Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Bevoegdheden Wet BOB 2020

Specificaties
Paperback, 204 blz. | Nederlands
Sdu | 5e druk, 2020
ISBN13: 9789012405713
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Sdu 5e druk, 2020 9789012405713
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In Bevoegdheden Wet BOB zijn de gegevensverstrekkingen en de meeste bevoegdheden die bij de toepassing van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (afgekort: Wet BOB) een rol spelen, verwerkt.

Bevoegdheden Wet BOB is qua formaat een handzaam en qua inhoud een overzichtelijk boek, vooral bedoeld voor naslag door personen die werkzaam zijn binnen de opsporing bij de verschillende opsporingsdiensten. Waar dat relevant is, praktijkvoorbeelden toegevoegd.

Daarnaast is in een aantal overzichtelijke schema’s de bevoegdheden van categorie IVa (verdachte) en de categorie V (georganiseerd verband) naast elkaar gezet. Ook zijn de artikelen met betrekking tot de bijstand door burgers (Va) aan de opsporingsambtenaar erin verwerkt. Artikelen uit de Sv die van toepassing zijn voor de Wet Terroristische misdrijven zijn in een overzicht weergegeven, maar hier niet nader uitgewerkt.

Het boek sluit af met drie overzichten van praktijkgevallen, die gesplitst zijn in communicatiegegevens en de sociale media en andere gegevens. Daarachter zijn de relevante artikelen geplaatst met daarbij de verwijzing naar de bevoegdheden.

Specificaties

ISBN13:9789012405713
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:204
Uitgever:Sdu
Druk:5
Verschijningsdatum:14-10-2020
ISSN:

Inhoudsopgave

Uitleg titels en Centrale Toetsingscommissie OM 10/11
Toetsingscriteria CTC 11
Overzicht BOB-bevoegdheden 12/13
Schema gegevensverstrekking 14/15
Schema BOB-bevoegdheden 16/17
Schema BOB bevoegdheden terroristische misdrijven 18/19
Verkennend onderzoek 126gg 20/21
Opsporingsonderzoek 132a 22/23
Processen-verbaal BOB-bevoegdheden 126aa 24/25
Notificatieplicht 126bb 26/27
Bewaren/vernietigen processen-verbaal en voorwerpen 126cc 28
Bewaren en gebruik gegevens 126dd 29
Verbod op doorlaten 126ff 30/31
Bevoegdheden titel IV A
Stelselmatige observatie 126g 32/33
Politie-infiltratie 126h 34/35
Politie pseudokoop/dienstverlening 126i 36/37
Stelselmatige informatie-inwinning door politie 126j 38/39
Inkijken in besloten plaats 126k 4041
Betekenistitel aanbieder/gebruiker communicatiedienst 138g/h 42
Opnemen vertrouwelijke communicatie 126l 43/45
Opnemen communicatie met technisch hulpmiddel (tappen) 126m 46/47
Vorderen verkeersgegevens communicatiedienst 126n 48/49
Verstrekken gebruikersgegevens communicatiedienst 126na lid 1 50/51
Achterhalen en verstrekken gebruikersgegevens
communicatiedienst d.m.v. bestandsanalyse 126na lid 2 52
Vergaren nummergegevens communicatiedienst 126nb 54/55
(Alleen ter plaatsbepaling voor hulpverlening of strafrecht) IMSI en stille SMS 3Pol.wet 193/194
Onderzoek in een geautomatiseerd werk 126nba 56/57
Verstrekking identificerende gegevens communicatiedienst 126ng jo. 126nc lid 1 58/59
Verstrekking historische gegevens communicatiedienst 126ng jo. 126nd lid 1 60/61
Verstrekking opgeslagen gegevens niet voor of afkomstig van aanbieder communicatiedienst 126ng lid 2 62/63
Verstrekking toekomstige gegevens communicatiedienst 126ng jo. 126ne lid 1 64/65
Ontsleuteling van gegevens 126nh 66/67
Bevriezing van gegevens 126ni 68/69
Kentekens voertuigen vastleggen 126jj 70/71
Verstrekking identificerende gegevens 126nc 72/73
Verstrekking historische gegevens
(67 lid 1 feiten machtiging OvJ) 126nd lid 1 74/75
Verstrekking historische gegevens
(andere feiten machtiging RC) 126nd lid 6 76/77
Verstrekking gegevens beveiligingscamera’s 126nda 78/79
Verstrekking toekomstige gegevens 126ne 80/81
Verstrekking gevoelige gegevens 126nf 82/83
Bevoegdheden titel V
Stelselmatige observatie 126o 84/85
Politie-infiltratie 126p 86/87
Politie pseudokoop/-dienstverlening 126q 88/89
Stelselmatige informatie-inwinning door politie 126qa 90/91
Inkijken in besloten plaats 126r 92/93
Opnemen vertrouwelijke communicatie 126s 94/95
Opnemen communicatie met technisch hulpmiddel 126t 96/97
Vorderen verkeersgegevens communicatiedienst 126u 98/99
Vestrekking gebruikersgegevens communicatiedienst 126ua lid 1 100/101
Achterhalen verstrekken gebruikersgegevens communicatiedienst
d.m.v. bestandsanalyse 126ua lid 2 102/103
Nummervergaring 126ub 104/105
Onderzoek in geautomatiseerd werk 126nba 106/107
Identificerende gegevens communicatiedienst 126ug jo
126uc lid 1 108/109
Verstrekking historische gegevens communicatiedienst 126ug.jo
126ud.lid 1 110/111
Verstrekking toekomstige gegevens communicatiedienst 126ue 112/113
Verstrekking opgeslagen gegevens niet bestemd voor/van
aanbieder communicatiedienst 126ug lid 2 114/115
Ontsleuteling gegevens 126uh 116/117
Bevriezing gegevens 126ui 118/119
Verstrekking identificerende gegevens 126uc 120/121
Vestrekking historische gegevens
(art. 67 lid 1 machtiging OvJ) 126ud lid 1 122/123
Verstrekking toekomstige gegevens 126u 124/125
Verstrekking gevoelige gegevens 126uf 126/127
Bijstand door burgers aan opsporing Va Informatie inwinnen door burger 126v 128/129
Infiltratie door burgers (niet georganiseerd verband) 126w 130/131
Infiltratie door burgers (georganiseerd verband) 126x 132/133
Pseudokoop/-dienstverlening burger
(niet georganiseerd verband) 126ij 134/135
Pseudokoop/-dienstverlening burger
(georganiseerd verband) 126z 136/137
Relevante artikelen i.v.m. financieel onderzoek
Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO) 126 138/139
Bevoegdheden opsporingsambtenaar tijdens SFO 126a 140/141
Bevoegdheden RC en OvJ tijdens SFO 126b 142/144
Financiële spoeddoorzoeking door OvJ 126c 144/145
Relevante artikelen i.v.m. onderzoek in geautomatiseerde werken Doorzoeking door RC, (H)OvJ, opsporingsambtenaar op een plaats waar gegevens zijn vastgelegd 125i 146/147
Doorzoeking in een geautomatiseerd werk op een andere plaats vanaf de plaats van doorzoeking 125j 148/149
Ontsleuteling van gegevens 125k 150/151
Gegevens bij verschoningsgerechtigden 125l 152
Doorzoeking bij aanbieder telecommunicatienetwerk of -dienst 125la 153/154
Mededeling doen van vastlegging (opslaan) van gegevens 125m 155
Ontoegankelijk maken van gegevens 125o 156
Vernietiging van vastgelegde gegevens 125n 157
Uitlevering bevelen van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen door opsporingsambtenaar 96a 158/159
Relevante artikelen m.b.t. DNA wetgeving: DNA-wetgeving verdachten Dna onderzoek sporen en vrijwillig afgifte door OVJ 151a 160/162
Bevel afname celmateriaal door de OVJ 151b 163/164
Dna onderzoek sporen en vrijwillig afgifte door RC 195a 165/167
Bevel afname celmateriaal door rechter-commissaris 195b 168/169
DNA-wetgeving veroordeelden (Wet DNA Veroordeelden)
Bevel afname celmateriaal veroordeelde 2 170/171
Bevel aanhouding/betreden/doorzoeken plaatsen 4 lid 1,2,5 172,173
Afname celmateriaal / onderzoek kleding en voorwerpen 4 lid 3,4 174/175
Inbeslagneming voor DNA onderzoek 6 176
Relevante artikelen m.b.t Aanwijzing Rechtsbijstand Rechtsbijstand minderjarige aangehouden verdachte 28 b lid 1 178/179
Rechtsbijstand kwetsbare aangehouden verdachte 28 b lid 1 180/181
Rechtsbijstand meerderjare verdachte A categorie 28 b lid 1 182/183
Rechtsbijstand meerderjarige verdachte B.categorie 28b lid 2 184/185
Rechtsbijstand meerderjarige verdachte C categorie 28b lid 3 186/187
Voorbeelden van het opvragen andere gegevens dan communicatiegegevens 188/189
Algemene informatie over (tele)communicatie 178/182
Voorbeelden van het opvragen van communicatiegegevens 183/186
Voorbeelden voor het opvragen van webmail en sociale media 187/189

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bevoegdheden Wet BOB 2020