Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Nieuwe dynamiek in het fiscale MKB-beleid

Specificaties
Paperback, 140 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013159257
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013159257
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Hoe kan het ondernemersklimaat in het mkb worden verbeterd? In deze titel kraakt de auteur diverse kritische noten om het belastingstelsel eerlijker, eenvoudiger en effectiever te maken. Deze raken aan tal van beleidsthema’s in de loon- en inkomstenbelasting, welke in de komende verkiezingsprogramma’s van 2021 centraal zullen staan.

De huidige fiscale wetgeving voor de mkb-sector kent forse tekortkomingen. Deze tasten de geloofwaardigheid van het fiscale beleid aan en ondergraven het vertrouwen in de overheid. Herstel van dit vertrouwen is hard nodig om de kwaliteit van de belastingheffing op het gewenste peil te brengen. Op bevlogen en toegankelijke wijze schetst de auteur van Nieuwe dynamiek voor het fiscale mkb-beleid talrijke beleidsaanbevelingen om het belastingstelsel eerlijker, eenvoudiger en effectiever te maken.

De rode draad door deze titel is de noodzaak van een sterker wederzijds vertrouwen tussen de fiscus enerzijds en de mkb-ondernemers en hun adviseurs anderzijds. Het is namelijk deze vertrouwensrelatie die de laatste jaren in toenemende mate onder druk is komen te staan. De auteur bepleit dat het de hele samenleving ten goede komt als de Belastingdienst en het belastingadvieswezen zich weer nadrukkelijker gaan opstellen als ketenpartners die beseffen dat hun eigen werkprocessen ook relevant zijn voor de wederpartij.

Aanbevelingen fiscaal mkb-beleid
De auteur snijdt diverse beleidsthema’s aan op het vlak van de loon- en inkomstenbelasting. Deze zullen in de komende verkiezingsprogramma’s van 2021 centraal staan. Zo vindt de lezer concrete aanbevelingen voor verbeteringen in de vorm van:

- Stroomlijnen van ondernemersfaciliteiten
- Wegwerken van knelpunten
- Herstel van tekortkomingen in de geloofwaardigheid van de inkomstenbelasting
- Spectaculaire vereenvoudigingsmogelijkheden van de loonheffingen
- Mkb-beleid tijdens corona

De beleidsbeschouwingen zijn van groot belang voor beleidsmakers in de aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer op 17 maart 2021. Hoewel de publicatie is afgerond voordat de coronacrisis toesloeg, zijn de voorgestelde maatregelen ondanks de coronacrisis goed realiseerbaar. Sterker nog; deze actiepunten kunnen zelfs bijdragen aan een voorspoediger economisch herstel.

Specificaties

ISBN13:9789013159257
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:140
Druk:1
Verschijningsdatum:24-7-2020
Hoofdrubriek:Fiscaal recht
ISSN:

Over Leo Stevens

Leo Stevens is emeritus-hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur betrokken bij de belastingherziening 2001, maakt deel uit van diverse SER-commissies en was voorzitter van het door het Kabinet ingestelde Ondernemersklankbord Regeldruk.

Andere boeken door Leo Stevens

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Ten geleide / VII

HOOFDSTUK 1
1 Inleiding / 1
1.1 Aandacht voor het verdienmodel / 1
1.2 Aanjaagfunctie midden- en kleinbedrijf / 2
1.3 De samenstelling van het mkb / 4
1.4 De betekenis van het mkb voor de Nederlandse economie / 5
1.5 Scheefgroei op de arbeidsmarkt door het fenomeen ‘zelfstandigen zonder personeel’ (zzp’ers) / 9
1.6 Versterking van de geloofwaardigheid van de overheid is dringend gewenst / 10
1.6.a Herstel van geloofwaardigheid fiscale wetgeving / 10
1.6.b Herstel van maatschappelijk vertrouwen / 10
1.6.c Herstel van vertrouwensrelatie fiscus, burger en bedrijfsleven / 12
1.6.d Versterking van responsief toezicht / 13
1.6.e Fiscale polarisatie ondergraaft basis van vertrouwen / 15

HOOFDSTUK 2
2 Positiefrechtelijke structuuraanpassingen in de winstsfeer / 19
2.1 Regels op maat / 19
2.2 Rechtsvormneutrale belastingheffing / 20
2.3 Fiscale neutraliteit versus fiscaal instrumentalisme / 21
2.4 Globaal evenwicht / 22
2.5 Winstuitdeling of -inhouding? / 26
2.6 Gebruikelijkloonregeling / 30
2.7 Het duale stelsel / 31
2.8 Blauwdruk van belastingherziening in de winsten inkomstenbelasting / 32
2.9 Tweeschijventarief / 35

HOOFDSTUK 3
3 Beoordeling totaalwinstbegrip / 37
3.1 Nominalistisch totaalwinstbegrip / 37
3.2 A-normatief winstbegrip / 37
3.3 Vermogensetikettering / 38
3.4 Invloed huwelijksgoederenregime / 39
3.4.a Inkomenstoerekening en huwelijksgoederenregime / 39
3.4.b Huwelijksgoederenregime en vermogensetikettering / 40
3.5 Objectieve vrijstellingen / 43
3.5.a Bosbouwvrijstelling / 43
3.5.b Landbouwvrijstelling / 44
3.5.c Kwijtscheldingswinst / 46

HOOFDSTUK 4
4 Beoordeling jaarwinstbegrip / 47
4.1 Het goede koopmansgebruik / 47
4.1.a Open normen / 47
4.1.b Toerekeningsbeginselen / 48
4.1.c Inperking voorzichtigheidsbeginsel / 48
4.1.d International Accounting Standards / 53
4.2 Doorschuiffaciliteiten als verlengstuk van het voorzichtigheidsbeginsel / 54
4.2.a De herinvesteringsreserve / 54
4.2.b Bedrijfsverplaatsing / 56
4.3 Overdracht of liquidatie / 57
4.3.a Onderscheid gewone jaarwinst en stakingswinst / 57
4.3.b Stakingsaftrek / 58
4.3.c De stakingslijfrente / 60
4.3.d Middeling / 62
4.3.e Dwangondernemers / 63
4.3.f Bedrijfsopvolging in de familiesfeer / 64
4.3.g Bedrijfsopvolging door derden / 65
4.3.h Geruisloze doorschuiffaciliteit voor stakingswinst / 67
4.3.i Doorschuiffaciliteit bij overdracht aan een andere ondernemer of werknemer / 70
4.3.j Doorschuiffaciliteit bij overlijden / 71
4.3.k Doorschuiffaciliteiten bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap / 73
4.3.l Geruisloze inbreng in een BV / 74
4.3.m Geruisloze terugkeer uit de BV naar de IB-onderneming / 75
4.4 Bedrijfsoverdracht in de BV-sfeer / 76
4.5 Stroomlijning van ondernemersfaciliteiten / 77
4.5.a Referentiekader / 77
4.5.b Aanpassing investeringsaftrek / 78
4.5.c Fiscale oudedagsreserve / 79
4.6 Vormgeving geharmoniseerde VPB / 79

HOOFDSTUK 5
5 Terbeschikkingstellingsregelingen / 81
5.1 Ratio van de terbeschikkingstellingsregelingen / 81
5.2 Twee varianten in de terbeschikkingstellingsregelingen / 82
5.2.a Terbeschikkingstelling aan de onderneming of werkzaamheid (artikel 3.91 Wet IB 2001) / 82
5.2.b Terbeschikkingstelling aan een aanmerkelijkbelang-BV (artikel 3.92 Wet IB 2001) / 86
5.3 Vereenvoudigingsmogelijkheden / 89
5.3.a Ongebruikelijkheidscriterium vervangen door zakelijkheidscriterium / 89
5.3.b Vervang drempel terbeschikkingstelling aan de aanmerkelijkbelang-BV door het ⅓-criterium / 90
5.3.c Samenwerkingsverbanden / 90

HOOFDSTUK 6
6 Aanmerkelijk belang / 93
6.1 Het arbitraire karakter van het 5%-criterium / 93
6.2 Het meesleepaanmerkelijkbelang / 94
6.3 Het meetrekaanmerkelijkbelang / 95
6.4 Partiële doorschuiving aanmerkelijkbelangclaim bij erfrechtelijke verkrijging / 97

HOOFDSTUK 7
7 Beleidsaanpassingen in de loonsfeer / 99
7.1 Afbakening tussen zzp’ers en werknemers / 99
7.1.a Kwalificatie van de arbeidsrelatie / 99
7.1.b Vermindering zuigkracht fiscale faciliteiten voor zzp’ers / 100
7.1.c Inpassing zzp-kwalificatie in horizontaal toezicht / 100
7.2 Administratieve lasten binnen het werkgeverschap / 101
7.2.a De inhoudingsplichtige als onbezoldigde werkezel van de Belastingdienst / 101
7.2.b Vereenvoudiging gewenst / 102
7.3 Principieel verschil tussen solidariteits- en verzekeringsheffingen / 106
7.4 Loonheffing als voorheffing van de inkomstenbelasting / 107
7.5 Vereenvoudigingsvoorstellen in de loonsfeer / 108
7.5.a Afschaffen van premiedifferentiatie per risicosector / 108
7.5.b Loonsombelasting / 108
7.5.c Premiesomheffing / 109
7.5.d Fiscaliseringsambitie Belastingherziening 2001 / 109
7.6 Fiscalisering volksverzekeringen / 110
7.6.a Drie categorieën draagkrachtheffingen / 110
7.6.b Fiscalisering van de AOW / 111
7.6.c Uitbreiding fiscalisering tot alle volksverzekeringen / 112
7.6.d Uitbreiding fiscaliseringsoperatie tot de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremies / 112

HOOFDSTUK 8
8 Beleidsaanpassingen in de successierechtelijke sfeer / 115
8.1 Onoverbrugbaar verschil in maatschappelijke opvattingen / 115
8.2 Grondbeginselen van de schenk- en erfbelasting / 116
8.3 De bedrijfsopvolgingsregeling / 118

HOOFDSTUK 9
9 Samenvattende conclusies / 123
9.1 Het bijzondere karakter van het mkb / 123
9.2 Het globale evenwicht / 124
9.3 Het fiscale winstbegrip / 125
9.4 Investeringsfaciliteiten / 126
9.5 Terbeschikkingstellingsregeling / 126
9.6 Vereenvoudigingen in de loonheffingen / 127
9.7 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet / 127

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nieuwe dynamiek in het fiscale MKB-beleid