Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 7-IV Opdracht

Bijzondere overeenkomsten

Specificaties
Gebonden, 524 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 4e druk, 2022
ISBN13: 9789013167955
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 4e druk, 2022 9789013167955
Onderdeel van serie Asser Serie
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De 4e druk van dit toonaangevende Asser-deel bevat de laatste jurisprudentie en wetswijzigingen (met name wijziging art. 7:448 BW), evenals recent verschenen literatuur. De titel geldt als het voornaamste commentaar over de overeenkomst van opdracht en bijbehorende overeenkomsten.

De overeenkomst van opdracht (dienstverlening) is maatschappelijk gezien van groot belang. Immers, veel contractuele verhoudingen houden dienstverlening in. In de 4e druk van Asser-deel 7-IV Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst wordt de overeenkomst van opdracht behandeld. De titel geldt als het voornaamste commentaar over de overeenkomst van opdracht en bijbehorende overeenkomsten. Het gaat hierbij zowel om de opdracht in het algemeen als de verschillende in de wet geregelde bijzondere vormen van opdracht: lastgeving, bemiddeling, agentuur, en geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarnaast wordt de nauw verwante reisovereenkomst behandeld.

De behandeling berust op een algemene conceptuele analyse van de aard van de opdracht, gevolgd door een gedetailleerde behandeling van de wettelijke regeling in het licht van de rechtspraak en literatuur. Daarbij is veelvuldig verwezen naar vergelijkbare regels en ontwikkelingen in andere Europese landen, evenals de PELSC en DCFR.

Actuele ontwikkelingen opdracht
De 4e druk van dit Asser-deel is in diverse opzichten bijgewerkt. Ten eerste zijn nieuwe ontwikkelingen verwerkt op het gebied van rechtspraak, wetgeving (met name wijziging art. 7:448 BW) en literatuur. Zo is de wijziging van de titel inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst verwerkt, evenals actuele ontwikkelingen op het gebied van servitization en platformen. Tenslotte is het geheel taalkundig herzien. Hiermee sluit deze 4e druk in elk opzicht aan op de actuele stand van zaken. Het werk geldt als essentiële bron van informatie voor rechters, advocaten, bedrijfsjuristen, wetenschappers en iedereen die in de praktijk met deze overeenkomsten te maken heeft

Specificaties

ISBN13:9789013167955
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:524
Druk:4
Verschijningsdatum:6-4-2022
ISSN:

Over Eric Tjong Tjin Tai

Mr.dr.ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch.

Andere boeken door Eric Tjong Tjin Tai

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de vierde druk IX
Enige afkortingen XXIX
Lijst van verkort aangehaalde werken XXXIII

Hoofdstuk 1 - Algemene inleiding 1
1.1 Historie 1
1.2 Buitenlandse en supranationale regelingen 5
1.3 Dogmatisch begrip van de opdracht 13

Hoofdstuk 2 - De overeenkomst van opdracht in het algemeen 31
2.1 Het begrip opdracht en de reikwijdte van de regeling 31
2.2 Bijzondere vormen van de opdracht 43
2.3 Totstandkoming en inhoud van de opdracht 62
2.3.I Totstandkoming 62
2.3.II De hoedanigheid van de opdrachtnemer 65
2.3.III De inhoud van de opdracht 71
2.4 Verplichtingen van de opdrachtnemer 81
2.4.I Inleiding 81
2.4.II De zorg van een goed opdrachtnemer 82
2.4.III Instructies en waarschuwingen 90
2.4.IV Informatie en mededelingen 95
2.4.V Rekening en verantwoording 99
2.4.VI Afdracht en afgifte 103
2.4.VII Persoonlijke uitvoering van de opdracht 110
2.4.VIII Belangentegenstellingen 114
2.5 Verplichtingen van de opdrachtgever 116
2.5.I De zorg van een goed opdrachtgever 116
2.5.II Het loon 117
2.5.III Onkosten 128
2.5.IV Schadevergoeding 130
2.5.V Exclusiviteitsbeding 133
2.6 Pluraliteit van opdrachtgevers of opdrachtnemers 134
2.7 Het einde van de opdracht 140
2.7.I Inleidende opmerkingen 140
2.7.II Opzegging en einde van rechtswege 148
2.7.III Schadevergoeding en loon na voortijdige beëindiging 161
2.8 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer 171
2.9 Overige gevolgen van de opdracht 196

Hoofdstuk 3 - Lastgeving 199
3.1 Inleiding 199
3.2 Begrip lastgeving 202
3.3 Pluraliteit van lasthebbers 207
3.4 Belangentegenstellingen 207
3.5 Regeling van middellijke vertegenwoordiging 219
3.5.I Algemene gevolgen van middellijke vertegenwoordiging 219
3.5.II Vorderen door de lasthebber van schade van de lastgever 225
3.5.III Onmiddellijke rechtsverhouding tussen lastgever en derde 228
3.6 De last tot beheer en de privatieve last 242
3.7 Het einde van de lastgeving 249
3.8 Analogische toepassing 256

Hoofdstuk 4 - Bemiddelingsovereenkomst 261
4.1 Begrip bemiddelingsovereenkomst 261
4.2 Het recht op loon 267
4.3 Belangentegenstellingen 271

Hoofdstuk 5 - Agentuurovereenkomst 277
5.1 Inleiding 277
5.2 Begrip agentuurovereenkomst 279
5.3 Rechten en verplichtingen van handelsagent en principaal 284
5.3.I Zorgvuldige belangenbehartiging door handelsagent 284
5.3.II Delcrederebeding 286
5.3.III Handelen van de principaal 287
5.3.IV Concurrentiebeding 288
5.4 Provisie en schadeloosstelling voor geringer gebruik diensten 289
5.4.I Provisie 289
5.4.II Schadeloosstelling voor geringer gebruik diensten 296
5.5 Het einde van de agentuurovereenkomst 298
5.5.I Inleiding 298
5.5.II Het eindigen van de agentuurovereenkomst van rechtswege 298
5.5.III Het eindigen van de agentuurovereenkomst door opzegging 300
5.5.IV Het eindigen van de agentuurovereenkomst door ontbinding 305
5.5.V Klantenvergoeding 306

Hoofdstuk 6 - Geneeskundige behandelingsovereenkomst 313
6.1 Inleiding 313
6.2 Aard van de regeling 316
6.3 Begrippen 318
6.4 Aangaan van en partijen bij de overeenkomst 324
6.5 Algemene verplichtingen van de hulpverlener 327
6.6 Informatieverplichtingen en informed consent 335
6.6.I Informatieverschaffi ng en overleg 335
6.6.II Toestemming 341
6.7 Omgang met gegevens 348
6.7.I Het dossier 348
6.7.II Geheimhoudingsplicht 354
6.7.III Gegevens en wetenschappelijk onderzoek 358
6.7.IV Bescherming privacy bij behandeling 360
6.8 Verplichtingen van de patiënt 361
6.9 Beëindiging van de behandelingsovereenkomst 362
6.10 Loon van de hulpverlener 364
6.11 Medische aansprakelijkheid 365
6.12 Toepasselijkheid buiten de behandelingsovereenkomst 374
6.12.I Overeenkomstige toepassing 374
6.12.II Medische keuringen 377
6.13 Dwingend recht 380

Hoofdstuk 7 - Pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement 381
7.1 Inleiding 381
7.2 Definities en algemene beginselen 383
7.3 Plaats in het Burgerlijk Wetboek 397
7.4 Informatieverschaffi ng 399
7.5 Vorm en inhoud van de overeenkomst 405
7.5.I Inhoud van de overeenkomst 405
7.5.II Vorm van de overeenkomst 407
7.6 Wijziging vóór de uitvoering van de reis 410
7.6.I Overdracht 410
7.6.II Wijziging van prijs of inhoud 412
7.6.III Beëindiging 416
7.7 Non-conformiteit en schadevergoeding 419
7.7.I Non-conformiteit en haar gevolgen 419
7.7.II Te vergoeden schade 424
7.7.III Beperkingen van de schadevergoeding 428
7.7.IV Hulp en bijstand 433
7.8 Financiële waarborgen 434
7.9 Gekoppelde reisarrangementen 436
7.10 Dwingend recht en overgangsrecht 441

Zakenregister 443
Wetsartikelenregister 449
Jurisprudentieregister 461

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 7-IV Opdracht