Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen. De uitzendovereenkomst, payrolling, detachering en contracting

Specificaties
E-book, 114 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789051891713
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Jongbloed : Arbeidsrecht diversen
Boom Juridische Uitgevers Epub met watermerkbeveiliging 1e druk, 2021 9789051891713
Onderdeel van serie Bakelsinstituut
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze uitgave worden verschillende situaties besproken waarin sprake is van een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding. Dat is aan de orde wanneer de werkgever de werknemer ter beschikking stelt aan een opdrachtgever zoals bij uitzending en payrolling, maar dat kan ook het geval zijn bij detachering van werknemers en bij de uitbesteding van werkzaamheden of activiteiten aan een derde onder de noemer contracting.

Werkzaam zijn binnen een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding heeft gevolgen voor de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer. In het Burgerlijk Wetboek en daarbuiten, met name in de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi), zijn hiervoor specifieke regels en voorschriften opgenomen. Voor elk van de hiervoor genoemde arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen is de regulering echter weer anders.

In de rechtspraak van de afgelopen jaren wordt op uiteenlopende manieren geoordeeld over de juridische kwalificatie van en aansprakelijkheid binnen arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen. Daarnaast lijken ook fundamentelere veranderingen op til te zijn. In haar advies van 23 januari 2020 concludeerde de Commissie Regulering van Werk dat de regulering van arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen fundamenteel op de schop moet en in het middellangetermijnadvies van de SER van 2 juni 2021 zijn hierover ook enkele voorstellen opgenomen. Deze ontwikkelingen komen eveneens aan de orde in deze uitgave.

Specificaties

ISBN13:9789051891713
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:114
Druk:1
Verschijningsdatum:21-10-2021
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

1 Inleiding 11
1.1 Uitzending, payrolling, detachering en contracting 11
1.2 Leeswijzer 12

2 De uitzendovereenkomst 15
2.1 Achtergrond van de uitzendovereenkomst 15
2.2 De vier elementen uit de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW 17
2.2.1 Arbeidsovereenkomst tussen de (uitzend)werkgever en de (uitzend)werknemer 18
2.2.2 Ter beschikking stellen aan een derde voor het verrichten van arbeid in het kader van het beroep of bedrijf van de (uitzend)werkgever 19
2.2.3 De terbeschikkingstelling vindt plaats krachtens een opdrachtovereenkomst tussen de (uitzend)werkgever en de derde 24
2.2.4 De (uitzend)werknemer moet de arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de derde 26
2.3 Het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending 27
2.3.1 Artikel 7:691 BW en het fasensysteem in de CAO voor Uitzendkrachten 28
2.3.2 De bijzondere regeling in artikel 7 Ontslagregeling voor de toetsing van ontslagen in de uitzendsector 30
2.3.3 De tijdens de parlementaire behandeling hiervan gegeven toelichting bij artikel 7:673 BW 32

3 De Waadi en de Uitzendrichtlijn 35
3.1 De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 35
3.2 Ter beschikking stellen van arbeidskrachten 37
3.3 De loonverhoudingsnorm (gelijke beloningsvoorschrift) 39
3.4 Afwijking van het gelijke beloningsvoorschrift in een cao 41
3.5 De Uitzendrichtlijn 43
3.6 Tijdelijk arbeid verrichten 44

4 Werkgeversverplichtingen van de opdrachtgever bij uitzending 49
4.1 De opdrachtgever en het goed werkgeverschap 49
4.2 Verplichtingen opdrachtgever op grond van Arbowet en WML 51
4.3 Inlenersaansprakelijkheid voor schade arbeidsongeval 52
4.4 Aansprakelijkheid opdrachtgever voor het aan de uitzendwerknemer verschuldigde loon 56
4.5 Opvolgend werkgeverschap in uitzendverhoudingen 56
4.5.1 Opvolgend werkgeverschap in artikel 7:668a en 7:691 lid 5 BW 57
4.5.2 Opvolgend werkgeverschap en de transitievergoeding 58

5 Payrolling 61
5.1 Verschillende varianten van payrolling 61
5.2 De payrollovereenkomst: (i) geen allocatiefunctie en (ii) exclusieve terbeschikkingstelling 64
5.2.1 Het payrollbedrijf vervult geen allocatiefunctie 65
5.2.2 Exclusieve terbeschikkingstelling van de werknemer aan een opdrachtgever 69
5.3 Payrolling en het werkgeverschap 70
5.4 Geen verlicht arbeidsrechtelijk regime en dezelfde arbeidsvoorwaarden als een eigen werknemer 75
5.4.1 Verlicht arbeidsrechtelijk regime bij uitzending niet van toepassing 75
5.4.2 Payrolling als terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi en het gelijke beloningsvoorschrift in artikel 8a Waadi 77
5.5 Bijzondere regeling voor payrolling in Ontslagregeling 80
5.6 Bijzondere tussenvarianten van uitzenden en payrolling 83
5.6.1 Doorlening (backoffice payrolling) 83
5.6.2 Overname uitzendkrachten na een gewonnen aanbesteding 87

6 Detachering 91
6.1 Verschillende typen van detachering 92
6.2 Detachering en de verhouding tot uitzending ex artikel 7:690 BW en de Waadi 92
6.2.1 De werknemer wordt door de werkgever tewerkgesteld bij een derde om onder toezicht en leiding van zijn eigen werkgever arbeid te verrichten bij die derde 93
6.2.2 De werknemer wordt ter beschikking gesteld aan een inlener of opdrachtgever om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten 94
6.3 Intra-concern detachering 95
6.3.1 Verlicht arbeidsrechtelijk regime bij uitzending niet van toepassing 95
6.3.2 Het bijzondere gelijkebeloningsvoorschrift bij intraconcern payrolling 96
6.3.3 De Ontslagregeling en intra-concern detachering 97
6.4 Detachering onder de noemer contracting 97
6.4.1 Contracting als verkapte uitzendovereenkomst 98

7 De toekomst van arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen 103
7.1 Care4Care en Taxi Dorenbos 103
7.2 Rapport commissie-Borstlap 105
7.3 SER-advies 107
7.4 Tot slot 111

De Bakelsreeks 113

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen. De uitzendovereenkomst, payrolling, detachering en contracting