Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Bestuursdwang en dwangsom

Specificaties
Paperback, 280 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 5e druk, 2014
ISBN13: 9789013120271
Wolters Kluwer 5e druk, 2014 9789013120271
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke sancties. In 'Bestuursdwang en dwangsom' worden deze sancties aan alle kanten belicht.

Ingegaan wordt op de bevoegdheid tot het opleggen ervan, de voorbereiding, inhoud en adressering van de sanctiebesluiten, de grenzen aan de toepassing van deze sancties en de tenuitvoerlegging ervan. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de rechtsbescherming alsmede aan de terzake relevante aspecten van het schadevergoedingsrecht.

Alle belangrijke recente ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de literatuur zijn verwerkt.

Specificaties

ISBN13:9789013120271
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:280
Druk:5
Verschijningsdatum:27-11-2014
Hoofdrubriek:Bestuursrecht
ISSN:

Over Peter van Buuren

Prof.mr. P.J.J. van Buuren is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht, en lid van de Raad van State in buitengewone dienst. Hij is werkzaam bij het Centrum voor Omgevingsrecht en beleid/NILOS van de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Peter van Buuren

Over Gerdy Jurgens

Gerdy Jurgens is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Andere boeken door Gerdy Jurgens

Over Lex Michiels

F.C.M.A. Michiels is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder handhavingsrecht, aan de Universiteit van Tilburg.

Andere boeken door Lex Michiels

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingen / XIII
HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
HOOFDSTUK 2
Plaatsbepaling / 7
2.1 Begripsomschrijvingen / 7
2.1.1 Last onder bestuursdwang / 7
2.1.2 Last onder dwangsom / 12
2.2 Vergelijking tussen bestuursdwang en dwangsom / 13
2.3 Vergelijking met andere bestuurlijke sancties / 14
2.3.1 Het karakter van de intrekking als sanctie / 14
2.3.2 De verhouding van de intrekking tot bestuursdwang en dwangsom / 17
2.3.3 Vergelijking met bestraffende sancties / 18
2.3.4 Samenloop met bestraffende sancties / 21
2.4 Wettelijke grondslagen voor bestuursdwang en dwangsom / 22
2.4.1 Algemeen / 22
2.4.2 De bestuursdwangbevoegdheid van het gemeentebestuur / 23
2.4.3 De algemene bestuursdwangbevoegdheid van het provinciaal bestuur / 26
2.4.4 De algemene bestuursdwangbevoegdheid van waterschapsbesturen / 27
2.4.5 De bestuursdwangbevoegdheid van organen van de centrale overheid / 27
2.5 Het besluitkarakter van de last onder bestuursdwang en de last onder
dwangsom / 29
2.5.1 De last onder bestuursdwang / 29
2.5.2 De last onder dwangsom / 31
2.5.3 Verhouding tot andere aanschrijvingen en lastgevingen / 31
2.6 Het civiel kort geding als alternatief? / 32
2.7 Verzoeken om handhaving jegens de overheid zelf / 33
2.8 Het overgangsrecht van de Vierde tranche van de Awb / 37
VII
HOOFDSTUK 3
Voorbereiding en inhoud van bestuursdwang- en dwangsombesluiten / 39
3.1 Enkele gemeenschappelijke aspecten / 39
3.1.1 De onderzoeksplicht; bewijs van de overtreding / 39
3.1.2 Vermelding van de overtreding / 43
3.1.3 Het onvoorwaardelijke karakter van de last / 45
3.1.4 Partiële handhaving / 46
3.1.5 De begunstigingstermijn / 48
3.2 De last onder bestuursdwang / 53
3.2.1 Aard en inhoud van de last onder bestuursdwang (algemeen) / 53
3.2.2 De door belanghebbenden te nemen maatregelen / 56
3.2.3 Aanzeggen van kostenverhaal / 59
3.2.4 Spoedeisende gevallen / 61
3.3 De last onder dwangsom / 63
3.3.1 Aard en inhoud van de beslissing een last onder dwangsom op te leggen
(algemeen) / 63
3.3.2 Inhoud van de last / 64
3.3.3 Modaliteit en hoogte van de dwangsom / 66
HOOFDSTUK 4
Aan wie kan een bestuurdwang- of dwangsombesluit worden gericht? / 71
4.1 Het begrip overtreder / 71
4.2 Adressering / 78
4.2.1 Algemeen / 78
4.2.2 Oplegging aan rechtsopvolgers / 80
4.2.3 Oplegging aan rechtspersonen en aan bestuurders van rechtspersonen / 83
4.2.4 Meer overtreders in één casus / 84
4.3 Bekendmaking en inwerkingtreding / 86
4.3.1 Bekendmaking / 86
4.3.2 Inwerkingtreding / 89
HOOFDSTUK 5
Grenzen aan de bestuursdwang- en de dwangsombevoegdheid / 91
5.1 De belangenafweging bij handhavingsbesluiten / 91
5.1.1 Het vereiste van een belangenafweging / 91
5.1.2 Belangen die voor handhaving pleiten / 95
5.1.3 Belangen die tegen handhaving pleiten / 97
5.2 Invloed van de mogelijkheid tot legalisatie / 99
5.3 Gelijkheidsbeginsel en precedentwerking / 103
5.3.1 Gelijkheidsbeginsel / 103
5.3.2 Precedentwerking / 107
Inhoudsopgave
VIII
5.4 Bescherming van opgewekte verwachtingen / 108
5.4.1 Inleiding / 108
5.4.2 Al dan niet handhaven na lange tijd / 109
5.4.3 Rechtsverwerking door toezeggingen en inlichtingen / 112
5.5 Gedogen / 116
5.5.1 Mogelijkheid van gedogen / 116
5.5.2 De waarde van een gedoogverklaring / 121
5.6 Handhaving na vernietiging van een vergunning / 124
5.7 Gedeeltelijk handhaven, gedeeltelijk gedogen / 125
5.8 Schadevergoeding bij al dan niet handhavend optreden / 127
5.8.1 Inleiding / 127
5.8.2 Schadevergoeding aan de overtreder / 127
5.8.3 Schadevergoeding aan derden / 130
5.9 Keuze voor de minst bezwaarlijke oplossing / 132
5.10 Preventieve herstelsanctiebesluiten / 132
5.11 Specifieke grenzen aan de bestuursdwang- en de
dwangsombevoegdheid / 135
5.11.1 Inleiding / 135
5.11.2 Specifieke grenzen aan de bestuursdwangbevoegdheid / 135
5.11.3 Specifieke grenzen aan de dwangsombevoegdheid / 136
5.12 Samenloop van bestuursdwang en dwangsom / 137
HOOFDSTUK 6
Besluitvorming in de bezwaarschriftprocedure / 141
6.1 Inleiding / 141
6.2 De invloed van veranderde omstandigheden of nieuwe feiten / 141
6.2.1 Algemeen / 141
6.2.2 De mogelijkheid van legalisatie en gewijzigde regelgeving / 142
6.2.3 Verlenging van de begunstigingstermijn / 143
6.2.4 Rechtsopvolging van de overtreder / 144
6.2.5 De situatie na uitvoering van het handhavingsbesluit / 146
6.2.6 Overige wijzigingen van omstandigheden / 147
6.3 Gewijzigde inzichten en herstel van onjuistheden / 148
6.4 Bij de beslissing op bezwaar alsnog handhaven / 150
HOOFDSTUK 7
Beroep op de rechter tegen bestuursdwang- en dwangsombesluiten / 153
7.1 Inleiding / 153
7.2 Procedures bij de rechter / 154
7.2.1 Typen procedures / 154
7.2.2 Besluitkarakter van beslissingen inzake bestuursdwang en dwangsom / 155
7.2.3 Het belangvereiste / 162
7.2.4 Voorlopige voorzieningen / 165
Inhoudsopgave
IX
7.2.5 Uitspraken in het bodemgeschil en de gevolgen daarvan / 169
7.2.6 Gevolgen van vernietiging van een vergunningvoorschrift voor een daarop
gebaseerd handhavingsbesluit / 171
7.2.7 Competentieverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter / 173
7.2.8 Alternatief: civiel geding tegen de overtreder / 174
7.3 Schadevergoeding / 177
7.3.1 Inleiding / 177
7.3.2 Hoofdlijnen van het schadevergoedingsrecht / 178
7.3.3 Schadevergoeding bij onrechtmatige sanctiebesluiten / 180
7.3.4 Schadevergoeding bij het niet opleggen van sancties / 181
HOOFDSTUK 8
Tenuitvoerlegging van bestuursdwangbesluiten / 183
8.1 De verplichting om (in beginsel) tot uitvoering van een
bestuursdwangbesluit over te gaan / 183
8.2 Terugkomen op een bestuursdwangbesluit / 186
8.3 Uitstel van de uitvoering / 186
8.4 De wijze van uitvoering / 188
8.5 Bevoegdheden bij de toepassing van bestuursdwang / 192
8.5.1 Algemeen / 192
8.5.2 Het betreden van plaatsen / 192
8.5.3 Verzegeling / 193
8.5.4 Meevoeren en opslaan van zaken; retentierecht / 194
8.5.5 Verkoop, overdracht om niet en vernietiging van meegevoerde zaken / 195
HOOFDSTUK 9
Kostenverhaal bij bestuursdwang / 197
9.1 De aard van het kostenverhaal / 197
9.2 De omvang van het kostenverhaal / 198
9.2.1 Welke kosten kunnen worden verhaald? / 198
9.2.2 Gevallen waarin de kosten niet (geheel) mogen worden verhaald / 200
9.3 Op wie kunnen de kosten worden verhaald? / 204
9.4 Procedure en rechtsbescherming / 205
9.4.1 De procedure / 205
9.4.2 Rechtsbescherming / 207
HOOFDSTUK 10
Tenuitvoerlegging van dwangsombesluiten / 211
10.1 De invorderingsprocedure / 211
10.2 Karakter van de invordering / 218
10.2.1 Publiekrecht of privaatrecht? / 218
10.2.2 Vrij of gebonden? / 220
10.2.3 Reparatoir of punitief? / 221
Inhoudsopgave
X
10.3 Kostenverhaal / 222
10.4 Intrekking en wijziging van de last / 223
10.4.1 Ambtshalve intrekking en wijziging / 223
10.4.2 Intrekking en wijziging op verzoek / 224
10.5 Verjaring van de invorderingsbevoegdheid / 226
10.6 Rechtsbescherming inzake invordering / 228
10.6.1 Voor de overtreder / 228
10.6.2 Voor derden / 231
Jurisprudentieregister / 233
Zakenregister / 255
Inhoudsopgave
XI

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bestuursdwang en dwangsom