Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

Bijzondere overeenkomsten

Specificaties
Gebonden, 484 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 9e druk, 2022
ISBN13: 9789013167238
Wolters Kluwer 9e druk, 2022 9789013167238
Onderdeel van serie Asser Serie
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

De 9e druk van dit Asser-deel bespreekt de actuele stand van zaken van de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. De lezer krijgt inzicht in de verbanden tussen de verouderde wettelijke regeling enerzijds, en de actuele literatuur en rechtspraak anderzijds. Ook wordt stilgestaan bij de historische ontwikkeling van deze rechtsvormen.

De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zijn belangrijke rechtsvormen voor de motor van het bedrijfsleven: het midden- en kleinbedrijf. In de 9e druk van Asser-deel 7-II Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap wordt de huidige wettelijke regeling betreffende de maatschap, VOF en CV besproken. Deze dateert uit 1838 en is sterk verouderd. Slechts incidenteel zijn nieuwe wettelijke wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd. De laatste materiële wijzigingen hangen samen met de invoering van het nieuw burgerlijk wetboek in 1992. Omdat de wettelijke regeling zo gedateerd is, wordt een belangrijk deel van het recht inzake de personenvennootschappen aangevuld en gevormd door rechtspraak en literatuur. De auteur behandelt de actuele rechtspraak en literatuur en brengt deze in relatie met de wettelijke regeling.

Hoewel de personenvennootschappen veelal aan het midden- en kleinbedrijf gekoppeld worden, kiezen ook hele grote en complexe organisaties regelmatig voor de rechtsvorm van de personenvennootschap. In de laatste jaren is veel rechtspraak verschenen die de personenvennootschap andere inhoud heeft gegeven. Deze uitgave geeft een duidelijk en overzichtelijk beeld van alle regels die de personenvennootschap en haar gebruikers aangaan.

De titel weergeeft niet enkel de actuele stand van zaken van de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap, maar beschouwt deze ook in het licht van de historische ontwikkelingen. Die achtergrond draagt aanzienlijk bij aan een beter begrip van deze rechtsvormen. De uitgave is hiermee van grote waarde voor onder meer de advocatuur, het notariaat, de belastingadviespraktijk, de accountancy, organisatieadviseurs, rechters, studenten en het bedrijfsleven.

Specificaties

ISBN13:9789013167238
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:484
Druk:9
Verschijningsdatum:1-4-2022
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord IX
Voorwoord bij de negende druk X
Uitgebreide inhoudsopgave XIII
Enige afkortingen XXIII
Lijst van verkort aangehaalde werken XXV

Hoofdstuk 1 - Inleiding 1
1.1 Beknopt historisch overzicht 1
1.2 De maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap als contractuele samenwerkingsvormen 19
1.3 Verschillende typen van vennootschappen 36

Hoofdstuk 2 - De kenmerken en het tot stand komen van de overeenkomst van vennootschap 53
2.1 De essentialia van het begrip overeenkomst van maatschap c.q. vennootschap 53
2.2 Het aangaan en het bewijs van de overeenkomst van maatschap en vennootschap onder firma; de inschrijving in het handelsregister en in het UBO-register 75

Hoofdstuk 3 - Verbintenissen van de vennoten onderling 87
3.1 Verplichting tot samenwerking 87
3.2 Verplichting tot inbreng 96
3.3 Risico 103
3.4 Het voeren van administratie; verdeling van winst en verlies 105

Hoofdstuk 4 - Het bestuur van de vennootschap 121
4.1 Algemeen 121
4.2 Omtrent het bestuur is niets overeengekomen 127
4.3 Bij overeenkomst is in het bestuur voorzien 132
4.4 Bijzondere onderwerpen 138

Hoofdstuk 5 - De gebondenheid van de vennoten tegenover derden 149
5.1 Algemeen 149
5.2 De maatschap 149
5.3 De vennootschap onder firma 180

Hoofdstuk 6 - Het vennootschapsgoederenrecht bij maatschap en vennootschap onder firma 199
6.1 Algemeen 199
6.2 De inbreng van goederen nader beschouwd 201
6.3 De economische deelgerechtigdheid en het gerechtigd zijn in de vennootschappelijke goederengemeenschap 205
6.4 De gebondenheid van de vennootschappelijke goederengemeenschap 214
6.5 Het afgescheiden vermogen 222
6.6 De goederengemeenschap na ontbinding van de vennootschap 244

Hoofdstuk 7 - De ontbinding van de vennootschap 249
7.1 Algemeen 249
7.2 Verloop van de bedongen tijd 252
7.3 Ontbinding door de rechter om gewichtige redenen 253
7.4 Opzegging in de zin van art. 7A:1683 sub 3 BW jo. art. 7A:1686 BW; uitstoting door opzegging; vrijwillige uittreding door opzegging 263
7.5 Volbrenging van de beoogde handeling en het tenietgaan van een goed 275
7.6 Dood, curatele of faillissement van een van de vennoten 278

Hoofdstuk 8 - Voortzettingsregelingen 281
8.1 De behoefte aan voortzettingsregelingen 281
8.2 Voortzettings- en vermogensbedingen; de identiteit van de vennootschap; de aansprakelijkheid van de uitgetreden en toegetreden vennoot 283
8.3 Voortzettingsregelingen voor het geval van het overlijden van een van de vennoten; de betekenis van art. 7A:1688 BW 314

Hoofdstuk 9 - Vereffening en verdeling 333
9.1 Algemeen 333
9.2 De vereffening 333
9.3 De verdeling 352

Hoofdstuk 10 - De commanditaire vennootschap 361
10.1 Karakteristieken, aangaan, het bewijs en inschrijving in het handelsregister van de commanditaire vennootschap 361
10.2 Het bestuur en de vertegenwoordiging van de commanditaire vennootschap; de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot 375
10.3 Het vennootschapsgoederenrecht bij de commanditaire vennootschap; de vereffening en de verdeling 391

Zakenregister 413
Wetsartikelenregister 423
Jurisprudentieregister 431

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap