Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Succesvol digitaal transformeren - 'Aanrader voor managers en bestuurders'
16 februari 2021 | Henny Portman

In Succesvol Digitaal Transformeren van Marc Beijen krijgen we een mooi en praktisch overzicht van verschillende mogelijke en elkaar versterkende digitale transformaties die je kan gebruiken bij de formulering van je eigen digitale transformatie.

Succesvol digitaal transformeren - Een survival guide voor managers en bestuurders begint met een beschouwing op de digitale revolutie in de 21ste eeuw. Welke uitdagingen liggen er voor organisaties, wat vraagt dit van managers en bestuurders en welke drijfveren liggen er om ter starten met je eigen digitale transformatie? De auteur beschrijft een zestal clusters van drijfveren:
- Ontstaan van nieuwe markten en bedrijfsmodellen
- Behoeften en verwachtingen van klanten veranderen fundamenteel
- Veranderende relatie tussen mens en machine
- Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden
- Groeiende eisen ten aanzien van regelgeving, privacy en ethiek
- De toenemende waarde van data

Om de digitale transitie in perspectief te plaatsen hanteert de schrijver een fasemodel met daarin drie fasen: verleden (productfocus), heden (klantoriëntatie) en toekomst (creëren relevantie en excellente klantbenadering) . Dit fasemodel laat zien dat er feitelijk sprake is van twee verschillende digitale bewegingen of fase overgangen. De beweging van fase 1 naar fase 2 is gericht op kanteling van een productgerichte naar een klantgerichte ervaring en daarbij een vereenvoudiging van producten, processen, systemen, werkwijzen en besturing. De tweede beweging van fase 2 naar fase 3 is gericht op het realiseren van het bedrijf van de toekomst (vernieuwen, disruptie en transformeren). Fase 2 is niet over te slaan maar kan met de juiste strategie zo kort mogelijk gehouden worden.

Vervolgens krijgen we vijf hoofdstukken die vijf digitale doorbraken of thema's beschrijven. Deze doorbraken vinden zowel in de eerste als in de tweede faseovergang plaats. Afhankelijk van de organisatie zullen alle vijf de thema's in meer of mindere mate voorkomen. De vijf thema's of digitale doorbraken zijn: Datagericht werken, slimme, digitale processen, briljante customer experience, wendbare organisatie en nieuwe digitale businessmodellen.

De uiteindelijke keuzes die rond deze thema's gemaakt worden, vormen de digitale strategie van de organisatie. Naast de genoemde thema's vind je hier de business-strategie, drijfveren analyse, architectuurschetsen, een digitale fitness scan en de digitale roadmap. Dit wordt door de auteur op een heldere wijze weergegeven in een raamwerk voor business transformatie. Per thema of digitale doorbraak wordt ingezoomd op de visie (waarom is het belangrijk?), de problemen en uitdagingen, capabilities (wat moet ‘in place' zijn om hier succesvol te worden?) en actie (hoe en wanneer ga je dat doen, welke acties zijn nodig?). Dit wordt verder toegelicht met aansprekende voorbeelden.

Het laatste hoofdstuk slaat een brug tussen de digitale strategie en de uitvoering. Hierbij wordt de digitale transformatie gezien als een verandercyclus spiraal met daarin de stappen digitale strategie, change, run en leren & bijsturen. Afsluitend komen een aantal succes- en faalfactoren aan bod.

Het boek leest lekker vlot weg. Geeft een goed en praktisch beeld van de verschillende mogelijke en elkaar versterkende digitale transities (datagedrevene werken, slimme digitale processen, briljante klantervaring, wendbare organisatie en nieuwe digitale businessmodellen) en laat zien dat organisaties eigenlijk twee digitale transities doormaken (van traditionele business naar klantoriëntatie en van klantoriëntatie naar de nieuwe wereld). 

Wat ik minder uit de verf vind komen is wat zo'n digitale transitie nu vraagt van het management zelf. We zien ondertussen vele transities mislukken en daar is de cultuur of de ontbrekende mindshift in de organisatie veelal debet aan. Ik denk dat daar een belangrijke taak voor het management ligt. 

Maar dat neemt niet weg dat Succesvol Digitaal Transformeren een aanrader is voor managers en bestuurders om hun gedachten te ordenen en een antwoord te formuleren op de noodzakelijke digitaliseringsslag.

Een gedetailleerdere beschrijving van het boek is te vinden in de uitgebreide versie van deze recensie op het blog van Henny Portman.

Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Succesvol digitaal transformeren - 'Wijst je de weg'
3 december 2020 | Sjors van Leeuwen

Succesvol Digitaal Transformeren, wie wil dat niet? Maar wat is het precies en hoe pak je een digitale transformatie van je bedrijf of instelling succesvol aan? Het boek Succesvol digitaal transformeren beschrijft de noodzaak van digitaal transformeren en hoe je dat succesvol kunt aanpakken.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff jaren geleden al. Dus gebruikte digitaal strateeg Marc Beijen de coronaperiode om het boek Succesvol Digitaal Transformeren te schrijven. Met de subtitel ‘Een survival guide voor managers en bestuurders', waarmee ook de doelgroep voor dit boek meteen duidelijk is. Digitale transformatie is een veel gebruikt containerbegrip waar veel bestuurders en managers mee worstelen.

Dat we iets met ‘digitaal' moeten is duidelijk, maar wat is het precies en hoe pak je dat nu het beste aan? Volgens de auteur betekent digitaal transformeren het volgende: ‘Een integrale bedrijfstransformatie waarbij digitale technologie een overheersende rol speelt. Met als doel een wendbare organisatie te creëren en de kansen, mogelijkheden en verwachtingen van digitale technologie in te zetten. Denk hierbij aan het benutten van data, het optimaliseren van processen en het centraal stellen van de klant.' Uit deze definitie blijkt al wel dat een digitale transformatie niet van vandaag op morgen geregeld is, dat het alle geledingen van een organisatie raakt en dat het nooit af is. Dat doet mij denken aan mijn periode als informatiemanager bij een verzekeraar midden jaren negentig. Toen ging het ook al over zaken als digitalisering, nieuwe businessmodellen, CRM, data, business intelligence en informatie-architecturen. Thema's die we ook in dit boek aantreffen, hoewel de wereld van nu sterk verschilt met die van toen. De wereld dendert door, zeker op technologiegebied, dus het is niet de vraag of maar hoe snel je digitaal transformeert.

De auteur geeft in 100 pagina's kort en krachtig uitleg over de onderwerpen die er toe doen, zoals de digitale drijfveren voor verandering, de elementen van een digitale strategie, de samenhang met de businessstrategie en de verschillen in uitgangsposities tussen organisaties, want ook bij digitaal transformeren leiden meerdere wegen naar Rome. Het werk begint bij het fasemodel voor digitale transformatie. Hiermee bepaal je het startpunt van jouw organisatie. Zit je qua digitale volwassenheid in de eerste fase (productfocus), tweede fase (klantoriëntatie) of derde fase (klant in het middelpunt)? In iedere fase heb je volgens de auteur te maken met vijf digitale doorbraakuitdagingen waarmee je aan de slag moet, namelijk datagedreven werken, slimme digitale processen, briljante customer experience, wendbare organisatie en digitale businessmodellen. Per doorbraakuitdaging sta je stil bij onderwerpen als visie (why), capabilities (what) en actie (how). Ook kijk je naar de obstakels en kansen binnen de vier pijlers die in iedere organisatie voorkomen: klanten & dienstverlening, processen & organisatie, informatie & applicaties en technologie infrastructuur.

De volgende stap is het uitwerken van een digitale strategie om naar de volgende fase te komen. Met vijf elementen die je stapsgewijs verder uitwerkt: de business-strategie, een drijfverenanalyse, een digitale ‘fitness scan', enkele architectuurschetsen en een digitale roadmap. Het vormt samen een foto van de huidige en gewenste situatie. Daarna volgt de vertaling naar concrete doelen, prioriteiten en acties die vastgelegd worden in een roadmap. Het boek sluit af met de acht kernprincipes voor een succesvolle verandering, want met alleen een strategie en roadmap ben je er niet. Door het boek heen kom je handige modellen en schema's tegen zoals fasemodel, businesstransformatieraamwerk, model voor datamanagement en datagebruik, klantreisschema, klantprocesmodel en het digitaal (platform)businessmodel. Links en rechts voorzien van korte casebeschrijvingen.

Je merkt dat de auteur veel ervaring heeft op dit gebied. Knap hoe de auteur de essentie van het onderwerp digitale transformatie op vlotte en begrijpelijke wijze heeft samengevat. Succesvol digitaal transformeren leest als een strategisch how-to-do boek. Het beschrijft in hoofdlijnen wat er bij komt kijken en hoe je zo'n traject volgens de auteur het beste kunt aanpakken, namelijk: ‘door structuur aan te brengen, dingen uiteen te rafelen en ze holistisch en in samenhang te beschouwen. Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden, de 80/20-regel te hanteren en heldere prioriteiten te stellen.' Deze survival guide wijst je de weg.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver's seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie?, Wendbare strategie op een A4, Online marketing in de zorg en Sterk merk in de zorg . Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden