Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.

Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2019

Vereisten bij toepassing NL GAAP

Specificaties
Paperback, 444 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157475
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157475
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Deze checklist helpt u bij het vaststellen of een jaarrekening 2019 voldoet aan de vereisten van NL GAAP. De lijst volgt de gebruikelijke opbouw van de jaarrekening, zodat u hem puntsgewijs kunt doorlopen. De inhoud is afgestemd op rechtspersonen van uiteenlopende grootten, en is daarmee breed inzetbaar.

Wilt u overzichtelijk en doelgericht controleren of een jaarrekening 2019 voldoet aan alle vereisten van NL GAAP? Dan mag Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2019 niet op uw bureau ontbreken.

NL GAAP omvat alle Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie rondom verslaggeving, in combinatie met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Deze checklist volgt de gebruikelijke opbouw van de jaarrekening. Per onderdeel vindt u de actuele bepalingen over de juiste verwerking, waardering, presentatie en toelichting. Zo kunt u uw klanten snel en volledig van dienst zijn.

Voor verschillende rechtspersonen (groot, middelgroot en klein) gelden andere regels en vrijstellingen. Daarom vindt u helder per rechtspersoon aangegeven in hoeverre de voorschriften betrekking hebben op inrichtings- (I) dan wel de publicatievereisten (P) van de jaarstukken. Doordat voor grote rechtspersonen de inrichtingsjaarrekening ook moet worden gepubliceerd, vindt u binnen deze categorie de kolommen inrichtings- en publicatievereisten samengevoegd.

U kunt de checklist op twee manieren gebruiken. Aan de ene kant kunt u de checklist van A tot Z volgen tijdens het opstellen van de jaarrekening. Aan de andere kant kunt u het als kompas bij de hand houden, waarbij u voor specifieke onderdelen vaststelt of deze voldoen aan verwerking en waarderingsvereisten dan wel aan presentatie- en toelichtingsvereisten.

Specificaties

ISBN13:9789013157475
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:444
Druk:1
Verschijningsdatum:16-1-2020
Hoofdrubriek:Fiscaal recht

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Inleiding

Balans
- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa
- Vastgoedbeleggingen
- Financiële vaste activa
- Voorraden
- Onderhanden projecten in opdracht van derden
- Vorderingen en overlopende activa
- Effecten
- Liquide middelen
- Eigen vermogen
- Voorzieningen
- Schulden en overlopende passiva

Winst-en-verliesrekening
- Winst-en-verliesrekening
- Overzicht van het totaalresultaat
- Personeelsbeloningen
- Op aandelen gebaseerde betalingen
- Belastingen naar de winst
- Financiële instrumenten
- Overheidssubsidies
- Leasing

Kasstroomoverzicht
- Kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen
- Algemene grondslagen
- Discontinuïteit of twijfel omtrent continuïteit
- Vreemde valuta
- Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
- Stelselwijzigingen
- Schattingswijzigingen
- Gebeurtenissen na balansdatum
- Foutherstel

Toelichting
- Overige informatie in de toelichting
- Vermeldingen kapitaalbelangen en groepshoofd
- Niet in de balans opgenomen verplichtingen
- Niet in de balans opgenomen activa
- Niet in de balans opgenomen regelingen
- Verbonden partijen
- Beëindiging van bedrijfsactiviteiten
- Winst per aandeel
- Gesegmenteerde informatie

Bijzondere onderwerpen
- Fusies en overnames
- Joint ventures
- Consolidatie
- Resultaten op intercompanytransacties in de jaarrekening
- Concessiedienstverlening
- Jaarrekening op fiscale grondslagen
- Jaarrekening van microrechtspersonen

Bestuursverslag, Overige gegevens en overige informatie
- Bestuursverslag
- Verslag raad van commissarissen
- Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten
- Overige gegevens

Tussentijdse berichten
- Tussentijdse berichten

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2019