Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Memo Financiële planning 2022

Specificaties
Paperback, 652 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2022
ISBN13: 9789013167825
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Wolters Kluwer 1e druk, 2022 9789013167825
Onderdeel van serie Memo Financiële Planning
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit memo geeft een compleet overzicht van alle deelgebieden van financiële planning. In deze uitgave worden de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving, tarieven, vrijstellingen en uiteenlopende schema’s op overzichtelijke wijze samengevoegd. De titel helpt bij het opstellen van een zorgvuldig en betrouwbaar advies en is een praktisch hulpmiddel bij het opstellen van financiële plannen.

Dit memo bespreekt alle hoofdlijnen van de wet- en regelgeving rondom financiële planning. Er is gekozen voor een toegankelijke en praktijkgerichte benadering, waardoor de lezer in staat is om op efficiënte wijze de benodigde wetstechnische en cijfermatige consequenties voor zijn of haar klanten te overzien.

In Memo Financiële Planning 2022 worden de tarieven, vrijstellingen en uiteenlopende schema’s overzichtelijk weergegeven en behandeld. De volgende zes deelgebieden komen aan bod:
- levensverzekeringen en pensioenen
- sparen en beleggen
- financieringen
- belastingen
- juridische aspecten
- sociale zekerheid

Dit memo is compleet geactualiseerd naar de stand van wet- en regelgeving per 1 januari 2022. Deze uitgave helpt professionals niet alleen bij het opfrissen van hun kennis, maar ook bij het opstellen van een betrouwbaar advies.

Memo Financiële Planning 2022 is van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met het schrijven van financiële plannen of het geven van financiële adviezen. Denk aan financieel adviseurs, fiscalisten, hypotheekadviseurs, accountants, beleggingsadviseurs, notarissen en estate planners.

Specificaties

ISBN13:9789013167825
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:652
Druk:1
Verschijningsdatum:2-3-2022
ISSN:

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

Deel A. Inleiding financiële planning / 31

1 Afbakening financiële planning, financiële planner en de markt van vraag en aanbod / 33
1.1 Financiële planning / 33
1.1.1 Deelgebieden binnen de financiële planning / 36
1.1.2 Het consumptief besteedbaar inkomen / 37
1.2 De financiële planner / 39
1.2.1 De competenties van de financiële planner / 39
1.2.2 Organisaties op het gebied van financiële planning / 41
1.2.2.1 Verbond financiële beroepsorganisaties (VFBO) / 41
1.2.2.2 Overige organisaties / 42
1.2.3 Beroepsaansprakelijkheid / 42
1.2.4 Wet op het financieel toezicht (Wft) / 44
1.2.4.1 Inleiding / 44
1.2.4.2 Reikwijdte van de Wft / 44
1.2.4.3 Kwaliteitskenmerken voor de financiële dienstverlener / 45
1.2.5 Autoriteit Financiële Markten (AFM) / 48
1.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / 49

Deel B. Levensverzekeringen en pensioenen / 51

1 Levensverzekeringen in de inkomstenbelasting / 53
1.1 Levensverzekeringen en spaarproducten in box 1 / 53
1.1.1 Kapitaalverzekering eigen woning / 54
1.1.1.1 Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning / 54
1.1.1.2 Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning / 55
1.1.1.3 Fictieve uitkeringen / 60
1.1.1.4 Premies voor kapitaalverzekering eigen woning / 61
1.1.2 Banksparen – spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning / 61
1.1.2.1 Voorwaarden spaarrekening eigen woning/beleggingsrecht eigen woning / 61
1.1.2.2 Voordeel uit spaarrekening eigen woning/het beleggingsrecht eigen woning / 62
1.1.2.3 Fictieve opname / 63
1.2 Lijfrenteverzekering, lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht, die dienen ter compensatie van een pensioentekort / 65
1.2.1 Lijfrente / 65
1.2.1.1 Lijfrenteverzekering / 65
1.2.1.2 Banksparen – periodieke uitkering op grond van een lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht / 66
1.2.1.3 Afkoopsom alimentatie storten op lijfrente / 68
1.2.2 Jaarruimte / 68
1.2.3 Inhaal- of reserveringsruimte / 70
1.2.4 Omzetting oudedagsreserve in lijfrente / 70
1.2.5 Omzetting stakingswinst in lijfrente / 71
1.2.6 Overgangsrecht / 72
1.2.7 Saldolijfrenten / 73
1.2.7.1 Hybride saldolijfrenten / 75
1.2.8 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen / 76
1.2.8.1 Overgangsrecht / 80
1.2.9 Emigratie / 80
1.2.10 Vragen en antwoorden Belastingdienst / 81
1.3 De levensverzekering in box 3 / 83
1.3.1 De uitvaartverzekering / 83
1.3.2 De kapitaalverzekering onder het overgangsrecht / 83
1.3.2.1 Overgangsperiode / 83
1.3.2.2 Polissen waarop het overgangsrecht betrekking heeft / 84
1.3.3 Bepalingen Wet IB 1964 / 84
1.3.3.1 Uitkering hoger dan vrijstelling / 85
1.3.3.2 Vrijstellingen eenmalig, overdraagbaarheid en volgorde / 85
1.3.3.3 Saldomethode / 86
1.3.3.4 Wat verstaat de wet onder kapitaaluitkering? / 87
1.3.3.5 Premies en uitkeringen niet in geld / 87
1.3.3.6 Kapitaalverzekering bij eigen bv / 87
1.3.3.7 Handelingen met kapitaalverzekeringen / 88
1.3.3.8 Pré Brede Herwaarderingspolissen / 89
1.3.3.8.1 Hoofdregel / 89
1.3.3.8.2 Saldomethode / 90
1.3.3.8.3 Uitzonderingen / 90
1.3.3.8.4 Bij wie belast? / 91
1.3.3.8.5 Diverse handelingen met betrekking tot een polis van levensverzekering / 91
1.3.3.8.6 Toescheiding kapitaalverzekering met lijfrenteclausule bij verdeling gemeenschap of afkoop alimentatie / 92
1.3.4 De kapitaalverzekering onder het overgangsrecht (vervolg) / 93
1.3.4.1 Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten voor 14-9-1999 / 93
1.3.4.2 Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten na 1-1-1992 / 95
1.3.4.3 Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten tussen 14-9-1999 en 31-12-2000 / 96
1.3.4.4 Kapitaalverzekeringen die niet onder het overgangsrecht vallen / 96
1.4 Diverse onderwerpen lijfrenten en kapitaalverzekeringen / 96
1.4.1 Opgave professionele instelling / 96
1.4.1.1 Doorlopende opgaveplicht / 97
1.5 Voorzieningen bij ziekte of ongeval / 97
1.5.1 Keuze belaste of onbelaste uitkering / 98
1.5.2 Koopsom voor arbeidsongeschiktheidsverzekering / 98
1.5.3 Verpanding arbeidsongeschiktheidsverzekering / 98
1.6 Nettolijfrenteverzekering en nettopensioenregeling / 99

2 Levensverzekeringen in overige wetten / 100
2.1 Successiewet / 100
2.1.1 Kapitaaluitkeringen ten gevolge van overlijden / 100
2.1.1.1 Premiesplitsingsbesluit / 101
2.1.1.2 Hoogte belaste verkrijging / 110
2.1.2 Lijfrente-uitkeringen ten gevolge van overlijden / 110
2.1.3 Lijfrente-uitkeringen bij leven aan derde / 110
2.1.4 Aftrek wegens belastinglatentie / 110
2.1.5 Opgaveplicht / 111
2.2 Sociale zekerheid / 112
2.2.1 AOW/Anw/AKW/Wlz / 112
2.2.2 WW/ZW/WAO/WIA / 112
2.2.3 TW/IOAW/IOAZ / 112

3 Inleiding pensioenen / 114
3.1 Algemeen / 114
3.2 Pensioen van de zelfstandige ondernemer / 115
3.3 Pensioen van de werknemer / 115
3.4 Pensioenwet (PW) / 116
3.4.1 Doelstelling / 116
3.4.2 Werkingssfeer / 116
3.4.3 Pensioenen in de zin van de PW / 117
3.4.4 Onderbrengingsplicht werkgever / 117
3.4.5 Verschillen tussen B- en C-polissen bij uitvoering door een verzekeraar / 119
3.4.6 Betaling van de pensioenpremie / 120
3.4.7 Deeltijdwerkers / 120
3.4.8 Afkoop / 120
3.4.9 Beëindiging/wijziging dienstverband / 121
3.4.10 Partnerpensioen bij scheiding / 122
3.4.11 Waardeoverdracht / 122
3.4.12 Doorbeleggen na pensioengerechtigde leeftijd / 124
3.5 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / 125
3.5.1 Algemeen / 125
3.5.2 Belangrijkste bepalingen / 125
3.5.2.1 Algemene bepalingen/definities / 125
3.5.2.2 Recht op pensioenverevening, recht op uitbetaling / 126
3.5.2.3 Vaststelling deel uit te betalen pensioen / 127
3.5.2.4 Afwijkingen op standaardvereveningsberekening / 127

4 De zelfstandige ondernemer en zijn pensioen / 129
4.1 Inkomstenbelasting / 129
4.1.1 Vrijstellingen / 129
4.1.2 Lijfrenteaftrek na omzetting stakingswinst in lijfrente en algehele verruiming van lijfrenteaftrek / 129
4.1.3 Omzetting art. 19 IB 2001 in lijfrente nieuwe stijl / 131
4.1.4 Oudedagsreserve / 131
4.1.4.1 Deelnemer aan de oudedagsreserve / 131
4.1.4.2 Toevoegingen oudedagsreserve / 132
4.1.4.3 Hoogte en maatstaf van de oudedagsreserve / 132
4.1.4.4 Afneming oudedagsreserve / 133
4.1.4.5 Meewerkende echtgenoot en deelgenootschap man/vrouw / 133
4.1.4.6 Voorwaarden stamrecht / 134
4.1.4.7 Oudedagsreserve en levensverzekering / 134
4.2 Successiewet / 134
4.2.1 Vrijstellingen / 134
4.2.2 Latente belastingclaim oudedagsreserve / 135
4.2.3 Waardebepaling pensioenrecht / 135
4.2.4 Opgaveplicht / 135
4.3 Sociale zekerheid / 135
4.3.1 Algemeen / 135
4.3.2 AOW / 135
4.3.2.1 Wijziging AOW-ingangsdatum / 136
4.3.3 Anw / 136
4.3.4 AKW / 137
4.3.5 WAZ / 137
4.3.6 Premieheffing volksverzekeringen / 137
4.3.7 WWB/Participatiewet / 137
4.3.8 WW/ZW/WIA / 138
4.3.9 Toeslagenwet / 138
4.3.10 IOAZ / 138

5 De werknemer en zijn pensioen / 139
5.1 Wet fiscale behandeling van pensioenen / 139
5.2 Hoofdvormen van pensioenregelingen / 140
5.2.1 Beschikbarepremieregeling / 140
5.2.2 Middelloonregeling / 141
5.2.3 Eindloonregeling / 142
5.2.4 Streefregeling / 142
5.2.5 Inbouw AOW (franchise) / 144
5.3 De fiscale omschrijving van pensioen / 145
5.4 Analyse van de pensioenregeling als omschreven in art. 18 Wet LB 1964 / 146
5.4.1 Pensioenregeling / 147
5.4.2 Nagenoeg uitsluitend / 147
5.4.3 Werknemers / 148
5.4.4 Arbeidsongeschiktheid / 148
5.4.5 Ouderdom / 148
5.4.6 (Pleeg)kinderen / 150
5.4.7 Pensioen / 150
5.4.8 Salaris-/diensttijdnorm / 150
5.4.9 Pensioengrondslag / 151
5.4.10 Partnerpensioen / 151
5.4.11 Overbruggingspensioen / 151
5.4.12 Deelnemingsjarenpensioen / 152
5.4.13 Inkoop diensttijd / 152
5.4.14 VUT-regelingen / 152
5.4.15 Levensloopregeling / 153
5.4.16 Rechtszekerheid / 155
5.4.17 Deeltijdwerk en demotie / 156
5.4.18 Uitruil van pensioen / 156
5.4.19 Toetsing volgens 100%-grens / 157
5.4.20 Snelslijtende beroepen / 158
5.4.21 Bovenmatigheid / 158
5.4.22 Uitvoerders van pensioenregelingen / 158
5.4.23 Sancties / 159
5.4.24 Uitfasering pensioen in eigen beheer / 160
5.4.24.1 Oudedagsverplichting (ODV) / 163
5.5 Dekking Anw-hiaat in pensioenregelingen / 165
5.6 Pensioenopbouw over een periodieke salarisvervangende uitkering / 166
5.7 Pensioenregeling directeur-grootaandeelhouder / 167
5.7.1 Wet VAP en Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen / 169
5.8 Aanwijzing buitenlandse pensioenregeling / 169
5.9 Pensioen in de inkomstenbelasting / 170
5.10 Pensioen in de Successiewet / 170
5.11 Pensioen in de winstsfeer (inkomsten- en vennootschapsbelasting) / 172
5.11.1 Pensioentoezegging aan werknemers en de financiering / 172
5.11.2 Fiscale aspecten van de financieringslast van een pensioentoezegging / 172
5.11.3 Fiscale gevolgen van backservice / 173
5.11.4 Verbod op financieringsachterstand / 173
5.12 Pensioenverplichtingen in eigen beheer / 174
5.12.1 Algemeen / 174
5.12.2 Omslagstelsel / 174
5.12.3 Rentedekkingsstelsel / 174
5.12.4 Kapitaaldekkingsstelsel / 174
5.12.5 Stelselwijziging / 175
5.12.6 Dekkingspolis / 175
5.12.7 Eigen beheer en echtscheiding / 175
5.12.8 Pensioenlichamen / 175
5.12.9 Pensioenvoorziening voor niet-toegezegd pensioen / 176
5.12.10 Afwikkeling pensioen in eigen beheer / 176
5.13 De pensioenuitkering en de sociale zekerheid / 177
5.13.1 Pensionering voor 68 jaar / 178
5.13.1.1 AOW/Anw / 178
5.13.1.2 AKW / 178
5.13.1.3 Premieheffing volksverzekeringen / 178
5.13.1.4 Participatiewet / 178
5.13.1.5 ZW/WW/WIA/WAO / 179
5.13.1.6 TW/IOAW/IOAZ / 179
5.13.1.7 ZW, WIA, WAO, WW, Anw, IOAW, IOAZ en TW / 180
5.13.2 Doorwerken na pensioen op de reguliere pensioendatum / 180
5.14 Ontslag / 181
5.14.1 Ontslagvergoeding / 181
5.14.2 Transitievergoeding / 181
5.14.3 Belastingheffing over de ontslaguitkering / 182
5.14.3.1 De ontslaguitkering in de Wet op de loonbelasting 1965 tot 2014 / 183
5.14.3.2 De ontslaguitkering in de Wet op de loonbelasting 1965 vanaf 2014 / 183
5.14.3.3 Overgangsrecht / 183
5.14.4 Excessieve vertrekvergoeding / 184
5.14.5 VUT-vervangende uitkering (RVU) / 184
5.14.6 Aanwendingsmogelijkheden van de ontslaguitkering / 185
5.14.7 De stamrecht-bv / 186
5.15 Het Pensioenakkoord uit 2019 (met uitwerkingen in 2020 e.v.) / 187

Deel C. Sparen en beleggen / 193

1 Inleiding / 195

2 NYSE Euronext Amsterdam / 196
2.1 NYSE Euronext Amsterdam Stock Market / 196

3 Wetgeving / 198
3.1 Toezichthouders / 198
3.1.1 Functioneel toezicht / 198
3.1.2 Strafrechtelijk toezicht / 200
3.1.3 Beroepsmogelijkheden tegen sancties van toezichthouders / 200
3.1.4 Stichting Dutch Securities Institute / 201
3.1.5 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening / 202
3.1.6 De Wet op het financieel toezicht (Wft) / 202
3.2 Zorgplicht / 202
3.2.1 Informatieverschaffing / 203
3.2.2 Klantprofiel / 204
3.2.3 Klachtenregeling / 204
3.2.4 Checklist voor goede zorgplicht / 205
3.3 De AFM / 205
3.4 MiFID II / 210
3.5 Depositogarantiestelsel / 214
3.5.1 Voor welke banken geldt de depositogarantieregeling? / 216
3.6 De AP / 216
3.7 Tuchtrecht banken / 216

4 Verzekeraars / 217
4.1 Solvency II / 217
4.2 Kleine natura-uitvaartverzekeraars / 217
4.3 Kleine schadeverzekeraars / 217
4.4 Insurance Distribution Directive / 218
4.4.1 Adviseurs / 219
4.4.1.1 Beleggingsadviseurs / 219
4.4.1.2 Vermogensbeheerders / 220
4.4.1.3 Effectenbemiddelaars / 220
4.4.1.4 Commissionairs / 220
4.4.2 Banken / 220
4.4.2.1 Commerciële banken / 220
4.4.2.2 Spaarbanken / 220
4.4.3 Institutionele beleggers / 221
4.4.3.1 Beleggingsinstellingen / 221
4.4.3.2 Pensioenfondsen / 221
4.4.3.3 Algemeen Pensioenfondsen / 221
4.4.3.4 Premiepensioeninstelling (PPI) / 221
4.4.3.5 Verzekeringsmaatschappijen / 222

5 Rendement en risico / 223
5.1 Rendement / 223
5.2 Risico / 223
5.2.1 Koopkrachtrisico / 223
5.2.2 Renterisico / 223
5.2.3 Valutarisico / 223
5.2.4 Beursrisico / 224
5.2.5 Debiteurenrisico / 224
5.2.6 Liquiditeitsrisico / 224

6 Spaarvormen / 225
6.1 Spaarrekeningen / 225
6.2 Termijndeposito’s / 225
6.3 Kasbiljetten en spaarbrieven / 226
6.4 Valutarekeningen / 226
6.5 Vaste of variabele rente / 226

7 Obligaties / 227
7.1 De prijs van een obligatie / 227
7.1.1 Nettokoers / 227
7.1.2 Opgelopen rente / 228
7.2 De looptijd van een obligatie / 228
7.3 De aflossing van een obligatie / 228
7.3.1 Bulletleningen / 228
7.3.2 Vervroegde aflossing door debiteur (callable) / 228
7.3.3 Vervroegde aflossing door belegger (putable) / 229
7.3.4 Verlengbare obligatie (extendible) / 229
7.4 Het rendement van een obligatie / 229
7.4.1 Het couponrendement / 230
7.4.2 Het effectief rendement / 230
7.5 De yieldcurve / 231
7.5.1 Het verloop van de yieldcurve / 232
7.6 Risico van obligaties / 234
7.6.1 Inleiding / 234
7.7 Duration / 235
7.7.1 Inleiding / 235
7.7.2 Berekening / 236
7.7.3 Verband tussen duration en looptijd / 237
7.7.4 Modified duration / 238
7.8 Het debiteurenrisico / 239
7.8.1 Algemeen / 239
7.8.2 Ratings / 239
7.8.3 Garanties / 240
7.9 Varianten op de gewone obligatie / 241
7.9.1 Optieobligaties / 241
7.9.2 Winstdelende obligaties / 241
7.9.3 Inkomstenobligaties / 241
7.9.4 Achtergestelde obligaties / 242
7.9.5 Deep-discountobligaties / 242
7.9.6 Nulprocentobligaties / 242
7.9.7 Geïndexeerde obligaties (floating rate notes) / 242
7.9.8 Goud- en aandelenindexobligaties / 243
7.9.9 Reset notes / 243
7.9.10 Pandbrieven / 243
7.9.11 Converteerbare obligaties / 243
7.9.12 Perpetuele obligaties / 244
7.7.13 Strips / 244

8 Aandelen / 245
8.1 Zeggenschap bij aandelen / 245
8.2 Rendement op aandelen / 246
8.3 Risico van aandelen / 247
8.4 Varianten op het gewone aandeel / 247
8.4.1 Certificaten van aandelen / 247
8.4.2 Preferente aandelen / 248
8.4.3 Prioriteitsaandelen / 248

9 Beleggingsfondsen / 249
9.1 Beleggingsfondsen in aandelen / 249
9.1.1 Wereldwijde fondsen / 250
9.1.2 Regiofondsen / 250
9.1.3 Landenfondsen / 250
9.1.4 Bedrijfstakfondsen / 250
9.1.5 Themafondsen / 250
9.1.6 Indexfondsen / 250
9.1.7 Exchange traded funds (ETF’s) / 251
9.1.8 Clickfondsen / 252
9.2 Beleggingsfondsen in obligaties / 252
9.3 Groene beleggingen / 253
9.4 Mixfondsen / 253
9.5 Hedgefunds / 253
9.6 Open-end en closed-end beleggingsfondsen / 254
9.6.1 Open-end beleggingsfonds / 254
9.6.2 Closed-end beleggingsfonds / 254
9.6.3 Semi-open-end beleggingsfondsen / 254
9.7 De vrijgestelde beleggingsinstelling / 255
9.8 Beleggingsbeleid / 256

10 Derivaten / 257
10.1 Opties / 257
10.1.1 Calloptie / 257
10.1.2 Putoptie / 259
10.1.3 Prijsvorming van opties / 260
10.1.3.1 Intrinsieke waarde / 260
10.1.3.2 Tijds- en verwachtingswaarde / 260
10.1.4 Optiestrategieën / 262
10.1.4.1 Callopties of putopties / 262
10.1.4.2 Combinaties van callopties of putopties op dezelfde onderliggende waarde / 263
10.1.4.3 Combinaties van callopties en putopties op dezelfde onderliggende waarde / 263
10.1.5 Marginverplichting bij opties / 263
10.2 Financial futures / 264
10.2.1 Prijsvorming van financial futures / 266
10.2.2 Futuresstrategieën / 266

11 Overige beleggingen / 268
11.1 Vastgoed / 268
11.2 Edele metalen / 268
11.3 Kunstvoorwerpen / 268
11.4 Commodities / 269
11.5 Crowdfunding / 269
11.6 Cryptomunten / 270

12 Fundamentele en technische analyse / 272
12.1 De fundamentele analyse / 272
12.1.1 Liquiditeitsratio’s / 272
12.1.2 Solvabiliteitsratio’s / 272
12.1.3 Rentabiliteitsratio’s / 272
12.1.4 Koersratio’s / 273
12.2 De technische analyse / 273
12.2.1 Trendlijnen en trendkanalen / 273
12.2.1.1 Trendlijnen / 274
12.2.1.2 Trendkanalen / 274
12.2.2 Voortschrijdend gemiddelde / 274
12.2.3 Koerspatronen / 275
12.2.3.1 Hoofd- en schouderformaties / 276
12.2.3.2 Driehoeksformaties / 277

13 De portefeuilletheorie / 278
13.1 Rendement / 278
13.2 Risico / 278
13.3 De combinatie van rendement en risico / 278
13.4 De efficiënte grenslijn / 279
13.5 De bèta / 280

14 Vermogensallocatie / 281
14.1 Beleggingshorizon van een belegger / 281
14.1.1 Lange beleggingshorizon / 281
14.1.2 Korte beleggingshorizon / 281
14.2 De inkomstenpositie van de belegger / 282
14.3 De vermogenspositie van de belegger / 282
14.4 Risicoprofiel van de belegger / 282
14.4.1 De toelaatbare risicograad / 282
14.4.2 De risicoperceptie / 283
14.4.3 De risicometer / 283
14.5 De kennis en ervaring van de belegger / 283
14.6 Situatieverandering / 283
14.7 Portefeuillesamenstelling / 284
14.7.1 Top-downbenadering / 284
14.7.1.1 Spreiding over beleggingscategorieën / 284
14.7.1.2 Spreiding over geografische regio’s / 284
14.7.1.3 Spreiding over bedrijfstakken / 284
14.7.1.4 Spreiding over individuele ondernemingen / 285
14.7.2 Bottom-upbenadering / 285

Deel D. Financieringen / 287

1 Hypothecaire kredietverlening / 289
1.1 Hypotheekvormen / 289
1.1.1 Lineaire hypotheek / 289
1.1.2 Annuïteitenhypotheek / 289
1.1.2.1 Gelijkblijvende annuïteiten / 289
1.1.2.2 Groei-annuïteiten / 290
1.1.3 Levenhypotheek (hypotheek met gemengde verzekering) / 290
1.1.4 Spaarhypotheek / 290
1.1.5 Aflossingsvrije hypotheek / 291
1.1.6 Blokhypotheek / 291
1.1.7 Blijverslening / 291
1.1.8 Verzilverlening / 292

2 De Nationale Hypotheek Garantie / 294

3 Starters- en combinatielening / 299

4 Zakelijke kredietverlening / 300
4.1 Financiële kengetallen / 300
4.1.1 Liquiditeitskengetallen / 300
4.1.1.1 Liquiditeit / 300
4.1.1.2 Current ratio / 300
4.1.1.3 Quick ratio / 300
4.1.1.4 Nettowerkkapitaal / 300
4.1.1.5 Netto cashflow (operationele activiteiten) / 300
4.1.2 Solvabiliteitskengetallen / 301
4.1.2.1 Solvabiliteit / 301
4.1.2.2 Vermogensverhoudingen / 301
4.1.2.3 Debt ratio / 302
4.1.2.4 Interest coverage / 302
4.1.2.5 Cashflow/interest / 302
4.1.2.6 Cashflow coverage / 302
4.1.2.7 Omzetsnelheid eigen vermogen / 302
4.1.3 Winstkengetallen / 302
4.1.3.1 Rentabiliteit totale vermogen / 302
4.1.3.2 Rentabiliteit eigen vermogen / 303
4.1.3.3 Brutowinstmarge / 303
4.1.4 Activiteitskengetallen / 303
4.1.4.1 Omlooptijd voorraden / 303
4.1.4.2 Omzetsnelheid voorraden / 303
4.1.4.3 Omlooptijd debiteuren / 303
4.1.4.4 Omzetsnelheid debiteuren / 304
4.1.4.5 Omlooptijd crediteuren / 304
4.1.4.6 Omzetsnelheid crediteuren / 304
4.1.4.7 Omzetsnelheid totaal vermogen / 304
4.1.4.8 Werkkapitaal / 304
4.2 Kredieten midden- en kleinbedrijf / 305
4.2.1 Borgstelling MKB-kredieten / 305
4.2.2 Financieringsinstrumenten van de overheid / 306
4.2.2.1 Reguliere regelingen / 306
4.2.2.2 Corona / 306
4.2.2.2.1 Garantie Klein Krediet Corona (KKC) / 306
4.2.2.2.2 Overige kredietmogelijkheden / 307
4.2.3 Crowdfunding / 307
4.3 Bijstandverlening zelfstandigen / 308

5 Rentetarieven / 309
5.1 Rentetarieven geldmarkt / 309
5.2 Rentetarieven kapitaalmarkt en aandelenbeursindices / 309

6 Vreemde valuta / 311
6.1 Omrekeningskoersen vreemde valuta / 311
6.2 Kruistabel EMU-valuta’s / 312

Deel E. Belastingen / 313

1 Fiscale informatie- en inzageverplichtingen / 315
1.1 Algemeen / 315
1.2 De informatieplicht over de eigen belastingplicht / 315
1.2.1 Het vragen om informatie / 315
1.2.1.1 De potentiële fiscale relevantie / 316
1.2.1.2 De wijze van informatieverstrekking / 316
1.2.1.3 De geheimhoudingsplicht / 316
1.2.1.4 Fiscus mag inlichtingen inwinnen via civiele dwangsom / 317
1.3 De inzageplicht voor de eigen belastingplicht / 317
1.3.1 Het vragen om boeken, bescheiden en andere gegevensdragers / 317
1.3.2 De fiscaal relevante boeken, bescheiden en andere gegevensdragers / 318
1.3.3 De wijze van verstrekking/de geheimhoudingsplicht / 318
1.3.4 De kopieën, leesbare afdrukken of uittreksels / 319
1.3.5 De bewaarplicht en conversie / 319
1.3.6 Rechtsbescherming bij controlehandelingen / 321
1.3.7 Overmacht / 321
1.4 De informatieplicht met het oog op de belastingheffing (bij derden) / 321
1.4.1 De subjecten / 321
1.4.2 Informatieverstrekking aan de Belastingdienst bij eigenwoningschuld / 322
1.4.3 De omvang van de verplichting / 322
1.4.4 Voorschrift informatie fiscus-banken / 323
1.5 De sancties / 325

2 Inkomstenbelasting / 329
2.1 Inleiding / 329
2.2 Algemeen / 329
2.2.1 Opbouw en structuur Wet IB 2001 / 329
2.2.2 Raamwerk / 331
2.2.2.1 Belastingplichtigen / 331
2.2.2.2 Boxenstructuur / 332
2.2.2.3 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 332
2.2.2.3.1 Gewone aanslag/conserverende aanslag / 339
2.2.2.3.2 Verliesverrekening tussen de boxen / 341
2.2.2.4 Toerekeningsregels / 342
2.2.2.4.1 Rangorderegeling / 342
2.2.2.4.2 Partners / 344
2.2.2.4.3 Afgezonderd particulier vermogen / 347
2.2.2.4.4 Minderjarige kinderen / 348
2.2.3 Verzamelinkomen / 349
2.3 Box 1 – inkomen uit werk en woning / 350
2.3.1 Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) / 350
2.3.2 Belastbare winst uit onderneming / 351
2.3.2.1 Opbouw en systematiek van de winstsfeer / 351
2.3.2.1.1 Inleiding / 351
2.3.2.2 Ondernemer / 352
2.3.2.2.1 Inleiding / 352
2.3.2.2.2 Feitelijk ondernemerschap / 352
2.3.2.2.3 Rechtstreeks voor ondernemingsverbintenissen verbonden / 353
2.3.2.2.4 Medegerechtigden/winstgerechtigden / 354
2.3.2.3 Begrip urencriterium/verlaagd urencriterium / 357
2.3.2.4 Winst uit onderneming / 359
2.3.2.5 Goed koopmansgebruik / 359
2.3.2.6 Vrijgestelde winst / 360
2.3.2.7 Aftrekbeperkingen kosten van winst / 361
2.3.2.8 Van winst aftrekbare kosten woon-werkverkeer / 365
2.3.2.9 Bijtelling winst voor privégebruik woning / 365
2.3.2.10 Bijtelling winst voor privégebruik auto en privégebruik fiets / 366
2.3.2.10.1 Auto van de zaak / 366
2.3.2.10.2 Fiets van de zaak / 367
2.3.2.11 Tonnageregeling zeescheepvaart / 369
2.3.2.12 Waardering pensioenverplichtingen / 369
2.3.2.13 Afschrijving bedrijfsmiddelen / 370
2.3.2.14 Willekeurige afschrijving / 372
2.3.2.15 Investeringsaftrek / 372
2.3.2.16 Fiscale reserves / 377
2.3.2.16.1 Egalisatiereserve / 377
2.3.2.16.2 Herinvesteringsreserve / 378
2.3.2.16.3 Terugkeerreserve / 379
2.3.2.17 Gereserveerd / 380
2.3.2.18 Oudedagsreserve / 380
2.3.2.19 Aandelenfusie / 380
2.3.2.20 Juridische splitsing en juridische fusie / 381
2.3.2.21 Staking/doorschuiving/overbrenging naar buitenland/eindafrekening/geruisloze omzetting / 381
2.3.2.21.1 Doorschuiving of staking van de onderneming door overlijden van de ondernemer / 382
2.3.2.21.2 Doorschuiving of staking van de onderneming door ontbinding huwelijksgemeenschap / 382
2.3.2.21.3 Doorschuiving naar ondernemers en werknemers / 383
2.3.2.21.4 Overbrenging vermogensbestanddelen naar het buitenland / 384
2.3.2.21.5 Eindafrekening / 384
2.3.2.21.6 Omzetting in een nv of bv / 384
2.3.2.21.7 Geruisloze terugkeer / 384
2.3.2.22 Ondernemersaftrek / 385
2.3.2.22.1 Zelfstandigenaftrek / 385
2.3.2.22.2 S&O-aftrek / 387
2.3.2.22.3 Meewerkaftrek / 387
2.3.2.22.4 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid / 388
2.3.2.22.5 Stakingsaftrek / 388
2.3.2.23 MKB-winstvrijstelling / 388
2.3.3 De werknemer in de loon- en inkomstenbelasting / 389
2.3.3.1 Dienstbetrekking / 389
2.3.3.2 Belastbaar loon / 390
2.3.3.3 Vrijgesteld loon / 391
2.3.3.4 Reisaftrek / 393
2.3.3.5 Werkkostenregeling / 395
2.3.3.5.1 Algemeen / 395
2.3.3.5.2 Werkplekgerelateerde voorzieningen / 397
2.3.3.5.3 Gerichte vrijstellingen / 399
2.3.3.5.4 Waarde van verstrekkingen / 401
2.3.3.5.5 80% eindheffing / 401
2.3.3.5.6 Overige aspecten / 402
2.3.4 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden / 402
2.3.5 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen / 409
2.3.6 Belastbare inkomsten uit eigen woning / 412
2.3.6.1 Eigen woning / 412
2.3.6.1.1 Voordelen uit eigen woning / 414
2.3.6.2 Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning / 415
2.3.6.3 Aftrekbare kosten eigen woning / 415
2.3.6.3.1 Tariefaanpassing aftrekbare kosten eigen woning / 417
2.3.6.3.2 Renteaftrek vanaf 1-1-2013 / 418
2.3.6.3.3 Vooruitbetaalde rente/kosten / 427
2.3.6.4 De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld / 427
2.3.6.5 Overgangsrecht kapitaalverzekeringen / 428
2.3.7 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen / 428
2.3.8 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen / 429
2.3.9 Negatieve persoonsgebonden aftrek / 429
2.3.10 Waardering niet in geld genoten inkomen / 430
2.3.11 Tijdstip genieten/tijdstip aftrek / 430
2.3.12 Verrekening verlies uit werk en woning / 431
2.3.13 Middeling inkomen uit werk en woning / 431
2.4 Box 2 – inkomen uit aanmerkelijk belang / 433
2.4.1 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang / 433
2.4.2 Gelijkstellingen / 434
2.4.3 Begrip aanmerkelijk belang / 434
2.4.3.1 Omgekeerd hybride lichaam (vanaf 2022) / 436
2.4.4 Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang / 437
2.4.4.1 Reguliere voordelen / 437
2.4.4.2 Forfaitair rendement van een buitenlandse beleggingsvennootschap en van een vrijgestelde beleggingsinstelling / 438
2.4.4.3 Kosten van reguliere voordelen / 439
2.4.4.4 Excessief lenen bij eigen vennootschap / 439
2.4.5 Vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang/doorschuiving / 440
2.4.6 Overdrachtsprijs en verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang / 443
2.4.7 Tijdstip genieten/tijdstip aftrek inkomen uit aanmerkelijk belang / 446
2.4.8 Verrekening verlies uit aanmerkelijk belang / 447
2.5 Box 3 – inkomen uit sparen en beleggen / 448
2.5.1 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen / 448
2.5.1.1 Vermogensrendementsheffing / 449
2.5.1.1.1 Vermogensrendementsheffing en partners / 451
2.5.1.1.2 Vruchtgebruik / 452
2.5.2 Rendementsgrondslag / 452
2.5.2.1 Bezittingen / 452
2.5.2.2 Schulden / 453
2.5.3 Vrijgestelde bezittingen en schulden / 454
2.5.4 Waardering van de bezittingen en schulden / 457
2.6 Persoonsgebonden aftrek / 462
2.6.1 Algemeen / 462
2.6.2 Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen / 463
2.6.3 Gereserveerd / 464
2.6.4 Uitgaven voor specifieke zorgkosten / 464
2.6.5 Weekenduitgaven voor gehandicapten / 469
2.6.6 Scholingsuitgaven (t/m 2021) / 469
2.6.7 Gereserveerd / 470
2.6.8 Aftrekbare giften / 470
2.7 Algemene bepalingen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht / 472
2.7.1 Belastbaar inkomen uit werk en woning in Nederland (box 1) / 474
2.7.2 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap (box 2) / 476
2.7.3 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland (box 3) / 477
2.8 Heffingskorting / 478
2.8.1 Gecombineerde heffingskorting / 480
2.8.2 Algemene heffingskorting / 483
2.8.3 Arbeidskorting / 483
2.8.4 Gereserveerd / 484
2.8.5 Inkomensafhankelijke combinatiekorting / 484
2.8.6 Jonggehandicaptenkorting / 485
2.8.7 Ouderenkorting / 485
2.8.8 Alleenstaande-ouderenkorting / 485
2.8.9 Levensloopverlofkorting (t/m 2021) / 485
2.8.10 Korting voor groene beleggingen / 486
2.8.11 Toepassing heffingskortingen / 486
2.9 Wijze van heffing / 487
2.9.1 Voorheffingen / 487
2.9.2 Wel of geen aanslag / 488

3 Vennootschapsbelasting / 490
3.1 Tarieven / 490

4 Dividendbelasting / 492
4.1 Gerechtigden / 492
4.2 Opbrengst / 492
4.3 Vrijstellingen / 493
4.4 Tarief / 493
4.5 Overig / 493

5 Successiewet / 495
5.1 Inleiding / 495
5.2 Formele belastingschuld / 495
5.3 Fictiebepalingen / 496
5.4 Kinderen / 496
5.5 Partnerbegrip / 497
5.6 Materiële belastingschuld / 497
5.7 Waardebepaling / 499
5.7.1 Waarderingsregels / 500
5.8 Tarief en vrijstellingen / 502
5.8.1 Vrijstellingen erfbelasting / 502
5.8.2 Vrijstellingen schenkbelasting / 503
5.8.3 Tarief schenk- en erfbelasting / 504
5.8.4 Tariefgroepen / 505

6 Belastingen van rechtsverkeer / 506
6.1 Overdrachtsbelasting / 506
6.2 Assurantiebelasting / 510

7 Verhuurderheffing / 511

Deel F. Juridische aspecten / 513

1 Familierecht / 515
1.1 Huwelijksvermogensrecht / 515
1.1.1 Huwelijksgoederenrecht t/m 2017 / 515
1.1.2 Huwelijksgoederenrecht vanaf 2018 / 516
1.1.3 Gevolgen stelsel 2018 / 517
1.1.4 Drie soorten vermogen en vergoedingsrechten / 518
1.1.5 Voorhuwelijksvermogen: woning en aanmerkelijk belang / 519
1.1.6 Finaal verrekenbeding / 520

2 Echtscheidingsrecht / 521
2.1 Algemeen / 521
2.2 Echtscheiding op verzoek / 521
2.3 Alimentatie / 522
2.3.1 Algemeen / 522
2.3.2 Hoogte alimentatie / 522
2.3.3 Indexering / 523
2.3.4 Duur alimentatie / 523
2.3.4 Aftrekbaar en belast / 524
2.4 Ouderschapsplan / 525
2.5 Scheiding van tafel en bed / 525
2.6 Verdeling huwelijksgemeenschap / 525

3 Erfrecht / 527
3.1 Algemeen / 527
3.2 Erfrecht bij versterf / 528
3.2.1 Algemeen / 528
3.2.2 Stiefouderlijk gevaar / 529
3.2.3 Schulden van de nalatenschap / 530
3.3 Testamentair erfrecht / 530
3.4 Onbeheerde nalatenschap / 531
3.5 Legitieme portie / 531
3.6 Executeur / 533
3.7 Boedelverdeling / 534
3.8 De gift en de schenking / 534
3.8.1 Vormvereisten / 535
3.8.2 Schenking met behoud van zeggenschap / 536
3.8.2.1 Herroepelijke schenking / 536
3.8.2.2 Papieren schenking / 536

4 Levenstestament / 538

5 Ondernemingsvormen / 539
5.1 Algemeen / 539
5.1.1 Rechtsvormen / 539
5.1.2 Begrippen onderneming/bedrijf / 539
5.1.3 Boekhoudingsplicht / 540
5.1.4 Omzetting van ondernemingsvorm / 540
5.1.5 Ontbindingsprocedure lege rechtspersonen / 540
5.1.6 Aandeelhoudersregister / 541
5.1.7 Tijdelijke wet Covid-19 / 541
5.1.8 Wet modernisering personenvennootschappen / 542
5.2 Eenmanszaak / 542
5.2.1 Rechtskarakter / 542
5.2.2 Oprichting / 542
5.2.3 Aansprakelijkheid/huwelijk / 543
5.2.4 Verkoop eenmanszaak / 543
5.2.5 Sociale verzekeringen / 543
5.2.6 Fiscale aspecten / 544
5.2.7 Eenmanszaak en erfrecht / 544
5.3 Maatschap / 544
5.3.1 Rechtskarakter / 544
5.3.2 Oprichting / 545
5.3.3 Vertegenwoordiging/aansprakelijkheid / 545
5.3.4 Maatschap en huwelijk / 545
5.3.5 Fiscale aspecten / 546
5.3.6 Beëindiging en ontbinding maatschap / 546
5.4 Vennootschap onder firma / 546
5.4.1 Inleiding / 546
5.4.2 Rechtskarakter / 546
5.4.3 Oprichting / 546
5.4.4 Vertegenwoordiging/aansprakelijkheid / 547
5.4.5 Voortzettings- en vermogensbedingen / 547
5.4.6 Vof en huwelijk / 547
5.4.7 Fiscale aspecten / 548
5.4.8 Beëindiging en ontbinding van Vof / 548
5.5 Commanditaire vennootschap / 548
5.5.1 Rechtskarakter / 548
5.5.2 Oprichting / 548
5.5.3 Vertegenwoordiging/aansprakelijkheid / 548
5.5.4 Fiscale aspecten / 549
5.5.5 Beëindiging en ontbinding van cv / 549
5.6 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij / 549
5.7 Vereniging / 551
5.7.1 Rechtskarakter / 551
5.7.2 Oprichting / 551
5.7.3 Aansprakelijkheid / 551
5.7.4 Organisatorische opbouw van vereniging / 552
5.7.5 Jaarverslaggeving / 552
5.7.6 Fiscale aspecten / 552
5.7.7 Beëindiging en ontbinding van vereniging / 553
5.8 Coöperatie / 553
5.8.1 Rechtskarakter / 553
5.8.2 Oprichting / 553
5.9 Onderlinge waarborgmaatschappij / 553
5.9.1 Rechtskarakter / 553
5.9.2 Oprichting / 554
5.10 Stichting / 554
5.10.1 Rechtskarakter / 554
5.10.2 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen / 554
5.10.3 Oprichting / 555
5.10.4 Aansprakelijkheid / 555
5.10.5 Organisatorische opbouw / 555
5.10.6 Fiscale aspecten / 555
5.10.7 Beëindiging en ontbinding van stichting / 556
5.11 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / 556
5.11.1 Rechtskarakter / 556
5.11.2 Oprichting / 557
5.11.3 Aansprakelijkheid / 557
5.11.3.1 Oprichter / 557
5.11.3.2 Aandeelhouder / 558
5.11.3.3 Bestuurder / 558
5.11.4 (Dividend)uitkering / 559
5.11.5 Jaarrekening / 560
5.12 Naamloze vennootschap / 560
5.13 Eenpersoonsvennootschappen / 561

Deel G. Sociale zekerheid / 563

1 Algemeen / 565
1.1 Inleiding / 565
1.2 Premie-inkomen, premiepercentages, premiebedragen / 567
1.3 Percentages premie volksverzekeringen/inkomstenbelasting / 568

2 Algemene Ouderdomswet (AOW) / 569
2.1 Kring van verzekerden / 569
2.2 Recht op uitkering / 569
2.3 Hoogte van de uitkering / 571
2.4 AOW-ingangsdatum / 575

3 Algemene nabestaandenwet (Anw) / 576
3.1 Kring van gerechtigden voor de Anw en voorwaarden voor de uitkering / 576
3.2 De hoogte van de uitkering / 577
3.3 Toepassing van de inkomenstoets / 579
3.4 De kostendelersnorm en tweewoningenregel / 579

4 Ziektewet (ZW) / 580
4.1 Kring van verzekerden / 580
4.2 Uitkeringsvoorwaarden / 581
4.3 Hoogte en duur ziekengeld / 582
4.4 Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd / 583
4.5 Premie en uitkeringsloon / 585
4.5.1 Premieberekening middelgrote- en grote ondernemingen / 586
4.5.2 Maximum uitkeringsdagloon / 588
4.6 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 588
4.6.1 Wijzigingen in zwangerschaps- en bevallingsverlof / 589
4.7 Poortwachter / 589
4.8 Wijziging Ziektewet i.v.m. weekendwerk / 590
4.9 Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld / 591
4.10 De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) / 591
4.11 Benadelingsbehandeling nu ook voor eigenrisicodrager / 592

5 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / 593
5.1 Personenkring / 593
5.2 Uitkeringsvoorwaarden / 593
5.3 Hoogte uitkering / 593
5.4 Duur uitkering / 594
5.5 Premie / 595
5.6 Tegemoetkomingen loondomein / 595
5.6.1 Loonkostenvoordelen (LKV’s) / 596
5.6.2 Lage-inkomensvoordeel (LIV)1 / 599
5.6.3 Jeugd-LIV / 600
5.7 WAO is WIA geworden / 601
5.8 Uniformering wachttijd WAO / 601

6 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 602
6.1 Algemeen / 602
6.2 Eigen risico dragen voor de WIA / 607
6.3 Premies voor de WIA / 608
6.4 Wijziging van de WGA-financiering / 608
6.4.1 Berekening WGA-gedifferentieerde premie / 609

7 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) / 611
7.1 Wajong / 611
7.2 Personenkring / 612
7.3 Wet Wajong 2010-2015 / 612
7.4 Wajong 2015 / 613
7.5 Herkeuring / 614
7.6 Uitkeringsgrondslag / 614
7.7 Aanvullende tegemoetkoming / 614
7.8 Harmonisatie en vergroting mogelijkheden participatie / 615
7.9 Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten / 616

8 Werkloosheidswet (WW) / 618
8.1 Kring van gerechtigden en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering / 618
8.2 De duur en hoogte van de WW-uitkering / 620
8.2.1 De WW vanaf 1-10-2006 / 620
8.2.1.1 Inkomensvoorziening oudere werklozen / 625
8.2.2 Doorbetaling WW bij ziekte / 626
8.2.3 Maximumpremieloon per tijdvak en percentages WW-premie / 626
8.3 Beëindiging en herleving van de uitkering / 627
8.4 Private aanvulling op de werkloosheidsuitkering / 628
8.5 Premievrije pensioenopbouw tijdens WW / 629

9 Coronamaatregelen / 630
9 Zorgverzekeringswet (Zvw) / 631
9.1 Algemeen / 631
9.2 Verzekeringsplicht / 631
9.3 Acceptatieplicht / 631
9.4 Basispakket / 631
9.5 Aanvullende verzekering / 632
9.6 Keuzemogelijkheden / 632
9.7 Nominale premie / 633
9.8 Inkomensafhankelijke bijdrage / 633
9.9 Zorgtoeslag / 633
9.10 Eigen risico / 634
9.11 Opsporing onverzekerden / 634
9.12 Wet Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering / 635
9.13 Insurance Distribution Directive (IDD) / 636

Lijst van afkortingen / 637
Trefwoordenregister / 641

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Memo Financiële planning 2022