Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief

Specificaties
Paperback, 650 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2016
ISBN13: 9789462511132
Uitgeverij Paris 1e druk, 2016 9789462511132
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer.

Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake wordt uitvoerig besproken, maar ook het Duitse, Franse, Engelse, Zwitserse en Belgische verzekeringsrecht en de Principles of European Insurance Contract Law. Voorts besteedt de auteur aandacht aan de wetsgeschiedenis en aan het oude Nederlandse verzekeringsrecht met betrekking tot de precontractuele mededelingsplicht.

Welke feiten moet een (aspirant-)verzekeringnemer mededelen aan de verzekeraar bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst? Welke rechten komen de verzekeraar toe, indien de precontractuele mededelingsplicht geschonden is? Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan alvorens de verzekeraar het recht heeft een schending van de mededelingsplicht te sanctioneren? Deze en andere onderwerpen worden in dit proefschrift uitvoerig besproken.

Dit proefschrift is van belang voor de praktijk, aangezien er vaak wordt geprocedeerd tussen verzekeraars en verzekeringnemers naar aanleiding van een weigering van de verzekeraar om (geheel) uit te keren vanwege een (vermeende) schending van de precontractuele mededelingsplicht.

Specificaties

ISBN13:9789462511132
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:650
Druk:1
Verschijningsdatum:5-10-2016
ISSN:

Over Kees Engel

Kees Engel is promovendus aan de Open Universiteit en docent verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS).

Andere boeken door Kees Engel

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Inleiding
1.1 De precontractuele mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer
1.2 De gevolgen van een schending van de precontractuele mededelingsplicht
1.3 Vaak juridische procedures
1.4 Het onderwerp van dit proefschrift
1.5 Hoofdstuk 2 bevat een introductie
1.6 De onderzoeksvraag en de rechtvaardiging daarvan
1.7 Onderzoeksmethode
1.8 De rechtsstelsels die onderzocht en besproken zullen worden
1.9 Slot

2 Een introductie in de wetgeving van de onderzochte rechtsstelsels
2.1 Inleiding
2.2 Een introductie in de Nederlandse wetgeving ter zake
2.3 Een introductie in de Duitse wetgeving ter zake
2.4 Een introductie in de Engelse wetgeving ter zake
2.5 Een introductie in de Franse wetgeving ter zake
2.6 Een introductie in de Zwitserse wetgeving ter zake
2.7 Een introductie in de Belgische wetgeving ter zake
2.8 De Principles of European Insurance Contract Law
2.9 Overzicht meest relevante wetgeving

3 Wanneer geldt de in art. 7:928 BW opgenomen precontractuele mededelingsplicht?
3.1 Inleiding
3.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
3.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
3.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
3.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
3.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
3.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
3.8 De Principles of European Insurance Contract Law
3.9 Balans
3.10 Conclusie

4 De omvang van de precontractuele mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer
4.1 Inleiding
4.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht
4.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
4.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
4.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
4.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
4.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
4.8 De Principles of European Insurance Contract Law
4.9 Balans
4.10 Conclusie

5 De vraag naar het strafrechtelijk verleden
5.1 Inleiding
5.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
5.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
5.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
5.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
5.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
5.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
5.8 De Principles of European Insurance Contract Law
5.9 Balans
5.10 Conclusie

6 De vragenlijst van de verzekeraar (art. 7:928 lid 6 BW)
6.1 Inleiding
6.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter
6.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
6.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
6.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
6.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
6.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
6.8 De Principles of European Insurance Contract Law
6.9 Balans
6.10 Conclusie

7 De waarschuwingsplicht en de tweemaanden 7:929 lid 1 BW
7.1 Inleiding
7.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
7.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
7.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
7.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
7.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
7.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
7.8 De Principles of European Insurance Contract Law
7.9 Balans
7.10 Conclusie

8 De opzeggingsgronden van art. 7:929 lid 2 BW
8.1 Inleiding
8.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
8.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
8.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
8.5 Het Franse verzekeringsrecht ter
8.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
8.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
8.8 De Principles of European Insurance Contract Law
8.9 Balans
8.10 Conclusie

9 Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar
9.1 Inleiding
9.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
9.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
9.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
9.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
9.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
9.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
9.8 De Principles of European Insurance Contract Law
9.9 Balans
9.10 Conclusie

10 De structuur van art. 7:930 BW
10.1 Inleiding
10.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
10.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
10.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
10.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
10.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
10.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
10.8 De Principles of European Insurance Contract Law
10.9 Balans
10.10 Conclusie

11 Het ‘causaliteitsbeginsel’ van art. 7:930 lid 2 BW
11.1 Inleiding
11.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter
11.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
11.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
11.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
11.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
11.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
11.8 De Principles of European Insurance Contract Law
11.9 Balans
11.10 Conclusie

12 Art. 7:930 lid 3 BW: proportionaliteit en ‘difference in conditions’
12.1 Inleiding
12.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
12.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
12.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
12.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
12.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
12.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
12.8 De Principles of European Insurance Contract Law
12.9 Balans
12.10 Conclusie
13 De verzekeringsovereenkomst zou niet zijn gesloten (art. 7:930 lid 4 BW)

13.1 Inleiding
13.2 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
13.3 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
13.4 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
13.5 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
13.6 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
13.7 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
13.8 De Principles of European Insurance Contract Law
13.9 Balans
13.10 Conclusie

14 Opzettelijke misleiding van de verzekeraar in de precontractuele fase
14.1 Inleiding
14.2 Algemene opmerkingen over opzettelijke misleiding van de verzekeraar in de precontractuele fase
14.3 Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake
14.4 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
14.5 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
14.6 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
14.7 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
14.8 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
14.9 De Principles of European Insurance Contract Law
14.10 Balans
14.11 Conclusie

15 Dwingendrechtelijke bescherming
15.1 Inleiding
15.2 Art. 7:931 BW snijdt de weg naar art. 3:44 lid 3 en art. 6:228 BW af voor de verzekeraar
15.3 De kern van de verzwijgingsregeling: art. 7:928 tot en met 930 BW
15.4 De nadere uitwerking voor de overeenkomst van levensverzekering
15.5 Het Duitse verzekeringsrecht ter zake
15.6 Het Engelse verzekeringsrecht ter zake
15.7 Het Franse verzekeringsrecht ter zake
15.8 Het Zwitserse verzekeringsrecht ter zake
15.9 Het Belgische verzekeringsrecht ter zake
15.10 De Principles of European Insurance Contract Law
15.11 Balans
15.12 Conclusie

16 Conclusie
16.1 Inleiding
16.2 Balans

Summary
Lijst van verkorte aangehaalde werken
Jurisprudentielijst

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief