Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , , , , , e.a.

Nederlands migratierecht

Specificaties
Paperback, 520 blz. | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 4e druk, 2022
ISBN13: 9789462901537
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Vreemdelingenrecht
Boom Juridische Uitgevers 4e druk, 2022 9789462901537
Onderdeel van serie Boom Juridische studieboeken
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek over het Nederlands Migratierecht presenteert het beleid en de regelgeving die voor vreemdelingen de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland bepalen.

De Nederlandse wet- en regelgeving en de jurisprudentie daarover worden in belangrijke mate bepaald door internationale en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. Het boek plaatst de Nederlandse regels in deze internationale en Europese context. Dat helpt de lezer bij het toepassen, interpreteren en beoordelen van de wet- en regelgeving. Deze opzet maakt het boek waardevol voor zowel studenten als praktijkjuristen.

Naast hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht. Elk onderdeel begint met een casus en een aantal vragen daarover.

Specificaties

ISBN13:9789462901537
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:520
Druk:4
Verschijningsdatum:14-9-2022
Hoofdrubriek:Vreemdelingenrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

Lijst met figuren 21
Tabel EU-migratieregelgeving over verblijf 23
Gebruikte afkortingen 25

1 Inleiding 31
Tineke Strik
1.1 Grenzen 31
1.1.1 Insiders en outsiders 32
1.1.2 Spanningen in het migratierecht 33
1.2 Gelaagdheid en bronnen van het migratierecht 34
1.2.1 Internationale bronnen: mondiaal 35
1.2.2 Internationale bronnen: regionaal – de Raad van Europa 37
1.2.3 Internationale bronnen: regionaal – de Europese Unie 38
1.2.3.1 Fundamentele rechten en beginselen van de Unie 40
1.2.3.2 EU-migratierecht 42
1.2.4 Nationale bronnen 43
1.3 Categorieën in het migratierecht 45
1.4 Leeswijzer 46
1.4.1 Toegang 46
1.4.2 Unieburgers 47
1.4.3 Derdelanders en regulier verblijf 47
1.4.4 Derdelanders en bescherming: asielzoekers en
vluchtelingen 48
1.4.5 Niet-rechtmatig of illegaal? 49
1.5 Overkoepelende leerstukken 50
1.5.1 Unierechtelijke begrippen 50
1.5.1.1 Uitleg door het Hof van Justitie 50
1.5.1.2 Toepassing in Nederland 50
1.5.2 Proportionaliteit en evenredigheid 51
1.6 Actoren 52
1.6.1 Regelgevers en beleidsmakers 52
1.6.2 Adviseurs van de regering 54
1.6.3 Rechters en toezichthouders 54
1.6.4 Advocaten en andere rechtshulpverleners 55
1.6.5 Internationale en intergouvernementele organisaties 57
1.6.6 Niet-gouvernementele organisaties 57
1.7 Opzet van het boek 58

2 Toegang en kort verblijf 59
Helen Oosterom-Staples
2.1 Inleiding 59
2.2 Juridisch raamwerk 61
2.2.1 Unierecht 62
2.2.1.1 Bevoegdheidsgrondslag 62
2.2.1.2 De Schengengrenscode 64
2.2.1.3 Visumwetgeving 65
2.2.1.4 Gegevensuitwisseling 65
2.2.2 Nationale wetgeving 68
2.2.3 Kernbegrippen 68
2.2.3.1 Buiten- en binnengrenzen 68
2.2.3.2 Kort verblijf 69
2.3 Toegang tot en kort verblijf in de Europese Unie 71
2.3.1 Unieburgers en hun familieleden 71
2.3.1.1 Unieburgers 71
2.3.1.2 Derdelanderfamilieleden van Unieburgers 72
2.3.1.3 Redelijke termijn 74
2.3.2 Derdelanders 75
2.3.2.1 Reisdocumenten 75
2.3.2.2 Visum kort verblijf 76
2.3.2.3 Doel van het verblijf en de verblijfsomstandigheden 78
2.3.2.4 Bestaansmiddelen 78
2.3.2.5 Gewaarborgd vertrek 80
2.3.2.6 SIS-signaleringen 80
2.3.2.7 Signaleringen in nationale databanken 82
2.4 Weigering toegang en afgifte visum kort verblijf 84
2.4.1 Toegangsweigering 84
2.4.2 Aanvraagprocedure visum kort verblijf 86
2.4.2.1 Indienen visumaanvraag 86
2.4.2.2 Ontvankelijkheidstoets 87
2.4.2.3 Inhoudelijke beoordeling visumaanvraag 88
2.4.3 Beroepsprocedure weigering afgifte visum 89
2.5 Grenstoezicht 91
2.5.1 Controles aan de buitengrenzen 92
2.5.1.1 Controle van Unieburgers en hun familieleden 92
2.5.1.2 Controle van derdelanders 93
2.5.2 Tijdelijke controles aan de binnengrenzen 93
2.5.3 Andere controles aan de binnengrenzen 95
2.6 Extraterritoriale werking van het buitengrensbeleid 96
2.6.1 Visumplicht 96
2.6.2 Collectieve maatregelen aan de buitengrens 96
2.6.3 Vervoerdersaansprakelijkheid 98

3 Unieburgers, associatierecht en het recht op verblijf 101
Helen Oosterom-Staples & Paul Minderhoud
3.1 Inleiding 102
3.2 Juridisch raamwerk 104
3.2.1 Unierecht 104
3.2.2 Nationaal recht 106
3.2.3 Kernbegrippen 107
3.3 Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden 109
3.3.1 Inleiding 109
3.3.2 Voorwaarden voor verblijf als werkzoekenden 111
3.3.3 Voorwaarden verblijf voor economisch inactieven 112
3.3.4 Studenten 114
3.3.5 Beëindiging van het verblijfsrecht 115
3.3.5.1 Gevolgen onredelijke belasting voor het bijstandstelsel 116
3.3.6 Duurzaam verblijfsrecht 119
3.3.6.1 Verkrijging duurzaam verblijfsrecht 119
3.3.6.2 Verlies van het duurzaam verblijfsrecht 120
3.4 Familieleden van migrerende Unieburgers 121
3.4.1 Inleiding 121
3.4.2 Kring van gerechtigde gezinsleden 122
3.4.2.1 Echtgenoten die aan de Unieburgersrichtlijn rechten ontlenen 122
3.4.2.2 Geregistreerde partners die aan de Unieburgersrichtlijn rechten ontlenen 124
3.4.2.3 Bloedverwanten die aan de Unieburgersrichtlijn rechten ontlenen 124
3.4.2.4 Familieleden die aan het nationale recht rechten ontlenen 127
3.4.3 Verblijf langer dan drie maanden tot vijf jaar 129
3.4.4 Voortgezet verblijf in de gastlidstaat 131
3.4.4.1 Voortgezet verblijf bij overlijden of vertrek Unieburger 131
3.4.4.2 Voortgezet verblijf na echtscheiding 132
3.4.4.3 Voortgezet verblijf en ouders met minderjarige kinderen 134
3.4.5 Duurzaam verblijfsrecht 135
3.5 Beperking verblijfsrecht: openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en rechtsmisbruik 137
3.5.1 Inleiding 137
3.5.2 Openbare orde: vijf jaar verblijf 139
3.5.2.1 Actualiteitstoets 140
3.5.2.2 Fundamenteel belang samenleving 141
3.5.3 Dwingende redenen van openbare veiligheid 142
3.5.4 Rechtsmisbruik en fraude 143
3.5.5 Belangenafweging 145
3.5.6 Procedurele waarborgen 146
3.6 Assocatierecht EEG-Turkije 148
3.6.1 Inleiding 148
3.6.2 Ontwikkeling van het Associatierecht 149
3.6.3 Het recht op voortzetting van het verblijf 151
3.6.4 Standstill: verbod op verdere beperkingen 152
3.6.4.1 Het verbod op aanscherping van nationaal recht 152
3.6.4.2 Grenzen aan de standstill-verplichting 154

4 Derdelanders en het recht op regulier verblijf 157
Karen Geertsema & Tineke Strik
4.1 Inleiding 157
4.2 Juridisch raamwerk 159
4.2.1 Europees en internationaal recht 159
4.2.2 Nationaal recht 160
4.2.3 Kernbegrip: de referent 161
4.3 Verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier (vbt-r) 162
4.3.1 Machtiging voorlopig verblijf (art. 16, lid 1, sub a, Vw) 162
4.3.1.1 Mvv-plichtig 163
4.3.1.2 Vrije termijn 164
4.3.2 Paspoortvereiste (art. 16, lid 1, sub b, Vw) 165
4.3.3 Voldoende middelen van bestaan (art. 16, lid 1, sub c, Vw) 165
4.3.3.1 Zelfstandig, duurzaam en voldoende 165
4.3.3.2 Begrenzing door het Unierecht 166
4.3.4 Openbare orde en nationale veiligheid (art. 16, lid 1, sub d, Vw) 167
4.3.5 Voldoen aan de beperking (art. 16, lid 1, sub g, Vw) 169
4.3.6 Inburgeringscriterium (art. 16, lid 1, sub h, Vw) 170
4.3.6.1 Uitzonderingen 171
4.3.6.2 Examen en kosten 172
4.3.7 Onjuiste of achtergehouden gegevens (art. 16, lid 1, sub i, Vw) 173
4.3.8 Voorafgaand niet-rechtmatig verblijf (art. 16, lid 1, sub j, Vw) 175
4.3.9 Referentenverklaring (art. 16, lid 1, sub k, Vw) 176
4.4 Rechtspositie na verlening van de verblijfsvergunning 177
4.4.1 Beperkingen en voorschriften 177
4.4.2 Wijziging, verlenging en verblijfsgaten 177
4.4.3 Inburgeringseisen na toelating: de Wet inburgering 178
4.4.3.1 Wie moet inburgeren in Nederland? 181
4.4.3.2 Unierechtelijke begrenzing van de inburgeringsplicht 182
4.5 Niet-verlenging of intrekking verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier (vbt-r) 185
4.5.1 Verplaatsing hoofdverblijf (art. 18, lid 1, sub a, Vw) 185
4.5.2 Onjuiste of achtergehouden gegevens (art. 18, lid 1,sub c, Vw) 186
4.5.3 Voldoende middelen van bestaan (art. 18, lid 1, sub d, Vw) 187
4.5.4 Openbare orde en nationale veiligheid (art. 18, lid 1, sub e, Vw) 187
4.5.4.1 De glijdende schaal 188
4.5.4.2 Glijdende schaal (1) bij misdrijven met gevangenisstraf van maximaal zes jaar 188
4.5.4.3 Glijdende schaal (2) bij misdrijven met gevangenisstraf van een maximum van meer dan zes jaar 189
4.5.4.4 Glijdende schaal (3) bij ten minste drie misdrijven 189
4.5.4.5 Uitzonderingen op de glijdende schaal 190
4.5.4.6 Internationaal en Europees recht als begrenzer 190
4.5.5 Andere redenen voor niet-verlenging op grond van openbare orde 191
4.6 Verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier (vot-r) 191
4.6.1 Twee statussen 191
4.6.2 EU-status van langdurig ingezetene 192
4.6.2.1 Voorwaarden EU-status van langdurig ingezetenen 193
4.6.2.2 Bestaansmiddelenvereiste 195
4.6.2.3 Inburgering 196
4.6.2.4 Openbare orde 197
4.6.2.5 Leges 199
4.6.2.6 Nederland als tweede lidstaat 199
4.6.3 Verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier op nationale gronden 201
4.7 Intrekking verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier 203
4.7.1 Intrekking EU-verblijfsvergunning 204
4.7.1.1 Facultatieve intrekkingsgronden 204
4.7.1.2 Imperatieve intrekkingsgronden 206
4.7.1.3 Omzetting en herkrijgen van EU-verblijfsvergunning 206
4.7.2 Intrekking nationale vot-r 207

5 Het recht op verblijf voor gezinsleden 209
Karen Geertsema & Helen Oosterom-Staples
5.1 Inleiding 210
5.2 Juridisch raamwerk 212
5.2.1 Internationaal recht 215
5.2.2 Unierecht 216
5.2.2.1 Gezinsherenigingsrichtlijn 216
5.2.2.2 Andere bronnen van Unierecht 219
5.2.2.3 Werkingsverdrag 220
5.2.3 Nationaal recht 220
5.2.4 Kernbegrippen 221
5.3 Toelating en verblijf van gezinsleden volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn 223
5.3.1 Inleiding 223
5.3.2 Begunstigden 223
5.3.2.1 Gezinshereniger als referent 223
5.3.2.2 Kring van gezinsleden 226
5.3.3 Verblijfsvoorwaarden 230
5.3.3.1 Inleiding 230
5.3.3.2 Bestaansmiddeleneis: Hof van Justitie-rechtspraak 231
5.3.3.3 Bestaansmiddeleneis: nationale wet- en regelgeving 233
5.3.3.4 Openbare orde 236
5.3.4 Vluchtelingen 239
5.3.4.1 Kring van gezinsleden 240
5.3.4.2 Bewijs in nareiszaken 241
5.3.4.3 Belangenafweging en reguliere procedure 242
5.3.5 Weigerings- en intrekkingsgronden 243
5.3.5.1 Gronden 243
5.3.5.2 Evenredigheidstoets 245
5.3.6 Formaliteiten en procedure 246
5.4 Nederlandse referent en derdelander gezinsleden 247
5.4.1 Inleiding 247
5.4.2 Terugkeersituaties 248
5.4.3 Familieleden van Nederlanders die in een andere lidstaat een economische activiteit uitoefenen 251
5.4.4 Derdelanderouders van minderjarige Nederlandse kinderen 253
5.4.4.1 De rechtspraak van het Hof van Justitie 253
5.4.4.2 Nuancering van de rechtspraak van het Hof van Justitie 254
5.4.5 Familieleden van genaturaliseerde Nederlanders 257
5.5 Voortgezet verblijf van gezinsleden 258
5.5.1 Gezinsherenigingsrichtlijn 258
5.5.2 Gezinsleden Turkse werknemers 259
5.5.3 Verlenging van de verblijfsvergunning van gezinsleden in het nationale recht 260
5.5.3.1 Verblijf na verbreking gezinsrelatie of huwelijk 261
5.5.3.2 Tweedegeneratiegezinsmigranten 262
5.6 Gezinshereniging en art. 8 EVRM 262
5.6.1 Is er sprake van gezinsleven? 264
5.6.1.1 Gezinsleven en privéleven 265
5.6.2 Is er sprake van een inmenging in het recht op eerbiediging van gezinsleven? 266
5.6.3 Is de inmenging in het recht op eerbiediging van het gezinsleven gerechtvaardigd? 268
5.6.3 Is er sprake van een positieve verplichting? 271
5.6.4 VN-Kinderrechtenverdrag en het belang van het kind in EHRM-jurisprudentie 274
5.7 Tot slot: bescherming van gezinsleven in verschillende instrumenten 275

6 Arbeid 279
Tesseltje de Lange & Helen Oosterom-Staples
6.1 Inleiding 280
6.2 Juridisch raamwerk 284
6.2.1 Unieburgers 284
6.2.2 Derdelanders 286
6.2.2.1 Arbeidsmigranten 286
6.2.2.2 Toegang tot de arbeidsmarkt anders dan bij arbeidsmigratie 291
6.3 Arbeidsmigratierecht voor Unieburgers 292
6.3.1 Begunstigden 292
6.3.2 Reële en daadwerkelijke arbeid 292
6.3.3 Werknemer 295
6.3.4 Zelfstandigen 296
6.3.5 Dienstenverkeer 296
6.3.6 Associatierecht EG-Turkije 298
6.4 Arbeidsmigratierecht voor derdelanders 300
6.4.1 Procedure 300
6.4.2 Ruim Wav-werkgeversbegrip 301
6.4.3 Materiële beoordeling twv/gvva-aanvraag 302
6.4.3.1 Dwingende weigeringsgronden 302
6.4.3.2 Facultatieve weigeringsgronden 303
6.4.4 Gedeeltelijke uitzonderingen arbeidsmarkttoets 304
6.4.4.1 Asielzoekers in procedure 304
6.4.4.2 Sectorale afwijkingen 305
6.5 Arbeidsmigratie uitgezonderd van de twv/gvva-plicht 305
6.5.1 Arbeidsmarktaantekening 306
6.6 Erkend referentschap 307
6.7 Kennismigratie 309
6.7.1.1 Kennismigrantenregeling 310
6.7.1.2 Europese Blauwe Kaart 311
6.7.1.3 Intra-corporate transfers 312
6.7.1.4 Handelsbelangen 313
6.8 Zelfstandigen 314
6.8.1 Algemene regeling voor zelfstandigen 314
6.8.2 Startende ondernemers 315
6.8.3 Bilaterale handelsovereenkomsten 316
6.8.4 Hybride ondernemerschap voor arbeidsmigranten 316
6.9 Handhaving 317
6.9.1 Handhaving Wav 317
6.9.1.1 Waarschuwing en bestuurlijke boetes 318
6.9.2 Handhaving Vreemdelingenwet 320
6.9.2.1 Intrekking erkend referentschap 320
6.9.2.2 Intrekking verblijfsvergunning of gvva 321

7 Studie 323
Tesseltje de Lange
7.1 Inleiding 324
7.2 Juridisch raamwerk 326
7.3 EU-studenten en de Unieburgersrichtlijn 326
7.3.1 Grondslag verblijfsrecht 326
7.3.2 Sociale bijstand en studiefinanciering 328
7.4 Studenten-derdelanders en de Richtlijn inzake toelating onderzoekers, studenten en andere categorieën 330
7.4.1 Richtlijn 2016/801 voor onderzoekers en studenten 330
7.4.2 Omzetting Richtlijn 2016/801 voor onderzoekers en studenten 335
7.4.3 Voltijds onderwijs 336
7.4.4 Voldoende middelen van bestaan 337
7.4.5 Studievoortgang 338
7.4.6 Verblijfsduur en zoekjaar 339
7.5 Vergelijking EU-studenten en studenten-derdelanders 340

8 Asiel 343
Karin Zwaan
8.1 Juridisch raamwerk 343
8.1.1 Internationaal 346
8.1.2 Raad van Europa 348
8.1.3 Europese Unie 349
8.1.4 Nationaal recht 352
8.2 Vergunning voor bepaalde tijd asiel (vbt-a): verleningsgronden 353
8.2.1 Art. 29, lid 1, sub a, Vw: verdragsvluchteling 355
8.2.1.1 Buiten het land van herkomst 358
8.2.1.2 Gegronde vrees 358
8.2.1.3 Vervolging 359
8.2.1.4 Vervolgingsgronden 361
8.2.2 Vluchtelingschap; bijzondere situaties 364
8.2.3 Vluchtelingschap: geen bescherming 365
8.2.4 Vluchtelingschap: beëindigings- en uitsluitingsgronden 366
8.2.5 Art. 29, lid 1, sub b, Vw: subsidiaire bescherming 368
8.2.5.1 Reëel risico 370
8.2.5.2 Ernstige schade 372
8.2.6 Subsidiaire bescherming: bijzondere situaties 376
8.2.6.1 Traumabeleid 376
8.2.6.2 Genitale verminking 377
8.2.7 Subsidiaire bescherming: beëindigings- en uitsluitingsgronden 377
8.2.8 Art. 29, lid 2, sub a, b, en c, Vw: afgeleid verblijf 378
8.3 Vergunning voor bepaalde tijd asiel: afwijzingsgronden 379
8.3.1 Niet in behandeling nemen, Dublin III: art. 30 Vw 380
8.3.1.1 Dublin III 381
8.3.1.2 Interstatelijk vertrouwen 381
8.3.1.3 Humanitaire clausule en soevereiniteitsclausule 383
8.3.1.4 Verdelingsregels 384
8.3.1.5 Minderjarigen 385
8.3.1.6 Overdrachtsbesluit, informatieplicht, rechtsmiddelen en schorsende werking 386
8.3.2 Niet-ontvankelijk: art. 30a Vw 387
8.3.3 Kennelijk ongegrond: art. 30b Vw 389
8.3.4 Buiten behandeling stellen: art. 30c Vw 392
8.3.5 Ongegronde aanvraag: art. 31 Vw 392
8.4 Rechtspositie 394
8.5 Vergunning voor bepaalde tijd asiel: intrekking of geen verlenging 395
8.5.1 Onjuiste gegevens 396
8.5.2 Gevaar voor de openbare orde 396
8.5.3 Vervallen van de grond voor verlening 396
8.5.4 Verplaatsen hoofdverblijf 397
8.5.5 Verbreking huwelijks- of gezinsband 397
8.6 Vergunning voor onbepaalde tijd asiel (vot-a): voorwaarden 398
8.6.1 Intrekking vot-a 398
8.6.2 Richtlijn langdurig ingezetenen en internationale bescherming 398
8.7 De verblijfsvergunning regulier in asielzaken 399
8.7.1 Voorwaarden ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier 399
8.7.2 Art. 8 EVRM 400
8.7.3 Vergunning buiten schuld en achterwege blijven uitzetting 400

9 Niet-rechtmatig verblijf en vertrek 401
Carolus Grütters & Paul Minderhoud
9.1 Inleiding 401
9.2 Juridisch kader 402
9.3 Maatregelen van toezicht 404
9.3.1 Vreemdelingentoezicht aan de grens en de grensprocedure 405
9.3.2 Vreemdelingentoezicht in de grensstreek 406
9.3.3 Vreemdelingentoezicht in de rest van het land 408
9.3.3.1 Vreemdelingenrechtelijke staandehouding 408
9.3.3.2 Bevoegdheden bij vreemdelingenrechtelijke staandehouding 411
9.3.3.3 Binnentreden van woningen 411
9.4 Maatregelen inzake terugkeer 412
9.4.1 Ratio Terugkeerrichtlijn 412
9.4.2 Terminologie Terugkeerrichtlijn 413
9.4.3 Werkingssfeer Terugkeerrichtlijn 413
9.4.4 Werkingsgebied Terugkeerrichtlijn 414
9.4.5 Stappenplan 415
9.4.6 Terugkeerbesluit 415
9.4.6.1 Geldigheid terugkeerbesluit 417
9.4.6.2 Vertrektermijn 418
9.4.7 Inreisverbod 420
9.4.7.1 Licht inreisverbod 421
9.4.7.2 Zwaar inreisverbod 421
9.4.7.3 Motiveringsplicht 421
9.5 Vreemdelingenbewaring 422
9.5.1 Nederlandse regelgeving 423
9.5.1.1 Art. 59 Vw 424
9.5.1.2 Art. 59a Vw 424
9.5.1.3 Art. 59b Vw 424
9.5.1.4 Ultimum remedium 426
9.5.1.5 Lichter middel 426
9.5.1.6 Zicht op uitzetting 426
9.5.2 Maximale duur 427
9.5.2.1 Maximale duur op grond van art. 59 Vw. 428
9.5.2.2 Maximale duur op grond van art. 59b Vw. 429
9.5.3 Gronden voor bewaring 429
9.5.3.1 Gewoon risico op onttrekking 430
9.5.3.2 Significant risico op onttrekking 430
9.5.3.3 Zware en lichte gronden 430
9.6 Ongewenstverklaring 431
9.7 Strafbaarstelling niet-rechtmatig verblijf 432
9.8 Uitsluiting 433
9.8.1 Koppelingswet 434
9.8.1.1 Uitgangspunten 434
9.8.1.2 Rechtmatig verblijf 435
9.8.1.3 Recht op voorzieningen 435
9.8.1.4 Tijdig verlengen 436
9.8.1.5 Aanvullende regelingen: Rvb en Rva 437
9.8.1.6 Jurisprudentie Koppelingswet 438
9.8.2 Bed, bad en brood 439
9.9 Insluiting 441
9.9.1 Regularisatie: Pardonregeling 441
9.9.2 Regularisatie: Regeling Langdurig Verblijvende
Kinderen 442

10 Procedure en rechtsmiddelen 445
Karen Geertsema & Taco Groenewegen
10.1 Inleiding 446
10.2 Juridisch raamwerk 446
10.2.1 Recht op een effectief rechtsmiddel en eerlijke procedure 446
10.2.1.1 Internationaal 447
10.2.1.2 Raad van Europa 448
10.2.1.3 Europese Unie 449
10.2.2 Secundair Unierecht 450
10.2.3 Nationaal recht 451
10.2.3.1 Vreemdelingenwet 451
10.2.3.2 Algemene wet bestuursrecht 451
10.3 Regulier: de bestuurlijke fase 453
10.3.1 Aanvraag: visa en mvv 453
10.3.1.1 Leges 453
10.3.1.2 Beslistermijnen 456
10.3.1.3 De beoordeling van de aanvraag en de gevolgen van de beslissing 458
10.3.1.4 Gelijkstelling met een besluit 459
10.3.1.5 Ambtshalve verlening 460
10.3.1.6 Opvolgende aanvraag en nieuwe feiten en veranderde omstandigheden (nova) 460
10.3.2 Bezwaar, administratief beroep en hoorplicht 460
10.3.2.1 Bezwaar 460
10.3.2.2 Administratief beroep 463
10.3.2.3 Onderzoeksplicht en hoorplicht 463
10.4 Asiel: de bestuurlijke fase 464
10.4.1 Inleiding 464
10.4.2 Verschillende soorten asielprocedures 465
10.4.2.1 Sporenbeleid 468
10.4.3 Aanmeldfase 469
10.4.3.1 Melding en registratie 469
10.4.3.2 Gehoor tijdens aanmeldfase 470
10.4.4 De grensprocedure 471
10.4.5 Rust- en voorbereidingstermijn 473
10.4.6 De Algemene Asielprocedure 474
10.4.7 De Verlengde Asielprocedure (VA) 477
10.4.8 Meeromvattende beschikking 477
10.4.9 Beslistermijnen. Besluit- en vertrekmoratorium 478
10.4.9.1 Beslistermijnen 478
10.4.9.2 Besluitmoratorium 479
10.4.9.3 Vertrekmoratorium 479
10.4.9.4 Langdurige tijdelijkheid 480
10.4.10 Opvolgende aanvragen – ne bis in idem 480
10.5 Beroep 484
10.5.1 Inleiding 484
10.5.1.1 Geen bezwaarfase 484
10.5.1.2 Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 485
10.5.2 Eisen aan het beroepschrift 485
10.5.2.1 Kring beroepsgerechtigden 485
10.5.2.2 Beroepstermijnen 485
10.5.2.3 Elektronisch procederen 486
10.5.3 Behandeling van het beroep 486
10.5.3.1 Ex tunc- of ex nunc-toets 487
10.5.3.2 Bestuurlijke lus en art. 83 Vw 487
10.5.3.3 Rechterlijke toetsing 488
10.5.4 Schorsende werking en voorlopige voorziening 491
10.5.4.1 Schorsende werking 491
10.5.4.2 Verzoek om voorlopige voorziening 491
10.5.5 De uitspraak 492
10.6 Hoger beroep 493
10.6.1 Inleiding 493
10.6.2 Uitsluitingen van hoger beroep 495
10.6.3 Eisen aan het hogerberoepschrift 495
10.6.3.1 Vormvoorschriften 495
10.6.3.2 Procesbelang 495
10.6.3.3 Grievenstelsel 496
10.6.4 Behandeling van het hoger beroep 497
10.6.4.1 Versnelde behandeling 497
10.6.4.2 Vereenvoudigde behandeling 498
10.6.4.3 Ex tunc-toets 498
10.6.5 Schorsende werking, vovo en kortsluiten 498
10.6.5.1 Verzoek om een voorlopige voorziening hangende hoger beroep 498
10.6.5.2 Kortsluiten 499
10.6.6 De uitspraak 499
10.6.6.1 Art. 91 Vw en de motivering van de uitspraak 500
10.7 Rechtsmiddelen tegen vrijheidsontnemende maatregelen 502
10.7.1 Inbewaringstelling van asielzoekers 503
10.7.2 Beroep 503
10.7.3 Hoger beroep 504
10.8 Schadevergoeding 505
10.9 Internationale rechtsmiddelen 507
10.9.1 Inleiding 507
10.9.2 Procederen over schending van VN-recht 507
10.9.3 Procederen bij de Raad van Europa 508
10.9.3.1 Klacht bij het EHRM 508
10.9.3.2 Klacht bij ECSR 509
10.9.4 Procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie 509

Verkort aangehaalde literatuur 513
Jurisprudentieregister 537
Trefwoordenregister 553

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nederlands migratierecht