Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Zakboek strafpiket

Specificaties
E-book, 220 blz. Pdf met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 2e druk, 2024
ISBN13: 9789400114111
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Boom Juridische Uitgevers Pdf met watermerkbeveiliging 2e druk, 2024 9789400114111
Direct te downloaden

Samenvatting

Zakboek strafpiket biedt advocaten een handleiding voor de piketrechtsbijstand aan meerderjarige verdachten. De insteek daarbij is tweeledig. Enerzijds bevat dit zakboek een toegankelijk overzicht van de relevante wet- en regelgeving. Vanaf nu hoeft de piketadvocaat nooit meer te zoeken naar de verschillende fases waarmee een aangehouden verdachte rekening moet houden, welke termijnen daarop van toepassing zijn, onder welke voorwaarden het voorarrest kan worden verlengd en andere juridische vraagstukken.

Anderzijds biedt dit zakboek juist houvast voor wat er niet in de wet staat: het geeft handvatten voor het maken van strategische keuzes tijdens de piketfase en tips om de best mogelijke rechtsbijstand te leveren. Dergelijke handvatten en tips worden niet alleen aangereikt op basis van de ervaring van de auteurs, maar zijn vooral gebaseerd op interviews die zij afnamen bij toonaangevende collegae.

Het resultaat beoogt de startende advocaat op weg te helpen en de ervaren strafpleiter nog beter in zijn vak te maken. Voor de tweede druk is de tekst geactualiseerd en zijn verschillende onderdelen uitgebreid. Zo zijn recente EHRM-uitspraken verwerkt en is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over psychiatrische aandoeningen.

Specificaties

ISBN13:9789400114111
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:220
Druk:2
Verschijningsdatum:27-3-2024
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord 11

1 Inleiding 13
1.1 Geschiedenis 13
1.2 Waarom dit zakboek? 15
1.3 Opbouw 16

2 Wat de piketadvocaat vooraf helder voor de geest dient te hebben 19
2.1 Parate kennis: dwangmiddelen, termijnen, criteria en contactmomenten 19
2.1.1 Overzicht 19
2.1.2 Aanhouding 22
2.1.3 Transport naar plaats verhoor, insluitingsfouillering, vaststelling identiteit verdachte en voorgeleiding aan de (hulp)officier van justitie 22
2.1.4 Ophouden voor onderzoek 24
2.1.5 Inverzekeringstelling 25
2.1.6 Atypisch verloop – hoger beroep tegen invrijheidstelling verdachte 27
2.1.7 Bewaring 28
2.1.8 Gevangenhouding en gevangenneming 29
2.2 Omvang piketregeling 32
2.3 Vergoeding en declaratie 34
2.4 Meldingspecifieke voorbereiding 36
Bijlage 2.1 Proces-verbaal van voorgeleiding i.v.m. aanhouding 38
Bijlage 2.2 Proces-verbaal van verhoor voor inverzekeringstelling 40
Bijlage 2.3 Bevel inverzekeringstelling 42
Bijlage 2.4 Vordering tot inbewaringstelling 44
Bijlage 2.5 Bevel inbewaringstelling 46
Bijlage 2.6 Bevel gevangenhouding 48
Bijlage 2.7 Declaratieformulier strafpiket 50
Bijlage 2.8 Meldingsformulier consultatiebijstand 51

3 Consultatiebijstand voorafgaand aan het eerste verhoor 53
3.1 Beschikbaarheid 53
3.2 Contact met recherche voorafgaand aan verhoor 53
3.3 Duur en aanvang van de consultatiebijstand 54
3.4 Structuur gesprek 54
3.5 Tolk(entelefoon) 56
3.6 Wanneer spreken, wanneer zwijgen? 58
3.7 Tips om cliënt te laten zwijgen 61
3.8 Mag de piketadvocaat informatie aan derden verstrekken? 62
3.9 Omgaan met probleemsituaties 65

4 Verhoorbijstand 67
4.1 Praktische tips & tricks 67
4.2 Sociaal en zakelijk verhoor van de verdachte 70
4.3 Verhoormethodiek 71
4.4 Instructie registratie verhoor 72
4.5 Rechten van de verdachte tijdens een verhoor 73
4.6 De bevoegdheden van de advocaat tijdens het verhoor 75
4.7 Na het eerste verhoor en processtukken 79

5 (Piket)rechtsbijstand inverzekeringstelling 81
5.1 Rechtsbijstand bij inverzekeringstelling 81
5.2 Piketrechtsbijstand na inverzekeringstelling 81
5.3 Contact met derden na inverzekeringstelling 84
Bijlage 5.1 Meldingsformulier inverzekeringstelling 85

6 Voorgeleiding bij de rechter-commissaris 87
6.1 Overzicht 87
6.2 Gang van zaken en procedurele tips 88
6.3 Modelpleitnota c.q. stroomschema voorgeleiding 89
6.4 De rechtmatigheidstoets van artikel 59a Sv 94
6.4.1 Algemeen 94
6.4.2 Formele verweren 95
6.4.3 Materiële verweren 96
6.5 Vordering bevel bewaring 99
6.5.1 Algemeen 99
6.5.2 Ernstige bezwaren 100
6.5.3 Gevallen 101
6.5.4 Gronden 102
6.5.5 Anticipatiegebod 114
6.6 Schorsingsverzoek 115
6.7 Onderzoekswensen bij de voorgeleiding 117
6.8 Adolescentenstrafrecht 118

7 Hoger beroep officier van justitie ex artikel 59c Sv 121

8 Beperkende maatregelen 123
8.1 Maatregelen in het belang van het onderzoek 123
8.2 Handelswijze (piket)advocaat bij beperkingen 124
8.3 Beperkende maatregelen meegedeeld, maar bevel ontbreekt – hoe te handelen? 126
8.4 Bezwaar beperkende maatregelen 127
8.4.1 Bij wie? 127
8.4.2 Kader? 127
8.4.3 (Vanaf) wanneer? 128
8.4.4 Hoe? 128
Bijlage 8.1 Bevel beperkingen 130
Bijlage 8.2 Model Last en volmacht aanwenden rechtsmiddel
(ex art. 62a Sv) 131
Bijlage 8.3 Model Bezwaarschrift bevel beperkingen (ex art. 62a lid 4 Sv) 132

9 Onderzoekswensen tijdens het voorbereidende onderzoek 133
9.1 (Informele) onderzoekswensen bij het Openbaar Ministerie 133
9.2 Formele onderzoekswensen vóór aanvang van het onderzoek ter terechtzitting 134
9.2.1 Verzoeken tot het verrichten van onderzoekshandelingen ex artikel 182 lid 1 Sv 134
9.2.2 Definitie en voorbeelden (verzoek tot verrichten van) onderzoekshandelingen ex artikel 182/183 Sv 137
9.2.3 Bezwaar bij de raadkamer 139
9.2.4 Ambtshalve bevoegdheid ex artikel 182 lid 7 Sv 140
9.2.5 Onderzoekswensen ex artikel 183 Sv 140
9.2.6 Regiebijeenkomst ex artikel 185 Sv 141
9.2.7 Einde bevoegdheid rechter-commissaris 141
9.3 Tips 142
Bijlage 9.1 Verzoek ex artikel 182/183 Sv 143
Bijlage 9.2 Model Last en volmacht aanwenden rechtsmiddel (ex art. 182 lid 6/183 lid 3 Sv) 144
Bijlage 9.3 Bezwaarschrift ex artikel 182 lid 6/183 lid 3 Sv 145

10 Voorlopige hechtenis aansluitend op de piketfase en onderzoeks wensen na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting 147
10.1 Overzicht 147
10.2 Voorlopige hechtenis tijdens het voorbereidende onderzoek 150
10.2.1 Gevangenhouding en -neming 150
10.2.2 Kader raadkamer gevangenhouding 150
10.2.3 Tips raadkamer gevangenhouding 151
10.2.4 Rechtsmiddelen verdachte tegen gevangenhouding 154
10.3 Voorlopige hechtenis en onderzoekswensen na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting 157
10.3.1 Achtergrond en kader pro-formazitting/regiezitting 157
10.3.2 Tips pro-formazitting/regiezitting 159
10.3.3 Onderzoekswensen na (formele) aanvang van het onderzoek ter terechtzitting 160
10.3.4 Rechtsmiddelen voorlopige hechtenis na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting 163
10.4 Resumé tips & tricks 165
Bijlage 10.1 Model Last en volmacht aanwenden rechtsmiddel (ex art. 71 of 87 Sv) 167

11 Snelrecht, supersnelrecht en turbosnelrecht 169
11.1 Snelrecht 169
11.2 Supersnelrecht 170
11.3 Turbosnelrecht 172
11.4 Wet USB 173

12 De reclassering 175
12.1 Het primaire doel en de taken van de reclassering 176
12.1.1 Een reclasseringsadvies 176
12.1.2 Een reclasseringstoezicht 176
12.1.3 Tijdens de piketdienst 177
12.2 Tips & tricks 177

13 Herstelrechtelijke interventies en de rol van de strafrechtadvocaat 2.0 in het innovatietijdperk 181
13.1 Vooraf: context van herstelrecht 181
13.2 Wettelijke verankering van herstelrecht 182
13.3 Een korte bredere verkenning van herstelrecht 185
13.4 De rol van de strafrechtadvocaat in het strafproces 185
13.4.1 ‘Law in action’: een holistische blik 185
13.4.2 Strafrechtadvocaat 2.0 186
13.5 Tips & tricks 186
13.6 Praktijkvoorbeelden: jurisprudentie over mediation in strafzaken 188
13.7 Vervolg 191
13.8 Bijzondere leestips 191

14 Psychiatrische aandoeningen 193
14.1 Inleiding 193
14.2 Manie 194
14.3 Psychose 195
14.4 Autisme 195
14.5 Licht verstandelijke beperking (LVB) 196
14.6 Persoonlijkheidsstoornissen, narcistische trekken 196
14.7 Persoonlijkheidsstoornissen, borderline trekken 197
14.8 Persoonlijkheidsstoornis, antisociale trekken 197
14.9 Suïcidaal gedrag 198
14.10 Middelenverslaving 199

15 Lijst met telefoonnummers en e-mailadressen 201
15.1 Algemeen/Landelijk 201
15.2 Regio Amsterdam 202
15.3 Regio Den Haag 202
15.4 Regio Limburg 203
15.5 Regio Midden-Nederland 203
15.6 Regio Noord-Holland 204
15.7 Regio Noord-Nederland 204
15.8 Regio Oost-Brabant 205
15.9 Regio Oost-Nederland 205
15.10 Regio Rotterdam 206
15.11 Regio Zeeland West-Brabant 206

16 Overig 207
16.1 Cliënt machtigen in piket 207
16.2 Dienst ruilen 207
16.3 Schadevergoeding in piket 207
16.4 De Wet forensische zorg 209

Bijlage 16.1 Model machtiging optreden in rechte 211

Literatuur 213
Verdrags-, wets- en beleidsregister 215

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek strafpiket