Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Certificering van aandelen bij NV en BV

Specificaties
Paperback, 168 blz. | Nederlands
Sdu | 1e druk, 2016
ISBN13: 9789012398640
Rubricering
Juridisch : Ondernemingsrecht
Jongbloed : Aandelen
Sdu 1e druk, 2016 9789012398640
Onderdeel van serie Ondernemingsrecht
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De Serie Ondernemingsrecht geeft een overzicht van alle relevante onderwerpen in het ondernemingsrecht. Door de thematische, praktische en heldere opzet is de Serie Ondernemingsrecht voor de praktijkjurist en wetenschapper onmisbaar. De serie is ook heel geschikt voor gebruik in het onderwijs.

In Certificering van aandelen bij NV en BV beschrijven mr. S.B. Garcia Nelen en prof. mr. C.A. Schwarz het instrument van certificering van aandelen bij NV en BV. Na de invoering van het nieuwe BV-recht per 1 oktober 2012 is de benadering van de positie van de certificaathouder binnen de BV volledig anders geworden dan bij de NV. Op deze problematiek, en met name ook de perikelen die het overgangsrecht met zich bracht, wordt uitgebreid ingegaan en ook wordt de BV-situatie vergeleken met die binnen de NV. De techniek wordt behandeld, alsook de aard van de verschillende rechtsrelaties die bij certificering ontstaan.

Daarnaast worden de verschillende toepassingen behandeld bij de NV en de BV, dus variërend van de mogelijkheden die worden geboden tot het optimaliseren van de opvolging in het familiebedrijf, tot het gebruik van certificering van aandelen als beschermingsmaatregel bij beursvennootschappen. Ook is er aandacht voor het vestigen van beperkte rechten op certificaten, wordt ingegaan op de vraag hoe het certificaat zich verhoudt tot het aandeel zonder stemrecht en wordt aandacht besteed aan aspecten van contractenrecht, goederenrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Het boek is geschreven met het oog op de praktijk, maar is tevens geschikt als studieboek. Het bevat een uitgebreid jurisprudentie en literatuuroverzicht.

Specificaties

ISBN13:9789012398640
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:168
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:5-10-2016
Hoofdrubriek:Ondernemingsrecht
ISSN:
Jongbloed:Aandelen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord / 9
Afkortingenlijst / 11
1. Achtergronden / 13
1.1 Algemeen / 13
1.2 Motieven / 13
1.3 De twee aspecten van het aandeel en de rol van certificering / 16
1.4 Juridische kwalificatie van het certificaat / 20
1.5 NV of BV als intuitu personae aangegaan samenwerkingsverband / 21
1.6 Rechtsverhoudingen tussen partijen betrokken bij certificering / 24
De rechtsverhouding tussen vennootschap en administratiekantoor / 24
1.6.1
De rechtsverhouding tussen certificaathouder en administratiekantoor / 25
1.6.2
1.6.3 De rechtsrelatie tussen certificaathouder en vennootschap / 28
1.7 Relevante regelgeving / 29
2. Certificering / 31
2.1 Wijze van certificering / 31
2.2 Certificering tegen contanten en tegen aandelen / 33
2.2.1 Certificering tegen contanten / 34
2.2.2 Certificering tegen aandelen / 35
2.3 Administratievoorwaarden / 36
2.4 Statuten / 36
2.5 Het administratiekantoor / 37
3. Certificering bij de BV / 39
3.1 Certificering onder oud BV-recht / 39
3.2 Certificering onder nieuw BV-recht / 40
Overgangsrecht nieuw BV-recht en het vergaderrecht van certificaathouders / 44
3.3
3.4 Het recht op dividend bij de BV? / 48
3.4.1 Afwijkende regelingen ter verdeling van de winst in de BV / 48
Onterechte uitkering en vergoeding van het tekort bij de BV / 49
3.4.2
Afdwingen van dividend(b 3.4.3 eleid) door certificaathouders / 49
Rechten verbonden aan certificaten met vergaderrecht van aandelen in de BV / 52
3.5
3.5.1 Vergaderrechten / 52
3.5.2 Procesrechten / 53
3.5.3 Informatierechten / 53
3.5.4 Instemmingsrechten / 54
3.5.5 Overige rechten / 54
3.5.6 Zeggenschapsrechten? / 55
Rechten verbonden aan certificaten zonder vergaderrecht van aandelen in de BV / 56
3.6
3.7 Certificaathouders, 2:8 BWen de vernietiging van besluiten / 57
3.8 Certificaten van aandelen versus aandelen zonder stemrecht in de BV / 64
4. Certificering bij de NV / 67
4.1 Het medewerkingscriterium / 67
4.2 Welk orgaan? / 67
4.3 Wanneer is sprake van medewerking? / 68
4.4 Statutaire uitsluiting van medewerking / 74
Rechten die verbonden zijn aan met en zonder medewerking van de NV uitgegeven certificaten / 77
4.5
Rechten verbonden aan met medewerking uitgegeven certificaten / 77
4.5.1
Rechten verbonden aan niet bewilligd uitgegeven certificaten / 79
4.5.2
4.5.3 Recht op dividend / 80
Verschil tussen met medewerking uitgegeven certificaten van aandelen op naam en aandelen aan toonder in relatie tot het ontstaan van het wettelijk pandrecht / 81
4.5.4
4.6 Aanpassing van het NV-recht gewenst bij besloten verhoudingen / 82
5. Levering en overdracht van certificaten bij NV en BV / 85
5.1 Levering en overdracht van aandelen / 85
5.2 Levering en overdracht van certificaten van aandelen / 85
5.3 Levering en overdracht van certificaten van aandelen in een NV / 90
5.4 Beschikkingsbevoegdheid van het administratiekantoor? / 91
5.5 Blokkering van aandelen bij de BV / 91
5.6 Blokkering van aandelen bij de NV / 93
Goederenrechtelijke werking van beperking van overdraagbaarheid van aandelen en certificaten van aandelen in BV en NV / 94
5.7
5.8 Enkele erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke aspecten / 96
6. Certificaten, beperkte rechten en beslag / 103
6.1 Beperkte rechten op certificaten / 103
6.2 Beperkte rechten op de onderliggende aandelen / 104
Beperkte rechten op de aandelen ten behoeve van de certificaathouders / 104
6.2.1
Beperkte rechten op de aandelen ten behoeve van anderen dan de certificaathouders / 105
6.2.2
Het wettelijk gezamenlijk 6.3 pandrecht van de certificaathouders / 109
6.4 Beslag op certificaten van aandelen / 114
6.5 Beslag op de onderliggende aandelen / 114
7. Certificering in de praktijk / 117
7.1 Certificering bij beursvennootschappen / 117
7.1.1 Certificering als beschermingsconstructie / 117
7.1.2 Biedplicht voor certificaathouders? / 125
7.1.3 Certificaten en de uitstootregeling / 125
7.2 Certificering in familievennootschappen / 127
7.3 Werknemersparticipatie en private equity investeringen / 128
7.4 Deconsolidatie door middel van certificering / 131
7.5 Kenbaarheid van de enig aandeelhouder / 131
7.6 Certificering ter voldoening aan sanctiewetgeving / 132
8. Decertificering / 133
8.1 (Beperkt) royeerbare en niet-royeerbare certificaten / 133
8.2 Doorbreking van certificering / 133
8.3 Wijze van decertificering / 134
9. Nadere overwegingen en vraagstukken / 135
9.1 Certificaten van aandelen en juridische fusie / splitsing / 135
9.2 Concernverhoudingen / 144
9.3 Enquêteprocedure / 144
9.3.1 Enquêtebevoegdheid certificaathouders / 144
9.3.2 Overdracht ten titel van beheer en certificering / 145
9.4 Geschillenregeling / 149
9.5 ‘Dubbele’ certificering / 150
9.6 Certificering in het zicht van faillissement / 150
Verkort aangehaalde literatuurlijst / 153
Jurisprudentie / 163
Trefwoordenregister / 165

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Certificering van aandelen bij NV en BV