Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Nederlands Internationaal Privaatrecht

Wetten, verdragen en verordeningen 2023-2024

Specificaties
Paperback, 477 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2023
ISBN13: 9789462513372
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Uitgeverij Paris 1e druk, 2023 9789462513372
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Het aantal (gecodificeerde) regelingen op het gebied van het internationaal privaatrecht (IPR) in Nederland is de laatste jaren enorm toegenomen. Nieuwe Nederlandse IPR-wetten, maar ook diverse Europese IPR-regelingen zijn hiervan de oorzaak. Het eind van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) in werking getreden. In Boek 10 BW is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht, voorheen in afzonderlijke wetten conflictenrecht gecodificeerd, samengebracht. Daarnaast worden met regelmaat voorstellen gepubliceerd voor nieuwe Europese IPR-verordeningen en herziening van bestaande verordeningen.

De grote verscheidenheid in regelingen is een van de factoren die het bestuderen en toepassen van het IPR lastig maakt. Het vinden van de juiste regeling alsmede het bepalen van het toepassingsgebied van deze regeling en de verhouding tot andere nationale, Europese of internationale regelingen wordt – niet alleen door studenten – vaak als moeilijk ervaren.

Door het op systematische wijze bijeenbrengen van de voor het Groningse IPR-onderwijs meest relevante regelingen en het aanbrengen van kopjes in de kantlijn van de regelingen hopen de auteurs met deze bundel de toepassing van de (juiste) IPR-regelingen te vergemakkelijken en zo aan de geschetste moeilijkheden tegemoet te komen.

Specificaties

ISBN13:9789462513372
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:477
Druk:1
Verschijningsdatum:10-11-2023
ISSN:

Over M.H. ten Wolde

Prof. mr. Mathijs ten Wolde is hoogleraar privaatrecht, internationaal privaatrecht en internationaal vervoerrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, alsmede directeur van het Ulrik Huber Instituut voor Internationaal Privaatrecht. Daarnaast adviseert hij de rechtspraktijk via het kantoor Ten Wolde Amsterdam (ipradvies.nl).

Andere boeken door M.H. ten Wolde

Over J.G. Knot

Mr. Jan-Ger Knot is raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door J.G. Knot

Inhoudsopgave

I. ALGEMEEN

01. Weens Verdragenrechtverdrag, art. 30-33
02. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), art. 18, 20-21, 49, 54, 67 en 81
03. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, art. 1, 39 en 40

II. MATERIEEL IPR

Algemeen
04. Burgerlijk Wetboek (BW)
- Boek 1: art. 1, 10-15, 80a-80b, 88, 89
- Boek 3: art. 31
- Boek 6: art. 247
- Boek 7: art. 6, 50a, 50i, 57, 73

Boek 10 BW
05. Boek 10 Burgerlijk Wetboek (Internationaal Privaatrecht)

Naam
06. ICBS-Overeenkomst inzake toepasselijk recht op namen 1980

Huwelijk
07. Haags Huwelijksverdrag 1978

Relatievermogensrecht
08. Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905
09. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
10. Boek 10 BW: relatievermogensrecht geldend tot 29-01-2019
11. Huwelijksvermogensrechtverordening
12. Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen
13. Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening Vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Kinder- en meerderjarigenbescherming
14. Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
15. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
16. Europees (RvE) Kinderontvoeringsverdrag 1980
17. Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980
18. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
19. Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000

Adoptie
20. Haags Adoptieverdrag 1993 158
21. Uitvoeringswet Haags Adoptieverdrag 1993 166

Alimentatie
22. Alimentatieverordening
23. Haags Protocol Onderhoudsverplichtingen 2007
24. Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

Erfrecht
25. Erfrechtverordening
26. Uitvoeringsverordening bij de Erfrechtverordening
27. Uitvoeringswet Verordening erfrecht
28. Haags Testamentsvormenverdrag 1961
29. Haags Erfrechtverdrag 1989

Overeenkomsten
30. Weens Koopverdrag 1980, art. 1-13, 31, 57 en 89-101
31. Verordening inzake verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
32. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, art. 4

Vertegenwoordiging
33. Haags Vertegenwoordigingsverdrag 1978

Onrechtmatige daad
34. Haags Verkeersongevallenverdrag 1971
35. Haags Productaansprakelijkheidsverdrag 1973
36. Verordening inzake niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

Rechtspersonen
37. Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv)

Trust
38. Haags Trustverdrag 1985

III. FORMEEL IPR

Algemeen
39. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), art. 1-14, 430-431, 765-767

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging
40. EU-Executieverordening (Brussel Ibis)
41. Verdrag van Lugano 2007 (EVEX II)
42. Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano
43. Herschikking Brussel IIbis (Brussel IIter)
44. Verordening inzake een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (EET)
45. Uitvoeringswet Verordening Europese executoriale titel
46. Verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (EBB)
47. Uitvoeringswet Verordening Europese betalingsbevelprocedure
48. Verordening tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV)
49. Uitvoeringswet Verordening Europese procedure voor geringe vorderingen
50. Haags Forumkeuzeverdrag 2005
51. Haags Executieverdrag 2019

Rechtshulp
52. Europese (RvE) Overeenkomst inzake inlichtingen over buitenlands recht 1968

Faillissement
53. Insolventieverordening (herschikking)

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nederlands Internationaal Privaatrecht