Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Boom Basics Huurrecht

Specificaties
E-book, 189 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 6e druk, 2020
ISBN13: 9789460946714
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Huurrecht
Boom Juridische Uitgevers Epub met watermerkbeveiliging 6e druk, 2020 9789460946714
Onderdeel van serie Boom Basics
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het huurrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Specificaties

ISBN13:9789460946714
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:189
Druk:6
Verschijningsdatum:1-12-2020
Jongbloed:Huurrecht

Inhoudsopgave

I Algemeen 9
1 Plaatsbepaling van het huurrecht in de wet 9
2 Wat is huur 10
3 Totstandkoming van de huurovereenkomst 14
4 Algemene voorwaarden 16
5 De gemengde overeenkomst 17
6 Semi-dwingend recht 18

II De verschillende huurregimes 20
7 Algemeen 20
8 Huur van ongebouwde of roerende zaken 21
9 Woonruimte 23
10 290-bedrijfsruimte 24
11 230a-ruimte 27
12 Schema 290-bedrijfsruimte/230a-ruimte 28
13 De gemengde huurovereenkomst 29

III Verplichtingen van de huurder 34
14 Algemeen 34
15 Voldoen tegenprestatie 34
16 Goed huurderschap 36
17 Onderhuur 38
18 Veranderen gehuurde door huurder 39
19 Oplevering bij het einde van de huurovereenkomst 41
20 Vorderingen verhuurder bij niet nakoming door huurder 43

IV Verplichtingen van de verhuurder 44
21 Algemeen 44
22 Ter beschikking stellen van het gehuurde 45
23 Verschaffen van het rustig genot 47
24 Onderhoud 48
25 Geen veranderingen aan de gedaante en/of de inrichting van het gehuurde 49

V De gebrekenregeling 50
26 Wat is een gebrek 50
27 Feitelijke stoornis door derden 52
28 Overlast 53
29 Gevolgen van een gebrek 54
30 Herstel van het gebrek 55
31 Huurprijsvermindering 57
32 Schadevergoeding 58
33 Ontbinding bij geheel vergaan gehuurde 59
34 Gebrekenregeling semi-dwingend recht: mogelijkheden tot afwijking 61
35 Uitsluiten aansprakelijkheid door de verhuurder 62
36 Gebreken toe te rekenen aan de huurder 63

VI Bijzondere bepalingen 64
37 Koop breekt geen huur 64
38 Dringende werkzaamheden en renovatie 66
39 Overlijden verhuurder/huurder 70

VII Specifieke bepalingen woonruimte 72
40 Wat is woonruimte 72
41 Duur van de huurovereenkomst 74
42 Beëindiging van de huurovereenkomst 76
43 Beëindiging met wederzijds goedvinden 76
44 Ontbinding door de rechter 77
45 Opzegging door de verhuurder 78
46 Opzeggingsgronden 82
47 Opzeggingsgrond ‘zich niet gedragen als goed huurder’ 82
48 Opzeggingsgrond ‘tussenhuur’ 83
49 Opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ 84
50 Opzeggingsgrond ‘weigeren redelijk aanbod tot aangaan nieuwe huurovereenkomst’ 91
51 Opzeggingsgrond ‘verwezenlijken bestemmingsplan’ 92
52 Opzeggingsgrond ‘inwonende kamerhuurder/hospitahuur’ 93
53 Opzegging door de huurder 94
54 Medehuur 94
55 Onderhuur 98
56 Overlijden huurder 101
57 Woningruil 104
58 Coöptatie 105
59 Zelfwerkzaamheid van de huurder 106
60 Ontbinding huur onbewoonbare of gevaarlijke woning 108
61 Ontbinding wegens verwezenlijking van geldend bestemmingsplan 109
62 Semi-dwingend recht 110

VIII Huurprijzenrecht woonruimte 111
63 Inleiding 111
64 Definities 112
65 Huurprijsliberalisatie 112
66 Contractsvrijheid 113
67 Het woningwaarderingsstelsel 115
68 Toetsing aanvangshuurprijs 116
69 Huurprijswijziging 117
70 Onderhoudsgebreken 124
71 All-in huur 127
72 Woningverbetering 129
73 Huurcommissie en kantonrechter 130
74 Servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter 131
75 Onredelijke bedingen 136

IX Specifieke bepalingen 290-bedrijfsruimte 137
76 Algemeen 137
77 Begripsbepaling 290-bedrijfsruimte 138
78 Semi-dwingend recht: goedkeuring afwijkende bedingen door kantonrechter 138
79 Huurtermijnen 140
80 Connexiteit 142
81 Beëindiging van de huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte 143
82 Opzegging door de verhuurder 144
83 Het rechterlijk vonnis tot beëindiging 146
84 Opzeggingsgronden 147
85 Dringend eigen gebruik 148
86 Wachttijd van drie jaar 150
87 De positie van de onderhuurder bij opzegging 152
88 Vergoedingen bij beëindiging 152
89 De huurovereenkomst voor twee jaar of korter 157
90 Huurprijsherziening 158
91 Indeplaatsstelling 163

X Specifieke bepalingen 230a-ruimte 167
92 Algemeen 167
93 Huurprijs en huurprijsherziening 168
94 Termijnen en beëindiging van de huurovereenkomst 169
95 Ontruimingsbescherming 170
96 Beschikking kantonrechter op verzoek tot verlenging van ontruimingsbescherming 176
97 Vergoedingen 177
98 Overige bepalingen 177

XI Procederen in het huurrecht 179
99 Algemeen 179
100 Absolute competentie 179
101 Relatieve competentie 180
102 Voorlopige voorzieningen 181
103 Arbitrage 182
104 (Buiten)gerechtelijke ontbinding 182

Trefwoordenregister 185

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Huurrecht