Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Splitsing in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Een evaluatie van de Nederlandse winstbelastingregels voor splitsingen ten aanzien van lichamen

Specificaties
Paperback, 820 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789013166194
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2021 9789013166194
Onderdeel van serie Fiscale monografieën
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Bevat een uitgebreide analyse van de splitsingsregels in de vennootschapsbelasting. Deze publicatie bevat een wetenschappelijke evaluatie met concrete aanbevelingen voor de fiscale wetgever die eraan kunnen bijdragen de regels te verbeteren. Dit onderzoek is hierdoor zeer waardevol voor zowel fiscale wetenschapsbeoefenaar als de fiscalist die professioneel in aanraking komt met de splitsing.

Een lichaam dat onder het bereik van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 valt, kan in verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij een splitsing. In de eerste plaats als splitsende rechtspersoon of verkrijgende rechtspersoon (splitsingspartner) en in de tweede plaats als aandeelhouder, lid, schuldeiser, winstbewijs- en/of optiehouder van de splitsende rechtspersoon (potentieel toekomstige participant en/of schuldeiser). Splitsing in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bevat een uitgebreide analyse en beoordeling van de winstbelastingregels voor splitsingen, waarmee dergelijke lichamen in aanraking kunnen komen. Het onderzoek bestaat uit vijf delen. In Deel A wordt de context van het onderzoek geschetst. Na een gemotiveerde afbakening van het onderzoeksterrein, wordt aandacht besteed aan de rechtsfiguur van de splitsing in het (Nederlandse) civiele recht. Ook wordt een kernbeschrijving gegeven van de huidige winstbelastingregels voor splitsingen ten aanzien van lichamen. In Deel B wordt het toetsingskader ontworpen en voor zover mogelijk direct geoperationaliseerd. Daarbij wordt eerst stilgestaan bij de grondslagen van en de verklaring voor de vennootschapsbelasting. Aansluitend worden de doelstellingen van de splitsingsregels in de vennootschapsbelasting in kaart gebracht.

Deel C staat in het teken van de regels voor splitsingen met fiscale afrekening. Er wordt afzonderlijk ingegaan op de ruisende splitsingsregels voor de splitsingspartners en op de ruisende splitsingsregels voor de (potentieel toekomstige) participanten en schuldeisers van de splitsende rechtspersoon. In Deel D staan de regels voor splitsingen zonder fiscale belemmeringen centraal. Tot slot wordt het onderzoek in Deel E afgesloten met een overkoepelende slotbeschouwing gevolgd door een samenvattend overzicht van de concrete aanbevelingen voor de (fiscale) wetgever. Splitsing in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is van grote waarde voor de fiscale wetenschapsbeoefenaar én de fiscalist die professioneel in aanraking komt met de splitsing. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers bij het ministerie van Financiën, belastinginspecteurs, belastingadviseurs en rechterlijke macht.

Specificaties

ISBN13:9789013166194
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:820
Druk:1
Verschijningsdatum:21-12-2021
Hoofdrubriek:Fiscaal recht
ISSN:

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen / XXI

DEEL A CONTEXT VAN HET ONDERZOEK

HOOFDSTUK 1
Beschrijving van het onderzoek / 3
HOOFDSTUK 2
De rechtsfiguur van de splitsing in het (Nederlandse) civiele recht / 13
HOOFDSTUK 3
Kernbeschrijving van de huidige splitsingsregels in de vennootschapsbelasting / 55

DEEL B TOETSINGSKADER

HOOFDSTUK 4
Grondslagen en doelstellingen van de splitsingsregels in de vennootschapsbelasting / 61
HOOFDSTUK 5
Toetsingscriteria / 81

DEEL C SPLITSING MET FISCALE AFREKENING

HOOFDSTUK 6
Fiscale afrekening als hoofdregel / 99
HOOFDSTUK 7
De ruisende splitsing op het niveau van de splitsingspartners / 119
HOOFDSTUK 8
De ruisende splitsing op het niveau van het lichaam als aandeelhouder, lid, schuldeiser, winstbewijs- en/of optiehouder / 185

DEEL D SPLITSING ZONDER FISCALE BELEMMERINGEN

HOOFDSTUK 9
De splitsing zonder fiscale belemmeringen als uitzondering / 259
HOOFDSTUK 10
De randvoorwaarden voor een fiscaal gefaciliteerde splitsing / 273
HOOFDSTUK 11
De fiscaal gefaciliteerde splitsing op het niveau van de splitsingspartners – Deel 1: het huidige recht / 391
HOOFDSTUK 12
De fiscaal gefaciliteerde splitsing op het niveau van de splitsingspartners – Deel 2: evaluatie en wenselijk recht / 531
HOOFDSTUK 13
De fiscaal gefaciliteerde splitsing op het niveau van het lichaam als aandeelhouder, lid, schuldeiser, winstbewijs- en/of optiehouder / 645

DEEL E AFSLUITING

HOOFDSTUK 14
Slotbeschouwing / 707

Overzicht van aanbevelingen / 739
Samenvatting / 751
Summary / 755
Literatuurlijst / 759
Jurisprudentieregister / 781
Resoluties, mededelingen, beleidsbesluiten en brieven / 787

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Splitsing in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969