Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Specificaties
Gebonden, 709 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 2e druk, 2023
ISBN13: 9789462127319
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Omgevingsrecht
Boom Juridische Uitgevers 2e druk, 2023 9789462127319
Onderdeel van serie Commentaar & Context
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Op 1 januari 2024 moet de Omgevingswet in werking treden. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De wet vervangt 26 wetten, zoals de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. Vele tientallen uitvoerings-amvb’s worden vervangen door het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten zullen zich willen of moeten voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Deze uitgave bevat niet alleen een schat aan informatie over het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar bespaart hen veel zoekwerk en dus tijd, omdat elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat ‘de wetgever’ heeft bedoeld.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012. Het bevat onder meer regels voor burgers en bedrijven over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van bestaande bouw en nieuwbouw. Ook zijn er regels gesteld over het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, bouwwerkinstallaties, het gebruik van bouwwerken, bouw- en sloopwerkzaamheden en overgangsrecht.

In deze uitgave is het Besluit bouwwerken leefomgeving helemaal up-to-date met alle wijzingen en aanvullingen als gevolg van het Invoeringsbesluit, drie aanvullingsbesluiten voor geluid, natuur en grondeigendom, en dertien andere besluiten, zoals het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Specificaties

ISBN13:9789462127319
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:709
Druk:2
Verschijningsdatum:25-5-2023
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Over J.H.G. van den Broek

Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, lid van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet, die het kabinet adviseert over de stelselherziening, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, lid van de redactieraad Bouwrecht, hoofddocent Omgevingsrecht en Sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging SSR.

Andere boeken door J.H.G. van den Broek

Inhoudsopgave

Leeswijzer 11
Afkortingen 13
Inleiding 25

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 29
AFDELING 1.1 ALGEMEEN 32
AFDELING 1.2 INTERNATIONAALRECHTELIJKE VERPLICHTINGEN 33

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen voor bouwwerken 35
AFDELING 2.1 ALGEMEEN 35
CE-MARKERINGEN, MARKTTOEZICHT EN KWALITEITSVERKLARINGEN BOUW AFDELING 2.2 53
AFDELING 2.2a STELSEL VAN KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN 56
AFDELING 2.3 AFBAKENING VERGUNNINGPLICHTEN 66
§ 2.3.1 Algemene bepalingen 66
§ 2.3.2 Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit 67
§ 2.3.3 Vergunningvrije gevallen omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken 71
AFDELING 2.4 DRIJVENDE BOUWWERKEN 80

Hoofdstuk 3 Bestaande bouw 81
AFDELING 3.1 ALGEMEEN 81
AFDELING 3.2 VEILIGHEID 91
§ 3.2.1 Constructieve veiligheid 91
§ 3.2.2 Constructieve veiligheid bij brand 94
§ 3.2.3 Afscheiding aan de rand van een vloer, trap of hellingbaan 98
§ 3.2.4 Veilig overbruggen van hoogteverschillen 102
§ 3.2.5 Beweegbare constructieonderdelen 105
§ 3.2.6 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 106
§ 3.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 109
§ 3.2.8 Beperking van uitbreiding van brand 114
§ 3.2.9 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook 124
§ 3.2.10 Vluchtroutes: verloop 130
§ 3.2.11 Vluchtroutes: inrichting 138
§ 3.2.12 Wegtunnels: hulpverlening bij brand 140
AFDELING 3.3 GEZONDHEID 141
§ 3.3.1 Wering van vocht 141
§ 3.3.2 Luchtverversing 144
§ 3.3.3 Spuivoorziening 152
§ 3.3.4 Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht 154
§ 3.3.5 Bescherming tegen ratten en muizen 158
§ 3.3.6 Daglicht 160
AFDELING 3.4 DUURZAAMHEID 164
AFDELING 3.5 BRUIKBAARHEID 173
§ 3.5.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 174
§ 3.5.2 Toiletruimte 175
§ 3.5.3 Opstelplaatsen 176
TOEGANKELIJKHEID, BEREIKBAARHEID VANAF DE 177
OPENBARE WEG
AFDELING 3.6
AFDELING 3.7 BOUWWERKINSTALLATIES 180
§ 3.7.1 Verlichting 180
§ 3.7.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie 184
§ 3.7.3 Watervoorziening 186
§ 3.7.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 187
§ 3.7.5 Tijdig vaststellen van brand 189
§ 3.7.6 Vluchten bij brand 200
§ 3.7.7 Bestrijden van brand 209
§ 3.7.8 Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten 212
§ 3.7.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid 216
§ 3.7.10 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit 219
§ 3.7.11 Inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht 220
§ 3.7.12 Systeem voor gebouwautomatisering en -controle 221

Hoofdstuk 4 Nieuwbouw 223
AFDELING 4.1 ALGEMEEN 223
AFDELING 4.2 VEILIGHEID 233
§ 4.2.1 Constructieve veiligheid 234
§ 4.2.1a Stabiliteit, drijvend vermogen en sterkte drijvende bouwwerken 238
§ 4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand 242
§ 4.2.3 Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan 248
§ 4.2.4 Veilig overbruggen van hoogteverschillen 254
§ 4.2.5 Beweegbare constructieonderdelen 260
§ 4.2.6 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 261
§ 4.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 265
§ 4.2.8 Beperking van uitbreiding van brand 272
§ 4.2.9 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook 288
§ 4.2.10 Vluchtroutes: verloop 298
§ 4.2.11 Vluchtroutes: inrichting en capaciteit 310
§ 4.2.12 Hulpverlening bij brand 324
§ 4.2.13 Hoge en ondergrondse gebouwen 326
§ 4.2.14 Brand- en explosievoorschriftengebieden 328
§ 4.2.15 Aanvullende regels tunnelveiligheid 333
§ 4.2.16 Inbraakwerendheid 335
AFDELING 4.3 GEZONDHEID 336
§ 4.3.1 Bescherming tegen geluid van buiten 336
§ 4.3.2 Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties 350
§ 4.3.3 Beperking van galm 356
§ 4.3.4 Geluidwering tussen ruimten 357
§ 4.3.5 Wering van vocht 362
§ 4.3.6 Luchtverversing 366
§ 4.3.7 Spuivoorziening 378
§ 4.3.8 Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht 381
§ 4.3.9 Bescherming tegen ratten en muizen 391
§ 4.3.10 Daglicht 394
AFDELING 4.4 DUURZAAMHEID 397
§ 4.4.1 Energiezuinigheid 397
§ 4.4.2 Milieuprestatie 413
§ 4.4.3 Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 416
§ 4.4.4 Systeem voor gebouwautomatisering en -controle 416
AFDELING 4.5 BRUIKBAARHEID 417
§ 4.5.1 Algemeen 417
§ 4.5.2 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 418
§ 4.5.3 Toiletruimte 421
§ 4.5.4 Badruimte 423
§ 4.5.5 Buitenberging 425
§ 4.5.6 Buitenruimte 427
§ 4.5.7 Opstelplaatsen 430
AFDELING 4.6 TOEGANKELIJKHEID 432
§ 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen 432
§ 4.6.2 Toegankelijkheidssector 438
§ 4.6.3 Bereikbaarheid van een bouwwerk 447
AFDELING 4.7 BOUWWERKINSTALLATIES 449
§ 4.7.1 Verlichting 449
§ 4.7.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie 453
§ 4.7.3 Watervoorziening 455
§ 4.7.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 456
§ 4.7.5 Tijdig vaststellen van brand 458
§ 4.7.6 Vluchten bij brand 469
§ 4.7.7 Bestrijden van brand 479
§ 4.7.8 Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten 486
§ 4.7.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid 491
§ 4.7.10 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit 494
§ 4.7.11 Veilig onderhoud gebouwen 496
§ 4.7.12 Inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht 497
§ 4.7.13 Elektronische communicatie 499
§ 4.7.14 Technische bouwsystemen 501
Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van een 511
gebruiksfunctie

Hoofdstuk 5 AFDELING 5.1 ALGEMEEN 512
ALGEMENE REGELS BIJHET VERBOUWENOF VERPLAATSEN VAN EENBOUWWERKEN BIJ GEBRUIKSFUNCTIEWIJZIGING AFDELING 5.2 513
AFDELING 5.3 VERBOUW 519
AFDELING 5.4 WIJZIGING VAN EEN GEBRUIKSFUNCTIE 534

Hoofdstuk 6 Gebruik van bouwwerken 541
AFDELING 6.1 ALGEMEEN 542
§ 6.1.1 Algemeen 542
§ 6.1.2 Gebruiksmelding 548
AFDELING 6.2 BRANDVEILIGHEID 555
§ 6.2.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand 556
§ 6.2.2 Veilig vluchten bij brand 563
AFDELING 6.3 ASBESTVEZELS EN FORMALDEHYDE 571
AFDELING 6.4 ENERGIELABEL 572
AFDELING 6.5 BOUWWERKINSTALLATIES 579
§ 6.5.1 Brandveiligheidsinstallaties 579
§ 6.5.2 Airconditioningsystemen 583
§ 6.5.3 Stookinstallaties 587
§ 6.5.4 Verwarmingssystemen 591
§ 6.5.5 Gasverbrandingsinstallaties 593

Hoofdstuk 7 Bouw- en sloopwerkzaamheden 599
AFDELING 7.1 BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN AAN BOUWWERKEN 599
§ 7.1.1 Algemeen 603
§ 7.1.2 Procedure bouwwerkzaamheden 614
§ 7.1.3 Procedure sloopwerkzaamheden 618
§ 7.1.4 Inhoudelijke regels 628
§ 7.1.5 Scheiden bouw- en sloopafval 638
AFDELING 7.2 MOBIEL BREKEN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL 641
§ 7.2.1 Algemeen 643
§ 7.2.2 Procedurele regels 647
§ 7.2.3 Inhoudelijke regels 651

Hoofdstuk 8 Overgangsrecht 655

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen 661

Bijlage I bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen) 663
Bijlage II bij de artikelen 3.115 en 4.208 van dit besluit (brandmeldinstallatie) 703

Trefwoorden 705

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)