Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland

Een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor

Specificaties
Paperback, 154 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789462361515
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Boom Juridische Uitgevers 1e druk, 2020 9789462361515
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

In Caribisch Nederland wordt een apart jeugdstrafrecht ingevoerd. Naar verwachting treedt in de loop van 2020 wetgeving in werking waarmee specifieke bepalingen voor jongeren die in aanraking komen met politie en justitie gaan gelden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Met de introductie van het jeugdstrafrecht wordt het mogelijk om jeugddetentie toe te passen en krijgt de buitengerechtelijke afdoening een wettelijke basis.

Dit onderzoek verschaft inzicht in de nieuwe wettelijke regeling en de aanpassingen in de jeugdstrafrechtelijke keten. Speciale aandacht is hierbij uitgegaan naar de wetgeving in andere delen van het Nederlandse Koninkrijk en de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Kinderrechtenverdrag.

Ook presenteert het belangrijke data over jongeren in het strafrecht en rapporteert over de ervaringen van sleutelpersonen in de (jeugd)strafrechtketen in Caribisch Nederland. Daarmee vormt dit onderzoek de basis voor het opzetten van een kwantitatieve en kwalitatieve monitor om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de invoering van een jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland te kunnen bepalen.

Specificaties

ISBN13:9789462361515
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:154
Druk:1
Verschijningsdatum:24-6-2020
ISSN:

Over Ton Liefaard

Ton Liefaard is hoogleraar kinderrechten en vicedecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij bekleedt sinds 2012 de UNICEF-leerstoel Kinderrechten in Leiden, die voortvloeit uit een samen werking tussen de Universiteit Leiden, UNICEF Nederland en het Leids Universiteits Fonds.

Andere boeken door Ton Liefaard

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst IX
Geografische kaart Bonaire, Sint Eustatius en Saba X
Samenvatting 1
Summary 7
Dankwoord 13

1 Invoering jeugdstrafrecht Caribisch Nederland – onderzoek naar implementatie en monitoring 15
1.1 Inleiding 15
1.2 Doel- en probleemstelling 15
1.3 Onderzoeksvragen 17
1.4 Urgentie invoering jeugdstrafrecht 18
1.5 Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit in Caribisch Nederland 19
1.6 Onderzoeksmethoden 21
1.6.1 Desk research (waaronder juridische analyse) en oriënterende gesprekken 22
1.6.2 Kwantitatief: 0-situatie jeugdige verdachten en registraties 22
1.6.3 Kwalitatief: diepte-interviews en focusgroep 25
1.6.4 Datamanagement en ethische overwegingen 28
1.7 Leeswijzer 28

2 Het oude en nieuwe jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland 31
2.1 Inleiding 31
2.2 Het kader van internationale kinderrechten 32
2.2.1 Het VN-Kinderrechtenverdrag 32
2.2.2 Conclusie 35
2.3 De huidige strafwetgeving over jeugdigen in Caribisch Nederland 35
2.3.1 Kaders uit het Wetboek van Strafrecht BES voor jeugdige verdachten en daders 35
2.3.2 Bijzondere afwijkende voorschriften voor jeugdigen bij de strafprocesvoering 39
2.4 Het nieuwe jeugdstrafrecht voor de BES 41
2.4.1 De bepalingen uit Titel VIIIA ‘Bijzondere bepalingen voor jeugdigen’ 41
2.4.2 Verschillen tussen het nieuwe jeugdstrafrecht van de BES en elders in het Koninkrijk 46
2.5 Consequenties voor de justitieketen in de BES 48
2.5.1 Een jeugddetentie(voorziening) in de JICN 48
2.5.2 Veranderingen in de keten 49
2.6 Conclusie 52

3 0-situatie jongeren en zaken 53
3.1 Introductie 53
3.1.1 Leeswijzer 54
3.2 Overzicht 2018 55
3.2.1 Jeugdige verdachten 55
3.2.2 Jongvolwassenen 57
3.2.3 Beschikbare informatie 58
3.3 Politieregistraties 58
3.3.1 Aantal geregistreerde jongeren 59
3.3.2 Leeftijd, geslacht, geboorteplaats en huidige woonplaats 61
3.3.3 Beschrijving zaken 62
3.3.4 Politie-afdoeningen en verloop van de zaak 65
3.3.5 Overige delictkenmerken 65
3.3.6 Delictgeschiedenis 66
3.3.7 Samenstelling huishouden, ouders en broers en/of zussen 67
3.3.8 Dagbesteding 68
3.3.9 Middelengebruik en welzijn 69
3.4 OM-registraties 69
3.4.1 Aantal geregistreerde jongeren 70
3.4.2 Leeftijd, geslacht, geboorteplaats en huidige woonplaats 71
3.4.3 Beschrijving delicten 72
3.4.4 Afdoeningen en verloop van de zaak 74
3.4.5 Overige delictkenmerken 76
3.4.6 Delictgeschiedenis 76
3.4.7 Samenstelling huishouden, ouders en broers en/of zussen 77
3.4.8 Dagbesteding 78
3.4.9 Middelengebruik en welzijn 78
3.5 HALT-afdoeningen 78
3.5.1 Aantal geregistreerde jongeren 79
3.5.2 Leeftijd, geslacht, geboorteplaats en huidige woonplaats 80
3.5.3 Beschrijving zaken 80
3.5.4 Afdoeningen HALT en verloop van de zaak 80
3.5.5 Overige delictkenmerken 81
3.5.6 Samenstelling huishouden, ouders en broers en/of zussen 81
3.5.7 Dagbesteding: onderwijs en werk 81
3.5.8 Middelengebruik en welzijn 81
3.6 Vooruitblik 2019 82
3.6.1 Minderjarige verdachten 82
3.6.2 Meerderjarige verdachten 82
3.6.3 Vergelijking met 2018 83
3.7 Slotoverwegingen 83

4 Registraties 85
4.1 Registratie van delicten, verdachten, straffen en maatregelen, en slachtoffers 86
4.1.1 Systemen 86
4.1.2 Soort informatie 87
4.1.3 Bronnen van informatie 87
4.2 Ontbrekende data 90
4.3 Kwaliteit van de registraties 91
4.3.1 Bronnen 91
4.3.2 Digitalisering 91
4.3.3 Koppelen van zaken 92
4.3.4 Toegankelijkheid informatie 93
4.4 Conclusies 94

5 Ervaringen van sleutelpersonen in de (jeugd)strafrechtketen 95
5.1 Inleiding 95
5.2 Algemene indrukken 95
5.2.1 Professionalisering 97
5.2.2 Conclusie 98
5.3 Het nieuwe jeugdstrafrecht in de praktijk 99
5.3.1 Buitengerechtelijke afdoening (HALT) 99
5.3.2 Jeugddetentie 101
5.3.3 Conclusie 104
5.4 Verandering in de keten: jeugdreclasseringstaak 104
5.5 Processen / samenwerking partners / informatie uitwisseling 105
5.5.1 Functie leerplichtambtenaar 105
5.5.2 Informatie en uitwisseling 107
5.5.3 Conclusie 109
5.6 Verkenning monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland 110
5.6.1 Algemene indrukken 110
5.6.2 Inhoud monitor volgens de ketenpartners 110
5.6.3 Betrokkenheid partners in de toekomst 111
5.7 Conclusie en input kwalitatieve monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland 112

6 Inrichting kwantitatieve en/of kwalitatieve monitor jeugdstrafrecht 115
6.1 Inleiding 115
6.2 Doel en inhoud monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland 116
6.3 Kwantitatieve of kwalitatieve monitor? 118
6.4 Haalbaarheid monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland 120
6.5 Regie 122
6.6 Tot slot 124

7 Terugblik en slotoverwegingen 125
7.1 Achtergrond en opzet onderzoek 125
7.2 Beperkingen van het onderzoek 126
7.3 Terugblik hoofdstukken 127
7.3.1 Juridische context 127
7.3.2 0-registratie delicten en kwaliteit registraties 128
7.3.3 Ervaringen sleutelpersonen 129
7.3.4 Inrichting monitor 130
7.4 Slotoverwegingen 131

Literatuurlijst 135

Bijlage 1: Topiclijst interviews sleutelpersonen ketenpartners 139
Bijlage 2: Informed consent formulier 140
Bijlage 3: Leden van de begeleidingscommissie 141

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland