Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Gezondheidsrecht

Specificaties
E-book, 290 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Bohn Stafleu van Loghum | 1e druk, 2009
ISBN13: 9789031376421
Rubricering
Juridisch : Management
Jongbloed : Gezondheidsrecht
Bohn Stafleu van Loghum Epub met watermerkbeveiliging 1e druk, 2009 9789031376421
Direct te downloaden

Samenvatting

In de dagelijkse praktijk hebben artsen regelmatig te maken met verschillende juridische vraagstukken. Wat zijn de regels op het gebied van de relatie tussen arts en patiënt? Hoe juridisch te handelen bij gedwongen opname, levensbeëindiging of orgaantransplantatie? Deze en overige onderwerpen worden uitgebreid behandeld in 'Gezondheidsrecht'.

Hoewel gezondheidsrecht een verplicht onderdeel van het artsexamen is, is dit boek de eerste uitgave over dit onderwerp die ook geschikt is voor studenten geneeskunde. De auteurs van 'Gezondheidsrecht' behandelen onder meer de soorten wetgeving binnen de gezondheidszorg, de relatie arts-patiënt, de opname en behandeling van psychiatrische patiënten en onbekwamen, juridische vraagstukken rond het begin en het einde van leven, orgaantransplantatie en bloedtransfusie, de belangen van derden en de wettelijke regeling van de beroepsuitoefening. Bovendien is aan deze nieuwe druk een hoofdstuk toegevoegd over de verhouding van het gezondheidsrecht tot de bio-medische ethiek.

De auteurs bieden met 'Gezondheidsrecht' een gedegen theoretisch kader, dat zij door het bespreken van casuïstiek verbinden met de praktijk van alledag.

Specificaties

ISBN13:9789031376421
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:290
Druk:1
Verschijningsdatum:17-7-2012
Hoofdrubriek:Management
ISSN:

Over D.P. Engberts

Prof.mr.dr. D.P. Engberts is hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde bij de sectie ethiek en recht van de gezondheidszorg aan het LUMC.

Andere boeken door D.P. Engberts

Over L.E. Kalkman-Bogerd

Mr. L.E. Kalkman-Bogerd is wetenschappelijk docent van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg in het LUMC.

Andere boeken door L.E. Kalkman-Bogerd

Inhoudsopgave

Over de auteurs
Woord vooraf
Woord vooraf bij de tweede druk
Lijst van afkortingen

1 Inleiding
(D.P. Engberts)
1.1 Gezondheidszorg en recht
1.2 Typen van recht
1.3 Drie voorbeelden
1.4 Ter afsluiting

2 Relatie arts-patiënt
(D.P. Engberts)
2.1 Ter inleiding
2.2 De behandelingsovereenkomst
2.3 Plichten van de patiënt
2.4 Patiëntenrechten in overige wetgeving
2.5 Toekomstperspectief
Literatuur

3 Opneming en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg
(L.E. Kalkman-Bogerd)
3.1 Inleiding
3.2 Opneming van de psychiatrische patiënt
3.3 Opneming van de patiënt met een verstandelijke beperking en de psychogeriatrische patiënt
3.4 Interne rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen patiënt
3.5 Interne rechtspositie van de op basis van een indicatieadvies opgenomen patiënt
3.6 Rechtspositie van de vrijwillig opgenomen patiënt
3.7 De toekomst
Literatuur

4. Juridische vraagstukken rond het begin van het leven
(L.E. Kalkman-Bogerd)
4.1 Inleiding
4.2 Sterilisatie
4.3 Zwangerschapsafbreking
4.4 Fertiliteitsbevordering en draagmoederschap
4.5 Status van de ongeborene, geboorte
Literatuur

5 Juridische vraagstukken rond het einde van het leven
(D.P. Engberts)
5.1 Algemene regels
5.2 Beslissingen rond het levenseinde
Literatuur

6 Orgaantransplantatie en bloedtransfusie
(D.P. Engberts/Y.M. Koster-Reidsma)
6.1 Inleiding
6.2 Donatie van organen bij leven
6.3 Donatie van organen na overlijden
6.4 Xenotransplantatie en artifi ciële organen
6.5 Donatie van bloed of bestanddelen van bloed
Literatuur

7 Gezondheidszorg en belangen van derden
(L.E. Kalkman-Bogerd)
7.1 Inleiding
7.2 Geneeskundige verklaring
7.3 Medische keuringen
7.4 Bedrijfsgezondheidszorg en sociale verzekeringsgeneeskunde
7.5 Geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken
Literatuur

8 Preventieve gezondheidszorg
(Y.M. Drewes)
8.1 Inleiding
8.2 Typen van preventie
8.3 Domeinen in de preventieve gezondheidszorg
8.4 Wettelijke kaders voor preventie
Literatuur

9 Wetenschappelijk onderzoek
(W. Kool/Y.M. Koster-Reidsma)
9.1 Wetenschappelijk onderzoek met mensen
9.2 Wetenschappelijk onderzoek met humaan lichaamsmateriaal
9.3 Wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens
9.4 Wetenschappelijk onderzoek met dieren
Literatuur

10 Klachtrecht en aansprakelijkheid
(L.E. Kalkman-Bogerd)
10.1 Ontevreden patiënt
10.2 Klachtrecht op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector
10.3 Tuchtrecht voor de gezondheidszorg
10.4 Civielrechtelijke aansprakelijkheid
10.5 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Literatuur

11 Beroepenwetgeving en kwaliteitsbeleid
(A.C. Hendriks)
11.1 Inleiding
11.2 Regulering van de beroepsuitoefening
11.3 Uitoefening van de individuele gezondheidszorg
11.4 De verschillende beroepsgroepen
11.5 Kwaliteitswaarborgen
11.6 Arts (in opleiding)
11.7 Verpleegkundige (in opleiding)
11.8 Buitenlands gediplomeerden
11.9 Taakherschikking en nieuwe beroepen
11.10 Kwaliteitswetgeving en -beleid
11.11 Toezicht, handhaving en strafrecht
11.12 Slot
Literatuur

12. Het stelsel van gezondheidszorg
(H.L. Hoeksema/A.C. Hendriks)
12.1 Inleiding
12.2 De zorgverzekeringswet
12.3 Wettelijke kaders gezondheidszorg
12.4 Drie partijen en drie markten
12.5 Sturing door de overheid
12.6 Adviesorganen en toezichthoudende en uitvoerende organen
12.7 Uitdagingen voor de toekomst
Literatuur

13 Gezondheidsrecht en medische ethiek
(D.P. Engberts)
13.1 Inleiding
13.2 Recht en ethiek: overeenkomsten
13. 3 Recht en ethiek: raakvlakken
13.4 Nogmaals: gezondheidsrecht en medische ethiek
13.5 Natuurrecht
13.6 Ter afsluiting

Literatuur
Bijlage Burgerlijk Wetboek
Register

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Gezondheidsrecht