Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Arbeidsrecht in modellen

Het arbeidsrecht uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen

Specificaties
Gebonden, 1154 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 3e druk, 2020
ISBN13: 9789462906648
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Jongbloed : Arbeidsrecht diversen
Boom Juridische Uitgevers 3e druk, 2020 9789462906648
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) honderdduizenden ambtenaren onder het 'civiele arbeidsrecht'. Dat 'civiele arbeidsrecht' krijgt per diezelfde datum weer een volgende grondige opfrisbeurt met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De derde druk van de uitgave WWZ in modellen krijgt daarom een nieuwe titel: Arbeidsrecht in modellen.

Arbeidsrecht in modellen bevat ruim 150 modelcontracten, standaardbrieven en checklists. Deze modellen zijn geactualiseerd en aangevuld naar aanleiding van de wijzigingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de WAB. Nieuw is daarnaast het hoofdstuk waarin de belangrijkste aspecten van de WNRA aan bod komen.

Arbeidsrecht in modellen is een onmisbare uitgave voor advocaten, bedrijfsjuristen, HR-professionals en juridisch medewerkers.

Specificaties

ISBN13:9789462906648
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1154
Druk:3
Verschijningsdatum:3-3-2020
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Over Ruben Houweling

Ruben Houweling is sinds 2005 verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam als wetenschappelijk docent publiekrecht.

Andere boeken door Ruben Houweling

Inhoudsopgave

Afkortingen xxi
1 Aangaan arbeidsovereenkomst 1
1.1 Inleiding 1
1.2 Kenmerken arbeidsovereenkomst 1
1.2.1 Arbeid 2
1.2.2 Loon 2
1.2.3 Gezagsverhouding 3
1.2.4 Arbeidsovereenkomst vs. overeenkomst van opdracht 3
1.2.5 Het onderscheid: partijbedoeling en feitelijke uitvoering 4
1.3 Vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst 7
1.3.1 Sollicitatiefase 7
1.3.2 Vorm en minimale inhoud 11
1.3.3 Algemene bedingen 13
1.4 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 20
1.4.1 Voor- en nadelen 20
1.4.2 Duur van de overeenkomst 21
1.4.3 Tussentijds opzegbeding 22
1.5 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 24
1.6 Arbeidsovereenkomst statutair directeur 25
1.7 Oproepovereenkomst 26
1.7.1 Drie soorten 26
1.7.2 Voorovereenkomst 27
1.7.3 ‘Nulurencontract’ en arbeidsovereenkomst ‘min-max’ 27
1.8 Uitzendovereenkomst 37
1.8.1 Uitzending 37
1.8.2 Uitzendbeding, uitsluiting loondoorbetaling, ketenregeling en inlenersbeloning 38
1.8.3 ABU- en NBBU-cao 40
1.9 Detachering 43
1.9.1 Verschil met uitzending 43
1.9.2 Voor- en nadelen 43
1.9.3 Inlenersaansprakelijkheid 43
1.9.4 Waadi 44
1.10 Leer-/arbeidsovereenkomst 45
1.11 Stageovereenkomst 46
1.12 Zzp-overeenkomst (overeenkomst van opdracht) 48
1.12.1 Voor- en nadelen voor de opdrachtgever 48
1.12.2 Voor- en nadelen voor de zzp’er 51
1.13 Payrolling 51
1.14 Contracting 57
1.15 Premiedifferentiatie WW 58

2 Bijzondere bedingen 61
2.1 Inleiding 61
2.2 Proeftijdbeding 61
2.2.1 Inleiding 61
2.2.2 Wettelijke vereisten 62
2.2.3 Wederzijdse kennismaking 64
2.2.4 Proeftijdontslag 65
2.3 Concurrentiebeding 66
2.3.1 Inleiding 66
2.3.2 Wettelijke vereisten 67
2.3.3 Vernietiging concurrentiebeding 72
2.3.4 Vergoeding 75
2.4 Relatiebeding 77
2.5 Ronselbeding 79
2.6 Geheimhoudingsbeding 79
2.7 Boetebeding 80
2.7.1 Inleiding 80
2.7.2 Wettelijke vereisten 80
2.7.3 Boetebeding op overtreding concurrentiebeding 81
2.8 Eenzijdig wijzigingsbeding 83
2.8.1 Inleiding 83
2.8.2 Artikel 7:613 BW: collectieve wijziging 83
2.8.3 Artikel 7:611 BW: individuele wijziging 85
2.8.4 Artikel 6:248 BW: vangnet 87
2.9 Studiekostenbeding 88
2.9.1 Inleiding 88
2.9.2 Vereisten 89
2.9.3 Verhouding tot de transitievergoeding 91
2.10 Postcontractueel re-integratiebeding 92
2.11 Verbod op nevenwerkzaamheden 95

3 Loon en ziekte 97
3.1 Inleiding 97
3.2 Loonsystematiek algemeen 97
3.2.1 Wijzigingen Wwz 98
3.2.2 Schorsing en loon 99
3.3 Loon bij ziekte 101
3.3.1 Opschorting van het loon 103
3.3.2 Stopzetting van het loon 104
3.3.3 Loon tijdens de loonsanctie 106
3.3.4 Loon bij passende arbeid 107
3.3.5 Loon bij passende arbeid gedurende de eerste 104 weken 109
3.3.6 Loon bij passende arbeid na 104 weken 109
3.3.7 Loon bij situatieve arbeidsongeschiktheid 110
3.4 Re-integratieverplichtingen 114
3.5 Vakantie tijdens ziekte 119
3.5.1 Ziektedagen aanmerken als vakantie 120
3.5.2 De werknemer die ziek wordt tijdens vakantie 120
3.5.3 Vakantie opnemen tijdens ziekte 121
3.6 Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa) 122

4 Einde arbeidsovereenkomst 127
4.1 Inleiding 127
4.2 Einde van rechtswege 127
4.2.1 Inleiding 127
4.2.2 Einde van rechtswege na verstrijken bepaalde tijd 128
4.2.2.1 Verstrijken bepaalde tijd 128
4.2.2.2 De ketenregeling: van ‘3x3x3’ via ‘3×2×6’ naar ‘3x3x6’ 130
4.2.2.3 Opvolgend werkgeverschap 134
4.2.2.4 Uitzonderingen op de ketenregeling 135
4.2.2.5 Aanzegverplichting 137
4.2.3 Ontbindende voorwaarde 139
4.2.4 Pensioenontslagbeding 141
4.2.5 Procedurele aspecten 144
4.3 Opzegging met instemming en beëindiging met wederzijds goedvinden 145
4.3.1 Inleiding 145
4.3.2 Opzegging met instemming 146
4.3.3 De beëindigingsovereenkomst 147
4.3.4 Het onderscheid tussen de beëindigingsovereenkomst en de opzegging met instemming 148
4.3.5 De gevolgen voor de Ziektewet- en de WW-uitkering 149
4.3.6 De bedenktermijn 150
4.3.6.1 Antistapelingsbepaling 152
4.3.6.2 De bestuurder 152
4.3.6.3 Tactisch gebruik van de bedenktermijn 152
4.3.6.4 Pro-formaprocedure met losse eindjes overeenkomst 153
4.3.6.5 Gebruikmaken van de antistapelingsbepaling 154
4.3.6.6 Na de bedenktermijn: wilsgebreken en wilsontbreken 154
4.4 Eenzijdige beëindiging 157
4.4.1 Inleiding: opzegging en ontbinding 157
4.4.2 De ontslaggronden 158
4.4.2.1 Bedrijfseconomische omstandigheden (A) 161
4.4.2.2 Langer dan 104 weken arbeidsongeschikt wegens ziekte (B) 170
4.4.2.3 Frequent ziekteverzuim (C) 171
4.4.2.4 Disfunctioneren (D) 173
4.4.2.5 Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (E) 177
4.4.2.6 Ernstige gewetensbezwaren (F) 179
4.4.2.7 Verstoorde arbeidsverhouding (G) 180
4.4.2.8 Overige omstandigheden (H) 183
4.4.2.9 Cumulatiegrond (I) 185
4.4.2.10 Cumulatie van ontslaggronden UWV en kantonrechter 189
4.4.3 De opzegverboden 190
4.4.3.1 Toepassing opzegverboden 192
4.4.3.2 Reflexwerking opzegverbod 192
4.4.4 De opzeggingsprocedure 194
4.4.4.1 Opzeggingsprocedure bij het UWV 194
4.4.4.2 Opzegtermijnen 197
4.4.4.3 Cao-ontslagcommissie 198
4.4.4.4 Procedurele aspecten ex artikel 7:681 en 7:682 BW 201
4.4.4.5 Vernietiging van de opzegging ex artikel 7:681 BW 201
4.4.4.6 Herstel van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:682 BW 204
4.4.5 De ontbindingsprocedure 211
4.4.5.1 De procedure 212
4.4.5.2 Bewijslevering 214
4.4.5.3 Nevenverzoeken 215
4.4.6 Ontbinding wegens wanprestatie ex art. 7:686 BW 218
4.4.6.1 Ontbinding op verzoek van de werkgever 218
4.4.6.2 Zelfstandig tegenverzoek van de werknemer 219
4.4.7 Eenzijdige beëindiging door de werknemer 221
4.4.7.1 Ontbinding op verzoek van de werknemer 221
4.4.7.2 WW-uitkering 222
4.5 Ontslag op staande voet 223
4.5.1 Inleiding: voorwaarden 223
4.5.1.1 Dringende reden 224
4.5.1.2 Onverwijlde opzegging 227
4.5.1.3 Onverwijlde mededeling van de dringende reden 228
4.5.1.4 In plaats van een ontslag op staande voet 231
4.5.1.5 Situaties waarin een ontslag op staande voet wel zinvol is 232
4.5.2 Strategische overwegingen na een ontslag op staande voet 233
4.5.3 Ontslag op staande voet vanuit het perspectief van de werkgever 233
4.5.4 De voorwaardelijke ontbindingsprocedure 234
4.5.5 Ontslag op staande voet vanuit het perspectief van de werknemer 239
4.5.5.1 Vernietiging ex artikel 7:681 BW 239
4.5.5.2 Kort geding of voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv? 243
4.5.5.3 Transitievergoeding 243
4.5.5.4 Billijke vergoeding in plaats van vernietiging 244
4.5.5.5 Billijke vergoeding als reactie op voorwaardelijk
ontbindingsverzoek 245
4.6 Ontslagvergoedingen 246
4.6.1 Inleiding 246
4.6.2 Transitievergoeding 246
4.6.2.1 Voorwaarden voor het recht op een transitievergoeding 246
4.6.2.2 Hoogte van de transitievergoeding 249
4.6.2.3 Opvolgend werkgeverschap en transitievergoeding 251
4.6.2.4 Mogelijkheden om kosten in mindering te brengen op de
transitievergoeding 251
4.6.2.5 Overgangsregeling voor oudere werknemers vervallen 260
4.6.2.6 Transitievergoeding voor kleine werkgevers 260
4.6.2.7 Overgangsregeling seizoenswerkers 261
4.6.2.8 Afwijken van de transitievergoeding bij cao 262
4.6.2.9 Overgangsrecht 264
4.6.3 Billijke vergoedingen 264
4.6.3.1 Billijke vergoeding na een einde van rechtswege 265
4.6.3.2 Billijke vergoeding in de ontbindingsprocedure 265
4.6.3.3 Billijke vergoeding na de opzeggingsprocedure 266
4.6.3.4 Billijke vergoeding na een ontslag op staande voet 267
4.6.3.5 Begroting van de billijke vergoeding 267
4.6.3.6 Vergoeding in hoger beroep 270
4.6.4 Cumulatievergoeding 273
4.6.5 Overige ontslagvergoedingen 274
4.6.5.1 Baijings-vergoeding 274
4.6.5.2 Scholingsvergoeding 275
4.6.5.3 Vergoeding ex artikel 7:686 BW 276
4.7 Hoger beroep 277
4.7.1 De appeltermijn en het onderscheid tussen deelbeschikkingen en tussenbeschikkingen 278
4.7.2 De omvang van de procedure in hoger beroep 278
4.7.3 Schorsende werking 279
4.7.4 Het oordeel van de appelrechter 280

5 Privacy 283
5.1 Inleiding 283
5.2 Uitgangspunten en kernbegrippen 283
5.2.1 Wet- en regelgeving 283
5.2.2 Centrale begrippen 285
5.2.3 Voorwaarden voor verwerking 288
5.3 Verplichtingen van de verantwoordelijke 293
5.3.1 Informatieplicht 293
5.3.2 Verantwoordings- en documentatieplicht 295
5.3.3 Beveiliging 296
5.3.4 Privacy Impact Assessment 298
5.3.5 Verwerkersovereenkomst 300
5.3.6 Meldplicht datalekken 301
5.3.7 Functionaris voor de Gegevensbescherming 306
5.3.8 Handhaving en sancties 308
5.4 Rechten van de betrokkenen 310
5.4.1 Recht op inzage en kopie 310
5.4.2 Recht op correctie en verwijdering 311
5.4.3 Recht van verzet 313
5.4.4 Recht op beperking van de verwerking 313
5.4.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 314
5.4.6 Rechtsmaatregelen 314
5.5 Het personeelsdossier 314
5.5.1 Algemene vereisten 314
5.5.2 Bewaartermijn 316
5.5.3 Digitalisering 317
5.6 Controle van personeel 319
5.6.1 Voorwaarden aan personeelsvolgsystemen 319
5.6.2 Cameratoezicht 320
5.6.3 E-mail- en internetgebruik 322
5.6.4 Telefoongesprekken 325
5.6.5 Alcohol en drugs 325
5.7 Privacy van de zieke werknemer 333
5.8 De Wet Huis voor Klokkenluiders 337
5.8.1 Klokkenluidersregeling 337
5.8.2 Huis voor Klokkenluiders 338
5.8.3 Rechtsbescherming 339

6 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 341
6.1 Inleiding 341
6.2 Redenen status ambtenaar 341
6.3 Redenen aanpassen rechtspositie ambtenaar 342
6.4 Status ambtenaar is blijven bestaan 343
6.5 Uitgezonderde ambtenaren 345
6.6 Belangrijkste wijzigingen door de Wnra 346
6.6.1 Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst 346
6.6.2 Van bestuursprocesrecht naar civiel (arbeids)procesrecht 346
6.6.3 Wijze van totstandkoming collectieve arbeidsvoorwaarden is gewijzigd 348
6.6.4 Materiële arbeidsvoorwaarden en automatische omzetting 349
6.6.5 Elementen van de oude Ambtenarenwet die resteren 350
6.6.6 Transitievergoeding én bovenwettelijke uitkeringen, het beste uit twee werelden? 351
6.6.7 Georganiseerd overleg en geschillencommissie 351
6.7 Verdere aandachtspunten 352
6.7.1 Overgangsrecht 352
6.7.2 Overgangsrecht bij reorganisaties 352
6.7.3 Ambtelijke aanstelling telt mee voor berekening transitievergoeding, de toepassing van de ketenregeling en berekening opzegtermijn 353
6.8 Afsluitend 353

Bijlagen aangaan arbeidsovereenkomst 355
1 Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 357
2 Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 376
3 Model arbeidsovereenkomst voor [on]bepaalde tijd statutair directeur 394
4 Model voorovereenkomst 415
5 Model arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (‘nulurencontract’) 421
6 Model arbeidsovereenkomst min-max 430
7 Model oproepovereenkomst met vaste arbeidsomvang en loonuitsluitingsbeding 439
8 Model oproepovereenkomst met vaste arbeidsomvang zonder loonuitsluitingsbeding 448
9 Model arbeidsovereenkomst jaarurensystematiek zonder spreiding loon 455
10 Model arbeidsovereenkomst jaarurensystematiek met spreiding loon 464
11 Modelbrief aanspraak op loon ex art. 7:628a lid 8 BW 471
12 Modelbrief aanbod arbeidsomvang ex art. 7:628a lid 5 BW 472
13 Model uitzendovereenkomst Fase A (ABU) 474
14 Model uitzendovereenkomst Fase B (ABU) 481
15 Model uitzendovereenkomst Fase C (ABU) 487
16 Model uitzendovereenkomst Fase 1 en 2 (NBBU) 493
17 Model uitzendovereenkomst Fase 3 (NBBU) 499
18 Model uitzendovereenkomst Fase 4 (NBBU) 505
19 Model detacheringsovereenkomst 511
20 Model leer-/arbeidsovereenkomst 517
21 Stageovereenkomst 526
22 Model overeenkomst van opdracht 532
23 Model addendum bij de arbeidsovereenkomst 542
24 Model vrijwilligersovereenkomst 543
Bijlagen bijzondere bedingen 547
Bijlagen bijzondere bedingen: modellen 549
25 Studieovereenkomst 551
Bijlagen bijzondere bedingen: brieven 555
26 Modelbrief proeftijdontslag door werkgever 557
27 Modelbrief proeftijdontslag door werknemer 559
28 Modelbrief herinnering aan concurrentie-/relatiebeding bij uitdiensttreding 560
29 Modelbrief beroep op concurrentie-/relatiebeding 561
30 Modelbrief eenzijdige wijziging ex art. 7:613 BW 564
31 Modelbrief bezwaar tegen wijziging arbeidsvoorwaarden ex art. 7:613 BW 565
32 Modelbrief voorstel individuele wijziging ex art. 7:611 BW 567
33 Modelbrief afwijzing voorstel wijziging arbeidsvoorwaarden ex art. 7:611 BW 569
34 Modelbrief bevestiging eenzijdige wijziging ex art. 7:611 BW 571
35 Modelbrief postcontractueel re-integratiebeding 573
Bijlagen bijzondere bedingen: processtukken 575
36 Model dagvaarding in kort geding – grondslag: schorsing concurrentie- of relatiebeding 577
37 Model dagvaarding in kort geding – grondslag: nakoming concurrentie- of relatiebeding 581
Bijlagen loon en ziekte 585
38 Modelbrief stopzetten loon ex art. 7:628 lid 1 BW 587
39 Modelbrief aankondiging loonvordering werknemer bij stopzetting loon tijdens arbeidsongeschiktheid 588
40 Modelbrief aankondiging loonvordering werknemer bij stopzetting loon omwille van andere redenen 589
41 Modelbrief waarschuwing opschorten loon ex art. 7:629 lid 6 BW 590
42 Modelbrief opschorting loon ex art. 7:629 lid 6 BW 591
43 Modelbrief waarschuwing stopzetten loon ex art. 7:629 lid 3 BW 592
44 Modelbrief stopzetten loon ex art. 7:629 lid 3 BW 593
45 Modelbrief werknemer blijkt op enig moment niet thuis bij huisbezoek 594
46 Modelbrief werknemer is op enig moment telefonisch onbereikbaar 595
47 Modelbrief opschorting loon wegens voortdurende onbereikbaarheid 596
48 Modelbrief oproep voor eerste bezoek aan bedrijfsarts na ziekmelding 597
49 Modelbrief oproep voor bezoek aan bedrijfsarts 599
50 Modelbrief werknemer verschijnt niet bij bedrijfsarts 600
51 Modelbrief werknemer verschijnt niet voor het verrichten van passende arbeid 601
52 Modelbrief waarschuwing voor ontslag wegens weigeren passende arbeid 602
53 Modelbrief bevestiging hervatting loondoorbetaling 603
54 Modelbrief uitnodiging gesprek over frequent verzuim 604
55 Modelbrief uitnodiging tot opstellen plan van aanpak 605
56 Modelbrief stopzetten loon na weigeren medewerking op- of
bijstellen plan van aanpak 606
57 Modelbrief uitnodiging eerstejaarsevaluatie 607
58 Modelbrief stopzetting loon na weigering medewerking aan eerstejaarsevaluatie 608
59 Modelbrief uitnodiging gesprek aanvang re-integratie tweede spoor 609
60 Modelbrief beroep op ketenregeling ex art. 7:668a BW 610
Bijlagen einde arbeidsovereenkomst 613
Einde van rechtswege: brieven 615
61 Modelbrief toezending verzoekschrift aan rechtbank 617
62 Modelbrief toezending verweerschrift aan rechtbank 618
63 Modelbrief ex art. 7:668 BW (aanzegging voortzetting) 619
64 Modelbrief ex art. 7:668 BW (aanzegging geen voortzetting) 620
65 Modelbrief ex art. 7:668 BW (aanspraak aanzegvergoeding) 621
66 Modelbrief beëindiging wegens vervulling ontbindende voorwaarde 622
67 Modelbrief pensioenontslag ex art. 7:669 lid 4 BW 623
Einde van rechtswege: processtukken 625
68 Model verzoekschrift ex art. 7:668 BW (aanzegvergoeding) 627
69 Model verweerschrift ex artikel 7:668 BW (aanzegvergoeding) 630
Opzegging met instemming en beëindigingsovereenkomst: modellen 633
70 Model beëindigingsovereenkomst 635
Opzegging met instemming en beëindigingsovereenkomst: brieven 649
71 Modelbrief bevestiging van de instemming 651
72 Modelbrief ex art. 7:671 lid 2 BW (herroeping instemming) 655
73 Modelbrief ex art. 7:670b lid 2 BW (ontbinding beëindigingsovereenkomst) 656
Opzegging met instemming en beëindigingsovereenkomst: processtukken 657
74 Model dagvaarding in kort geding ex art. 7:628 BW (loonbetaling en wedertewerkstelling) 659
Eenzijdige beëindiging: brieven 665
75 Modelbrief opzegging door werknemer 667
76 Modelbrief bevestiging werkgever van opzegging door werknemer 669
77 Modelbrief opzegging door werkgever 671
78 Modelbrief officiële waarschuwing 673
79 Modelbrief verbetertraject 674
80 Modelbrief evaluatie verbetertraject 676
81 Modelbrief ex art. 7:681 lid 1 sub a BW (aankondiging vernietiging opzegging/billijke vergoeding wegens ontbreken rechtsgeldige instemming (wilsgebrek)) 678
82 Modelbrief ex art. 7:681 lid 1 sub a BW (aankondiging vernietiging opzegging/billijke vergoeding wegens ontbreken schriftelijke instemming) 680
83 Modelbrief ex art. 7:681 lid 1 sub b en c BW (aankondiging vernietiging opzegging/billijke vergoeding in strijd met een opzegverbod/discriminatieverbod) 682
84 Modelbrief ex art. 7:681 lid 1 sub d BW (aankondiging vernietiging opzegging/billijke vergoeding in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde) 684
85 Modelbrief ex art. 7:682 lid 1 BW (aankondiging verzoek herstel arbeidsovereenkomst/billijke vergoeding wegens strijd met art. 7:669 lid 3 sub a of b BW) 686
86 Modelbrief ex art. 7:682 lid 4 BW (aankondiging verzoek herstel arbeidsovereenkomst/billijke vergoeding na schending wederindiensttredingsvoorwaarde) 688
Eenzijdige beëindiging: processtukken 691
87 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub b jo. 669 lid 1 en 3 sub a BW (ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen na weigering toestemming UWV) 695
88 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub b jo. 669 lid 1 en 3 sub a BW (ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen na weigering toestemming UWV) 701
89 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub c jo. 669 lid 1 en 3 sub a BW (ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen bij niet tussentijds opzegbare arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) 707
90 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub c jo. 669 lid 1 en 3 sub a BW (ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen bij niet tussentijds opzegbare arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) 713
91 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub b jo. 669 lid 1 en 3 sub b BW (ontbinding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na weigering toestemming UWV) 720
92 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub b jo. 669 lid 1 en 3 sub b BW (ontbinding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na weigering toestemming UWV) 727
93 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub c jo. 669 lid 1 en 3 sub b BW (ontbinding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bijniet tussentijds opzegbare arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) 733
94 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub c jo. 669 lid 1 en 3 sub b BW (ontbinding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij niet tussentijds opzegbare arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) 740
95 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub c BW (ontbinding wegens frequent ziekteverzuim) 747
96 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub c BW (ontbinding wegens frequent ziekteverzuim) 754
97 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub d BW (ontbinding wegens disfunctioneren) 760
98 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub d BW (ontbinding wegens disfunctioneren) 767
99 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub e BW (ontbinding wegens verwijtbaar handelen of nalaten) 773
100 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub e BW (ontbinding wegens verwijtbaar handelen of nalaten) 780
101 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub f BW (ontbinding wegens ernstig gewetensbezwaar) 787
102 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub f BW (ontbinding wegens ernstig gewetensbezwaar) 794
103 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3sub g BW (ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding) 800
104 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub g BW (ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding) 807
105 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub h BW (ontbinding wegens andere gronden) 813
106 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub h BW (ontbinding wegens andere gronden) 820
107 Model verzoekschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub i BW (ontbinding wegens een cumulatie van omstandigheden) 826
108 Model verweerschrift ex art. 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 1 en 3 sub i BW (ontbinding wegens cumulatie van omstandigheden) 833
109 Model verzoekschrift ex art. 7:671c BW (ontbinding op verzoek van werknemer) 841
110 Model verweerschrift ex art. 7:671c BW (ontbinding op verzoek van werknemer) 846
111 Model verzoekschrift ex art. 7:682 lid 1 sub a BW (herstel arbeidsovereenkomst wegens opzegging in strijd met art. 7:669 lid 3 sub a of b BW) 855
112 Model verweerschrift ex art. 7:682 lid 1 sub a BW (herstelarbeidsovereenkomst wegens opzegging in strijd met art. 7:669 lid 3 sub a of b BW) 860
113 Model verzoekschrift ex art. 7:682 lid 1 sub b en c BW (billijke vergoeding wegens opzegging in strijd met art. 7:669 lid 3 sub a of b BW) 864
114 Model verweerschrift ex art. 7:682 lid 1 sub b en c BW (billijke vergoeding wegens opzegging in strijd met art. 7:669 lid 3 sub a of b BW) 868
115 Model verzoekschrift ex art. 7:682 lid 2 sub a BW (herstelarbeidsovereenkomst wegens opzegging in strijd met art. 7:669 BW) 871
116 Model verweerschrift ex art. 7:682 lid 2 sub a BW (herstel arbeidsovereenkomst wegens opzegging in strijd met art. 7:669 BW) 876
117 Model verzoekschrift ex art. 7:682 lid 2 sub b BW (billijke vergoeding wegens opzegging als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) 880
118 Model verweerschrift ex art. 7:682 lid 2 sub b BW (billijke vergoeding wegens opzegging als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) 884
119 Model verzoekschrift ex art. 7:682 lid 3 sub a en b BW (billijke vergoeding wegens opzegging in strijd met artikel 7:669 BW of het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) 887
120 Model verweerschrift ex art. 7:682 lid 3 sub a en b BW (billijke vergoeding wegens opzegging in strijd met art. 7:669 BW of het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) 891
121 Model verzoekschrift ex art. 7:682 lid 4 en lid 5 sub a BW (herstel arbeidsovereenkomst wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde) 894
122 Model verweerschrift ex art. 7:682 lid 4 en 5 sub a BW (herstel arbeidsovereenkomst wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde) 899
123 Model verzoekschrift ex art. 7:682 lid 4 en lid 5 sub b BW (billijke vergoeding wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde) 903
124 Model verweerschrift ex art. 7:682 lid 4 en lid 5 sub b BW (billijke vergoeding wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde) 907
125 Model verzoekschrift ex art. 7:681 lid 1 sub a BW (vernietiging ontslag op staande voet/billijke vergoeding/transitievergoeding/ vergoeding wegens onregelmatige opzegging en verzoek tot een voorlopige voorziening) 910
126 Model verweerschrift ex art. 7:681 lid 1 sub a BW (vernietiging ontslag op staande voet/billijke vergoeding/transitievergoeding/ vergoeding wegens onregelmatige opzegging en verzoek tot een voorlopige voorziening) 916
127 Model verzoekschrift ex art. 7:681 lid 1 sub b en c BW (vernietiging opzegging in strijd met opzegverbod/billijke vergoeding/ transitievergoeding/voorziening bij ontslag op grond van de cao en verzoek tot een voorlopige voorziening) 923
128 Model verweerschrift ex art. 7:681 lid 1 sub b en c BW (vernietiging opzegging in strijd met opzegverbod/billijke vergoeding/transitievergoeding/voorziening bij ontslag op grond van de cao en verzoek tot een voorlopige voorziening) 930
129 Model verzoekschrift ex art. 7:681 lid 1 sub d en e BW (vernietiging opzegging wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde/ billijke vergoeding/transitievergoeding/voorziening bij ontslag op grond van de cao en verzoek tot een voorlopige voorziening) 935
130 Model verweerschrift ex art. 7:681 lid 1 sub d en e BW (vernietiging opzegging wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde/ billijke vergoeding/transitievergoeding/voorziening bij ontslag op grond van de cao en verzoek tot een voorlopige voorziening) 941
131 Model verzoekschrift ex art. 7:686 BW (ontbindingsverzoek werkgever wegens tekortkoming in de nakoming) 949
132 Model verweerschrift ex art. 7:686 BW (ontbindingsverzoek werkgever wegens tekortkoming in de nakoming) 955
133 Model verzoekschrift ex art. 7:686 BW (ontbindingsverzoek werknemer wegens tekortkoming in de nakoming) 960
134 Model verweerschrift ex art. 7:686 BW (ontbindingsverzoek werknemer wegens tekortkoming in de nakoming) 965
135 Nevenverzoeken 969
136 Beroepschrift ex art. 7:683 BW (Wwz-zaak) 996
137 Verweerschrift ex art. 7:683 BW [Optie: in principaal appel tevens beroepschrift in incidenteel appel] 1001
Ontslag op staande voet: brieven 1005
138 Modelbrief ontslag op staande voet 1007
139 Modelbrief ex art. 7:681 BW (aankondiging vernietiging ontslag op staande voet) 1009
140 Modelbrief ex art. 7:681 BW (aankondiging eis billijke vergoeding en transitievergoeding na ontslag op staande voet) 1010
141 Modelbrief schorsing als disciplinaire regel 1012
142 Modelbrief schorsing in afwachting van nader onderzoek naar dringende reden 1014
143 Modelbrief protest tegen schorsing 1016
Ontslagvergoedingen: brieven 1019
144 Modelbrief ex art. 7:673 BW (aanspraak transitievergoeding/ voorziening bij ontslag op grond van de cao) 1021
145 Modelbrief ex art. 7:673 lid 6 BW (transitiekosten/ inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding) 1022
Ontslagvergoedingen: processtukken 1025
146 Model verzoekschrift ex art. 7:673 BW (betalingtransitievergoeding/voorziening bij ontslag op grond van de cao en een billijke vergoeding) 1027
147 Model verweerschrift ex art. 7:673 BW (betaling transitievergoeding/voorziening bij ontslag op grond van de cao en billijke vergoeding) 1032
148 Informatiebrief privacy werknemers 1036
149 Privacycode voor sollicitanten 1045
150 Model verwerkingsregister 1051
151 Model verwerkersovereenkomst 1056
152 Model geheimhoudingsverklaring 1063
153 Modelbrief aan betrokkene na datalek 1064
154 Modelbrief verzoek tot inzage ex art. 15 AVG 1065
155 Modelbrief verzoek tot rectificatie ex art. 16 AVG 1066
156 Modelbrief tot verwijdering ex art. 17 AVG 1067
157 Modelbrief tot verzet ex art. 21 lid 1 AVG 1068
158 Modelbrief verzoek tot beperking ex art. 18 AVG 1069
159 Model klokkenluidersregeling 1070
1 Processchema’s 1113
1.1 Globaal schema beëindiging arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever 1114
1.2 Schema opzegging met instemming (671 lid 1 jo. 669) 1116
1.3 Schema opzegging wegens dringende reden (ontslag op staande voet, 671 lid 1 sub c jo. 677 lid 1) 1118
1.4 Schema opzegging met toestemming (671 lid 1 sub a jo. 671a jo. 669) 1120
1.5 Schema ontbinding op verzoek van werkgever 1122
1.6 Schema ontbinding op verzoek van werknemer (arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd/bepaalde tijd en tussentijds opzegbaar) 1124
1.7 Schema ontbinding op verzoek van werknemer (bij tijdelijke arbeidsovereenkomst die niet tussentijds opzegbaar is) 1126
2 Schema ontslagvergoedingen 1128
3 Schema vervaltermijnen 1130
Bijlagen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1081
160 Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde/onbepaalde tijd voorzittende ambtenaren 1083
161 Aanbiedingsbrief arbeidsovereenkomst voor zittende ambtenaren 1095
162 Aanbiedingsbrief arbeidsovereenkomst voor zittende ambtenaren (na 1 januari 2020) 1096
163 Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde/onbepaalde tijd voor nieuwe ambtenaren 1097
Schema’s 1111

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrecht in modellen