Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Specificaties
Paperback, 176 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 4e druk, 2021
ISBN13: 9789013165999
Wolters Kluwer 4e druk, 2021 9789013165999
Onderdeel van serie Monografieën Privaatrecht
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Wie is er aansprakelijk voor (letsel)schade als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte? Deze monografie is het meest volledige en up-to-date werk over werkgeversaansprakelijkheid in Nederland en geeft antwoord op deze vragen. De aansprakelijkheid van de werkgever voor gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten en de ontwikkelingen daarin komen uitgebreid aan bod.

Het terrein van de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten kan worden gezien als de frontlinie van het aansprakelijkheidsrecht. Er wordt namelijk voortdurend gewerkt aan de grenzen van het recht. Bovendien hebben er de afgelopen decennia grote ontwikkelingen plaatsgevonden. Arbeidsongevallen en beroepsziekten vormt het meest actuele werk over werkgeversaansprakelijkheid in Nederland.

In deze monografie staat de vraag centraal wie onder welke omstandigheden de risico's van arbeid voor de gezondheid van de werknemer moet dragen. Het gaat hier in hoofdzaak om de gevolgen (letselschade) van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het terrein van arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkgeversaansprakelijkheid wordt op overzichtelijke wijze diepgaand in kaart gebracht.

De titel sluit bovendien aan bij de actuele ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering van arbeidsverhoudingen en de overgang van het ambtenaarschap naar werknemerschap. Arbeidsongevallen en beroepsziekten is hierdoor van grote waarde voor advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en HR-juristen.

Specificaties

ISBN13:9789013165999
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:176
Druk:4
Verschijningsdatum:23-12-2021
ISSN:

Over Siewert Lindenbergh

Siewert Lindenbergh is hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere boeken door Siewert Lindenbergh

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Verkort aangehaalde literatuur / XI

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Het thema / 1
2 Historie / 2
3 Enkele getallen / 3
4 Plan van behandeling / 4

HOOFDSTUK 2
Schade en bronnen van compensatie / 7
5 Inleiding / 7
6 Schade van de werknemer / 7
7 Bronnen van compensatie / 8
7.1 Eigen voorzieningen van de werknemer en sociale zekerheid / 8
7.2 De rechtspositie als bron / 9
7.3 Andere gronden voor aansprakelijkheid / 11
7.4 Verhouding tussen de bronnen / 11
7.5 Regres / 12
8 Situatie elders / 13

HOOFDSTUK 3
Het regime van art. 7:658 BW / 15
9 Inleiding / 15
10 Het rechtskarakter van de zorgplicht en betekenis daarvan / 17
11 Dwingend recht (art. 7:658 lid 3 BW) / 19

A. Verband met de werkzaamheden; causaal verband / 20
12 Algemeen / 20
13 Werkplek, thuis werken, werken onderweg, dienstreis / 22
14 Werk: functioneel verband of privé? / 25
15 Grensgevallen: cursussen, teambuilding, sportdagen, bedrijfsuitjes / 27
16 Stelplicht en bewijslast, volgorde van het debat / 30
17 Ongevallen / 33
18 Beroeps(?)ziekten / 34
19 Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband / 38
20 Toerekeningsverband (art. 6:98 BW) / 40

B. Naleving van de zorgplicht / 41
21 Aanpak / 41
22 Ratio van de strenge zorgplicht / 42
23 Geen absolute waarborg, geen risicoaansprakelijkheid, wel een (zeer) strenge zorgplicht / 44
24 Nieuwe risico’s, oude normen / 46
25 Geschreven normen / 47
25.1 Arbeidsomstandighedenregelgeving / 47
25.2 Verhouding tussen zorgplicht en arbeidsomstandighedenregelgeving / 49
26 Ongeschreven recht / 53
26.1 Algemeen; omstandigheden van het geval / 53
26.2 Kenbaarheid van het risico, onderzoeksplicht / 54
26.3 Kans op onoplettendheid / 57
26.4 Bezwaarlijkheid van veiligheidsmaatregelen / 60
27 Illustratie van de zorgplicht op enkele gebieden / 64
27.1 Werken met machines / 64
27.2 Gevaarlijke stoffen / 65
27.3 Werken in het verkeer / 66
27.4 Alledaagse activiteiten / 67
27.5 Psychische schade / 68
28 Toerekening van gedrag van anderen, gebrekkigheid van gebruikte zaken / 73
28.1 Toerekening van gedragingen van andere personen / 73
28.2 Gebruik van zaken / 76
29 Stelplicht en bewijslast met betrekking tot nakoming van de zorgplicht, ongevalsrapport, onzekere toedracht / 77

C. Eigen schuld / 80
30 Algemeen / 80
31 Opzet of bewuste roekeloosheid / 81
32 Aansprakelijkheid op andere gronden dan art. 7:658 BW / 83
33 Stelplicht en bewijslast bij eigen schuld / 85

D. Bereik van het regime van art. 7:658 BW / 86
34 Algemeen / 86
35 Art. 7:658 lid 4 / 86
36 Ambtenaar / 90
37 Zeevarenden / 90

HOOFDSTUK 4
De betekenis van goed werkgeverschap / 93
38 Inleiding / 93

A. Schending zorgplicht voor veiligheid buiten uitoefening werkzaamheden / 94
39 Buiten het werk, maar werkgerelateerd / 94
40 Omvang van de aansprakelijkheid, bewijs, eigen schuld / 96

B. Behoorlijke verzekering inzake arbeidsgerelateerde verkeersongevallen / 97
41 Ontwikkeling in de rechtspraak / 97
42 Behoorlijke verzekering; verzekeringsplicht als grondslag / 102
43 Voor welke verkeersongevallen geldt de verzekeringsplicht? / 104
44 Wat is een behoorlijke verzekering? / 108
44.1 Structuur en vormgeving van de verzekering / 108
44.2 (Mogelijke) inhoud en omvang van de dekking / 111
45 Dekking onder aansprakelijkheidsverzekering? / 114
46 Drie regimes / 115

HOOFDSTUK 5
Overige grondslagen voor aansprakelijkheid / 117
47 Algemeen / 117
48 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) / 117
49 Aansprakelijkheid voor personen / 120
50 Aansprakelijkheid voor zaken / 122
51 Samenloop / 123

HOOFDSTUK 6
Schadevergoeding, verjaring, bevoegde rechter, ontslagvergoeding / 125
52 Schadevergoedingsrecht / 125
53 Personenschade / 125
54 Zaakschade / 127
55 Verjaring / 128
56 Bevoegde rechter / 129
57 Verhouding tot ontslagvergoeding / 129

HOOFDSTUK 7
Evaluatie / 131
58 Verschillende regimes, uiteenlopende problemen / 131
59 Een gevaarlijk allesetend koekoeksjong getemd? / 135
60 Alternatieven / 137
61 Besluit / 139

Jurisprudentieregister / 143
Trefwoordenregister / 157
Verschenen titels Monografieën Privaatrecht / 161

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsongevallen en beroepsziekten