Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , , , , , , , e.a.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting 2020-2021

Specificaties
Paperback, 1164 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157970
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157970
Niet leverbaar.

Samenvatting

Dit veelgebruikt studieboek biedt de student een ongekend actueel overzicht van wetgeving, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere ontwikkelingen in het kader van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. De onderwerpen zijn zorgvuldig geselecteerd voor een naadloze aansluiting op de studie.

De studentenedities van de Cursus Belastingrecht zijn verkorte uitgaven van de al ruim 50 jaar succesvolle losbladige uitgave 'Cursus Belastingrecht'. Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting 2020-2021 is door een team topauteurs, afkomstig uit wetenschap en praktijk, naar de actuele stand van zaken in 2020 bijgewerkt. De titel vormt een helder leesbare en actuele toelichting op de Wet Vpb 1969, voorzien van wetgeving, beleid, jurisprudentie en vakliteratuur.

De auteurs zijn er zowel qua inhoud als structuur in geslaagd uitstekend aan te sluiten op het onderwijs op HBO- en WO-niveau. Doordat de stof systematisch in plaats van artikelsgewijs wordt besproken, krijgen studenten snel inzicht in de onderlinge samenhang en structuur van de wetgeving. De talrijke voorbeelden helpen hen bovendien de materie snel onder de knie te krijgen. De inhoud is tot stand gekomen in overleg met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen, waardoor de hoofdstukken de lesstof goed weerspiegelen.

Wet Vennootschapsbelasting actueel
Deze studenteneditie wordt jaarlijks volledig geactualiseerd aan de hand van nieuwe wetgeving, verschenen jurisprudentie en van belang zijnde andere ontwikkelingen en literatuur. Zo verliest de lezer de laatste wet- en regelgeving niet uit het oog. Deze editie bevat onder meer:
- Deelnemingsvrijstelling
- Fiscale eenheid
- Verliesverrekening
- Fusie en splitsing

Specificaties

ISBN13:9789013157970
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1164
Druk:1
Verschijningsdatum:13-8-2020
Hoofdrubriek:Fiscaal recht

Over Harold Koster

Harold Koster is kandidaat-notaris bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn te Den Haag.

Andere boeken door Harold Koster

Over Suniel Pancham

Mr. S.R. Pancham is als belastingadviseur werkzaam in de internationale praktijk van PriceWaterhouseCoopers te Rotterdam. Daarnaast is hij als universitair docent verbonden aan het Center for Tax Management van Universiteit Nyenrode.

Andere boeken door Suniel Pancham

Over Jan van de Streek

Prof. dr. J.L. van de Streek is verbonden aan het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL) van de Universiteit van Amsterdam en Loyens & Loeff NV. Hij heeft meer dan twaalf jaar praktijk- en onderwijservaring op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Andere boeken door Jan van de Streek

Over S.A.W.J. Strik

Mr. drs. S.A.W.J. Strik (1949) is directeur van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs te Rotterdam. Hij geniet bekendheid als specialist op het gebied van de vennootschapsbelasting. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in de belastingkamer van het Gerechtshof te Leeuwarden.

Andere boeken door S.A.W.J. Strik

Over Arthur Hofman

Arthur Hofman (1976) studeerde fiscale economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is werkzaam als belastingadviseur bij PriceWaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Tevens is hij bij deze organisatie verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau. Arthur Hofman is vaste medewerker van het Nederlands Tijdschrift Fiscaal recht, verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van de Nederlandse vennootschapsbelasting en publiceert hierover in de fiscale vakliteratuur.

Andere boeken door Arthur Hofman

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VENNOOTSCHAPSBELASTING
Inleiding
0.0.0 De vennootschapsbelasting (Vpb.) een heffing van de winst van lichamen / 1
0.0.1 Het rechtskarakter van de Vpb. / 2
0.0.2 De geschiedenis van de Vpb. (niet opgenomen) / 14
0.0.3 De totstandkoming van de Wet VPB 1969 (Wet van 8 oktober 1969, Stb. 445) (niet opgenomen) / 14
0.0.4 Wijzigingen van de Wet VPB 1969 / 15
0.0.5 Het toekomstperspectief van de Vpb. (niet opgenomen) / 18
0.0.6 Bronnen van materieel en formeel recht voor de Vpb. / 18
0.0.7 De indeling van de Wet VPB 1969 / 19

HOOFDSTUK I
Belastingplicht
1.0.0 De Vpb. als directe belasting (art. 1) / 21
1.0.1 De subjectieve belastingplicht (art. 2 en 3) / 22
1.0.2 De vestigingsplaats (art. 4 lid 1 AWR en art. 2 lid 4) / 28
1.0.3 De binnenlandse belastingplichtigen nader beschouwd (art. 2) / 34
1.0.4 De beperkte belastingplicht van stichtingen en verenigingen / 73
1.0.5 De ondernemingsfictie voor NV’s, BV’s, open CV’s enz. en fondsen voor gemene rekening (art.
2 lid 5 en art. 2 lid 2) / 94
1.0.6 De buitenlandse belastingplichtigen nader beschouwd (art. 3) / 96
1.0.7 De subjectieve vrijstellingen (art. 5 en 6) / 104
1.0.8 De vrijgestelde beleggingsinstelling (art. 6a) (niet opgenomen) / 129

HOOFDSTUK II
Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen
2.0.0 Inleidende opmerkingen inzake het voorwerp van belasting bij binnenlandse belastingplichtigen / 131
2.0.1 Het belastingobject voor binnenlandse belastingplichtigen. Algemeen / 133
2.0.2 Het belastingobject en de strekking van de Vpb. / 136
2.0.3 Het belastingobject nader beschouwd / 138
2.0.4 Totale winst en jaarwinst in de Vpb. Enkele basisbegrippen / 144
2.0.5 Onttrekkingen versus ondernemingskosten / 152
2.0.6 Ondernemingswinsten tegenover kapitaalstortingen / 186
2.0.7 Ontstaan en tenietgaan van de subjectieve belastingplicht; gevolgen voor de totale winstberekening / 217
2.0.8 (In bewerking) / 223
2.0.9 De jaarwinstbepaling van lichamen / 223
2.1.0 De vrijstelling wegens dooruitdelingen (art. 8a) (niet opgenomen) / 224
2.1.1 Het regime inzake doorstroomlichamen (art. 8c) (niet opgenomen) / 224
2.2.0 De ondernemingskosten volgens art. 9 en 9a / 224
2.2.1 De aftrekbaarheid van de commissarissenbeloning (art. 11) (niet opgenomen) / 230
2.2.2 De regelingen van art. 10 / 231
2.2.3 Winstdrainage door renteaftrek (art. 10a) / 278
2.2.4 (Rente-)aftrekbeperking van art. 10b / 326
2.2.5 Winstbepaling ter zake van ingekochte eigen aandelen (art. 10c) (niet opgenomen) / 331
2.2.6-2.2.10 (Gereserveerd) / 331
2.2.11 Bestedingsreserve (art. 12) (niet opgenomen) / 331
2.2.12 Handel in herinvesteringsreservelichamen (art. 12a) (niet opgenomen) / 331
2.2.13 Innovatiebox / 331
2.3.0 Samenwerking in het bedrijfsleven / 358
2.4.0 Deelnemingsvrijstelling (art. 13-13l) / 396
2.4.1 Begrip ‘deelneming’ en toepassing van de deelnemingsvrijstelling vanaf 2007 (art. 13 lid 2 5 en 14) / 406
2.4.2 Anti-mismatchbepaling (art. 13 lid 17) / 427
2.4.3 Beleggingsdeelnemingen (art. 13 lid 9-15, art. 13aa en 23c) / 441
2.4.4 Vrijgestelde voordelen uit hoofde van een deelneming (art. 13 lid 1, eerste volzin) / 463
2.4.5 Deelnemingskosten, verwervings- en vervreemdingskosten / 489
2.4.6 Waardering van aandelenpakketten en andere belangen (niet opgenomen) / 495
2.4.7 Vorderingen van moeder- op dochtermaatschappijen versus investering in een deelneming / 496
2.4.8 Informele kapitaalstorting in een dochtermaatschappij / 500
2.4.9 CFC-regeling / 505
2.4.10 Aanwending van afgewaardeerde vorderingen op deelnemingen (art. 13b en 13ba Wet
VPB 1969) / 516
2.4.11.(oud) Overdracht van een vi aan een deelneming (art. 13c(oud)) (niet opgenomen) / 533
2.4.12 Vervallen / 533
2.4.13 Liquidatieverliesregeling (art. 13d en 13e) / 533
2.4.14 Aandelenfusie, juridische splitsing, juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (art. 13h, 13i, 13j en 13k) / 557
2.4.15.(oud) Deelnemingsrente (niet opgenomen) / 564
2.5.0 De bedrijfsfusie (art. 14) / 565
2.5.1 Fiscale faciliëring van een bedrijfsfusie zonder goedkeuring van de staatssecretaris (art. 14 lid 1 en 4) / 573
2.5.2 Fiscale faciliëring van een bedrijfsfusie met goedkeuring van de staatssecretaris (art. 14 lid 2) / 605
2.5.3 Nadere complicaties en voorbeelden (niet opgenomen) / 610
2.5.4 Bedrijfsfusies in de Ontwerprichtlijn CCTB en Ontwerprichtlijn CCCTB (niet opgenomen) / 610
2.6.0 Splitsing (art. 13h, 13j en 14a en art. 3.56 Wet IB 2001 juncto art. 8 lid 1 Wet VPB 1969) / 610
2.6.0.B.b1.0 Inleiding / 612
2.7.0 Juridische fusie (art. 13h, 13k en 14b en art. 3.57 Wet IB 2001 juncto art. 8 lid 1 Wet VPB 1969) / 670
2.8.0 Geruisloze terugkeerregeling (art. 14c) (niet opgenomen) / 710
2.9.0 Fiscale eenheid (art. 15-15aj) / 710
2.9.1 Concernvorming en fiscale eenheid / 710
2.9.2 Acht wettelijke vereisten inzake de fiscale eenheid (art. 15) / 726
2.9.3 Moment van aangaan en verbreking van de fiscale eenheid; formaliteiten / 776
2.9.4 Bepalingen inzake de totstandkoming van een fiscale eenheid / 779
2.9.5 Bepalingen tijdens het bestaan van een fiscale eenheid / 788
2.9.6 Bepalingen inzake de beëindiging van een fiscale eenheid / 815
2.9.7 Fiscale eenheid met een buitenlandse belastingplichtige, een tussenmaatschappij of een
topmaatschappij (hoofdstuk 7 Besluit fiscale eenheid 2003) (niet opgenomen) / 851
2.9.8 Voorkoming van dubbele belasting en samenloop van de objectvrijstelling met de fiscale eenheid / 851
2.9.9 (In bewerking) / 854
2.9.10 (In bewerking) / 854
2.9.11 (In bewerking) / 854
2.10.0 Speciale regelingen (art. 15b(oud) t/m 15ba(oud), art. 15c, art. 15d, art. 15e(oud)) (niet opgenomen) / 854
2.10.1 Hybride mismatches / 854
2.10.2 Earningsstrippingmaatregel (generieke renteaftrekbeperking) / 864
2.10.3 Overbrenging van vermogensbestanddelen naar het buitenland (art. 15c) / 890
2.10.4 Eindafrekening (art. 15d) / 899
2.10.5 De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten (art. 15e-15j Wet VPB 1969) / 902
2.11.0 Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars / 914
2.11.1 Definities (niet opgenomen) / 914
2.11.2 Minimumkapitaalregel voor banken (niet opgenomen) / 914
2.11.3 Minimumkapitaalregel voor verzekeraars (niet opgenomen) / 914
2.12.0-2.19.0 (Gereserveerd) / 914
2.20.0 De aftrekbare giften (art. 16) / 915

HOOFDSTUK III
Voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen
3.0.0 Inleiding / 919
3.0.1 Het belastingobject voor buitenlandse belastingplichtigen (art. 17, 17a en 18) / 920
3.0.2 Het Nederlandse inkomen nader beschouwd / 921
3.0.3 De te verrekenen verliezen uit Nederlands inkomen (art. 17 lid 2) / 927
3.0.4 Winst uit Nederlandse onderneming (art. 17 lid 3 onderdeel a) / 927
3.0.5 Winsttoerekening aan de vi/vv / 931
3.0.6 De uitbreidingen van het begrip ‘Nederlandse onderneming’ (art. 17a) / 933
3.0.7 Belastbaar inkomen uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap
(art. 17 lid 3 onderdeel b) / 938
3.0.8 Belastbare winst van een op Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigd lichaam / 944
3.0.9 Vrijstelling voor internationaal vervoer (art. 19) (niet opgenomen) / 944

HOOFDSTUK IV
Verrekening van verliezen
4.0.0 De verticale verliesverrekening (art. 20-21a Wet VPB 1969) / 945
4.0.1 De toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 / 951

HOOFDSTUK V
Tarief
5.0.0 Het tarief van de Vpb. (art. 22) / 985
5.0.1 De extra heffing van Vpb. bij het ongedaan maken van een gefacilieerde herkapitalisatie (art. 34) (niet opgenomen) / 987
5.0.2 De extra heffing van Vpb. bij handelingen als bedoeld in art. 19b lid 1 Wet LB 1964 (art. 23a(oud)) (niet opgenomen) / 987
5.0.3 Bijzonder Vpb.-tarief tijdens ingroeiperiode en bij verlies van status van bepaalde aangewezen lichamen (art. 23b) (niet opgenomen) / 987

HOOFDSTUK VA
Deelnemingsverrekening en verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten
5A.0.0 Deelnemingsverrekening (art. 13aa en 23c) / 989
5A.0.1 Verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten (art. 23d) / 989

HOOFDSTUK VI
Wijze van heffing
6.0.0 Inleidende opmerkingen over de wijze van heffing / 993
6.0.1 De verrekening van voorlopige aanslagen en voorheffingen met de definitieve aanslag Vpb. (art. 25 en 25a) / 995
6.0.2 Aangifte en aanslag bij een fiscale eenheid (art. 24 lid 2 en art. 26) (niet opgenomen) / 997

HOOFDSTUK VII
Aanvullende regelingen
7.0.0 Inleiding op de aanvullende regelingen / 999
7.0.1 Het fiscale regime voor beleggingsinstellingen (art. 28) / 999
7.0.2 De vrijgestelde beleggingsinstelling (art. 6a) (niet opgenomen) / 1002
7.1.0 De omzetting van rechtspersonen ex art. 2:18 BW (art. 28a) (niet opgenomen) / 1002
7.2.0 Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen (niet opgenomen) / 1002
7.3.0 De winstbepaling van verzekeringsmaatschappijen (art. 29 onderdeel a) (niet opgenomen)
/ 1002
7.4.0.(oud) Aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (niet opgenomen) / 1002

HOOFDSTUK VIIA
Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
7A.0.0 Inleidende opmerkingen over de aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
/ 1003
7A.0.1 Het landenrapport (niet opgenomen) / 1004
7A.0.2 Het groepsdossier (niet opgenomen) / 1004
7A.0.3 Het lokaal dossier (niet opgenomen) / 1004
7A.0.4 Boetebepalingen zoals opgenomen in art. 29h Wet VPB 1969 (niet opgenomen) / 1004
7A.0.5 Peer review en evaluatie (niet opgenomen) / 1004

HOOFDSTUK VIII
Overgangs- en slotbepalingen (niet opgenomen)

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting 2020-2021