Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013166620. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, , , , e.a.

Belastingwetten - pocketeditie 2024

Specificaties
Paperback, blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 55e druk, 2024
ISBN13: 9789013175400
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 55e druk, 2024 9789013175400
Nog niet verschenen, verwacht op 05‑04‑2024

Samenvatting

Het belastingstelsel is zeer omvangrijk. Met deze pocketeditie heeft u alle belangrijke wetgeving per januari 2023 bij de hand. Ook besteedt de titel aandacht aan Europese en internationale regelgeving. Daarnaast helpen het uitgebreide trefwoordenregister en de bijgevoegde stickertabs u om gemakkelijk te navigeren.

Met Belastingwetten – pocketeditie 2023 heeft u alle belangrijke per januari 2023 geldende wetgeving altijd bij de hand. Deze pocket editie van Pocket Belastingwetten is uitgevoerd in softcover.

Naast de wetteksten besteedt de titel aandacht voor Europese en internationale regelgeving. Ook bevat de titel bepalingen van het overgangsrecht. Het uitgebreide trefwoordenregister en de handige stickertabs helpen u bovendien om vlot uw weg te vinden in deze uitgave.

Pocket Belastingwetten online
Bij de aanschaf van een Pocket Belastingwetten hoort ook een gratis toegang tot de Pocket Belastingwetten online. Zo heeft u altijd de juiste en actuele wet- en regelgeving online bij de hand.

De voordelen hiervan:
- Gemakkelijk wetsversies vergelijken
- Linking naar commentaren en andere relevante documenten (toegang tot de gelinkte bronnen vereist)
- Commentaar bij artikelen als u ook toegang tot de Vakstudie heeft
(Werk)dagelijks actueel
- Aantekeningen maken
- Tekst markeren
- Bookmarks plaatsen en artikelen delen (via e-mail)
- Toegankelijkheid online editie

De Pocket Belastingwetten is toegankelijk via desktop, laptop, tablet en smartphone. Voorin het boek 'Pocket Belastingwetten 2023' vindt u een code met uitleg. Hiermee krijgt u gemakkelijk toegang tot de online editie.

Specificaties

ISBN13:9789013175400
Trefwoorden:belastingwetgeving
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Druk:55
Verschijningsdatum:5-4-2024
Hoofdrubriek:Fiscaal recht
ISSN:

Over A.W. Cazander

Mr. A.W. Cazander is senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën en redacteur Vakstudie Nieuws.

Andere boeken door A.W. Cazander

Over J. Ganzeveld

Dr. J. Ganzeveld is werkzaam bij KPMG Meijburg & Co belastingadviseurs.

Andere boeken door J. Ganzeveld

Over E.J.W. Heithuis

Prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht, directeur van het Holland Tax Center, wetenschappelijk adviseur van BDO CampsObers Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. Daarnaast is hij redacteur van Vakstudie Nieuws, annotator in de Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht.

Andere boeken door E.J.W. Heithuis

Inhoudsopgave

I INKOMSTENBELASTING
5 1 Wet inkomstenbelasting 20011 Wet inkomstenbelasting 2001
189 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
190 3 Uittreksel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 20013 Uittreksel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
202 4 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 20014 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
226 5 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 20015 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
249 6 Overgangsrecht6 Overgangsrecht
249 7 Wet rechtsherstel box 37 Wet rechtsherstel box 3
252 8 Geruisloze omzetting. Standaardvoorwaarden ex art. 3.65 Wet IB
20018 Geruisloze omzetting. Standaardvoorwaarden ex art. 3.65 Wet IB 2001
274 9 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 20019 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
277 10 Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten10 Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten

II LOONBELASTING
285 1 Wet op de loonbelasting 19641 Wet op de loonbelasting 1964
341 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
342 3 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 19653 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
360 4 Overgangsrecht4 Overgangsrecht
360 5 Uitvoeringsregeling loonbelasting 20115 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
386 6 Uittreksel Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen6 Uittreksel Wet vermindering afdracht lb en pvv
398 7 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering7 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
400 8 Regeling S&O-afdrachtvermindering8 Regeling S&O-afdrachtvermindering
403 9 Regeling loonbelasting- en premietabellen 19909 Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
406 10 Regeling gegevensuitvraag loonaangifte10 Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

III SOCIALE VERZEKERINGEN
417 1 Wet financiering sociale verzekeringen1 Wet financiering sociale verzekeringen
451 2 Besluit Wfsv2 Besluit Wfsv
476 3 Uittreksel Regeling Wfsv3 Uittreksel Regeling Wfsv
492 4 Uittreksel Zorgverzekeringswet4 Uittreksel Zorgverzekeringswet
516 5 Uittreksel Regeling zorgverzekering5 Uittreksel Regeling zorgverzekering
523 6 Uittreksel Algemene ouderdomswet6 Uittreksel Algemene ouderdomswet
525 7 Uittreksel Wet langdurige zorg7 Uittreksel Wet langdurige zorg
530 8 Uittreksel Ziektewet8 Uittreksel Ziektewet
542 9 Uittreksel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen9 Uittreksel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
554 10 Uittreksel Werkloosheidswet10 Uittreksel Werkloosheidswet
563 11 Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 201611 Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
564 12 Wet tegemoetkomingen loondomein12 Wet tegemoetkomingen loondomein
577 13 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd13 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
580 14 Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen14 Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
581 15 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 199915 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
595 16 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 199016 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
600 17 Uittreksel Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels17 Uittreksel Verordening (EG) Nr. 883/2004
615 18 Uittreksel Verordening (EG) Nr. 987/2009 tot vaststelling van de
wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels18 Uittreksel Verordening (EG) Nr. 987/2009

IV TOESLAGEN
633 1 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen1 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
660 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
661 3 Uitvoeringsbesluit Awir3 Uitvoeringsbesluit Awir
663 4 Overgangsrecht4 Overgangsrecht
664 5 Uitvoeringsregeling Awir5 Uitvoeringsregeling Awir
673 6 Besluit bestuursrecht Toeslagen6 Besluit bestuursrecht Toeslagen
676 7 Wet op de zorgtoeslag7 Wet op de zorgtoeslag
678 8 Wet op de huurtoeslag8 Wet op de huurtoeslag
688 9 Besluit op de huurtoeslag9 Besluit op de huurtoeslag
692 10 Uittreksel Wet kinderopvang10 Uittreksel Wet kinderopvang
702 11 Besluit kinderopvangtoeslag11 Besluit kinderopvangtoeslag
706 12 Regeling vrijstelling griffierechten voor gedupeerde ouders herstelregelingen kinderopvangtoeslag12 Regeling vrijstelling griffierechten voor gedupeerde ouders herstelregelingen kinderopvangtoeslag
707 13 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO13 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO
713 14 Regeling Wet kinderopvang14 Regeling Wet kinderopvang
731 15 Wet op het kindgebonden budget15 Wet op het kindgebonden budget
734 16 Wet hersteloperatie toeslagen16 Wet hersteloperatie toeslagen

V VENNOOTSCHAPSBELASTING
771 1 Wet op de vennootschapsbelasting 19691 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
876 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
878 3 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 19713 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
879 4 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 19714 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
885 5 Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden
voor belastingdoeleinden5 Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden
886 6 Besluit fiscale eenheid 20036 Besluit fiscale eenheid 2003
909 7 Uitvoeringsreg. fiscale eenheid en voork. dubb. bel. 20037 Uitvoeringsreg. fiscale eenheid en voork. dubb. bel. 2003
911 8 Besluit beleggingsinstellingen8 Besluit beleggingsinstellingen
915 9 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 20019 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
920 10 Bedrijfsfusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14 Wet VPB 196910 Bedrijfsfusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14 Wet VPB 1969
942 11 Juridische afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB
196911 Juridische afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969
964 12 Zuivere splitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 196912 Zuivere splitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969
988 13 Juridische fusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14b Wet VPB 196913 Juridische fusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14b Wet VPB 1969
1009 14 Geruisloze terugkeer. Standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet VPB
196914 Geruisloze terugkeer. Standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet VPB 1969
1037 15 Besluit omzetting rechtspersonen15 Besluit omzetting rechtspersonen
1047 16 Richtlijn (EU) nr. 2022/2523 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (Pijler 2)16 Richtlijn (EU) 2022/2523 (Pijler 2)
1100 17 Fusierichtlijn (2009/113/EG)17 Fusierichtlijn (2009/113/EG)
1109 18 Moeder-dochterrichtlijn (2011/96/EU)18 Moeder-dochterrichtlijn (2011/96/EU)
1115 19 Interest- en royaltyrichtlijn (2003/49/EG)19 Interest- en royaltyrichtlijn (2003/49/EG)
1122 20 Richtlijn (EU) nr. 2016/1164, ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die interne markt beïnvloeden (ATAD)20 Richtlijn (EU) nr. 2016/1164 (ATAD)
1136 21 Uittreksel Richtlijn (EU) nr. 2013/34, betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen21 Uittreksel Richtlijn (EU) nr. 2013/34

VI BRONHEFFINGEN
1147 1 Wet op de dividendbelasting 19651 Wet op de dividendbelasting 1965
1160 2 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 19652 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
1165 3 Wet bronbelasting 20213 Wet bronbelasting 2021
1172 4 Uitvoeringsregeling bronbelasting 20214 Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021

VII SUCCESSIEWET
1177 1 Successiewet 19561 Successiewet 1956
1203 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1204 3 Uitvoeringsbesluit Successiewet 19563 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
1212 4 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting4 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
1218 5 Overgangsrecht5 Overgangsrecht
1218 6 Natuurschoonwet 19286 Natuurschoonwet 1928
1225 7 Overgangsrecht7 Overgangsrecht
1226 8 Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 19288 Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
1232 9 Overgangsrecht9 Overgangsrecht

VIII RECHTSVERKEER
1235 1 Wet op belastingen van rechtsverkeer 19701 Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970
1251 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1251 3 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 19713 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971
1261 4 Registratiewet 19704 Registratiewet 1970
1264 5 Uitvoeringsregeling Registratiewet 19705 Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970
1269 6 Overgangsrecht6 Overgangsrecht

IX OMZETBELASTING
1281 1 Wet op de omzetbelasting 19681 Wet op de omzetbelasting 1968
1352 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1352 3 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 19683 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
1371 4 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 19684 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
1391 5 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 19685 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
1393 6 Wet op het BTW-compensatiefonds6 Wet op het BTW-compensatiefonds
1396 7 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds7 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds
1397 8 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds8 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
1402 9 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde9 BTW-richtlijn 2006/112/EG
1522 10 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde10 Uitvoeringsverordening EU nr. 282/2011
1557 11 Richtlijn 2008/9/EG tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn11 Richtlijn 2008/9/EG
1563 12 Dertiende Richtlijn 86/560/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting — Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen12 Dertiende Richtlijn (86/560)/EEG

X AUTOBELASTINGEN
1571 1 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 19921 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
1589 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1589 3 Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen
19923 Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
1596 4 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 19924 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
1605 5 Wet op de motorrijtuigenbelasting 19945 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
1627 6 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 19946 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
1639 7 Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 19947 Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
1643 8 Wet belasting zware motorrijtuigen8 Wet belasting zware motorrijtuigen
1650 9 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen9 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen
1652 10 Wet vrachtwagenheffing10 Wet vrachtwagenheffing

XI DOUANE
1665 1 Algemene douanewet1 Algemene douanewet
1692 2 Uittreksel Wet op de accijns2 Uittreksel Wet op de accijns

XII MILIEUHEFFINGEN
1727 1 Uittreksel Wet milieubeheer1 Uittreksel Wet milieubeheer
1730 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1730 3 Wet belastingen op milieugrondslag3 Wet belastingen op milieugrondslag
1766 4 Overgangsrecht4 Overgangsrecht
1766 5 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag5 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
1780 6 Overgangsrecht6 Overgangsrecht
1780 7 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag7 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
1791 8 Uittreksel Waterwet 8 Uittreksel Waterwet
1795 9 Wet opslag duurzame energie 9 Wet opslag duurzame energie 10 Besluit vervuilingswaarde opgenomen waarde 2009*

XIII DIVERSE BELASTINGEN
1799 1 Overgangsrecht1 Overgangsrecht
1799 2 Wet bankenbelasting2 Wet bankenbelasting
1803 3 Wet op de kansspelbelasting3 Wet op de kansspelbelasting
1807 4 Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting4 Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
1807 5 Uittreksel Wet op de kansspelen5 Uittreksel Wet op de kansspelen

XIV ALGEMENE WET
1815 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen1 Algemene wet inzake rijksbelastingen
1866 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1866 3 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 19643 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
1867 4 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 19944 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
1895 5 Overgangsrecht5 Overgangsrecht
1896 6 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 20036 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
1903 7 Besluit belasting- en invorderingsrente7 Besluit belasting- en invorderingsrente
1904 8 Besluit Fiscaal Bestuursrecht8 Besluit Fiscaal Bestuursrecht
1922 9 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst9 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
1945 10 Regeling openbaarmaking vergrijpboeten10 Regeling openbaarmaking vergrijpboeten
1946 11 Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst11 Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
1968 12 Uittreksel Wet terugvordering staatssteun12 Uittreksel Wet terugvordering staatssteun
1970 13 Richtlijn wederzijdse bijstand bij heffing (2011/16/EU)13 Richtlijn wederzijdse bijstand bij heffing (2011/16/EU)
2002 14 Overgangsrecht Spaarrenterichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2060)14 Overgangsrecht Spaarrenterichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2060)

XV ALGEMEEN BESTUURSRECHT
2009 1 Algemene wet bestuursrecht1 Algemene wet bestuursrecht
2108 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
2109 3 Wet fiscale arbitrage3 Wet fiscale arbitrage
2123 4 Besluit Beroep in Belastingzaken4 Besluit Beroep in Belastingzaken
2141 5 Besluit proceskosten bestuursrecht5 Besluit proceskosten bestuursrecht
2145 6 Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure6 Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure
2147 7 Uittreksel Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 20217 Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021
2165 8 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 20228 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2022
2170 9 Besluit elektronisch procederen9 Besluit elektronisch procederen
2172 10 Algemene termijnenwet10 Algemene termijnenwet
2173 11 Wet open overheid11 Wet open overheid
* Deze regelgeving is alleen in de digitale editie opgenomen.

2188 12 Richtlijn (EU) nr. 2017/1852, betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie12 Richtlijn (EU) nr. 2017/1852 mechanismen beslechting belastinggeschillen in EU
13. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*
14. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018*
15. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*
16. Richtlijn (EU) nr. 2015/849, inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (Vierde Europese anti-witwasrichtlijn)*
17. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies*
18. Wet op de identificatieplicht*

XVI INVORDERING
2207 1 Invorderingswet 19901 Invorderingswet 1990
2257 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
2258 3 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 19903 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
2261 4 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 19904 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
2284 5 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 20045 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
2291 6 Kostenwet invordering rijksbelastingen6 Kostenwet invordering rijksbelastingen
2293 7 Richtlijn wederzijdse bijstand bij invordering (2010/24/EU)7 Richtlijn wederzijdse bijstand bij invordering (2010/24/EU)
2305 8 Invorderingsverordening (EU) nr. 1189/20118 Invorderingsverordening (EU) nr. 1189/2011

XVII BELASTINGEN LAGERE OVERHEDEN / GRONDWET
2315 1 Uittreksel Grondwet1 Uittreksel Grondwet
2317 2 Uittreksel Provinciewet2 Uittreksel Provinciewet
2324 3 Uittreksel Gemeentewet3 Uittreksel Gemeentewet
2338 4 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen4 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
2341 5 Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing5 Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing
2344 6 Wet op de bedrijveninvesteringszones6 Wet op de bedrijveninvesteringszones
2347 7 Uittreksel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek7 Uittreksel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
2348 8 Uittreksel Waterschapswet8 Uittreksel Waterschapswet
9 Waterschapsbesluit*

XVIII WAARDERING ONROERENDE ZAKEN
2365 1 Wet waardering onroerende zaken1 Wet waardering onroerende zaken
2376 2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
2377 3 Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken3 Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ
2381 4 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken4 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
2383 5 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken 5 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
2384 6 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken 6 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

XIX INTERNATIONALE BIJSTANDSVERLENING BIJ HEFFING EN INVORDERING VAN BELASTINGEN
2389 1 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen1 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2419 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
2420 3 Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing
van belastingen3 Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
* Deze regelgeving is alleen in de digitale editie opgenomen.
2425 4 Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen4 Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2426 5 Uitvoeringsbesluit verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende platformexploitanten5 Uitv. besl. verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende platformexploitanten
2430 6 Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard6 Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard
2436 7 Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard7 Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard
2437 8 Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 20128 Wet wederzijdse bijstand in de invordering van belastingschulden

XX VOORKOMING DUBBELE BELASTING
2451 1 Besluit voorkoming dubbele belasting 20011 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
2473 2 OECD Model Convention2 OECD Model Convention

XXI MENSENRECHTENVERDRAGEN
2493 1 Uittreksel Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)1 Uittreksel Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
2494 2 Uittreksel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)2 Uittreksel (EVRM)
2497 3 Uittreksel Eerste protocol bij EVRM 3 Uittreksel Eerste protocol bij EVRM

XXII OVERIG EU-RECHT
2501 1 Uittreksel EU-Werkingsverdrag1 Uittreksel EU-Werkingsverdrag
2511 2 Uittreksel Handvest van de grondrechten van de Europese Unie2 Uittreksel Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

2515 REGISTER

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Belastingwetten - pocketeditie 2024