Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 42 - 19 oktober 2021

Gebonden3488 blz.Wolters Kluwer14e druk2021
ISBN-13: 9789013160802Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R40300 - Strafrecht - Strafprocesrecht
Serie: Tekst en Commentaar
Dit toonaangevende naslagwerk levert een artikelsgewijze oriëntatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering, zoals deze per 1 juli 2021 luidt.  Meer
324,-
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback700 blz.Wolters Kluwer1e druk2021
ISBN-13: 9789013165586Verschijningsdatum 06-10-2021
Rechtsgebied: R21205 - Onroerend goed recht [vastgoed]R61100 - Belastingrecht - Internationaal belastingrecht
Serie: Fiscale monografieën
In deze Fiscale Monografie is onderzoek gedaan naar de Europese btw-gevolgen van vastgoedtransacties.  Meer
115,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden252 blz.Wolters Kluwer1e druk2021
ISBN-13: 9789013165425Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: Monografieën Sociaal recht
Deze publicatie geeft een breed overzicht van actuele knelpunten voor sociaalrechtelijke bescherming als gevolg van platformisering/algoritmisering van werk.  Meer
62,50
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Gebonden1348 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2021
ISBN-13: 9789462909496Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R30101 - Staatsrecht - Grondwet algemeen
Serie: Commentaar & Context
Ontwikkelingen rond de uitleg van de Grondwet zijn het werk van al degenen die met de Grondwet leven, zowel burgers als ambtsdragers.  Meer
177,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback224 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2021
ISBN-13: 9789462909779Verschijningsdatum 15-10-2021
Rechtsgebied: R70101 - AntillenR70150 - Eenmanszaak en personenvennootschappen [w.o. maatschap; vennootschap onderfirma; commanditaire vennootschap]
Serie: Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht - SNAAR
De aanleiding voor het verschijnen van deze uitgave is de inwerkingtreding van de dertiende titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Personenvennootschap).  Meer
45,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback90 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2021
ISBN-13: 9789462909724Verschijningsdatum 15-10-2021
Rechtsgebied: R30550 - Omgevingsrecht
Serie: nvt
In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet verandert het wettelijke omgevingsrechtelijke stelsel ingrijpend.  Meer
Gebonden190 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2021
ISBN-13: 9789462909618Verschijningsdatum 15-10-2021
Rechtsgebied: R11000 - Recht algemeen - diversen algemeen
Serie: nvt
Dit boek gaat over de geschiedenis van de rechtenfaculteit van de Roomsch Katholieke (RK) Universiteit in Nijmegen vanaf haar oprichting in 1923.  Meer
25,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback434 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2021
ISBN-13: 9789462909793Verschijningsdatum 15-10-2021
Rechtsgebied: R20835 - Aansprakelijkheid - Overheidsaansprakelijkheid
Serie: Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
In Nederland is er altijd van uitgegaan dat conform het EVRM wordt gehandeld. De vraag is of dat inderdaad steeds zo is.  Meer
Paperback402 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2021
ISBN-13: 9789462909861Verschijningsdatum 07-10-2021
Rechtsgebied: R30200 - Bestuursrecht [algemeen]
Serie: VAR-reeks
Deze uitgave bevat de preadviezen geschreven door mr. dr. J.P. Loof, mr. J. Korzelius, prof. mr. J.E. van den Brink en prof. dr. M. van der Steen.  Meer
57,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback342 blz.Boom Criminologie1e druk2021
ISBN-13: 9789462362369Verschijningsdatum 15-10-2021
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
Het coronavirus is aan een wereldwijde opmars bezig en confronteert nationale en internationale gemeenschappen met een gezondheidscrisis waarvoor geen scenario’s voorhanden zijn.  Meer
48,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback416 blz.Boom1e druk2021
ISBN-13: 9789024439836Verschijningsdatum 15-10-2021
Rechtsgebied: R30100 - Staatsrecht algemeen
Serie: nvt
De democratie staat onder druk. Burgers koesteren wantrouwen jegens de politiek en jegens elkaar. Globalisering en neoliberalisme hebben geleid tot populistisch verzet en nieuw nationalisme.  Meer
34,90
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback264 blz.Boom1e druk2021
ISBN-13: 9789024441440Verschijningsdatum 04-10-2021
Serie: nvt
Toen 55 jaar geleden Democraten 66 werd opgericht, was het een vreemde eend in de bijt.  Meer
29,90
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback556 blz.Eleven International Publishing1e druk2021
ISBN-13: 9789462362208Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Maastricht Law Series
The acquisition of a plot of land is a complex legal transaction. When a foreign element is added to this transaction, the complexity inevitably increases.  Meer
89,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback420 blz.Sdu33e druk2021
ISBN-13: 9789012407281Verschijningsdatum 18-10-2021
Rechtsgebied: R50800 - Medezeggenschapsrecht
Serie: Inzicht in de Ondernemingsraad
De 33e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.  Meer
84,62
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback134 blz.Sdu1e druk2021
ISBN-13: 9789012407366Verschijningsdatum 19-10-2021
Rechtsgebied: R30425 - Politietaken
Serie: Politiewetenschap
Sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben onderzocht welke factoren bijdragen aan de oververtegenwoordiging van jongeren met een niet-westerse herkomst in het justitiële systeem.  Meer
45,19
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback414 blz.Sdu1e druk2021
ISBN-13: 9789012407373Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R60700 - Belastingrecht - Vennootschapsbelasting
Serie: Fiscaal-wetenschappelijke reeks
De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen is beperkt tot de winst uit onderneming. Andere inkomsten blijven onbelast, in tegenstelling tot bij (bijna) alle andere rechtsvormen.  Meer
108,24
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback684 blz.Sdu1e druk2021
ISBN-13: 9789012407465Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R30927 - Milieugevaarlijke (bijzondere) stoffen [w.o. bestrijdingsmiddelen]
Serie: nvt
In deze Index zijn praktische stoffenlijsten opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en binnenwateren.  Meer
299,03
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
PaperbackCelsus juridische uitgeverij1e druk2021
ISBN-13: 9789088633034Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R51830 - Medische aansprakelijkheid; klachtrecht; beroepsbeoefenaren [w.o. artsen; apothekers; farmaceuten]
Serie: nvt
Daphne Mols beschrijft de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de kernelementen van het voorzorgsbeginsel en beoordeelt of dit in het Nederlandse recht, in het bijzonder de Q-koorts-zaak, juist wordt toegepast.  Meer
30,-
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Paperback144 blz.Prometheus1e druk2021
ISBN-13: 9789044648782Verschijningsdatum 18-10-2021
Rechtsgebied: R30135 - Staatsrecht - Parlementairrecht en parl. gesch. - Kiezers en politieke partijen
Serie: nvt
We moeten steeds op onze hoede zijn voor ingesleten gewoontes, de traagheid van de instituties en de neiging tot zelfgenoegzaamheid.  Meer
20,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback151 blz.Academic & Scientific publishers1e druk2021
ISBN-13: 9789461172211Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R40410 - Strafrecht – Straffen en maatregelen
Serie: nvt
Wie opgesloten wordt als straf of maatregel, moet meer doen dan gewoon tijd uitzitten. Tijdens de vrijheidsberoving wordt van de opgeslotene ook inzet en verandering verwacht.  Meer
Paperback998 blz.MAKLU uitgevers1e druk2021
ISBN-13: 9789046611203Verschijningsdatum 12-10-2021
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: Bronnenboek (Maklu)
Dit bronnenboek bevat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangevuld met de uitvoeringsbesluiten, bijgewerkt tot 15 september 2021.  Meer
65,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback922 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij9e druk2021
ISBN-13: 9789493199385Verschijningsdatum 18-10-2021
Rechtsgebied: R20200 - Personen- en familierecht - Algemeen
Serie: Ars Aequi Wetseditie
Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 oktober 2021.  Meer
41,50
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden384 blz.Oxford University Press1e druk2021
ISBN-13: 9780198866220Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: nvt
This book provides a thorough review of multinational human rights litigation in various countries where such litigation has been pursued, predominantly on behalf of victims in the Global South.  Meer
132,79
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
GebondenSweet & Maxwell18e druk2021
ISBN-13: 9780414089471Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R70165 - Financieel verslag
Serie: KPMG's Practical Guide to International Financial
Insights into IFRS is based on KPMG member firms’ experience of applying IFRS Standards around the world and explains our views on many interpretative issues.  Meer
222,96
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
PaperbackSweet & Maxwell10e druk2021
ISBN-13: 9780414090798Verschijningsdatum 24-09-2021
Rechtsgebied: R21000 - Internationaal privaatrecht
Serie: Sweet & Maxwell's textbook Series
Morris on The Conflict of Laws, now in its tenth edition, is one of the leading titles on the conflict of laws, covering all branches of private international law.  Meer
52,26
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden368 blz.Edward Elgar Publishing1e druk2021
ISBN-13: 9781839109706Verschijningsdatum 14-10-2021
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Elgar Studies in Law and Regulation
This timely book explores pertinent questions around the legitimacy and effectiveness of EU agencies’ soft law, with a particular focus on the European Securities and Markets Authority (ESMA).  Meer
165,08
Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
Gebonden368 blz.Edward Elgar Publishing1e druk2021
ISBN-13: 9781789908886Verschijningsdatum 19-10-2021
Rechtsgebied: R51800 - Gezondheidsrecht
Serie: Elgar Studies in Health and the Law
This book critically considers the dynamic relationship between clinical guidelines and medical negligence litigation, arguing that a balance must be struck between blinkered reliance on guidelines and casual disregard.  Meer
215,91
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden480 blz.Edward Elgar Publishing1e druk2021
ISBN-13: 9781786439321Verschijningsdatum 21-09-2021
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Research Handbooks in European Law Series
This cutting-edge Research Handbook presents a comprehensive overview of the European Union’s influence on the regulation of the media sector in the digital age.  Meer
320,30
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Gebonden592 blz.Edward Elgar Publishing1e druk2021
ISBN-13: 9781788971119Verschijningsdatum 19-10-2021
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: Research Handbooks in Human Rights series
This comprehensive Research Handbook offers an in-depth examination of the most significant factors affecting compliance with international human rights law, which has emerged as one of the key problems in the efforts to promote effective protection of human rights.  Meer
342,47
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden