Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Asser Procesrecht 7 - Cassatie in burgerlijke zaken

Specificaties
Gebonden, 584 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 5e druk, 2015
ISBN13: 9789013096897
Wolters Kluwer 5e druk, 2015 9789013096897
Onderdeel van serie Asser Serie Procesrecht
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze vijfde druk is volledig vernieuwd. De omvang van veel randnummers is verkleind, waardoor de stof beter is verdeeld. Inhoudelijk is de tekst aangepast, niet alleen in verband met de ontwikkelingen in de jurisprudentie, maar ook in verband met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspraak en de invoering van de mogelijkheid prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen.

De indeling is ook vernieuwd. Na een overzicht van geschiedenis en rechtsvergelijking zijn de internationale ontwikkelingen en invloeden in een apart hoofdstuk ondergebracht. In het derde hoofdstuk, de zaken aan cassatie onderworpen, is de volgorde van behandeling enigszins aangepast. In het vijfde hoofdstuk, de gronden van cassatie, is door verdere detaillering de controle door de Hoge Raad duidelijker gemaakt. Het hoofdstuk over het beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest is uit systematische overwegingen voor de behandeling van de uitspraak in cassatie geplaatst. Zowel de voorzieningen tegen uitspraken van de Hoge Raad als de procedure na cassatie en verwijzing zijn in aparte hoofdstukken ondergebracht. Tenslotte wordt in het elfde hoofdstuk aandacht besteed aan de prejudiciële vraagstelling, waarvan de behandeling immers in belangrijke mate aansluit bij de cassatieprocedure.

'Asser Procesrecht 7 Cassatie in burgerlijke zaken' is niet alleen bestemd voor een kleine groep van ingewijden, maar ook voor juristen die met de materie niet vertrouwd zijn. Bijvoorbeeld advocaten, die, hoewel zij niet zelf cassaties behandelen, beter in staat willen zijn een cassatieadvies op zijn cassatietechnische merites te beoordelen, en aan beoefenaren van de wetenschap, die ten behoeve van de analyse van uitspraken van de Hoge Raad over kennis met betrekking tot die aspecten willen beschikken.

Specificaties

ISBN13:9789013096897
Trefwoorden:procesrecht, cassatie
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:584
Druk:5
Verschijningsdatum:15-7-2015
ISSN:

Inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave xi
Lijst van verkort aangehaalde werken xxi

Hoofdstuk 1 - Geschiedenis en rechtsvergelijking 1
1.1 De Franse cassatie 1
1.2 De Nederlandse cassatie in de 19e eeuw 18
1.3 De Duitse Revision 33
1.4 Appel als laatste rechtsmiddel 44
1.5 De Nederlandse cassatie na 1900 56

Hoofdstuk 2 - Internationale ontwikkelingen en invloeden 71

Hoofdstuk 3 - De zaken aan cassatie onderworpen 87
3.1 Inleiding 87
3.2 Competentie 88
3.3 Het vereiste van belang 92
3.4 Wie beroep in cassatie kunnen instellen 98
3.5 Cassatie in het belang der wet 109
3.6 Waartegen beroep in cassatie kan worden ingesteld en waartegen niet 113
3.7 Herstel van bezwaren door dezelfde rechter 137
3.8 Berusting 141
3.9 Samenloop van cassatie en verzet 144

Hoofdstuk 4 - De termijn en de schorsende kracht van het beroep 147
4.1 Termijnen 147
4.2 Schorsende kracht en voorlopige tenuitvoerlegging 153

Hoofdstuk 5 - De gronden van cassatie 159
5.1 Inleiding 159
5.2 Schending van het recht 167
5.3 Gestrande pogingen tot verruiming 186
5.4 De omvang van de controle 195
5.5 Uitleg van wilsverklaringen 251
5.6 Vormverzuim 260
5.7 Uitspraken van de kantonrechter 284
5.8 Het novum in cassatie 289

Hoofdstuk 6 - De rechtspleging in cassatie 299
6.1 Het instellen van beroep 299
6.2 Het cassatiemiddel 307
6.3 Aantekening van het beroep 315
6.4 Inschrijving 317
6.5 Het verweer 320
6.6 Griffierecht 321
6.7 Incidenteel beroep 322
6.8 Conclusie van antwoord 330
6.9 Overleggen van stukken 333
6.10 Incidentele vorderingen 334
6.11 Vervanging en onttrekking van advocaat 336
6.12 Wijze van behandeling 337
6.13 Conclusie procureur-generaal 342
6.14 Het recht te reageren 345
6.15 Overeenkomstige toepassing van andere bepalingen 347

Hoofdstuk 7 - Het beroep in cassatie tegen beschilddngen op rekest 351

Hoofdstuk 8 - De uitspraak in cassatie 375
8.1 Samenstelling en werkwijze van de kamer 375
8.2 Niet-ontvankelijkverklaring en verwerping van het beroep 395
8.3 Vernietiging 401
8.4 Motivering van de uitspraken van de Hoge Raad 412
8.5 Kostenveroordeling 429

Hoofdstuk 9 - Voorzieningen tegen uitspraken van de Hoge Raad 437

Hoofdstuk 10 - De procedure na cassatie en verwijzing 443

Hoofdstuk 11 - Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad 453

Zakenregister 463
Wetsartikelenregister 473
Jurisprudentieregister 483
Transponeringstabel 545

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser Procesrecht 7 - Cassatie in burgerlijke zaken