Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector

Specificaties
Paperback, 250 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789462512511
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Algemeen juridisch
Uitgeverij Paris 1e druk, 2021 9789462512511
Onderdeel van serie Financieel Juridische Reeks
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie.

Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen.

De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.

Specificaties

ISBN13:9789462512511
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:250
Druk:1
Verschijningsdatum:11-3-2021
Hoofdrubriek:Algemeen juridisch
ISSN:

Over F.M.A. 't Hart

Dr. mr. F.M.A. ’t Hart is compagnon van Hart advocaten. Hart advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor voor financiële ondernemingen en houdt zich uitsluitend bezig met financieel recht. ’t Hart is rechter-plaatsvervanger bij de fraudekamer van de rechtbank Gelderland. Daarnaast doceert en publiceert hij regelmatig over het financieel recht en is hij redacteur van (juridische) boekenseries en tijdschriften.

Andere boeken door F.M.A. 't Hart

Over I.P. Palm-Steyerberg

Mr. drs. Iris Palm-Steyerberg is afdelingshoofd bij de divisie Juridische Zaken bij De Nederlandsche Bank (DNB). Voordat zij bij DNB in dienst trad was zij werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten en bij advocatenkantoren Boekel de Nerée en DLA Piper. Iris is tevens als fellow en buitenpromovenda verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht, onderdeel van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar promotieonderwerp ligt op het terrein van bestuurderstoetsingen in de financiële sector. Daarnaast is Iris bestuurslid bij de Vereniging voor Financieel Recht, docent aan de Grotius Academie en lid van de redactie van de Financieel Juridische Reeks.

Andere boeken door I.P. Palm-Steyerberg

Inhoudsopgave

Voorwoord / 11

1 Overzichtsartikel witwassen – Mr. R.J. de Doelder / 13
1.1 Voorwoord / 13
1.2 Oorsprong van de preventieve witwaswetgeving in Nederland / 15
1.2.1 Inleiding / 15
1.2.2 Van schuldheling naar schuldwitwassen / 16
1.2.3 De internationale invloed op de Nederlandse antiwitwaswetgeving / 17
1.2.3.1 De FATF-aanbevelingen / 18
1.3 De Europese anti-witwasrichtlijnen / 19
1.3.1 Gevolgen van anti-witwasrichtlijnen voor Nederlandse rechtsorde / 19
1.3.2 De Eerste anti-witwasrichtlijn / 21
1.3.3 De Derde anti-witwasrichtlijn / 22
1.3.4 De Vierde anti-witwasrichtlijn / 23
1.3.4.1 Uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) en een register / 25
1.3.4.2 Verplichting identificatie politiek prominente personen (PEP’s) / 26
1.3.5 De Vijfde en Zesde anti-witwasrichtlijn / 27
1.4 Samenvatting en uitdagingen voor de toekomst / 28
1.4.1 Samenvatting / 28
1.4.2 Toekomst / 29

2 De risicoanalyse – Dr. mr. M.L. Louisse / 33
2.1 Inleiding / 33
2.2 Het wettelijk kader / 34
2.2.1 Internationale context / 34
2.2.2 De bronnen / 35
2.3 De systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) / 37
2.3.1 De SIRA onder de Wft / 37
2.3.2 De SIRA onder de Wtt 2018 / 40
2.4 De risicobeoordeling onder de Wwft / 41
2.4.1 Nationale risicobeoordeling en supranationale risicobeoordeling / 43
2.4.2 Recente ontwikkelingen / 44
2.5 Samenloop tussen de SIRA en risicobeoordeling / 44
2.6 De risicoanalyse in een breder kader bezien / 45
2.6.1 De risicobeoordeling als startpunt voor risicomanagement onder de Wwft / 45
2.6.2 De SIRA als onderdeel van integriteitstoezicht onder de Wft / Wtt 2018 / 46
2.7 Toezicht en handhaving / 47
2.7.1 Toezicht- en handhavingsinstrumentarium / 47
2.7.2 Relevante jurisprudentie / 47
2.8 Conclusie / 48

3 Identificatie en verificatie – Mr. A.H.J. Kuus / 49
3.1 Inleiding / 49
3.2 Identificatie van de klant / 50
3.3 Bepalen wie de klant is / 52
3.4 Afgeschermde rekeningen / 53
3.5 Identificatie van vertegenwoordigers van de klant / 53
3.6 UBO / 54
3.6.1 Identificatie UBO / 55
3.6.2 UBO-register / 57
3.6.3 Centraal aandeelhoudersregister / 58
3.7 Identificatie en verificatie op afstand / 59
3.7.1 Identificatie met behulp van internet / 59
3.8 Introductie en uitbesteding / 60
3.8.1 Introductie / 60
3.8.2 Uitbesteding / 62
3.9 Vastleggen en bewaren / 63
3.10 Bewaartermijn / 64

4 Politiek prominente personen (‘PEP’s’) – Mr. S. Allertz, mr. E.R. van Rhijn en mr. J.F. Rense / 67
4.1 Inleiding / 67
4.2 Definitie PEP / 68
4.3 Verscherpt cliëntenonderzoek PEP / 70
4.4 Screening op PEP’s / 73
4.5 Concluderend / 75

5 Zoektocht naar de bron van de middelen en het (pre en post) toetsen van transacties – It is a jungle out there! – Mr. drs. E.J. Weller / 77
5.1 Inleiding / 77
5.2 Artikel 3 lid 2 onder d Wwft / 81
5.2.1 De wet / 81
5.2.2 Memorie van toelichting / 84
5.2.3 Leidraden / 89
5.2.4 Jurisprudentie / 93
5.2.5 Voorlopige conclusie / 96
5.2.6 De casus tot zover / 102
5.3 De meldingsplicht van een ongebruikelijke transactie / 103
5.3.1 De wet / 103
5.3.2 Memorie van toelichting / 104
5.3.3 Leidraden / 106
5.3.4 Jurisprudentie / 110
5.4 Tweede voorlopige conclusie / 113
5.5 De casus / 116
5.6 Conclusie / 118
5.7 Slotbeschouwing / 122

6 Meldingsplicht ongebruikelijke transacties – Mr. drs. L. Stortelder / 127
6.1 Inleiding / 127
6.2 Wettelijk kader / 128
6.2.1 Meldingsplicht en indicatoren / 128
6.2.2 Meldingsplichtige instellingen / 132
6.2.3 Inhoud en moment melding / 135
6.2.4 Vrijwaring / 136
6.2.5 Geheimhouding / 136
6.2.6 Toezichthouders en handhaving / 137
6.3 Ontwikkeling van de meldingsplicht / 138
6.3.1 Oprichting FATF en ‘vrijwillige melding’ in Nederland / 139
6.3.2 Eerste anti-witwasrichtlijn: introductie algemene meldingsplicht / 140
6.3.3 Tweede anti-witwasrichtlijn: uitbreiding werkingssfeer meldings- plicht / 141
6.3.4 Derde anti-witwasrichtlijn: verbod tipping off en introductie ‘transactie’ in meldingsplicht / 142
6.3.5 Vierde anti-witwasrichtlijn: verlaging meldgrenzen en verplichting bewaren bewijsstukken / 143
6.3.6 Vijfde anti-witwasrichtlijn: verdere uitbreiding reikwijdte / 143
6.4 De subjectieve indicator: een vraagstuk uit de praktijk / 143
6.4.1 Subjectieve indicator: meer verantwoordelijkheid voor de Wwft-instelling / 143
6.4.2 Verantwoordelijkheid handhavende instantie / 146
6.5 Korte slotbeschouwing / 147

7 Afscheid nemen doet pijn – Dr. mr. F.M.A. ’t Hart / 149
7.1 Het spanningsveld / 149
7.2 Het juridische kader / 150
7.2.1 Partijautonomie en contractsvrijheid / 151
7.2.2 Identificatieplicht Wwft / 152
7.2.3 Customer due diligence / 154
7.2.4 Zorgplicht jegens derden / 156
7.2.5 Toegang tot het betalingsverkeer / 157
7.2.6 Tussenconclusie / 159
7.3 Beëindiging bancaire relatie / 159
7.3.1 Beëindigingsbevoegdheid / 160
7.3.2 Maatstaven van redelijkheid en billijkheid / 160
7.3.3 Rubriek I: Beleidswijziging / 161
7.3.4 Rubriek II: Vertrouwensbreuk / 166
7.3.5 Rubriek III: Opzegtermijn en overstap naar andere bank / 168
7.3.6 Rubriek IV: Reputatieschade en integriteitsrisico’s / 171
7.3.7 Rubriek V: Zorgplicht jegens derden / 176
7.3.8 Rubriek VI: Medewerkingsplicht / 179
7.3.9 Rubriek VIII: Wel contracteerplicht? / 182
7.4 Aanbevelingen / 186
7.5 Slotbeschouwing / 189

8 Sancties – Mr. S. Allertz, mr. E.R. van Rhijn en mr. J.F. Rense / 191
8.1 Inleiding / 191
8.2 Internationale sancties / 192
8.3 Toezicht, opsporing en handhaving sancties en Sanctiewet / 195
8.4 Inrichting bedrijfsvoering en meldplicht Sanctiewet / 199
8.5 Naleving sancties, richtsnoeren en screening / 200
8.6 Concluderend / 203

9 Cryptoaanbieders – Ir. S.L. Lelieveldt CCP / 205
9.1 Inleiding / 205
9.2 Regulering: is bitcoin geld of niet? / 205
9.3 Bitcoin conferentie als katalysator / 206
9.4 Contractuele relaties als basis antiwitwasmaatregelen / 206
9.5 Internationale antiwitwas- en antiterrorismeregels / 207
9.6 Nederland: consultatie en verzwaring van de wet / 208
9.7 Eerste Kamer vraagt door / 210
9.8 De realiteit van het toezicht / 211
9.9 Op naar de registratie / 212

10 De strafrechtelijke aspecten van de Wwft – Mr. H.J.Th. Biemond / 215
10.1 Inleiding / 215
10.2 Delictsomschrijvingen Wwft / 216
10.2.1 Cliëntenonderzoek / 217
10.2.2 Meldplicht / 224
10.2.3 Overige straf baarstellingen / 227
10.3 Opzetvereiste van de WED / 228
10.3.1 Misdrijven of overtredingen / 228
10.3.2 Kleurloos opzet / 230
10.4 Samenloop sanctionering / 231
10.4.1 Bestuursrecht en Wwft / 231
10.4.2 Tuchtrecht en Wwft / 233
10.4.3 Samenloop Wwft en andere straf bare feiten / 234

11 Toezicht en handhaving – Mr. L. Claase / 235
11.1 Inleiding toezicht en handhaving / 235
11.2 Uitvoering toezicht / 236
11.2.1 Risicogebaseerd toezicht op de naleving van de Wwft / 236
11.2.2 Samenwerking tussen toezichthouders / 237
11.2.3 Meldplicht toezichthouders / 238
11.2.4 Guidance / 238
11.2.5 Een Europese Wwft-toezichthouder / 239
11.3 De toezichthouders / 239
11.4 De Nederlandsche Bank / 240
11.4.1 Registratieplicht crypto-instellingen / 241
11.4.2 Guidance DNB / 242
11.5 De Autoriteit Financiële Markten / 242
11.5.1 Guidance AFM / 244
11.5.2 Wwft-toezicht op financiële ondernemingen / 244
11.5.3 Handhavingsbeleid DNB en AFM / 245
11.5.4 Grensoverschrijdende werking Wwft en toezicht door AFM en DNB /245
11.6 Het Bureau Financieel Toezicht / 247
11.6.1 Guidance BFT / 247
11.6.2 Tuchtklachten BFT / 247
11.7 De deken van de Orde van Advocaten van het betreffendearrondissement / 248
11.7.1 Guidance advocaten / 249
11.7.2 Handhaving door de deken / 249
11.7.3 Risicogebaseerd toezicht door de deken / 250
11.8 Het Bureau Toezicht Wwft / 250
11.8.1 Guidance Bureau Toezicht Wwft / 250
11.9 De Kansspelautoriteit / 251
11.10 Handhaving op grond van de Wwft / 251
11.10.1 Samenloop / 252
11.11 De aanwijzing en de last onder dwangsom / 253
11.12 De bestuurlijke boete / 255
11.13 Het beroepsverbod / 257
11.14 De openbare waarschuwing / 259
11.15 Intrekking van de vergunning / 260
11.16 Publicatie van handhavingsmaatregelen (bestuurlijke sancties) / 261
11.17 Conclusie / 263

Overzicht cv’s auteurs / 265

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector