Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Omgevingswet compleet - Tekst & Toelichting

Inclusief uitvoeringsregels en overgangsrecht

Specificaties
Paperback, blz. | Nederlands
Berghauser Pont Publishing | 1e druk, 2018
ISBN13: 9789491930935
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Omgevingsrecht
Berghauser Pont Publishing 1e druk, 2018 9789491930935
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Met Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting vindt u in één boek de meest actuele tekstvoorstellen van de Omgevingswet, de vier uitvoerings-AMvB's, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten. Elk artikel wordt gevolgd door een artikelsgewijze toelichting uit de parlementaire geschiedenis, zodat in één oogopslag duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld.

Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht in 2021. Deze uitgave is voorzien van verhelderende overzichten, een uitgebreide begrippenlijst en een handig trefwoordenregister.

Zodra de wetten en besluiten definitief in het Staatsblad staan, zal dat zichtbaar aangegeven worden in de huidige artikelen en toelichting. Wie nu dit boek leest, hoeft in 2021 dus niet helemaal opnieuw te beginnen.

Opgenomen zijn de volledige teksten van:
- Omgevingswet, inclusief invoeringswet en aanvullingswetten
- Omgevingsbesluit
- Besluit kwaliteit leefomgeving
- Besluit activiteiten leefomgeving
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Overgangsrecht
- Wet economische delicten

Specificaties

ISBN13:9789491930935
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Druk:1
Verschijningsdatum:16-2-2018
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Over Jan van den Broek

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radbouduniversiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB -Nederland in Den Haag, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, hoofddocent omgevingsrecht en sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB), docent bij het Studiecentrum rechtspleging (SSR) en fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability.

Andere boeken door Jan van den Broek

Inhoudsopgave

Voorwoord V
Inleiding XI

1 Het nationale externe veiligheidsbeleid en kernbegrippen 1
1.1 Inleiding 1
1.2 Het nationale externe veiligheidsbeleid 1
1.2.1 De inhoud van het beleid 1
1.2.2 De verankering van het beleid in structuurvisies 3
1.2.3 De modernisering van het beleid 4
1.3 Kernbegrippen 5
1.3.1 Gevaarlijke stoffen 5
1.3.2 (Beperkt) kwetsbare objecten 5
1.3.3 Risicobenadering 5
1.3.4 Het plaatsgebonden risico 6
1.3.5 Het groepsrisico 7
1.3.6 Effectbenadering 8

2 Wet- en regelgeving 9
2.1 Inleiding 9
2.2 Wet- en regelgeving: algemeen 11
2.2.1 Wet ruimtelijke ordening 11
2.2.2 Afdeling 2.6.1 Barro en Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik 12
2.2.3 Titel 2.9 Barro: buisleidingen 13
2.2.4 Wet milieubeheer: milieukwaliteitseisen 14
2.2.5 Wet milieubeheer: Registratiebesluit externe veiligheid 15
2.2.6 Activiteitenbesluit milieubeheer 16
2.2.7 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: omgevingsvergunning 17
2.2.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: beschermde natuurgebieden 18
2.2.9 Wet Luchtvaart en Besluit burgerluchthavens 18
2.3 Wet- en regelgeving: specifiek 20
2.3.1 Vuurwerkbesluit 20
2.3.2 Besluit risico's zware ongevallen 2015 21
2.3.3 Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations 23
2.3.4 Circulaire effectafstanden LPG-tankstations 23

3 De Omgevingswet 25
3.1 Inleiding 25
3.2 Het doel en de inhoud van de Omgevingswet 25
3.3 Besluit kwaliteit leefomgeving 27

4 Bevi, Bevb en Bevt 31
4.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen 31
4.1.1 Inleiding 31
4.1.2 Begripsbepalingen 32
4.1.3 Toepassingsgebied 34
4.1.4 Plaatsgebonden risico 38
4.1.5 Groepsrisico 42
4.1.6 Veiligheidscontour 45
4.1.7 Sanering 47
4.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen 47
4.2.1 Inleiding 47
4.2.2 Begripsbepalingen 49
4.2.3 Toepassingsgebied 49
4.2.4 Plaatsgebonden risico 51
4.2.5 Groepsrisico 52
4.2.6 Inhoud bestemmingsplan 53
4.2.7 Algemene regels voor de exploitant 54
4.2.8 Sanering 55
4.3 Besluit externe veiligheid transportroutes 56
4.3.1 Inleiding 56
4.3.2 Begripsbepalingen 58
4.3.3 Toepassingsgebied 58
4.3.4 Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten 59
4.3.5 Plaatsgebonden risico 60
4.3.6 Groepsrisico 62
4.3.7 Plasbrandaandachtsgebieden 64
4.3.8 Sanering 65

5 Ruimtelijke besluiten in Bevi, Bevb en Bevt 69
5.1 Inleiding 69
5.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 71
5.3 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 73
5.4 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 74

6 Het bestemmingsplan 75
6.1 Inleiding 75
6.2 VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ 75
6.3 VNG-Handreiking verankering externe veiligheid in ruimtelijke plannen 76
6.4 De verankering van externe veiligheid in het bestemmingsplan 77

Bijlagen 81
Trefwoordenregister 147

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Omgevingswet compleet - Tekst & Toelichting