Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
Het familiestatuut - 'Echt een aanrader'
12 september 2018 | Wim Bouwman

Vooraf aan mijn recensie zou ik graag enkele vragen willen stellen die een relatie hebben met het ‘Familiebedrijf’ en uiteindelijk ook een vertaalslag vragen in Het familiestatuut.

Deze en nog veel meer aanvullende vragen worden ook uitgebreid door de auteurs beschreven in het boek: Het familiestatuut.

- Familielijn – conflictlijn – moeizame oplossingen. Hoe reflecteer je hierop?

- Leiderschapsstijlen?

- In welke fase verkeert het bedrijf en wat voor een type leider heeft het bedrijf nodig?

- Directeur van buiten de familie?

- Voortbestaan bedrijf?

Het boek biedt prettige leesstof en is helder en vooral dekkend van opzet. De auteurs zijn progressief in benadering tot hun onderwerp: Het Familiestatuut.

Het gaat hen erom hoe je zaken bespreekbaar maakt, zowel binnen als buiten de onderneming. De cultuur van de organisatie is dan ook medebepalend voor het juist toepassen van een familiestatuut.

Wat ik zelf prettig vind is dat de inhoud van het boek je dwingt tot nadenken en het doen van dingen en dat is lovenswaardig. Zeker bij complexe vraagstukken waar wegkijken geen optie is. De auteurs geven een helder statement af over de toekomstbestendigheid van familiebedrijven zonder familiestatuut. En dat is een verontrustende stelling als je weet dat er nog veel familiebedrijven zijn die nog niet voldoende nadenken over de toekomst. Zo leggen ze vaak geen relatie tussen opvolging en hebben ze dus geen duidelijk en helder beeld hoe die opvolging tot stand komt, hoe het bedrijf in de toekomst aangestuurd moet worden en hoe om te gaan bij conflicten daarover.

De auteurs besteden ook uitgebreid aandacht aan het behalen van meer winst door het hebben van een familiestatuut dat is gekoppeld aan de doelstellingen van de onderneming.

Het is dan ook hun terechte stelling dat het maken van een familiestatuut bijdraagt aan de eenheid in de familie en het effectief functioneren van de familie als team.

In mijn ervaring met familiebedrijven komt telkens weer juist de aloude discussie naar voren: ‘Wie is mijn opvolger en wordt de strategie van jaren voortgezet door de opvolgers?’ Tegelijkertijd staat momenteel het familiebedrijf enorm onder druk door de snel opvolgende veranderingen die zich in de markt voordoen. Denk aan Digitale transformatie, veranderende businessmodellen, customer-centricity, open innovatie, servitization, organisationele wendbaarheid. Het zijn maar enkele van de strategische vraagstukken die op iedere (familie) organisatie afkomen. Dat is voor veel bedrijven ongemakkelijk. Het loslaten van je eigen emotie en rationeel blijven omgaan met datgene wat gewenst is voor jouw bedrijf, is op de dag van vandaag een hele openbaring voor menige eigenaar. Juist het mee laten beslissen lager in de onderneming en oog hebben voor de verschillende leiderschapsstijlen binnen het bedrijf kan de wendbaarheid van het familiebedrijf sterk vergroten.

Het boek behoort tot een zeer nuttig instrument voor eenieder die te maken heeft met Familiebedrijven. Echt een aanrader!

Wim Bouwman, directeur Rexpect B.V. Organisatie inrichters met verbindende aandacht voor mens en organisatie.

Het Familiestatuut - Niet alleen voor familiebedrijven
6 september 2017 | Marjolein Boeren-Hermans

In Het familiestatuut wordt uitgebreid belicht waarom een familiebedrijf een goed ontwikkeld statuut op zou moeten stellen, en hoe je dat dan aanpakt. Naast uitgebreide tips en stap voor stap toelichting en achtergronden, geven de auteurs tal van voorbeelden uit het bedrijfsleven. Het boek leest makkelijk en lekker, maar wat opvallend is: ik was enorm geboeid, en wilde het boek graag lezen. En ik héb helemaal geen familiebedrijf.

Familiebedrijven hebben een aantal kenmerkende eigenschappen die de bedrijfsvoering kunnen maken of breken. De familiewaarden zijn de leidaard voor identiteit van handelen, het langetermijndenken is vaak in generaties ipv in jaren en het sociaal kapitaal is vaak hoger, zijn enkele van de kanten die belicht worden in dit boek. Omdat familie, bedrijf en eigendom vaak door elkaar heen lopen, sta je voor andere uitdagingen. Wil je soepel en effectief met elkaar samenwerken, dan is ‘een statuut cruciaal om de complexiteit van het familiebedrijf te managen’ zoals de auteurs het zelf omschrijven.

De oplossing is bedrieglijk eenvoudig: via een 5-stappenplan doorloop je als familie het proces van het opstellen van een statuut. Die stappen zijn:

1. Commitment krijgen.
Met elkaar in gesprek over het waarom van een statuut, wie erbij betrokken worden, of je het onderling organiseert of een externe begeleider in de hand neemt. Tijdens deze fase gaat het vooral om draagvlak krijgen.

2. Wensen en bespreekpunten inventariseren.
Welke onderwerpen komen er in het statuut? Denk daarbij aan toekomstperpectief, eigendomsverhoudingen, juridische structuur en de fiscale en financiële overwegingen. Maar ook de visie en missie kunnen onderdeel zijn van het statuut, en een onderzoek naar de gezamenlijke waarden. In deze fase is het belangrijkste ingrediënt communiceren, en alles boven tafel krijgen wat er echt speelt en waarmee men aan de slag wil.

3. Bespreking en uitwerking.
Aan het eind van deze fase ligt er een concept waarover consensus bestaat bij degenen die het statuut tekenen en onderhouden.

4. Vaststelling en juridische implementatie.
Het familiestatuut kan een paraplu zijn voor juridische implementatie, waarbij meteen alle familieleden op hoofdlijnen weten wat er geregeld is.

5. Implementatie en onderhoud.
In deze fase gaat het om continuering. Het document is getekend: hoe gaat het in de praktijk werken? Regelmatige evaluatie en flexibiliteit is hierbij erg belangrijk.

Elke fase heeft zijn kanttekeningen: de bedrieglijke eenvoud wordt alleen gehaald als je bereid bent ook daarnaar te kijken. In het boek worden na het uiteenzetten van de stappen eerst twee voorbeeldstatuten uitgewerkt. Dit geeft duidelijkheid en houvast: je krijgt een helder beeld van wat de bedoeling is, én tal van opties om het passend te maken voor je eigen bedrijf.

Als je zelf een familiebedrijf hebt, is dit boek een prachtige kans een heldere, effectieve bedrijfsvisie neer te zetten. Tegenwoordig zie je ook steeds meer bedrijven die weliswaar niet opstarten als familiebedrijf, maar vanuit samenwerkingsverbanden tot stand komen. ZZP-ers die langdurig gaan samenwerken bijvoorbeeld. Veel van die samenwerkingen ontstaan op basis van vriendschap en ondernemerslust. Tijdens het lezen van dit boek merkte ik dat ik erg veel tips en bredere invalshoeken heel toepasbaar vond op veel meer bedrijfsvormen dan alleen het familiebedrijf. De auteurs geven zelf op een gegeven moment aan: de waarde zit in het proces. Het familiestatuut kan, naast de waarde voor familiebedrijven, ook van toegevoegde waarde zijn voor iedereen die met elkaar wil kijken vanuit welke toekomstvisie ze het bedrijf vorm willen geven – en hoe ze die afspraken kunnen omzetten in een juridische en inspirerende grondslag van het bedrijf.

Marjolein Boeren is Kinesiologisch Coach en heeft een eigen praktijk in Bergen op Zoom. Door middel van afstemming van lichaamsbeweging en mentale processen krijg je inzicht over jezelf en je doelen. Daarnaast is zij PR-coördinator voor het Welkin Kinesiologie College en geeft zij trainingen op het gebied van Kinesiologie.

Jacqueline van Zwol, Albert Jan Thomassen
Het familiestatuut

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden