Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Zorg voor politiële integriteit

Disciplinaire onderzoeken onder de loep

Specificaties
Paperback, 74 blz. | Nederlands
Boom Criminologie | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789462361652
Rubricering
Hoofdrubriek : Mens en maatschappij
Juridisch : Mens en maatschappij
Jongbloed : Politieorganisatie
Boom Criminologie 1e druk, 2020 9789462361652
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Het handelen van politiebeambten ligt onder een vergrootglas. Berichten dat misdragingen onder de pet worden gehouden, tasten het vertrouwen in de politie aan. De buitenwereld weet vaak niet dat de politie een gedifferentieerd integriteitsbeleid heeft, uiteenlopend van een goed gesprek met de betrokkene tot aan het instellen van een strafrechtelijk onderzoek.

Disciplinaire onderzoeken horen daar ook toe. Deze publicatie doet verslag van een onderzoek naar de kwaliteit van het (disciplinaire) onderzoeksproces. Disciplinaire onderzoeken bieden de politieleiding de mogelijkheid om vast te stellen of een vermoeden van misdraging juist is. De uitkomst van zo’n onderzoek stelt de leiding in staat om het gerucht te ontzenuwen of de betrokkene een disciplinaire straf toe te delen. Met alleen de vaststelling van de juistheid of onjuistheid van het vermoeden is het politiële bevoegd gezag echter niet altijd goed gediend. Zij zal bij een vastgestelde misdraging ook moeten beoordelen of de organisatie verder kan met de overtreder en hoe herhaling kan worden voorkomen.

In deze studie worden de disciplinaire onderzoeken niet primair juridisch belicht, maar geplaatst in een breder kader van het politiële integriteitsbeleid en het organisatorisch en maatschappelijk functioneren van de politie. De publicatie sluit af met aanbevelingen voor verbetering.

Specificaties

ISBN13:9789462361652
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:74
Druk:1
Verschijningsdatum:16-11-2020
ISSN:

Over Guus Meershoek

Guus Meershoek is als universitair docent verbonden aan de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.

Andere boeken door Guus Meershoek

Inhoudsopgave

1 Inleiding, onderzoeksvragen en afbakening van het onderzoeksobject 7
1.1 Dankbetuiging 7
1.2 Inleiding 7
1.3 Opdracht en afbakening van het object van onderzoek 9
1.4 Vraagstelling 10

2 Het disciplinaire onderzoek: de uitgangspunten 13
2.1 Het doel van het disciplinaire onderzoek 13
2.2 De uitvoering 14
2.3 De interne richtlijnen 16
2.4 Uitvoering disciplinair onderzoek 16
a. Start 17
b. Feitenverzameling en dossiervorming 18
c. Het hoorgesprek 19
d. De bediening van het beoordelend bevoegd gezag 20
e. Afsluiting 20
2.5 Kwaliteitscriteria 21

3 Dataverzameling en onderzoeksmethoden 23
3.1 Studie van literatuur en beleidsdocumenten 23
3.2 Selectie en analyse van de dossiers 23
3.3 Informatieve waarde van de analyse 24
3.4 De selectie van geïnterviewden 25

4 Bevindingen 27
4.1 De aard van de verdenkingen en de onderzoeksopdracht 27
4.1.1 Melding 27
4.1.2 Het (vermeende) plichtsverzuim 28
4.1.3 Totstandkoming onderzoeksopdracht 30
4.1.4 Inhoud onderzoeksopdracht 31
4.2 De feitenverzameling: aanpak en gebruikte methoden 32
4.2.1 Onderzoekers VIK 32
4.2.2 Aanpak disciplinair onderzoek 33
4.2.3 Omvang, duur en intensiteit 35
4.2.4 Tunnelvisie 38
4.3 De dossiervorming: kenmerken 40
4.4 Profiel en handelen van de betrokkenen 41
4.4.1 Persoonskenmerken 41
4.4.2 Functie, rang en dienstjaren 41
4.4.3 Normbesef, pakkans, confrontatie 42
4.4.4 Drijfveren en problematiek 43
4.4.5 Context 44
4.4.6 Schade 44
4.5 De bediening van het bevoegd gezag 45
4.5.1 Navolgbaarheid onderzoek 46
4.6 De afdoening: uitkomsten en betekenis voor de politie 46
4.6.1 Afdoeningen 46

5 Conclusie en aanbevelingen 49
5.1 Conclusie 49
5.2 Aanbevelingen 52

6 Bronnen 55
6.1 Beleidsdocumenten 55
6.2 Literatuur 55

Bijlage I: Analyseschema dossiers disciplinaire onderzoeken VIK 57

Bijlage II: Interviewschema 67

Over de auteurs 71

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zorg voor politiële integriteit