Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

De grondslagen van de cyberspace

Specificaties
Gebonden, 388 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 2e druk, 2020
ISBN13: 9789013160147
Wolters Kluwer 2e druk, 2020 9789013160147
Onderdeel van serie Recht en Praktijk - ICT
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze geheel vernieuwde editie bespreekt de samenhang van techniek en regelgeving omtrent cyberspace in het dagelijkse leven. Een unieke uitgave die alle recente wet- en regelgeving op dit gebied uiteenzet en grondig analyseert. Vol inzichten, kennis en bewustwording voor zowel professionals als gebruikers.

De cyberspace is een dynamisch terrein, onderhevig aan vele technologische ontwikkelingen en complexe wetgeving. Omdat wij vandaag de dag door veelzijdige informatie- en communicatietechnologie (ICT) meer verbonden zijn dan ooit, nemen ook de risico's omtrent privacybescherming en cybercriminaliteit gestaag toe. Bevordering van inzicht, kennis en bewustwording van professionals en gebruikers is daarom - juist nu - van enorm belang.

Deze vernieuwde editie van De grondslagen van de cyberspace brengt u volledig op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving op dit terrein. De inhoud geeft een diepgaand beeld weer van de meest recente stand van zaken, door techniek en regelgeving in hun onderlinge samenhang te beschouwen. Inleidend wordt u een verhelderende context geboden omtrent de geschiedenis en technologische aspecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en informatiebeveiliging. Vervolgens bespreekt de auteur uitgebreid alle wet- en regelgeving op dit gebied aan de hand van diepgravende analyses.

De titel neemt de nieuwste wet- en regelgeving inzake de bescherming van zowel persoonsgegevens als netwerk- en informatiesystemen volledig in beschouwing. Een dusdanig diepgaande bespreking van de regelgeving op dit vlak is in geen enkele vergelijkbare uitgave te vinden.

Uiteraard wordt voor u veel aandacht besteed aan de meest recente soft- law en hard-law instrumenten die betrekking hebben op gegevensbescherming, online-privacy, netwerk- en informatieveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit. Belangrijke wetten die voor u worden behandeld zijn onder meer: De ISO/IEC 27000-serie; het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); Conventie 108+; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de netwerk- en informatieveiligheid richtlijn (NIB-richtlijn); de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni); het verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Cybercrime Verdrag).

Al met al levert deze publicatie in het bijzonder een bijdrage aan kennis, inzicht en bewustwording voor professionals en gebruikers op het gebied van ICT en het recht. Met name juristen en ICT-experts vinden in Grondslagen van de cyberspace een uitstekend naslagwerk voor de praktijk. Bent u geen professional op dit vlak, maar is uw interesse wel degelijk gewekt? Deze titel kan uw bewustwording als gebruiker van ICT- middelen verruimen - iets wat vandaag de dag van enorm belang is. U kunt zelf immers een enorm belangrijke rol spelen in de bestrijding van cybercrime en de bescherming van privacy.

Specificaties

ISBN13:9789013160147
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:388
Druk:2
Verschijningsdatum:22-10-2020
ISSN:

Over Ambrogino Awesta

Ambrogino G. Awesta heeft in 2010 aan Tilburg University zijn mastergraad in International and European Public Law behaald. Een jaar later heeft hij aan de Universiteit Leiden zijn tweede master Encyclopedie en filosofie van het recht voltooid. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 2014 op het proefschrift Freedom of expression in a pluralistic world order. Vervolgens heeft hij aan de Katholieke Universiteit Leuven nog de advanced master Intellectual Property & ICT Law afgerond.

Andere boeken door Ambrogino Awesta

Inhoudsopgave

INLEIDING 1

1 DE GESCHIEDENIS VAN DE INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 5
1.1 De geschiedenis van de computer 5
1.2 De geschiedenis van het internet 23

2 DE BASISBEGINSELEN VAN DE INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 33
2.1 De computersoorten 33
2.1.1 De supercomputers 34
2.1.2 De mainframecomputers 36
2.1.3 De minicomputers 36
2.1.4 De microcomputers 36
2.2 De hardware componenten 37
2.2.1 De centrale verwerkingseenheid 37
2.2.2 De moederborden 39
2.2.3 De onderdelen op een moederbord 41
2.3 De software componenten 45
2.4 De netwerksystemen 51
2.4.1 De netwerktopologie 52
2.4.2 De netwerktypen 53
2.4.3 De netwerkmodellen 55
2.4.4 De netwerkcategorieën 56
2.5 Het internet 58
2.6 Het concept ‘Internet of Things’ 69

3 DE VEILIGHEID: COMPUTER- EN CYBERSECURITY 75
3.1 Het informatie(beveiligings)management 78
3.1.1 De informatieladder 79
3.2 De organisatorische maatregelen 82
3.2.1 Het informatiebeveiligingsbeheersysteem 82
3.2.2 De procesbenadering 88
3.3 De technische maatregelen 97
3.3.1 De begripsbepaling 98
3.3.2 De informatiebeveiligingsconcepten en -maatregelen 101
3.4 Inleiding tot cybersecurity 119
3.4.1 De betekenis van het begrip ‘cybersecurity’ 120
3.4.2 De beveiliging van netwerk- en informatiesystemen: de achtergrond 125
3.4.3 De beveiliging van netwerk- en informatiesystemen: het toepassingsgebied 127
3.4.4 De betekenis van netwerk- en informatiesystemen 140
3.4.5 Netwerk- en informatiesystemen van aanbieders van essentiële diensten 142
3.4.6 Netwerk- en informatiesystemen van digitale dienstenverleners 145
3.4.7 De uitvoering van de NIB-Richtlijn 150

4 HET EUROPEES MENSENRECHTENVERDRAG 159
4.1 Het recht op privacy 160
4.2 De rol van de eiser 161
4.3 De rol van de rechter 163
4.4 De privélevenssfeer: privéleven 166
4.5 Het privéleven: fotografie 168
4.6 Het privéleven: reputatie 171
4.7 Het privéleven: persoonlijke data 173
4.8 De bijzondere persoonsgegevens 191
4.9 De privélevenssfeer: familie- en gezinsleven 193
4.10 De privélevenssfeer: woning 195
4.11 De privélevenssfeer: correspondentie 196

5 DE BESCHERMING VAN PERSONEN BIJ GEAUTOMATISEERDE VERWERKING 199
5.1 Het toepassingsgebied van Verdrag 108 201
5.2 Het begrip ‘persoonsgegeven’ 202
5.3 Het begrip ‘verwerking’ 206
5.4 Het verwerkingsproces: actoren en verwerkingsbeginselen 207
5.5 De rechten van het datasubject 208
5.6 De beperkingen en uitzonderingen 209
5.7 Het gemoderniseerde verdrag 211

6 DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 227
6.1 De ontoepasselijkheid van de verordening 229
6.2 Het toepassingsgebied van de verordening 231
6.3 Persoonsgegevens: rechtspersonen 235
6.4 Persoonsgegevens: natuurlijke personen 243
6.5 De verwerking van persoonsgegevens 267
6.6 De voorwaarden voor verwerking 281
6.7 De toestemming 289
6.8 De gegevensbeschermingseffectbeoordeling 300
6.9 De rechten van het datasubject 309
6.10 Wijziging van de UAVG 336

7 DE CYBERCRIMINALITEIT 339
7.1 Het verdrag inzake cybercriminaliteit 346
7.1.1 De fundamentele begrippen 347
7.1.2 De strafbare feiten 350
7.2 Het aanvullend protocol 353
7.2.1 De racistische en xenofobische delicten 354

Trefwoordenregister 359
Bronnenlijst 365
Jurisprudentie 373

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De grondslagen van de cyberspace