Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek Internationaal Privaatrecht 2021

Specificaties
Paperback, 360 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789462512849
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Uitgeverij Paris 1e druk, 2021 9789462512849
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het Nederlandse internationaal privaatrecht kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan nationale en internationale rechtsinstrumenten. Bij vrijwel ieder onderwerp speelt de vraag naar de verhouding tussen nationale IPR-bepalingen (Boek 10 BW, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, diverse verspreide bepalingen), IPR-Verordeningen, Haagse IPR-verdragen of andere IPR-verdragen een centrale rol. Het bepalen van het temporele, materiële en formele toepassingsgebied van de diverse instrumenten en het vaststellen van hun onderlinge verhouding, is daarbij cruciaal. Deze gelaagdheid van regelingen maakt het internationaal privaatrecht tot een onoverzichtelijk rechtsgebied. Het Handboek Internationaal Privaatrecht heeft tot doel om de student, maar ook de praktijkjurist, op gestructureerde wijze door dit boeiende rechtsgebied te gidsen.

In de 27 hoofdstukken van dit boek wordt nagenoeg het gehele Nederlandse IPR behandeld. De eerste drie hoofdstukken bevatten een bespreking van het karakter van het rechtsgebied, de ontwikkeling, alsmede de grondslagen en beginselen van het conflictenrecht en de diverse aanknopingstechnieken. De hoofdstukken 4 tot en met 22 richten zich op de vraag welk recht de Nederlandse rechter dient toe te passen in een internationale situatie. In de hoofdstukken 23 tot en met 25 komt de vraag aan de orde wanneer de Nederlandse rechter bevoegdheid mag aannemen in een grensoverschrijdend geval. Hoofdstuk 26 richt zich op de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse (rechterlijke) beslissingen, terwijl hoofdstuk 27 een verhandeling bevat over het Nederlandse interregionaal privaatrecht.

Aangezien dit boek zich primair richt op de Masterstudent aan Nederlandse universiteiten is afgezien van uitgebreide verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. Waar nuttig zijn verwijzingen in voetnoten opgenomen. Wel is per hoofdstuk aangegeven in welke andere werken meer materiaal over het betreffende onderwerp kan worden gevonden.

Specificaties

ISBN13:9789462512849
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:360
Druk:1
Verschijningsdatum:4-11-2021
ISSN:

Over Mathijs ten Wolde

Prof. mr. M.H. ten Wolde is hoogleraar privaatrecht, internationaal privaatrecht en internationaal vervoerrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Ulrik Huber Instituut voor Internationaal Privaatrecht en daarnaast werkzaam in de internationale rechtspraktijk.

Andere boeken door Mathijs ten Wolde

Inhoudsopgave

1 Nederlands internationaal privaatrecht / 15
1.1 De internationale reikwijdte van nationaal privaatrecht / 15
1.2 De voorwaarden voor toepassing van het internationaal privaatrecht / 18
1.3 Karakter van het internationaal privaatrecht / 20
1.4 Doel en functie van het internationaal privaatrecht / 22
1.5 Aanverwante rechtsgebieden / 23
1.6 Bronnen van internationaal privaatrecht / 28

2 Geschiedenis van het conflictenrecht / 31
2.1 Algemeen / 31
2.2 Het oude Griekenland / 32
2.3 Het Romeinse recht / 32
2.4 De vroege middeleeuwen / 33
2.5 De late middeleeuwen; ontwikkeling van de statutenleer / 33
2.6 De Hollandse Statutisten / 35
2.7 Friedrich Carl von Savigny / 45
2.8 Nieuwe theorieën / 47

3 Conflictenrecht. Algemeen deel / 49
3.1 Algemeen / 50
3.2 Soorten en structuren van conflictregels / 53
3.3 Conflictregels en aanknopingsbeginselen / 55
3.4 Structuur van de meerzijdige conflictregel / 58
3.4.1 De verwijzingscategorie / 58
3.4.2 De verwijzingsregel en de aanknopingsfactor / 58
3.4.2.1 De subjectieve aanknopingsfactor (rechtskeuze) / 59
3.4.2.2 De objectieve aanknopingsfactor / 60
3.4.2.3 Aanknopingsfactoren in het personen- en familierecht / 62
3.4.3 Het als toepasselijk aangewezen recht / 69
3.4.3.1 Algemeen / 69
3.4.3.2 Ambtshalve toepassen conflictenrecht? / 70
3.4.3.3 Ambtshalve vaststellen van de inhoud van het toepasselijke buitenlandse recht? / 72
3.4.3.4 Onzekerheid over de inhoud van het buitenlandse recht / 72
3.4.3.5 Buitenlands recht en kort geding / 73
3.4.3.6 Status van buitenlands recht in een gerechtelijke procedure / 74
3.4.3.7 Het derde element van de conflictregel en bijbehorende leerstukken/ 74
3.5 Algemene leerstukken / 75
3.5.1 Kwalificatie / 75
3.5.2 Voorvraag/deelvraag / 78
3.5.3 Renvoi / 79
3.5.4 Näherberechtigung en retorsie; aanknopingsovermacht en compensatie/ 81
3.5.5 Aanpassing / 84
3.5.6 Openbare orde / 87
3.5.7 Voorrangsregels / 89
3.6 Toepasselijk recht op rechtshandelingen en rechtsfeiten; vorm en inhoud / 92
3.7 Fait accompli; erkenning en bescherming van ‘verkregen rechten’ / 93
3.8 Nadere beschouwingen over het conflictenrecht. Grondslag, methode en het verband met het betrokken buitenland / 99

4 Personenrecht. Staat en rechtsbevoegdheid / 107
4.1 Algemeen / 107
4.2 Minderjarigheid / 108
4.2.1 Algemeen / 108
4.2.2 Handelingsbekwaamheid minderjarige / 109
4.2.3 Minderjarige. Handelingsonbekwaamheid en derdenbescherming / 109
4.3 Meerderjarigheid / 110
4.3.1 Algemeen / 110
4.3.2 Handelingsbekwaamheid en handelingsbevoegdheid meerderjarige/ 110
4.3.3 Meerderjarigen en beschermende maatregelen / 111
4.3.4 Meerderjarigen. Handelingsonbekwaamheid, handelingsonbevoegdheid en derdenbescherming / 112

5 De naam / 113
5.1 Algemeen / 113
5.2 Toepasselijk recht op de naam van een vreemdeling / 114
5.3 Toepasselijk recht op de naam van een Nederlander / 116

6 Het huwelijk / 121
6.1 Algemeen / 121
6.2 Huwelijksbevoegdheid / 122
6.3 Huwelijksvoltrekking en bevoegdheid ambtenaar van de burgerlijke stand / 123
6.4 Erkenning van in het buitenland voltrokken huwelijken / 123
6.5 Overgangsrecht / 125
6.6 De geldigheid van het huwelijk als voorvraag / 126

7 Rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten / 127
7.1 Algemeen / 127
7.2 De (persoonlijke) rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten tot 29 januari 2019 / 128
7.3 De (persoonlijke) rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten vanaf 29 januari 2019 / 133

8 Het huwelijksvermogensregime / 137
8.1 Algemeen / 138
8.2 Toepasselijk recht; conflictregelkalender / 139
8.3 Het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 / 140
8.3.1 Materieel en formeel toepassingsgebied / 140
8.3.2 Toepasselijk recht / 141
8.4 De commune verwijzingsregels in de periode van 23 augustus 1977 tot 1 september 1992 / 142
8.4.1 Ontwikkeling van het commune internationaal huwelijksvermogensrecht / 142
8.4.2 De conflictregel in het Chelouche/Van Leer-arrest: correcties en excepties / 143
8.4.3 Nadere analyse van de Chelouche/Van Leer-ladder / 145
8.4.4 Huwelijksvermogensregimes met huwelijksvoorwaarden bij aanvang huwelijk / 148
8.4.5 Het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden staande huwelijk / 148
8.4.6 Rechtskeuze staande huwelijk / 149
8.4.7 Derdenbescherming en publicatie / 149
8.5 Het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 / 150
8.5.1 Inleiding / 150
8.5.2 Het toepassingsgebied van het verdrag / 150
8.5.3 De verdragsregeling algemeen / 152
8.5.4 Rechtskeuzebevoegdheid / 152
8.5.5 De objectieve verwijzingsregel / 155
8.5.6 Veranderlijkheid van het objectief toepasselijke recht / 158
8.5.7 Het maken van huwelijksvoorwaarden bij het aangaan van het huwelijk / 159
8.5.8 Het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden staande huwelijk / 161
8.5.9 Rechtskeuze staande huwelijk / 161
8.5.10 Derdenwerking en derdenbescherming / 161
8.5.11 Verrekening of vergoeding van door ‘Näherberechtigung’ geleden nadeel / 162
8.5.12 Pensioenverevening / 162
8.5.13 Het opengestelde huwelijk / 163
8.6 De Verordening Huwelijksvermogensstelsels / 164
8.6.1 Algemeen / 164
8.6.2 Het formele en materiële toepassingsgebied van de conflictregels / 164
8.6.3 De grondslagen en beginselen van het stelsel van verwijzingsregels / 165
8.6.4 Rechtskeuzebevoegdheid / 166
8.6.5 Huwelijksvoorwaarden / 170
8.6.6 Rechtsgevolgen ten aanzien van derden / 170
8.6.7 Het toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze / 172
8.6.8 Toepassingsgebied van het toepasselijke recht / 174

9 Ontbinding van het huwelijk / 175
9.1 Algemeen / 175
9.2 Boek 10 BW / 176
9.3 Het objectief toepasselijke recht; lex fori / 177
9.4 Rechtskeuze / 178
9.4.1 Algemeen / 178
9.4.2 Gezamenlijke of eenzijdige onweersproken rechtskeuze / 179
9.4.3 Weersproken eenzijdige rechtskeuze / 180
9.5 Voortgezet gebruik van de echtelijke woning / 181

10 Het geregistreerd partnerschap / 183
10.1 Algemeen / 183
10.2 Bevoegdheid, aangaan en vorm van het geregistreerd partnerschap / 185
10.3 Toepasselijk recht op en erkenning van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap / 185
10.4 Rechtsbetrekkingen tussen geregistreerde partners tot 29 januari 2019 / 186
10.5 Het partnerschapsvermogensregime tot 29 januari 2019 / 187
10.6 Verordening Partnerschapsvermogensregime met ingang van 29 januari 2019 / 189
10.7 Pensioenrechten / 189
10.8 Beëindiging van een in Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap / 189
10.9 Erkenning van een buiten Nederland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap / 190

11 Afstamming / 191
11.1 Algemeen / 191
11.2 Het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen door geboorte / 192
11.3 Ontkenning van het ouderschap / 193
11.4 Het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen door geboorte uit een ongehuwde moeder / 194
11.5 Het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen door erkenning / 194
11.6 Ongedaan maken van een eerdere erkenning / 195
11.7 Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap / 196
11.8 Wettiging / 197
11.9 De gevolgen van het bestaan van familierechtelijke betrekkingen / 198
11.10 Afstamming. Erkenning van buitenslands tot stand gekomen beslissingen, rechtsfeiten en rechtshandelingen / 199

12 Adoptie / 201
12.1 Algemeen / 201
12.2 De Wobka / 202
12.3 Het Haags Adoptieverdrag 1993 / 202
12.4 Boek 10 BW, Titel 6, Adoptie / 204
12.5 Erkenning van niet-verdragsadopties / 206
12.6 Omzetting van zwakke adopties naar sterke adopties buiten het Haags Adoptieverdrag 1993 / 208

13 Ouderlijke verantwoordelijkheid / 209
13.1 Algemeen; afstemming van diverse regelingen / 209
13.2 Het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 / 210
13.2.1 Algemeen / 210
13.2.2 Het toepassingsgebied van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 / 210
13.2.3 De conflictregels van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 / 211
13.2.4 Samenwerking via centrale autoriteiten / 213
13.2.5 Een internationaal certificaat / 213

14 Levensonderhoud / 215
14.1 Algemeen / 215
14.2 Het Haags Alimentatieprotocol 2007 / 216
14.2.1 Toepassingsgebied / 216
14.2.2 Het conflictenrechtelijk systeem / 217
14.2.3 Onderhoudsverplichtingen van ouders jegens hun kinderen / 219
14.2.4 Onderhoudsverplichtingen tussen (ex-)echtgenoten / 220
14.2.5 Verweermiddel andersoortige aanspraken / 221

15 Erfrecht / 223
15.1 Algemeen; conflictregelkalender / 223
15.2 Het Haags Erfrechtverdrag 1989 / 225
15.3 De conflictregels inzake de formele geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen / 228
15.4 Nalatenschappen opengevallen op of na 17 augustus 2015 worden beheerst door de Europese Erfrechtverordening / 229
15.4.1 Algemeen / 229
15.4.2 Rechtskeuzebevoegdheid / 232
15.4.3 Toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze / 233
15.4.4 Uiterste wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten / 235
15.4.5 De Europese erfrechtverklaring / 236
15.4.6 Näherberechtigung en retorsie / 237

16 Corporaties / 239
16.1 Erkenning van en toepasselijk recht op rechtspersonen en andere corporaties; Incorporatieleer / 239
16.2 Erkenning en toepasselijk recht op corporaties volgens Boek 10 BW / 241
16.3 Het begrip ‘corporatie’ / 242
16.4 Omvang van het corporatiestatuut / 242
16.5 Criminele en terroristische organisaties / 245
16.6 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen / 245
16.7 De vestigingsvrijheid van vennootschappen volgens artikel 49 en artikel 54 VWEU en de betekenis voor het IPR-vennootschapsrecht / 246

17 Vertegenwoordiging / 249
17.1 Inleiding / 249
17.2 Samenloop van het Haags Vertegenwoordigingsverdrag 1978 en de Rome I-Verordening / 250
17.3 Het materiële toepassingsgebied van het Haags Vertegenwoordigingsverdrag 1978 / 250
17.4 De verhouding vertegenwoordigde-vertegenwoordiger / 252
17.5 De verhouding vertegenwoordigde-derde / 253
17.6 De verhouding vertegenwoordiger-derde / 254

18 Goederenrecht / 257
18.1 Algemeen; de lex rei sitae / 257
18.2 Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken / 258
18.2.1 Algemeen / 258
18.2.2 Levering bij voorbaat / 259
18.2.3 Eigendomsvoorbehoud / 259
18.2.4 Retentierecht / 260
18.2.5 Conflit mobile. Het verplaatsen van roerende zaken naar een ander land / 261
18.2.6 Zaken op transport / 262
18.2.7 Gestolen zaken / 263
18.3 Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot vorderingsrechten/ 264
18.3.1 Algemeen / 264
18.3.2 Vordering op naam en cessie / 264
18.3.3 Vordering aan toonder / 265
18.4 Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot aandelen / 265
18.4.1 Algemeen / 265
18.4.2 Aandelen op naam / 266
18.4.3 Aandelen aan toonder / 266

19 Trusts / 267
19.1 Algemeen / 267
19.2 De Anglo-Amerikaanse trust / 267
19.3 Toepasselijke regelingen en definitie van het begrip ‘trust’ / 269
19.4 Het Haags Trustverdrag 1985 / 269
19.4.1 Algemeen / 269
19.4.2 Toepassingsgebied / 269
19.4.3 Toepasselijk recht / 270

20 Verbintenissen uit overeenkomst / 275
20.1 De Rome I-Verordening / 276
20.2 De verhouding tussen de Rome I-Verordening en andere regelingen/ 277
20.2.1 De verhouding tot het overige EU-recht / 277
20.2.2 De verhouding tot andere verdragen / 277
20.2.3 De verhouding tot het Weens Koopverdrag 1980 / 278
20.3 Het toepassingsgebied van de Rome I-Verordening / 279
20.3.1 Temporeel toepassingsgebied / 279
20.3.2 Materieel toepassingsgebied / 280
20.3.3 Formeel toepassingsgebied / 281
20.4 Het systeem van verwijzingsregels / 282
20.5 Toepasselijk recht; rechtskeuzebevoegdheid / 282
20.6 Toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze / 284
20.7 De totstandkoming en de materiële geldigheid van de overeenkomst/ 288
20.7.1 Algemeen / 288
20.7.2 Het tot stand komen van de overeenkomst (bestaan) / 288
20.7.3 De materiële geldigheid van de overeenkomst of van een bepaling daarvan / 290
20.8 De totstandkoming en de materiële geldigheid van de rechtskeuze / 290
20.9 De formele geldigheid van de overeenkomst / 291
20.10 De vervoerovereenkomst / 292
20.11 De consumentenovereenkomst / 293
20.11.1 Algemeen / 293
20.11.2 De consument / 294
20.11.3 De voorwaarden voor toepassing van artikel 6 / 296
20.12 De verzekeringsovereenkomst / 301
20.13 De individuele arbeidsovereenkomst / 302
20.13.1 Algemeen / 302
20.13.2 Toepasselijk recht / 303
20.13.3 Arbeidsovereenkomsten in het wegvervoer / 305
20.13.4 Arbeidsovereenkomsten in de zeevaart / 305
20.13.5 Arbeidsovereenkomsten in de luchtvaart / 306
20.14 Cessie van vorderingen / 307
20.15 Subrogatie / 308
20.16 Bepalingen van bijzonder dwingend recht / 309
20.16.1 Algemeen / 309
20.16.2 Het karakter van bepalingen van bijzonder dwingend recht / 309
20.16.3 Strikt uitleggen en terughoudend toepassen / 309
20.16.4 De gevallen waarin voorrangsregels kunnen worden toegepast / 310
20.16.5 Voorrangsregels van het forum (lid 2) / 310
20.16.6 Voorrangsregels van het land waar de verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn nagekomen (lid 3) / 311
20.16.7 De gevallen waarin artikel 9 de toepassing van bepalingen van bijzonder dwingend recht niet toelaat, maar de rechter daar wel rekening mee mag houden / 312
20.17 Openbare orde / 313

21 Onrechtmatige daad / 315
21.1 Algemeen / 316
21.2 De Rome II-Verordening / 317
21.3 Het toepassingsgebied van de Rome II-Verordening / 318
21.4 Het stelsel van verwijzingsregels / 319
21.5 Rechtskeuzebevoegdheid / 319
21.6 Bijzondere onrechtmatige daden / 321
21.7 Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken / 321
21.8 Milieuschade / 322
21.9 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten / 323
21.10 Collectieve actie bij arbeidsconflicten / 324
21.11 De algemene verwijzingsregel (artikel 4) / 324
21.11.1 Algemeen / 324
21.11.2 Algemene regel (artikel 4 lid 1); lex loci damni / 325
21.11.3 Gevolgenuitzondering (artikel 4 lid 2) / 326
21.11.4 Algemene uitzonderingsclausule en accessoire aanknoping (artikel 4 lid 3) / 326
21.11.5 Het begrip gewone verblijfplaats in de verordening / 327
21.12 Niet-contractuele verbintenissen anders dan uit onrechtmatige daad / 327
21.13 Voorrangsregels, veiligheidsvoorschriften en openbare orde / 328
21.13.1 Algemeen / 328
21.13.2 Voorrangsregels / 328
21.13.3 Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels / 329
21.13.4 Openbare orde / 329
21.14 Verkeersongevallen / 330
21.15 Productaansprakelijkheid / 332

22 Internationaal bevoegdheidsrecht / 335
22.1 Inleiding / 335
22.2 Internationale regelingen / 335

23 De Brussel I bis-Verordening / 337
23.1 Algemeen / 338
23.2 Het toepassingsgebied van de Brussel I bis-Verordening / 341
23.2.1 Temporeel toepassingsgebied / 341
23.2.2 Materieel toepassingsgebied / 341
23.2.3 Formeel toepassingsgebied / 342
23.2.4 Gevolgen van de toepasselijkheid / 344
23.3 Het systeem van de bevoegdheidsregels / 345
23.4 De wijze van vaststellen van de bevoegdheid / 346
23.5 De algemene regel: forum rei / 346
23.6 Alternatieve bevoegdheidsregels / 347
23.6.1 Verbintenissen uit overeenkomst / 347
23.6.1.1 Algemeen; forum contractus / 347
23.6.1.2 Het begrip ‘verbintenissen uit overeenkomst’ / 348
23.6.1.3 Welke verbintenis? / 349
23.6.1.4 De plaats van uitvoering / 350
23.6.1.5 Forum contractus of forum delicti? / 353
23.6.2 Verbintenissen uit onrechtmatige daad / 353
23.6.2.1 Algemeen; forum delicti / 353
23.6.2.2 Het forum delicti in het systeem van de Brussel I bis-bevoegdheidsregels/ 354
23.6.2.3 Het begrip ‘verbintenissen uit onrechtmatige daad’ / 355
23.6.2.4 De wijze van vaststellen van bevoegdheid volgens het forum delicti/ 356
23.6.2.5 Invulling van het begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ / 357
23.6.3 Overige alternatieve fora / 366
23.7 Meerdere verweerders / 366
23.8 Tegenvordering / 367
23.9 Bijzondere bevoegdheidsregels / 368
23.9.1 Algemeen / 368
23.9.2 Consumentenovereenkomsten / 368
23.9.3 Individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst / 369
23.9.4 Exclusieve bevoegdheidsregels / 370
23.9.5 Forumkeuzebevoegdheid / 372
23.9.5.1 Algemeen / 372
23.9.5.2 Uitdrukkelijke forumkeuze / 373
23.9.5.3 Stilzwijgende forumkeuze / 374
23.9.6 Voorlopige en bewarende maatregelen / 374
23.10 Litispendentie en samenhangende vorderingen / 375
23.10.1 Algemeen / 375
23.10.2 Litispendentie / 375
23.10.3 Connexiteit / 376

24 Bevoegdheidsregels in andere verdragen en verordeningen / 377
24.1 Ontbinding van het huwelijk. Brussel II bis-Verordening / 377
24.2 Ouderlijke verantwoordelijkheid / 380
24.2.1 Algemeen / 380
24.2.2 Brussel II bis-Verordening; bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid/ 381
24.2.3 Het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996; bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid / 383
24.2.4 Brussel II bis-Verordening; kinderontvoering / 385
24.2.5 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996; kinderontvoering / 386
24.2.6 Het Europees en het Haags Kinderontvoeringsverdrag / 387
24.3 Levensonderhoud / 389
24.4 Huwelijksvermogensrecht; Verordening Huwelijksvermogensstelsels/ 390
24.5 Erfrecht; Erfrechtverordening / 394
24.6 Haags Forumkeuzeverdrag 2005 / 396

25 Commuun internationaal bevoegdheidsrecht / 399
25.1 De wijze van procederen ten overstaan van de Nederlandse rechter / 399
25.1.1 Algemeen / 399
25.1.2 Bewijsrecht / 400
25.1.3 Vorderen, toewijzen en sancties / 403
25.2 Commuun internationaal bevoegdheidsrecht algemeen / 403
25.3 Opzet van de rechtsmachtregeling / 404
25.3.1 Algemeen / 404
25.3.2 De hoofdregel: forum rei / 405
25.3.3 Bijzondere bevoegdheidsgronden / 405
25.3.3.1 Verbintenissen uit overeenkomst / 406
25.3.3.2 Individuele arbeidsovereenkomst/agentuurovereenkomst / 406
25.3.3.3 Consumentenovereenkomsten / 406
25.3.3.4 Verbintenissen uit onrechtmatige daad / 407
25.3.3.5 Zakelijke rechten / 407
25.3.3.6 Nalatenschappen / 407
25.3.3.7 Vennootschappen of rechtspersonen / 407
25.4 Meerdere gedaagden en reconventionele vorderingen / 407
25.5 Forumkeuze / 408
25.6 Verzoekschriftprocedures / 409
25.7 Beëindiging van een geregistreerd partnerschap / 409
25.8 Forum necessitatis / 410
25.9 Vreemdelingenbeslag en andere gronden / 410
25.10 Algemene uitzonderingen / 411

26 Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen / 413
26.1 Algemeen / 413
26.2 De Brussel I bis-Verordening / 415
26.3 Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen onder het commune Nederlandse recht / 417
26.3.1 Tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen / 417
26.3.2 Het systeem van erkenning in het kader van de procedure van artikel
431 lid 2 Rv / 418
26.3.3 Erkenning van constitutieve beslissingen / 423

27 Interregionaal privaatrecht in het Koninkrijk der Nederlanden / 425
27.1 Algemeen / 425
27.2 Het Koninkrijk der Nederlanden als één rechtsgebied / 426
27.3 Zeven stelsels van interregionaal conflictenrecht / 427
27.4 Zeven stelsels van interregionaal bevoegdheidsrecht / 428

Trefwoordenregister / 429

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Internationaal Privaatrecht 2021