Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Geld in het vermogensrecht

Specificaties
Paperback, 144 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 2e druk, 2020
ISBN13: 9789013158984
Wolters Kluwer 2e druk, 2020 9789013158984
Onderdeel van serie Monografieën BW
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Geld is een alledaags fenomeen, maar desondanks moeilijk te doorgronden. Deze uitgave introduceert de algemene kenmerken van geld en de bijzonderheden van contant, giraal en digitaal geld. Het accent ligt daarbij op het vermogensrecht, maar ook de Europese publiekrechtelijke kaders van de euro komen aan bod.

Deze uitgave is de meest actuele titel over geld in het vermogensrecht. De vorige druk van deze monografie verscheen in 1984 en er is sindsdien veel gebeurd. In Geld in het vermogensrecht is de literatuur en jurisprudentie volledig bijgewerkt tot begin 2020.

Sinds de jaren tachtig hebben er tal van ontwikkelingen plaatsgevonden - soms plotseling, soms gradueel - die deze nieuwe editie rechtvaardigen:
- Een mijlpaal was de invoering van een nieuw vermogensrecht in 1992
- Ook de overgang van de gulden naar de euro (als rekeneenheid in 1999 en vanaf 2002 in de vorm van munten en biljetten)
- De krediet- en eurocrisis (die respectievelijk in 2008 en 2010 plaatsvonden)
- Technologische ontwikkelingen (zoals het internet en de mobiele telefonie) waren van invloed op het geldstelsel en het betalingsverkeer

De auteur, jurist en gespecialiseerd in het financieel recht, begint met een inleidende verkenning van het thema. Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene en vermogensrechtelijk relevante kenmerken van geld. Hoofdstuk 3 diept dit uit voor munten en bankbiljetten. Vervolgens leert u over het rechtskarakter van girale tegoeden en de daaraan verbonden vermogensrechtelijke bijzonderheden. De titel sluit af met digitaal geld. Aan de orde komen elektronisch geld, virtuele valuta en digitaal centralebankgeld.

Om vermogensrechtelijke leerstukken te doorgronden, is een goed begrip van geld onmisbaar. Dat maakt deze publicatie niet enkel interessant voor studenten en onderzoekers, maar ook voor praktijkjuristen. De titel mag niet ontbreken in de (online) bibliotheek van advocaten, juristen bij financiële instellingen en toezichthouders en uiteraard de rechtelijke macht.

Deze publicatie onderscheidt zich door de toegankelijkheid, actualiteit en is - zeker gezien de overzichtelijke omvang - opvallend volledig. Kortom: een leerzaam boek dat ook nog eens plezierig is om te lezen.

Specificaties

ISBN13:9789013158984
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:144
Druk:2
Verschijningsdatum:3-8-2020
ISSN:

Over Bart Bierens

Bart Bierens behaalde in 1996 zijn doctoraal Nederlands Recht aan de (toenmalige) Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij is senior juridisch adviseur bij de Rabobank en gespecialiseerd in financieel recht.

Andere boeken door Bart Bierens

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingen / XI
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Onderwerp / 1
2 Geld in een vermogensrechtelijke context / 2
3 Europees (monetair) recht / 2
4 Europees deel van het Koninkrijk / 3
5 Positief recht en maatschappelijke context / 5
6 Opzet van deze monografie / 5

HOOFDSTUK 2
De algemene kenmerken van geld / 7
7 Definities / 7
7.1 Een omschrijving / 7
7.2 Dagelijks spraakgebruik / 8
7.3 Omschrijvingen in het BW / 8
8 De euro als wettig betaalmiddel / 9
8.1 De euro: een gemeenschappelijke munt / 9
8.2 Een weinig vastomlijnde betekenis / 10
8.3 Verschillende opvattingen over euro en eigendom / 11
8.4 Denominaties, vormgeving en auteursrecht / 12
8.5 Operationele aspecten: vervoer, controles, beschikbaarheid / 13
9 Geld is een (min of meer) constante waarde / 15
9.1 De verschillende waarden van geld / 15
9.2 Intrinsieke waarde / 15
9.3 Nominale waarde / 17
9.4 Interne waarde (‘koopkracht’) / 18
9.5 Mogelijkheden om verlies aan koopkracht te corrigeren / 19
9.6 Externe waarde (‘wisselkoers’) / 22
10 Waarde, geldschepping en geldhoeveelheid / 22
10.1 Geldhoeveelheid / 22
10.2 Het in omloop brengen van munten en bankbiljetten / 23
10.3 Banken als geldscheppende instellingen / 25
11 Geld en de ordenende functie van de wet / 26
11.1 De betrekkelijke waarde van de wet / 26
11.2 Een voldoende ontwikkeld rechtssysteem als randvoorwaarde / 27

HOOFDSTUK 3
Chartaal geld: munten en bankbiljetten / 29
12 Inleiding / 29
13 Munten en bankbiljetten zijn ‘zaken’ / 30
13.1 Munten / 30
13.2 Bankbiljetten / 30
13.3 Soortzaken; bepaalbaarheid / 31
14 Chartale betaling / 32
14.1 Kenmerken / 32
14.2 Chartale betaling en botsende maatschappelijke belangen / 34
14.3 Beperkingen op grond van een rechtshandeling / 35
14.4 Beperkingen op grond van de redelijkheid en billijkheid / 35
14.5 Beperkingen op grond van de wet / 36
14.6 Alleen giraal betalen bij gemeentes: een niet toegestane uitsluiting / 36
15 Chartale betaling: goederenrechtelijke aspecten / 37
15.1 Overdracht van een goed / 37
15.2 Betalingsverkeer, overdracht en vertrouwensbescherming / 37
16 Eigendom van chartaal geld / 39
16.1 Geldvervoer / 39
16.2 Stortingen en (ongeautoriseerde) opnames / 40
16.3 Beschadiging; omwisseling / 41
16.4 Vernietiging; zaaksvorming / 42
16.5 Gevonden geld; schatvinding / 43
17 Beperkte rechten / 45
17.1 Vruchtgebruik / 45
17.2 Pandrecht / 45

HOOFDSTUK 4
Giraal geld / 49
18 Inleiding / 49
19 Giraal geld is een vordering op de bank / 49
20 De overeenkomst tot het verlenen van betaaldiensten / 52
20.1 Tussen privaat- en publiekrecht: een gereguleerde overeenkomst / 52
20.2 Kenmerken van opdracht dan wel lastgeving / 52
20.3 Een ‘raamovereenkomst’ als bedoeld in art. 7:514 onder (o) BW / 53
20.4 Toezichtrechtelijke informatieplichten / 54
20.5 Informatieplichten bij online dienstverlening / 54
20.6 De bank als poortwachter: onderzoeksplichten op grond van de Wwft / 55
20.7 Verplichting tot het aanbieden van een (basis)betaalrekening / 56
20.8 Standaardisatie: Algemene Bankvoorwaarden en productvoorwaarden / 57
21 Giraal tegoed, bank en betaling: de hoofdregels / 58
21.1 Het rechtskarakter van de girale betaling / 58
21.2 Uitgaande betalingen: de betaalopdracht / 59
21.3 Inkomende betalingen: bijschrijving / 61
21.4 Rekening-courant: art. 6:140 BW / 63
22 Giraal tegoed en faillissement / 65
22.1 Giraal tegoed en art. 20 Fw / 65
22.2 Uitgaande en inkomende betalingen rond het moment van faillietverklaring / 65
22.3 Stornering in faillissement / 67
22.4 Betaling per vergissing aan de curator / 67
23 Enkele bijzondere rekeningen / 68
23.1 En/of-rekening / 68
23.2 Boedelrekening / 69
23.3 Kwaliteitsrekening / 70
24 Betalingsverkeer en aansprakelijkheid van de bank / 71
24.1 Aansprakelijkheid jegens de rekeninghouder / 71
24.2 Aansprakelijkheid jegens derden / 72
25 Overdraagbaarheid / 73
26 Verpanding van een giraal tegoed / 74
26.1 Verpanding aan de bank / 74
26.2 Financiëlezekerheidsovereenkomst / 74
27 De bank als debiteur / 76
27.1 Een reactie op de eurocrisis: de Europese Bankenunie / 76
27.2 Het depositogarantiestelsel (DGS) / 77
27.3 Vordering, DGS en preferentie / 77
27.4 Vordering, DGS en bescherming in resolutie / 78
27.5 Risicoabsorberend kapitaal: aandelen en achtergestelde vorderingen / 79
28 Het beëindigen van de raamovereenkomst / 79
28.1 Opzegging door de rekeninghouder / 79
28.2 Opzegging door de bank / 80
28.3 Verjaring en ‘slapende rekeningen’ / 82

HOOFDSTUK 5
Digitaal geld / 85
29 Inleiding / 85
30 Elektronisch geld / 86
30.1 Definitie / 86
30.2 Uitgifte tegen contante of girale betaling / 86
30.3 Enkele vermogensrechtelijke aspecten / 87
31 Virtuele valuta / 88
31.1 Definitie / 88
31.2 Twee voorbeelden: bitcoin en Libra / 89
31.3 Enkele vermogensrechtelijke aspecten / 91
32 Digitaal centralebankgeld (‘CBDC’) / 93

Trefwoordenregister / 97
Artikelenregister / 105
Jurisprudentieregister / 115
Monografieën BW / 121

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Geld in het vermogensrecht