Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Implementatie wetgeving Visserijverdrag / EU-richtlijn ter uitvoering van dat verdrag

Parlementaire geschiedenis

Specificaties
Paperback, 149 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789462512306
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Uitgeverij Paris 1e druk, 2020 9789462512306
Onderdeel van serie Visserijverdrag
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek is het tweede van twee delen waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces wordt behandeld van het op 14 juni 2007 door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève aangenomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Verdrag nr. 188; Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113).

In dit deel wordt de parlementaire geschiedenis behandeld van de wet van 24 oktober 2019, houdende implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25), Stb. 2019, 416.

De verwerking van het verdrag en de richtlijn in onze wetgeving gebeurt via het wijzigen, vervangen of toevoegen van artikelen in verschillende wetten of zelfs het laten vervallen van artikelen. Het gaat daarbij over het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de implementatiewet van het Maritiem Arbeidsverdrag, de Wet zeevarenden en de Meetbrievenwet. Voor de overzichtelijkheid zijn de te wijzigen en de vervallen artikelen aangegeven.

Specificaties

ISBN13:9789462512306
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:149
Druk:1
Verschijningsdatum:23-6-2020
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over André van Rijs

Mr. A.D.M. van Rijs studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Nederlands recht. Hij is thans senior juridisch medewerker bij de afdeling Wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens is hij werkzaam als docent bij de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. In eerdere functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hij betrokken geweest bij zowel uitvoerende als juridische en beleidsmatige aspecten van de preventieve ontslagtoets. Hij is tevens redacteur van diverse publicaties op het gebied van arbeid en sociale zekerheid.

Andere boeken door André van Rijs

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1 Introductie
2 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
3 Wijziging van het Wetboek van Koophandel
4 Wijziging van de implementatiewet van het Maritiem Arbeidsverdrag
5 Wijziging van de Wet zeevarenden
6 Wijziging van de Meetbrievenwet
7 Inwerkingtreding

Bijlage 1 Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152)

Bijlage 2 Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25), PbEU 2017, L 25, p. 12-35

Bijlage 3 Transponeringstabellen implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie vanvervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Implementatie wetgeving Visserijverdrag / EU-richtlijn ter uitvoering van dat verdrag