Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2020

Specificaties
Paperback, 404 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 6e druk, 2020
ISBN13: 9789013154252
Wolters Kluwer 6e druk, 2020 9789013154252
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek bevat alle belangrijke onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid. Vanuit de praktijk geschreven in begrijpelijke taal. De vele praktijkgerichte voorbeelden en verwijzingen naar wet-, regelgeving en jurisprudentie brengen de stof tot leven.

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2020 vormt een praktisch naslagwerk voor (aankomend) professionals binnen dit dynamische rechtsgebied. Op toegankelijke wijze biedt dit boek een overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid en de wijze waarop de (decentrale) overheid deze onderwerpen aanpakt. Denk aan: kinderen, ouderdom, overlijden, gezondheid, zorg en ondersteuning, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, behoeftigheid, re-integratie en handhaving.

Basisboek Socialezekerheidsrecht is zeer up-to-date. Onder meer is verwerkt: de Verzamelwet SZW 2020, de Wet temporisering verhoging AOW- leeftijd, de wijzigingen binnen de Algemene Kinderbijslagwet, Wet IOW en de Wajong en recente jurisprudentie. Diepgaand gaat de auteur in op actuele onderwerpen zoals de systematiek binnen handhaving en re- integratie.

De praktische insteek brengt de stof gemakkelijk tot leven. De auteur is zelf werkzaam binnen het vakgebied, wat tot uiting komt in tal van waardevolle praktijkinzichten. Aan de hand van casussen neemt zij u mee in het socialezekerheidsrecht. De structurele en toegankelijke benadering maakt dit boek uitermate geschikt voor het HBO onderwijs (o.a. MER, HRM, SJD, HBO-Rechten), maar ook voor universitair onderwijs.

De vaste opbouw van elk hoofdstuk helpt de student zich de stof snel eigen te maken. Maar ook voor professionals en vrijwilligers in de praktijk is dit boek toegankelijk naslagwerk.

Specificaties

ISBN13:9789013154252
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:404
Druk:6
Verschijningsdatum:29-1-2020

Inhoudsopgave

Woord vooraf 5
Lijst van afkortingen 13

1 Inleiding in het socialezekerheidsrecht 17
1.1 Inleiding 18
1.2 Het stelsel van sociale zekerheid 21
1.2.1 Digitaal klantdossier 23
1.3 Rechtsbescherming 25
1.4 Leeswijzer 29

2 Kinderen 31
2.1 Inleiding 32
2.2 Uitvoering en aanvraag 33
2.3 Voorwaarden 33
2.4 Begrip kind 38
2.5 Ingang 39
2.6 Hoogte en duur 41
2.6.1 Dubbele kinderbijslag 42
2.6.2 Bijverdiensten 45
2.6.3 Scheiding en co-ouderschap 46
2.6.4 Woonlandbeginsel 46
2.7 Beëindiging 48
2.8 Kindgebonden budget 48
2.8.1 Uitvoering en aanvraag 48
2.8.2 Voorwaarden 48
2.8.3 Hoogte 49
2.9 Verplichtingen 51
2.10 Jurisprudentie 51
2.11 Voorbeeld beschikking 52
2.12 Kernpunten 53

3 Ouderdom 55
3.1 Inleiding 56
3.2 Uitvoering en aanvraag 59
3.3 Voorwaarden 60
3.4 Begrippen gehuwd en kind 62
3.4.1 Gehuwd 62
3.4.2 Kind 68
3.5 Ingang 68
3.6 Hoogte en duur 69
3.6.1 Ouderdomspensioen (AOW-pensioen): hoogte en duur 69
3.6.2 Toeslag (AOW-toeslag) 70
3.6.3 Inkomensondersteuning AOW 75
3.6.4 Kostendelersnorm en verdrag Marokko 75
3.7 Beëindiging 76
3.8 Verplichtingen 76
3.9 Jurisprudentie 76
3.10 Voorbeeld beschikking 79
3.11 Kernpunten 81

4 Overlijden 83
4.1 Inleiding 84
4.2 Uitvoering en aanvraag 86
4.3 Voorwaarden 86
4.4 Begrippen nabestaande en wees 91
4.4.1 Nabestaande 92
4.4.2 Wees 93
4.5 Ingang 94
4.6 Hoogte en duur 94
4.6.1 Nabestaandenuitkering 95
4.6.2 Wezenuitkering 97
4.6.3 Woonlandbeginsel 98
4.7 Beëindiging 99
4.7.1 Nabestaandenuitkering en ANW-tegemoetkoming 99
4.7.2 Wezenuitkering 100
4.8 Verplichtingen 101
4.9 Jurisprudentie 101
4.10 Voorbeeld beschikking 103
4.11 Kernpunten 104

5 Gezondheid, zorg en ondersteuning 107
5.1 Inleiding 108
5.2 Zorgverzekeringswet 109
5.2.1 Uitvoering en aanvraag 109
5.2.2 Voorwaarden 110
5.2.3 Basispakket 111
5.2.4 Vormen van zorg 113
5.2.5 Premie, inkomensafhankelijke bijdrage, eigen risico en eigen bijdrage 114
5.2.6 Zorgtoeslag 115
5.3 Wet langdurige zorg 116
5.3.1 Uitvoering en aanvraag 117
5.3.2 Voorwaarden 117
5.3.3 Indicatiestelling 120
5.3.4 Zorgplan en persoonlijk plan 122
5.3.5 Vormen van zorg 123
5.3.6 Premie en eigen bijdrage 131
5.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 131
5.4.1 Uitvoering, melding en aanvraag 133
5.4.2 Maatschappelijke ondersteuning 135
5.4.3 Voorwaarden 141
5.4.4 Onderzoek 142
5.4.5 Vormen van ondersteuning 147
5.4.6 Bijdrage in de kosten 151
5.4.7 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 154
5.5 Afbakening en overzicht gezondheid, zorg en ondersteuning 155
5.5.1 Kinderen en jongeren tot achttien jaar met een beperking 156
5.6 Wet arbeid en zorg 157
5.7 Verplichtingen 160
5.8 Jurisprudentie 160
5.9 Voorbeeld beschikking 162
5.10 Kernpunten 163

6 Ziekte 165
6.1 Inleiding 166
6.2 Uitvoering en aanvraag 167
6.3 Voorwaarden 168
6.3.1 Géén uitbetaling ziekengeld 177
6.3.2 Wél uitbetaling ziekengeld 179
6.4 Ingang 182
6.5 Hoogte en duur 183
6.6 Beëindiging 185
6.7 Verplichtingen 185
6.8 Jurisprudentie 186
6.9 Voorbeeld beschikking 188
6.10 Kernpunten 190

7 Arbeidsongeschiktheid 191
7.1 Inleiding 192
7.2 Uitvoering en aanvraag 193
7.3 Begrip arbeidsongeschiktheid 193
7.3.1 Schattingsmethodiek 196
7.3.2 Bezwaarverzekeringsarts en bezwaararbeidsdeskundige 205
7.4 Ingang 206
7.5 WAO 206
7.5.1 Voorwaarden 206
7.5.2 Soorten WAO-uitkeringen 207
7.5.3 Bijzonderheden WAO 210
7.5.4 Beëindiging WAO 211
7.6 Wet WIA 211
7.6.1 IVA 212
7.6.2 Beëindiging IVA 216
7.6.3 WGA 216
7.6.4 Bijzonderheden 224
7.6.5 Beëindiging WGA 225
7.7 Wajong 226
7.7.1 Voorwaarden 228
7.7.2 Soorten Wajong 230
7.7.3 Herbeoordeling 233
7.7.4 Beëindiging Wajong 234
7.7.5 Toekomst Wajong 234
7.8 Verplichtingen 234
7.9 Jurisprudentie 235
7.10 Voorbeeld beschikking 237
7.11 Kernpunten 240

8 Werkloosheid 243
8.1 Inleiding 244
8.2 Uitvoering en aanvraag 244
8.3 Voorwaarden 245
8.4 Ingang 250
8.5 Hoogte en duur 251
8.6 Beëindiging 257
8.7 Faillissementsuitkering 258
8.8 Verplichtingen 259
8.8.1 Verwijtbaar werkloos 259
8.8.2 Passende arbeid 261
8.8.3 Vrijwilligerswerk 264
8.8.4 Benadelingshandeling 265
8.9 Jurisprudentie 265
8.10 Voorbeeld beschikking 267
8.11 Kernpunten 269

9 Behoeftigheid 273
9.1 Inleiding 274
9.2 Participatiewet 276
9.2.1 Uitvoering en aanvraag 277
9.2.2 Voorwaarden bijstand 279
9.2.3 Bijstand 286
9.2.4 Vormen van bijstand 298
9.2.5 Beëindiging 298
9.2.6 Verplichtingen 298
9.2.7 Bijzondere groepen 303
9.3 Gemeentelijke minimaregelingen 305
9.4 Wet IOAW 306
9.4.1 Uitvoering en aanvraag 306
9.4.2 Voorwaarden 306
9.4.3 Hoogte en duur 307
9.4.4 Verplichtingen 308
9.5 Wet IOW 309
9.5.1 Uitvoering en aanvraag 309
9.5.2 Voorwaarden 309
9.5.3 Hoogte en duur 310
9.5.4 Verplichtingen 311
9.6 TW 311
9.6.1 Uitvoering en aanvraag 311
9.6.2 Voorwaarden 312
9.6.3 Hoogte en duur 312
9.6.4 Verplichtingen 313
9.7 Jurisprudentie 313
9.8 Voorbeeld beschikking 315
9.9 Kernpunten 316

10 Re-integratie 319
10.1 Inleiding 320
10.2 Arbeids- en re-integratiebemiddeling 321
10.3 Re-integratie UWV 323
10.3.1 Begrippen: ondersteuning, voorziening, re-integratievisie en re-integratieplan 323
10.3.2 Voorzieningen 324
10.4 Re-integratie gemeenten 329
10.4.1 Begrippen: arbeidsinschakeling, plan van aanpak, ondersteuning en voorziening 329
10.4.2 Participatieladder en re-integratieladder 332
10.4.3 Voorzieningen 334
10.5 Dwangarbeid en verplichte arbeid 342
10.6 Regelingen voor de werkgever 343
10.7 Jurisprudentie 344
10.8 Voorbeeld beschikking 346
10.9 Kernpunten 348

11 Handhaving 351
11.1 Inleiding 352
11.2 Handhaving 354
11.3 Soorten sancties 359
11.3.1 Maatregel 362
11.3.2 Boete 371
11.3.3 Waarschuwing 381
11.4 Intrekken, herzien, terugvorderen, verrekenen en invorderen 383
11.4.1 Intrekken en herzien 384
11.4.2 Terugvorderen 384
11.4.3 Verrekenen 386
11.4.4 Invorderen 387
11.5 Strafrecht 387
11.6 Jurisprudentie 388
11.7 Voorbeeld beschikking 391
11.8 Kernpunten 392

Trefwoordenregister 395

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Basisboek Socialezekerheidsrecht 2020