
10.1.3 De ondertoezichtstelling en het EVRM / 456
10.1.4 De duur van de ondertoezichtstelling / 458
10.1.5 Geschillenregeling / 461
10.1.6 Schriftelijke aanwijzingen van de gezinsvoogdijafdeling van de gecertificeerde instelling / 463
10.1.7 Uithuisplaatsingsmachtigingen van de kinderrechter / 467
10.1.8 Uithuisplaatsing en overheveling van gezagsonderdelen (gedeeltelijke gezagsoverheveling) / 479
10.1.9 Ondertoezichtstelling, zorg- en opvoedingstaken en omgangsrecht / 481
10.1.10 Ondertoezichtstelling en medische behandeling / 484
10.2 Beëindiging van het ouderlijk gezag of de voogdij / 486
10.2.1 Inleiding / 486
10.2.2 Beëindiging van het ouderlijk gezag en de voogdij / 488
10.2.2.A Beëindiging van het ouderlijk gezag / 488
10.2.2.B Beëindiging van de voogdij / 494
10.2.3 Rechtsgevolgen van de beëindiging van het ouderlijk gezag of de voogdij / 495
10.2.4 Herstel in het ouderlijk gezag / 498
10.3 Voorlopige justitiële jeugdhulpmaatregelen / 500
10.3.1 Inleiding / 500
10.3.2 De voorlopige ondertoezichtstelling / 501
10.3.3 Schorsing van het (ouderlijk) gezag en voorlopige voogdij / 504

HOOFDSTUK 11
Omgang, informatie en consultatie / 511
11.1 Omgang tussen ouder en kind / 512
11.1.1 Het recht op omgang / 512
11.1.2 Een omgangsregeling / 515
11.1.3 De ontzeggingsgronden / 517
11.1.4 Aanvang uitoefening recht op omgang / 522
11.1.5 Wijziging omgangsregeling / 523
11.1.6 Omgangsrecht bij maatregelen van justitiële jeugdhulpverlening / 524
11.1.7 Omgangsrecht na adoptie / 525
11.2 Het omgangsrecht van de minderjarige / 525
11.3 Omgang met derden / 527
11.3.1 De verwekker / 529
11.3.2 Sociale ouders / 531
11.3.3 Grootouders / 533
11.4 Effectuering van de omgang / 535
11.4.1 Dwangmiddelen / 537
11.5 Omgangsbemiddeling en -begeleiding / 543
11.5.1 Omgangsbemiddeling / 544
11.5.2 Omgangsbegeleiding / 546
11.6 Het recht op informatie en consultatie / 547
11.6.1 Plichten van de ouder met gezag / 547
11.6.2 De informatieplicht van derden / 549
11.6.3 Overige belanghebbenden bij informatie / 550
11.7 Omgang bij gezamenlijk ouderlijk gezag; de zorgregeling (art. 1:377a BW) / 551

HOOFDSTUK 12
Levensonderhoud / 555
12.1 Inleidende opmerkingen / 555
12.2 Algemene bepalingen / 558
12.3 Voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van (stief)kinderen door (stief)ouders / 567
12.3.1 Minderjarige kinderen / 567
12.3.2 Meerderjarige kinderen onder de 21 jaar / 576
12.4 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen / 579
12.4.1 Betaling en inning van kinderalimentatie / 579
12.5 Het initiatiefwetsvoorstel tot herziening van de kinderalimentatieregeling / 582
12.6 De ouderbijdrage / 583

HOOFDSTUK 13
Bescherming van meerderjarigen / 585
13.1 Inleiding / 585
13.2 Curatele / 587
13.2.1 Gronden / 587
13.2.2 Instelling van de curatele / 588
13.2.2.A De bevoegdheid een verzoek in te dienen / 588
13.2.2.B Bevoegde rechter en inhoud verzoekschrift / 589
13.2.2.C Procesrecht / 590
13.2.3 Het provisionele bewind / 591
13.2.4 De benoeming van de curator / 593
13.2.5 Publicatie en registratie / 594
13.2.6 Positie van betrokkene; handelingsonbekwaam met uitzonderingen / 595
13.2.6.A Algemeen / 595
13.2.6.B Aantasting van rechtshandelingen / 596
13.2.6.C Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid in Titel 16 van Boek 1 BW / 597
13.2.6.D Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid elders in Boek 1 BW / 598
13.2.6.E Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid buiten Boek 1 BW / 599
13.2.7 Taak en bevoegdheden curator / 600
13.2.7.A Algemeen; relatie met de curandus / 600
13.2.7.B Vertegenwoordiging in het gezondheidsrecht / 601
13.2.7.C Vertegenwoordiging in het personen- en familierecht / 603
13.2.7.D Het bewind van de curator; algemeen / 604
13.2.8 Beloning en toezicht / 605
13.2.9 Curatele en de Wzd en Wvggz / 606
13.2.9.A Wzd en Wvggz vervangen de Wet Bopz / 606
13.2.9.B Wzd / 608
13.2.9.C Wvggz / 608
13.2.10 Einde taak van de curator / 609
13.2.11 Einde van de curatele, vervanging door mentorschap en/of beschermingsbewind / 610
13.3 Beschermingsbewind / 611
13.3.1 Grond; voorkeur boven curatele / 611
13.3.2 Instelling van het beschermingsbewind / 612
13.3.2.A Het verzoeken van het bewind / 612
13.3.2.B Procesrecht en omvang van het bewind / 613
13.3.3 De benoeming van de bewindvoerder(s) / 614
13.3.4 Positie van de rechthebbende / 615
13.3.5 Taak en bevoegdheden van de bewindvoerder / 615
13.3.6 Bescherming van derden te goeder trouw / 617
13.3.7 Toezicht en beloning / 618
13.3.8 Einde taak van de bewindvoerder en van het beschermingsbewind / 620
13.4 Mentorschap / 621
13.4.1 Totstandkoming en inleiding / 621
13.4.2 Grond; voorkeur boven curatele / 622
13.4.3 Instelling van het mentorschap / 622
13.4.3.A Het verzoeken van het mentorschap / 622
13.4.3.B Procesrecht / 623
13.4.4 De benoeming van de mentor / 623
13.4.5 Positie van de betrokkene / 624
13.4.6 Taak en bevoegdheden van de mentor / 624
13.4.6.A Algemeen / 624
13.4.6.B Vertegenwoordiging door de mentor / 625
13.4.7 Positie van derden / 626
13.4.8 Aansprakelijkheid, kosten, beloning en toezicht / 627
13.4.9 Einde van de taak van de mentor en van het mentorschap / 628

HOOFDSTUK 14
Afwezigheid en vermissing / 629
14.1 Inleiding / 629
14.2 Afwezigenbewind / 630
14.3 Vermissing / 632
14.4 Rechtsvermoeden van overlijden / 634
14.4.1 Procedure en verklaring / 634
14.4.2 Beperkende voorschriften / 637
14.4.3 Terugkeer van de vermiste of onjuistheid van in akte opgenomen datum van overlijden / 638
14.4.4 ‘Hertrouwen’, staat van kinderen en gezag / 639
14.5 Vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen / 640

Literatuurlijst / 643
Internet / 693
Jurisprudentie / 695
Trefwoordenregister / 737

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het hedendaagse personen- en familierecht