Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling

Specificaties
Gebonden, 600 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013160000
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013160000
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze titel biedt een breed perspectief op het thans geldende non-food productveiligheidsrecht en de interactie ervan met het privaatrecht. Hierbij wordt verder gekeken dan het productaansprakelijkheidsrecht; ook talrijke aanverwante privaatrechtelijke rechtsgronden komen aan bod. Het onderzoek levert waardevolle perspectieven voor iedereen die zich bezighoudt met productveiligheidsnormen.

Wat is de exacte betekenis van Europese productnormen voor privaatrechtelijke normstelling? Wanneer is een productnorm slechts één van de relevante omstandigheden bij de formulering van een privaatrechtelijke norm? Wanneer vult een productnorm een privaatrechtelijke norm grotendeels in, zodanig dat de productnorm het uitgangspunt vormt? En van welke omstandigheden en factoren is deze betekenis afhankelijk? Vragen zoals deze staan centraal in Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling.

U verkrijgt inzicht in bovenstaande vraagstukken aan de hand van een Europeesrechtelijk institutioneel en privaatrechtelijk perspectief. Het onderzoek biedt de lezer een nadere introductie tot het vaak onderbelichte Europese productveiligheidsrecht.

Anders dan andere uitgaven, neemt dit onderzoek een breed perspectief in dat over de grenzen van het productaansprakelijkheidsrecht heenkijkt. Ook het algemene overeenkomstenrecht, het kooprecht, de reguliere onrechtmatige daad, alsmede misleidende en vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken komen aan bod. Ook wordt stilgestaan bij nieuwe bijzondere grondslagen als de aansprakelijkheid van de gemachtigde onder de Verordeningen voor medische hulpmiddelen.

Naast de materiële betekenis van productnormen voor privaatrechtelijke normstelling, krijgt u ook inzicht in de processuele betekenis voor het bewijs en mogelijke bewijsvermoedens in de civiele procedure. In dat verband worden diverse soorten productnormen behandeld.

Ook is er oog voor internationale verbanden middels een rechtsvergelijking met het Engelse en Duitse recht. Daarnaast vindt een uitvoerige analyse van Nederlandse feitenrechtspraak plaats om in kaart te brengen hoe feitenrechters in de praktijk met productnormen bij de invulling van privaatrechtelijke normen omgaan. De auteur sluit af met een overzicht van gezichtspunten die behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van de betekenis van productnormen voor privaatrechtelijke normstelling in concrete gevallen.

De veelzijdige perspectieven maken de uitgave een waardevolle informatiebron voor alle juristen die zich wel eens begeven op het complexe speelveld van productveiligheidsnormen. Daarnaast biedt de titel bruikbare informatie voor praktijkjuristen en wetenschappers die zich bezighouden met de invloed van (andere) publiekrechtelijke marktregulering en alternatieve regulering in private verhoudingen.

Specificaties

ISBN13:9789013160000
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:600
Druk:1
Verschijningsdatum:1-12-2020
ISSN:

Inhoudsopgave

AFKORTINGENLIJST XXI

1 INLEIDING 1
1.1 Introductie en historie 1
1.2 Aanleiding, vraagstelling en doelstelling 8
1.3 De elementen van de vraagstelling en afbakening 11
1.4 Methode, plan van behandeling en verdere relevantie 16
1.5 Begrippen en definities in relatie tot normen 22
1.5.1 Algemene terminologie 22
1.5.2 Terminologie die samenhangt met overheidsregulering 26
1.5.3 Terminologie die samenhangt met alternatieve regulering 28

2 EUROPESE PRODUCTNORMEN EN HET SYSTEEM WAARIN ZIJ ZIJN INGEBED 35
2.1 Inleiding 35
2.2 Bronnen van Europese productnormen en hun toepassingsbereik 36
2.3 Totstandkoming van Europese productnormen, hun inhoud en het harmonisatieniveau 48
2.4 Verplichtingen van marktdeelnemers en Europese productnormen 63
2.4.1 Fabrikant en producent 65
2.4.1.1 Pre-marketingverplichtingen fabrikant c.q. producent 65
2.4.1.2 Post-marketingverplichtingen fabrikant en producent 73
2.4.2 Gemachtigde 77
2.4.3 Importeur 81
2.4.3.1 Pre-marketingverplichtingen importeur 81
2.4.3.2 Post-marketingverplichtingen importeur 83
2.4.4 Distributeur 84
2.4.4.1 Pre-marketingverplichtingen distributeur 87
2.4.4.2 Post-marketingverplichtingen distributeur 89
2.5 Implementatie, toezicht en handhaving 90
2.5.1 Het Europese kader 90
2.5.2 De nationale implementatie, het toezicht en de handhaving 96
2.6 Samenvattende conclusies 102

3 BESCHERMINGSBEREIK VANUIT EUROPEES PERSPECTIEF 107
3.1 Inleiding 107
3.2 Het kader van de beginselen van EU-recht 110
3.3 Drie arresten over het harmonisatie- en beschermingsbereik en doeltreffendheid 117
3.4 Doelen en te beschermen belangen 129
3.5 Gevolgen van het Europese kader voor privaatrechtelijke normstelling 136

4 RANDVOORWAARDEN VOOR HET TOEKENNEN VAN BETEKENIS AAN GEHARMONISEERDE NORMEN 143
4.1 Inleiding 143
4.2 Privaatrechtelijke theorievorming over alternatieve regulering 144
4.3 De legitimatie van geharmoniseerde normen 150
4.3.1 Reeds geïdentificeerde voor- en nadelen van het gebruik van geharmoniseerde normen 150
4.3.2 Totstandkomingsproces van geharmoniseerde normen 155
4.3.3 Externe controle op geharmoniseerde normen 165
4.4 Gevolgen voor privaatrechtelijke normstelling 193

5 DE VERTAALSLAG VAN EUROPESE PRODUCTNORM NAAR PRIVAATRECHTELIJKE NORMSTELLING 199
5.1 Inleiding 199
5.2 Verbinding en autonomie 200

6 CONTRACTUELE NORMSTELLING 207
6.1 Inleiding 207
6.2 Algemene contractuele normstelling 209
6.2.1 Internationale theorie en buitenlands recht 209
6.2.2 Nederlands recht – algemeen kader 212
6.2.3 Nederlands recht – feitenrechtspraak over normalisatienormen 232
6.3 De bijzondere contractuele norm van conformiteit bij koop 243
6.3.1 Buitenlands recht 243
6.3.2 Nederlands recht – algemeen kader 247
6.3.3 Nederlands recht – feitenrechtspraak over normalisatienormen 257
6.4 De gevolgen van betekenis bij contractuele normstelling 260
6.4.1 Algemene contractuele normstelling 260
6.4.2 Bijzondere contractuele normstelling: koop 271
6.5 Beperkingen aan contractuele normstelling uit hoofde van productnormen 274
6.6 Conclusie 280

7 BUITENCONTRACTUELE NORMSTELLING 283
7.1 Inleiding 283
7.2 Productaansprakelijkheid 284
7.2.1 Introductie en algemene uitgangspunten 284
7.2.2 Betekenis voor de verweren 291
7.2.3 Betekenis voor gebrekkigheid 298
7.2.4 Tussenconclusie 322
7.3 Onrechtmatige daad 325
7.3.1 Strijd met de wet, relativiteit en toerekenbaarheid 328
7.3.1.1 Duits recht 328
7.3.1.2 Engels recht 329
7.3.1.3 Nederlands recht – Strijd met de wet 330
7.3.1.4 Nederlands recht – Relativiteit 337
7.3.1.5 Nederlands recht – Toerekenbaarheid 349
7.3.2 Strijd met het ongeschreven recht 352
7.3.2.1 Duits recht 352
7.3.2.2 Engels recht 363
7.3.2.3 Nederlands recht – algemene kader 368
7.3.2.4 Nederlands recht – feitenrechtspraak over normalisatienormen 381
7.3.2.5 Nederlands recht – betekenis voor de hier onderzochte rechtsverhoudingen 390
7.3.3 Tussenconclusie 408
7.4 Bijzondere buitencontractuele en hybride normen 411
7.5 Het vereiste van causaal verband 419
7.5.1 Buitenlands recht 419
7.5.2 Nederlands recht 420
7.5.3 Tussenconclusie 429
7.6 Conclusie 430

8 SLOTBESCHOUWING 431
8.1 Inleiding 431
8.2 Beantwoording van de hoofdvraag aan de hand van de voorgaande hoofdstukken 432
8.3 De opbrengst van de rechtspraakanalyse (hoofdstukken 6 en 7) 437
8.4 Nadere normatieve duiding 442
8.5 Gezichtspuntencatalogus 445
8.6 Resterende observaties, aandachtspunten en aanbevelingen 452
8.7 Hoe nu verder? 457

Summary 463
Annex I – Rechtspraakonderzoek over normalisatienormen 475
Annex II – Schema’s behorende bij hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 481
Literatuurlijst 483
Rechtspraakregister 537
Trefwoordenregister 557
Verordeningen, richtlijnen en andere besluiten van de instellingen van de EU 561
Curriculum Vitae 571

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling