Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Bescherming van de intellectuele eigendom

Specificaties
Paperback, 210 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 14e druk, 2021
ISBN13: 9789013161120
Wolters Kluwer 14e druk, 2021 9789013161120
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het rechtsterrein van het Intellectuele eigendom wordt met de dag boeiender en gecompliceerder door de nieuwe beschermingsvormen en de grote internationale verknooptheid door de vele verdragen, verordeningen en richtlijnen. Deze titel vormt een actuele inleiding in dit rechtsgebied. Met name het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en het handelsnaamrecht komen aan bod. De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat een steeds boeiender, maar ook een steeds gecompliceerder aanblik biedt.

Een bonte verzameling prestaties vindt in het recht bescherming en nog steeds komen daar nieuwe beschermingsvormen bij. Daar komt nog bij dat de intellectuele eigendom bij uitstek een gebied is waar de internationale verknooptheid heel groot is; het wemelt van de verdragen, verordeningen en richtlijnen. #Bescherming van de intellectuele eigendom# is hoofdzakelijk bedoeld voor die studenten die slechts summier kennisnemen van het handelsrecht. Ook (gespecialiseerde IE-) advocaten en A-G's raadplegen deze uitgave.

Met die omschrijving van de bestemming is ook de pretentie van deze publicatie weergegeven: een eerste inleiding. Deze introductie brengt enige vertrouwdheid bij met het stramien van het rechtsterrein, in het bijzonder voor wat betreft het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. De teksten zijn geheel bijgewerkt naar de laatste stand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Specificaties

ISBN13:9789013161120
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:210
Druk:14
Verschijningsdatum:3-5-2021
ISSN:

Over Paul Geerts

Mr. P.G.F.A. Geerts is universitair docent Handelsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zelfstandig juridisch adviseur.

Andere boeken door Paul Geerts

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingenlijst / XIII
Overzicht van verkort aangehaalde tijdschriften en periodieken / XV

HOOFDSTUK 1 Intellectuele eigendom in het algemeen / 1
1 Inleiding / 1
2 Intellectuele eigendom en ongeoorloofde mededinging / 2
3 Catalogus van vragen / 5
4 Object en terrein / 5
5 Inhoudelijke eisen, aanspraak, procedure / 7
6 Waaruit bestaat het uitsluitend recht? / 9
7 Grenzen aan monopolies / 11
8 Exploitatie van het uitsluitend recht / 12
9 Prestaties en de zorgvuldigheidsnorm / 13

HOOFDSTUK 2 Internationale aspecten / 19
10 Internationaal karakter / 19
11 Assimilatie en minimale bescherming / 20
12 Procedures, recht van voorrang / 22
13 Intellectuele eigendom en gemeenschappelijke markt, het probleem / 23
14 Art. 36 VWEU en communautaire uitputting / 24
15 Restproblemen / 27

HOOFDSTUK 3 Het octrooirecht / 29
16 Inleiding, regelgeving / 29
17 Octrooiverlening: nationaal en internationaal / 30
18 De Europese verleningsprocedure / 31
19 De nationale procedure / 34
20 De materiële vereisten van octrooieerbaarheid / 34
21 Collisie (botsing) / 37
22 De rechthebbende, materiële bepalingen / 39
23 De rechthebbende, procedurebepalingen / 40
24 Lotgevallen van een verleend octrooi / 41
25 Het monopolie / 43
26 De voorgebruiker / 45
27 De exploitatie van het octrooi / 46
28 De dwanglicenties / 47
29 Uitputting / 48
30 Rechtshandhaving / 49

HOOFDSTUK 4 Het auteursrecht / 51
31 Inleiding / 51
32 Regelgeving, Verdragen / 52
33 Ontstaan en duur van het auteursrecht / 54
34 Het werk / 54
35 Werken waarop geen auteursrecht ontstaat / 59
36 De maker / 59
37 De exploitatierechten / 61
38 Verveelvoudiging / 62
39 Openbaarmaking / 67
40 Uitputting / 71
41 Beperkingen van het auteursrecht / 73
42 De persoonlijkheidsrechten / 79
43 Belangen van derden, het portretrecht / 82
44 De exploitatie van het auteursrecht / 84
45 Rechtshandhaving / 85

HOOFDSTUK 5 Het merkenrecht / 87
46 Inleiding, regelgeving / 87
47 Soorten merken / 88
48 Het merk / 89
49 De verkrijging van het recht / 95
50 Nietigheid van inschrijving / 98
51 Duur en verval van het recht / 100
52 Het uitsluitend recht / 103
53 Rechtshandhaving / 120
54 Exploitatie van het merkrecht / 122
55 Uitputting, gemeenschappelijke markt / 124

HOOFDSTUK 6 De handelsnaam / 129
56 Inleiding, regelgeving / 129
57 De definitie van art. 1 Hnw / 130
58 Misleidende handelsnamen / 131
59 Conflicterende handelsnamen (art. 5 Hnw) / 132
60 Botsing van handelsnaam en merk / 135
61 Rechtshandhaving / 136
62 Exploitatie van de handelsnaam / 137

HOOFDSTUK 7 Het kwekersrecht / 139
63 Inleiding / 139
64 Ontstaan, rechthebbende en duur van het kwekersrecht / 140
65 Inhoud en beperkingen van het recht / 142
66 Biotechnologie / 143

HOOFDSTUK 8 Het tekeningen- en modellenrecht / 145
67 Inleiding / 145
68 Tekening of model; materiële vereisten en voortbrengselen die van bescherming zijn uitgesloten / 146
69 De verkrijging en duur van het recht; de rechthebbende / 150
70 Inhoud en beperkingen van het recht; rechtshandhaving / 151
71 Modellen- en auteursrecht / 154

HOOFDSTUK 9 Het chipsrecht / 157
72 Inleiding / 157
73 Ontstaan en duur van het recht / 157
74 De rechthebbende / 158
75 Inhoud van het recht / 158
76 Rechtshandhaving / 159

HOOFDSTUK 10 De naburige rechten / 161
77 Inleiding / 161
78 Uitvoerende kunstenaar, fonogrammenproducent, filmproducent en omroeporganisatie / 161
79 Ontstaan, duur en rechthebbende / 163
80 Inhoud en beperkingen van de naburige rechten / 164
81 Rechtshandhaving / 165

HOOFDSTUK 11
Het databankrecht / 167
82 Inleiding / 167
83 Databank / 168
84 Ontstaan, duur en rechthebbende / 169
85 Inhoud en beperkingen / 170

Register op verdrags- en wetsartikelen / 175
Rechtspraakregister / 185
Trefwoordenregister / 195

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bescherming van de intellectuele eigendom