Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Nederlands Internationaal Privaatrecht

Wetten, verdragen en verordeningen 2021-2022

Specificaties
Paperback, 450 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789462512870
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Uitgeverij Paris 1e druk, 2021 9789462512870
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Het aantal (gecodificeerde) regelingen op het gebied van het internationaal privaatrecht (IPR) in Nederland is de laatste jaren enorm toegenomen. Nieuwe Nederlandse IPR-wetten, maar ook diverse Europese IPR-regelingen zijn hiervan de oorzaak. Het eind van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) in werking getreden. In Boek 10 BW is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht, voorheen in afzonderlijke wetten conflictenrecht gecodificeerd, samengebracht. Daarnaast worden met regelmaat voorstellen gepubliceerd voor nieuwe Europese IPR-verordeningen en herziening van bestaande verordeningen.

De grote verscheidenheid in regelingen is een van de factoren die het bestuderen en toepassen van het IPR lastig maakt. Het vinden van de juiste regeling alsmede het bepalen van het toepassingsgebied van deze regeling en de verhouding tot andere nationale, Europese of internationale regelingen wordt – niet alleen door studenten – vaak als moeilijk ervaren. Door het op systematische wijze bijeenbrengen van de voor het Groningse IPR-onderwijs meest relevante regelingen en het aanbrengen van kopjes in de kantlijn van de regelingen hopen de auteurs met deze bundel de toepassing van de (juiste) IPR-regelingen te vergemakkelijken en zo aan de geschetste moeilijkheden tegemoet te komen.

De bundel is bijgewerkt tot 1 oktober 2021.

Specificaties

ISBN13:9789462512870
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:450
Druk:1
Verschijningsdatum:11-11-2021

Over M.H. Ten Wolde

Prof. mr. M.H. ten Wolde is hoogleraar privaatrecht, internationaal privaatrecht en internationaal vervoerrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, alsmede directeur van het Ulrik Huber Instituut voor Internationaal Privaatrecht. Daarnaast adviseert hij de rechtspraktijk via het kantoor Ten Wolde Amsterdam (ipradvies.nl).

Andere boeken door M.H. Ten Wolde

Over J.G. Knot

Mr. J.G. Knot (Groningen, 1979) studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek bij de sectie Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, waar hij universitair docent is.

Andere boeken door J.G. Knot

Inhoudsopgave

I. ALGEMEEN
01. Weens Verdragenrechtverdrag, art. 30-33 9
02. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), art. 18, 20-21, 49, 54, 67 en 81 12
03. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, art. 1, 39 en 40 15

II. MATERIEEL IPR
Algemeen
04. Burgerlijk Wetboek (BW) 16
- Boek 1: art. 1, 10-15, 80a-80b, 88, 89
- Boek 3: art. 31
- Boek 6: art. 247
- Boek 7: art. 6, 50a, 50i, 57, 73
Boek 10 BW
05. Boek 10 Burgerlijk Wetboek (Internationaal Privaatrecht) 24
Naam
06. ICBS-Overeenkomst inzake toepasselijk recht op namen 1980 54
Huwelijk
07. Haags Huwelijksverdrag 1978 Relatievermogensrecht 55
08. Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 58
09. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 60
10. Boek 10 BW: relatievermogensrecht geldend tot 29-01-2019 65
11. Huwelijksvermogensrechtverordening 71
12. Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen 87
13. Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening
Vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen 103
Kinder- en meerderjarigenbescherming
14. Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 107
15. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming 119
16. Europees (RvE) Kinderontvoeringsverdrag 1980 127
17. Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 134
18. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering 141
19. Verordening wederzijdse erkenning beschermingsmaatregelen 145
20. Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning beschermingsmaatregelen 151
Adoptie
21. Haags Adoptieverdrag 1993 153
22. Uitvoeringswet Haags Adoptieverdrag 1993 161
Alimentatie
23. Alimentatieverordening 165
24. Haags Protocol Onderhoudsverplichtingen 2007 187
25. Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud 193
Erfrecht
26. Erfrechtverordening 196
27. Uitvoeringsverordening bij de Erfrechtverordening 218
28. Uitvoeringswet Verordening erfrecht 237
29. Haags Testamentsvormenverdrag 1961 242
30. Haags Erfrechtverdrag 1989 245
Overeenkomsten
31. Weens Koopverdrag 1980, art. 1-13, 31, 57 en 89-101 252
32. Verordening inzake verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) 259
33. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, art. 4 269
Vertegenwoordiging
34. Haags Vertegenwoordigingsverdrag 1978 270
Onrechtmatige daad
35. Haags Verkeersongevallenverdrag 1971 274
36. Haags Productaansprakelijkheidsverdrag 1973 277
37. Verordening inzake niet-contractuele verbintenissen (Rome II) 280
Rechtspersonen
38. Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv) 288
Trust
39. Haags Trustverdrag 1985 291

III. FORMEEL IPR
Algemeen
40. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), art. 1-14, 430-431, 765-767 296
Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging
41. EU-Executieverordening (Brussel Ibis) 301
42. Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano 325
43. Verordening inzake echtscheiding en ouderlijke verantwoordelijkheid (Brussel IIbis) 328
44. Herschikking Brussel IIbis (Brussel IIter) 348
45. Verordening inzake een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (EET) 380
46. Uitvoeringswet Verordening Europese executoriale titel 389
47. Verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (EBB) 392
48. Uitvoeringswet Verordening Europese betalingsbevelprocedure 400
49. Verordening tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV) 403
50. Uitvoeringswet Verordening Europese procedure voor geringe vorderingen 412
51. Verordening conservatoir bankbeslag 414
52. Uitvoeringswet Verordening conservatoir bankbeslag 437
53. Haags Forumkeuzeverdrag 2005 439
Rechtshulp
54. Europese (RvE) Overeenkomst inzake inlichtingen over buitenlands recht 1968 449
Faillissement
55. Insolventieverordening (herschikking) 453

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nederlands Internationaal Privaatrecht