Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren

Specificaties
Paperback, 248 blz. | Nederlands
SWP | 1e druk, 2016
ISBN13: 9789088506970
Rubricering
Hoofdrubriek : Schoolboeken
Juridisch :
SWP 1e druk, 2016 9789088506970
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dagelijks worden hulpverleners benaderd door ouders voor advies bij opvoedingsproblemen. De hulpverlener kan dan kiezen voor de rol van deskundige en de ouder een oplossing of een advies voor het probleem aan de hand doen. De hulpverlener kan echter ook besluiten samen met de ouder naar een antwoord op de opvoedingsvraag te zoeken en in dat proces de opvoedingsdeskundigheid en ervaringen van de ouder te betrekken.

Voor deze aanpak kiezen de auteurs in dit boek met hun methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren. Uitgangspunt is dat het pedagogische advies meer over de ouder gaat dan over het kind. De hulpverlener helpt de ouder inzicht te krijgen in de eigen specifieke opvoedingssituatie. Indien nodig komt de hulpverlener met algemene pedagogische deskundigheid waarmee dat inzicht wordt vergroot. Doel is dat de ouder zelf, op basis van eigen ervaringen, met handelingsmogelijkheden komt, die voor zijn/haar situatie geëigend zijn.

Het opvoedingsadvies dat uit deze samenwerking tussen hulpverlener en ouder resulteert, sluit – beter dan een algemeen advies – aan bij de specifieke opvoedingsvraag en de handelingsmogelijkheden van de betrokken ouder.

In dit boek worden de stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren systematisch beschreven; toegelicht met voorbeelden met bijzondere aandacht voor houdingsaspecten. Dat laatste, gecombineerd met de beschrijving van allerlei nuttige instrumenten, maakt dit boek voor elke hulpverlener in opleiding en praktijk tot een zeer waardevol en bruikbaar naslagwerk. Niet alleen een praktische aanrader voor hulpverlener bezig met pedagogisch advies, maar ook professionals die in een andere context (school, consultatiebureau, jeugdbescherming) met ouders werken biedt het bruikbare handvatten.

Specificaties

ISBN13:9789088506970
Trefwoorden:pedagogiek
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:248
Uitgever:SWP
Druk:1
Verschijningsdatum:22-9-2017
Hoofdrubriek:Schoolboeken
ISSN:

Over Sonja Ehlers

Sonja Ehlers is orthopedagoog en NLP practitioner. Zij is docent Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding ( PPG) aan de Hogeschool Utrecht en trainer in het werkveld bij tal van instellingen, waarin begeleiders ouders ondersteunen bij de opvoeding. Dit kunnen instellingen zijn in de jeugdhulpverlening, jeugdpsychiatrie, instellingen ten behoeve van mensen met taal/spraakproblematiek, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdteams, consultatiebureaus en velen meer.

Andere boeken door Sonja Ehlers

Over Meta Kuipers

Meta Kuipers is orthopedagoog en gz-psycholoog. Ze heeft ruime ervaring in het werken met gezinnen in opvang- en behandelsettingen en in de jeugdbescherming. Ze is werkzaam als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming en actief op het gebied van methodiekontwikkeling. Daarnaast heeft ze een praktijk voor opvoedondersteuning en is als freelancer betrokken bij de PPG-opleiding op bij Hogeschool Utrecht.

Andere boeken door Meta Kuipers

Inhoudsopgave

Inhoud
Voorwoord 9
Inleiding 11
1 Oudergericht adviseren 17
1.1 Kindgericht en oudergericht adviseren 17
1.2 De beleving van de ouder centraal 21
1.3 Besef van verantwoordelijk­zijn 24
1.4 Werkvloer 27
1.5 Basisvaardigheden 28
1.6 Timen en doseren 30
1.7 Zicht op het kind 31
1.8 Emoties 34
1.9 Metapositie 35
1.10 Ouderschapsgroei 37
1.11 Taakverdeling en samenwerken 40
1.12 Solidaire samenleving 41
1.13 Omstandigheden 42
1.14 Drie bouwstenen van OPAd 43
2 Adviseren en samenwerken 46
2.1 Pedagogisch adviseren en OPAd 46
2.2 Adviserend samenwerken 49
2.3 Uitdagingen 50
2.4 Hoe samenwerken? 52
2.5 Transparant leidinggeven 53
2.6 Uitnodigen 55
2.7 Eigen kinddeskundigheid 56
2.8 Transparant zijn 58
2.9 In gesprek gaan 60
2.10 Weerstanden 60
16105 SWP - Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren.indd 5 28-07-16 13:22
3 Competentiegericht werken 63
4 Overzicht van de methodiek oudergericht pedagogisch adviseren 68
4.1 De methodiek 68
4.2 Stap 1: verhelderen van vraag, doel en competenties van de ouder 69
4.3 Stap 2: zicht op het kind nuanceren en mogelijkheden van handelen afleiden 71
4.4 Stap 3: gebruiksaanwijzing voor de lastige opvoedingssituatie uitwerken
en evalueren 74
4.5 Overzicht van handelen per stap van OPAd 76
5 Overzicht stap 1: verhelderen vraag, doel en competentie 79
6 Stap 1 deel 1: vraag verhelderen 85
6.1 Doel 85
6.2 Verhaal 86
6.3 Uitnodigend vragen 87
6.4 De kern 90
6.5 Concreet voorbeeld 91
6.6 De situatie 93
6.7 Doen 95
6.8 Denken en voelen 96
6.9 Belangrijk 97
7 Stap 1 deel 2: doel, competenties en contract 99
7.1 Volledig beeld 99
7.2 Gewenste situatie 101
7.3 Haalbare doelen 103
7.4 Positieve situatie 105
7.5 Contract over het doel van de hulpverlening 108
8 Reflectie op stap 1: taxeren van de opvoedingsvraag 114
8.1 Inleiding 114
8.2 Wat is taxeren? 115
8.3 Welke informatie? 117
8.4 Hoe taxeren? 119
8.5 De grens van advies 127
8.6 Verwijzen 132
16105 SWP - Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren.indd 6 28-07-16 13:22
9 Voorbereiding stap 2: informatie zoeken en selecteren 134
9.1 Inleiding 134
9.2 Doel en vraag 135
9.3 Pedagogische kennis en beleving van de opvoedingsvraag 140
9.4 Competenties 143
9.5 Uitnodigend 144
10 Stap 2: zicht op het kind nuanceren en mogelijkheden van handelen
afleiden 148
10.1 Overzicht 148
10.2 Stap 2a: zicht op het kind nuanceren 154
10.3 Stap 2b: mogelijkheden van handelen afleiden 167
10.4 Houdingsaspecten in stap 2 van OPAd 174
11 Stap 3: gebruiksaanwijzing voor de lastige opvoedingssituatie 185
11.1 Overzicht 185
11.2 Voorbereiding en strategie 186
11.3 Voorbereiden opties van handelen 190
11.4 Contact en reflectie ouder 191
11.5 Samenvatting en begincontract 192
11.6 Globale handelingsalternatieven 193
11.7 Gebruiksaanwijzing 195
11.8 Ideeën van de ouder 198
11.9 Teruggrijpen op competenties 199
11.10 Aanbieden opties van handelen 201
11.11 Oplossen van hindernissen 202
11.12 Ecologietoets 205
11.13 Telefonische evaluatie 207
12 Gereedschap voor het werken met ouders 210
12.1 Drie typen gereedschap 210
12.2 Bouwstenen 210
12.3 Technieken 216
12.4 De ‘route’ 217
12.5 Aanpassen van de methodiek bij MKD en speltherapie 221
12.6 Inzetten van gereedschap uit de methodiek in het ‘gedwongen kader’ 225
16105 SWP - Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren.indd 7 28-07-16 13:22
Literatuur 235
Bijlage: assessment ten behoeve van een training OPAd 236
Over de auteurs 245

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren