Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Capita selecta Caribisch fiscaal recht

Specificaties
Paperback, 196 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013160611
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013160611
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Van indirecte belastingen in Aruba, tot aan de vrijhandel met Suriname: deze titel laat u op een unieke en thematische wijze kennismaken met Caribische fiscale stelsels. Met de bespreking van zorgvuldig gekozen specifieke thema’s wordt u op een begrijpelijke manier wegwijs gemaakt in dit dynamische rechtsgebied.

Waarom kennen de BES-eilanden geen winstbelasting? En wat houdt de vervangende opbrengst- en vastgoedheffing in? Hoe gaat het Surinaams belastingrecht in zijn werk? Hoewel het fiscale stelsel van de Caribische (ei)landen nauw verwant is aan het Nederlands fiscaal recht, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen aan te wijzen. Capita Selecta Caribisch fiscaal recht laat u op een unieke en begrijpelijke manier kennismaken met dit fascinerende rechtsgebied.

Aan de hand van zorgvuldig gekozen specifieke thema’s maken de verschillende auteurs u wegwijs in de fiscale stelsels van elk van de (ei)landen. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn: de onroerendezaakbelasting in Curaçao, de Europese associatie met de overzeese gebieden, de winstbelasting in Sint Maarten en indirecte belastingen in Aruba. Ter vergroting van het begrip, wordt het Caribisch fiscaal recht voor u in historische en staatkundige context geplaatst.

Actueel Caribisch fiscaal recht
Geen vergelijkbare titel sluit zo nauw aan bij de meest recente ontwikkelingen in dit rechtsgebied. Zo wordt de internationale strijd tegen belastingconcurrentie uitvoerig besproken aan de hand van actuele onderwerpen. Voor u komt onder meer aan bod:
- de blacklisting van taxhavens en de gevolgen daarvan voor zowel het belastingrecht van de Caribische (ei)landen als hun verdragspositie vanuit een Europese en Internationale dimensie;
- de EU-rechtelijke status van de overzeese landen en gebieden en de gevolgen bij een mogelijke overgang naar Ultra-perifeer gebied;
- de vrijhandel met Suriname.

Capita Selecta Caribisch fiscaal recht biedt een unieke thematische inleiding voor iedereen die kennis wil maken met dit bijzondere rechtsterrein. Tevens is de titel uitermate geschikt als naslagwerk in zowel de wetenschap als de praktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013160611
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:196
Druk:1
Verschijningsdatum:30-10-2020
Hoofdrubriek:Fiscaal recht

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V

HOOFDSTUK 1 Staatkundige verhoudingen binnen het koninkrijk / 1
mr. G.D. Rekwest
1.1 Inleiding / 1
1.2 De aanloop naar het Statuut / 2
1.3 Totstandkoming van het Statuut / 7
1.4 Ontwikkelingen ná 1954 / 9
1.5 Opheffing van de Nederlandse Antillen / 13
1.6 Dekolonisatie Engelse en Franse eilanden / 18
1.7 Conclusie / 20

HOOFDSTUK 2 Geschiedenis van de belastingen / 21
mr. G.D. Rekwest
2.1 Inleiding / 21
2.2 Periode vanaf 1815 / 21
2.3 Contouren fiscaal stelsel vanaf 1824 / 22
2.4 Het fiscale stelsel op Bonaire / 23
2.5 De belastingen op Aruba / 24
2.6 De belastingen op St. Maarten / 24
2.7 De belastingen op St. Eustatius en Saba / 25
2.8 Enkele bijzondere belastingen / 25
2.9 Periode na 1828 / 27
2.10 Conclusie / 27

HOOFDSTUK 3 Het belastingstelsel van Caribisch Nederland / 29
mr. J.W.J. Roks
3.1 Inleiding / 29
3.2 Vastgoedbelasting / 30
3.2.1 Inleiding / 30
3.2.2 De subjectieve belastingplicht / 31
3.2.3 Voorwerp van de belasting / 31
3.2.4 Heffingsmaatstaf en waardevaststelling / 32
3.2.5 Tarief vastgoedbelasting / 33
3.3 Opbrengstbelasting / 35
3.3.1 Inleiding / 35
3.3.2 De subjectieve belastingplicht / 36
3.3.3 Voorwerp van de belasting / 38
3.3.4 Tarief opbrengstbelasting / 38
3.3.5 Wijze van heffing / 38
3.3.6 Bijzondere bepalingen / 39

HOOFDSTUK 4 Indirecte belastingen van de Caribische Koninkrijksgebieden / 41
mr. J.P. Ruiter
4.1 Inleiding / 41
4.2 BBO heffing in Aruba / 41
4.2.1 Inleiding / 41
4.2.2 Belastbaar feit en belastingplichtige / 42
4.2.3 Fiscale eenheid / 44
4.2.4 Maatstaf van heffing / 44
4.2.5 Plaats van levering / 44
4.2.6 Plaats van dienst / 45
4.2.7 Het tarief en de verschuldigdheid van de belasting over bedrijfsomzetten / 46
4.3 Omzetbelasting in Curaçao / 47
4.3.1 Inleiding / 47
4.3.2 Belastbaar feit en belastingplichtige / 47
4.3.3 Aftrek en teruggaaf van omzetbelasting bij import en export / 48
4.3.4 Fiscale eenheid / 48
4.3.5 Maatstaf van heffing / 49
4.3.6 Algemeenheid van goederen / 50
4.3.7 Kleine ondernemersregeling / 50
4.3.8 Plaats van levering en dienst / 50
4.3.9 Het tarief en de verschuldigdheid van de omzetbelasting / 51
4.3.10 Invoer / 52
4.4 BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) / 53
4.4.1 Inleiding / 53
4.4.2 Belastbaar feit / 53
4.4.3 Aftrek van ABB / 54
4.4.4 Plaats van levering en plaats van dienst / 55
4.4.5 Maatstaf van heffing / 56
4.4.6 Tarief / 56
4.4.7 Wijze van heffing / 57
4.4.8 Verschuldigdheid van belasting / 57
4.4.9 Invoer / 58

HOOFDSTUK 5 Lokale belastingen in Aruba en Curaçao / 59
mr. J.K. Lanser
5.1 De grondbelasting van Aruba / 59
5.1.1 Rechtsgrond en karakter van de heffing / 59
5.1.2 Voorwerp van belasting / 60
5.1.3 Belastbaar feit / 60
5.1.4 Belastingplicht / 61
5.1.5 Vrijstellingen / 61
5.1.6 Heffingsmaatstaf / 64
5.1.7 Tarief / 67
5.1.8 Heffingssysteem / 67
5.1.9 Invordering / 71
5.1.10 Bezwaar / 71
5.1.11 Ontheffing / 72
5.2 De onroerendezaakbelasting van Curaçao / 73
5.2.1 Rechtsgrond en karakter van de heffing / 73
5.2.2 Voorwerp van belasting / 73
5.2.3 Belastbaar feit / 75
5.2.4 Belastingplicht / 75
5.2.5 Vrijstellingen / 76
5.2.6 Heffingsmaatstaf / 79
5.2.7 Tarief / 83
5.2.8 Wijze van heffing / 83
5.2.9 Bezwaar / 87
5.2.10 Invordering / 87

HOOFDSTUK 6 Winstbelasting van Sint Maarten / 89
Q.N. Lont LL.M
6.1 Kernbegrippen van de winstbepaling / 89
6.1.1 Belastingplichtigen / 89
6.1.2 Voorwerp van de winstbelasting / 90
6.1.3 Onzuivere voordelen / 91
6.1.4 Bedrijfsmiddelen / 91
6.1.5 Niet aftrekbare kosten / 93
6.1.6 Giftenaftrek / 95
6.2 Bijzondere regimes / 95
6.2.1 Verzekeringsbedrijven / 95
6.2.2 Zee- en Luchtvaart / 96
6.2.3 Tax Holidays / 97
6.2.4 De Vrijgestelde Vennootschap / 97
6.3 Faciliteiten / 97
6.3.1 Deelnemingsvrijstelling / 97
6.3.2 Bedrijfsfusie / 98
6.3.3 Fiscale Eenheid / 98
6.4 Afrekening met de fiscus / 99
6.4.1 De belastbare winst / 99
6.4.2 Formele aspecten / 100

HOOFDSTUK 7 Formeel belastingrecht Curaçao / 101
mr. G.D. Rekwest
7.1 Inleiding / 101
7.2 Algemene bepalingen / 101
7.3 De aangifte / 102
7.4 Aangifteplicht / 104
7.5 Tijdvak- en tijdstipbelastingen / 105
7.6 Afwijking van aangifte aanslagbelasting / 106
7.7 Voorlopige aanslag / 106
7.8 Navordering / 108
7.9 Voldoening of afdracht op aangifte / 110
7.10 Naheffing / 111
7.11 Administratieve sancties en boeten / 112
7.12 Administratieve sancties / 116

HOOFDSTUK 8 Blacklisting van tax havens en belastingverdragen van Caribische (ei)landen / 119
mr. G.D. Rekwest
8.1 Inleiding / 119
8.2 OESO blacklisting / 119
8.2.1 Internationale ontwikkelingen / 119
8.2.2 Blacklisting door OESO / 121
8.3 Blacklisting door de EU / 123
8.4 Karakteristieken van een tax haven / 126
8.5 Effect van blacklisting voor het sluiten van DTA’s door Caribische (ei)landen / 127
8.6 Conclusie / 129

HOOFDSTUK 9 EU-recht: associatie met landen en gebieden overzee en vrijhandel met Suriname / 131
mr. W.W. Geursen
9.1 Inleiding / 131
9.2 De invloed van EU-recht op nationaal belastingrecht / 131
9.2.1 Het recht van de Europese Unie / 131
9.2.2 Fiscale verordeningen/richtlijnen en positieve harmonisatie / 132
9.2.3 Verdragsvrijheden en negatieve harmonisatie / 136
9.2.4 Fiscale staatssteun / 138
9.2.5 EU-maatregelen tegen schadelijke belastingconcurrentie / 140
9.3 De territoriale reikwijdte van het EU-recht / 144
9.3.1 Art. 52 EU-Verdrag / 144
9.3.2 UPG en LGO / 146
9.3.3 Art. 355 lid 1 en art. 349 VWEU: UPG / 147
9.3.4 Art. 355 lid 2 VWEU: LGO en het associatieregime / 148
9.3.5 Art. 355(6) VWEU: statuswijziging UPG ↔ LGO / 150
9.3.6 UPG status voor (sommige) Caribische delen van het Koninkrijk? / 151
9.3.7 Extra EU-recht buiten het LGO-associatieregime om / 152
9.3.8 EU-Burgerschap / 152
9.3.9 Drie nationale doorwerkingsmechanismen / 153
9.3.10 De LGO-rechter en de prejudiciële procedure bij het HvJ EU / 156
9.4 EU-recht en fiscaal recht van het Caribische deel van het Koninkrijk / 157
9.4.1 Fiscale richtlijnen en verordeningen op de LGO / 157
9.4.2 Verdragsvrijheden op de LGO / 159
9.4.3 Staatssteun op de LGO / 161
9.4.4 EU-maatregelen tegen belastingconcurrentie door de LGO / 162
9.5 EU-recht en Surinaams belastingrecht / 163
9.5.1 Indirecte belastingen / 164
9.5.2 Vrij verkeersbepalingen en directe belastingen / 165
9.5.3 Rechtstreekse werking van verdragen / 166
9.5.4 Tegengaan van belastingconcurrentie / 167

HOOFDSTUK 10 Surinaams belastingrecht / 169
S.S. Nabibaks LL.M
10.1 Achtergrond / 169
10.2 Juridische grondslag / 170
10.3 Surinaams belastingrecht in de praktijk / 170
10.3.1 Inspecteur / 171
10.3.2 Ontvanger der belastingen / 172
10.4 Inkomstenbelasting / 172
10.4.1 Niet-winst / 172
10.4.2 Winst / 173
10.4.3 Verliesverrekening / 175
10.5 Omzetbelasting / 175
10.5.1 Subject / 176
10.5.2 Object / 176
10.5.3 Tarief / 177
10.6 Investeringswet / 177
10.6.1 Basis voorwaarden / 177
10.6.2 Fiscale faciliteiten / 178
10.6.3 Niet-fiscale faciliteiten / 179
10.6.4 Formaliteiten / 179

Over de auteurs / 181

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Capita selecta Caribisch fiscaal recht