Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Succes met Testmanagement - Een pragmatische aanpak

De afgelopen tien jaar is testmanagement volop in beweging als gevolg van nieuwe systeemontwikkelingsmethoden en mede daardoor veranderende organisaties. Decennialang gebruikte traditionele testmethoden voldoen niet meer in agile omgevingen.

Meindert Munnik | 29 maart 2019 | 3-5 minuten leestijd

Medewerkers zonder ervaring in testen worden verantwoordelijk voor test(management)activiteiten. Gevolg: onzekerheid bij medewerkers en een grotere kans op falende systemen door een lager kwaliteitsniveau. 

Succes met Testmanagement heb ik geschreven vanuit de wil om kennis en ervaring over te dragen en testmanagement eenvoudiger te maken voor 'native'​ en 'niet native'​ testers. Daardoor wordt onzekerheid weggenomen en kwaliteit van het testproces behouden. Er worden geen ultieme oplossingen aangegeven in termen als ‘zo moet het’, maar het nodigt uit om op een andere manier naar testmanagement te kijken en geeft een denkrichting aan. Elke organisatie is anders en ook testmanagement krijgt binnen een organisatie een ‘eigen kleur’.

Het boek volgt daarbij het natuurlijk verloop van planmatige verandertrajecten waarin altijd drie fasen zijn te herkennen: Voorbereiding, Uitvoering en Afronding. Het maakt niet uit of die veranderingen worden doorgevoerd vanuit traditionele projecten, agile teams of in de lijnorganisatie. Wat doe je in een fase en hoe pak je dat zo eenvoudig en pragmatisch mogelijk aan? Tips en praktijksituaties, voorbeelden en templates uit de toolbox helpen je daarbij. Iedereen kan zich testmanagementvaardigheden eigen maken.

De meeste hoofdstukken zijn opgebouwd uit drie hoofdcomponenten waardoor een verbinding wordt gelegd tussen de theorie en praktijk. Eerst een algemeen theoretisch deel waarin de brede basis wordt aangegeven. Vervolgens wordt ingezoomd op de specifieke toepassingen van de theorie op testmanagementactiviteiten in een traditionele, agile scrum of DevOps omgeving. De laatste component bestaat uit de door interviews verkregen praktijkvoorbeelden waarin wordt beschreven hoe organisaties deze testmanagementactiviteiten hebben vormgegeven en ingericht.

Dat gebeurt vanuit de grondgedachte: ‘Laten we het vooral niet moeilijker laten lijken dan het is, en alleen dat doen wat echt nodig is’. Op die manier voeg je vanuit testmanagement meer waarde toe door overbodige zaken te elimineren. Een voorbeeld: zijn dikke, traditionele testplannen echt nodig en kun je zonder testplan in agile scrum? In het boek worden twee oplossingen voor beide situaties geboden door ‘een testplan op één A4’ en het aanzienlijk inkorten van traditionele en agile testplannen. Nog een voorbeeld: waarom onderscheid maken tussen traditionele en agile testers of een scala aan testprofielen? Dit wordt in Succes met Testmanagement losgelaten. Het gaat om testmanagementactiviteiten die ergens in de tijd door iemand, met of zonder testkennis, moeten worden uitgevoerd. De verdeling van die activiteiten over medewerkers wordt situationeel bepaald en varieert per organisatie. En als we het dan hebben over testkennis, dan gaat het om één beeld: De ‘Brother in Arms’, daar waar een tester voor zou moeten staan in deze tijd en welke vaardigheden er nodig zijn om als tester te kunnen functioneren.

In het boek spreek ik geen voorkeur uit voor een traditionele of agile omgeving waarin testmanagement acteert. Het gaat me namelijk helemaal niet om die keuze, het gaat erom wat het beste past in een situatie. Ook al lijkt de één star en methodevolgend en de andere flexibel en autonoom. Blijf vooral realistisch en nuchter kijken naar waar welke aanpak het meest geschikt is in een bepaalde situatie. Het is niet de projectmanagementmethode die het succes bepaalt van development en testmanagement maar het maken van een doelbewuste bewuste keuze. Zowel traditionele als agile systeemontwikkeling en testmanagement kunnen in een organisatie zonder probleem naast elkaar bestaan.

De ‘zachte’ kanten van testmanagement: stakeholders, het verkrijgen van betrokkenheid, draagvlak en communicatie worden uitgebreid besproken, omdat ze cruciaal zijn voor het slagen van testmanagement doelstellingen. Mijn ervaring leert dat er vaker testtrajecten fout lopen op deze aspecten dan op testmanagementactiviteiten. Uiteraard krijgen ook de hardere kanten van testmanagement de aandacht die ze verdienen vanuit een pragmatische invalshoek: planvorming, productrisicoanalyse, teststrategie, begroten, planning, testaanpak, het organiseren en automatiseren van testactiviteiten, verslag uitbrengen, bevindingen, overdracht en evaluatie.

Kortom: een boek over testmanagement in traditionele en agile omgevingen. Over theorie en praktijk. Over harde en zachte kanten. Over functies en rollen versus activiteiten en vaardigheden. Over methodisch en pragmatisch. Over de uitdaging om antwoorden te vinden op veranderende organisaties en nieuwe werkwijzen in systeemontwikkeling als agile scrum en DevOps.

Meindert Munnik (ervaringsdeskundige, test- en projectmanager, opleider/coach) is oprichter van Munnik-Swartz Holding B.V. Hij is auteur van Succes met Testmanagement.

Over Meindert Munnik
Meindert Munnik (Schiedam, 1957) heeft meer dan dertig jaar ervaring als probleemoplosser in lijnorganisaties, project- en testmanagement. Hij is meerdere malen gevraagd om vastgelopen afdelingen, complexe projecten en testtrajecten los te trekken en nieuw leven in te blazen. Binnen de overheid en in de bancaire- en zorgsector heeft hij, nationaal en internationaal, vanaf ‘nul’ testorganisaties vormgegeven en beleid ontwikkeld. Hij is meerdere malen spreker geweest op internationale bijeenkomsten met als onderwerp internationaal testmanagement. Zijn visie, inzicht en pragmatisme zijn gebaseerd op een gevarieerde mix aan afgeronde HBO opleidingen als Pedagogische Academie, Officiersopleiding Breda, AMBI (Systeemontwikkeling en Informatiebeleid), HTS Informatiekunde en een in 2009 cum laude behaalde MBA.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden