Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
GOEDE RAAD voor commissarissen - 'Een prestatie van formaat'
13 februari 2019 | Frank van Kuijck

Good governance is een onderwerp dat volop in beweging is. De eisen en verwachtingen van de samenleving worden immers groter, claims zijn aan de orde van de dag, (technologische) ontwikkelingen gaan exponentieel snel én de toekomst is niet te voorspellen. Je zal dan maar toezichthouder zijn of worden… Wie heeft daar nog interesse in.?

Gelukkig zijn er vele gepassioneerde personen die de handschoen oppakken. Uiteraard is het invullen van een dergelijke rol mensenwerk. Het gaat niet om procedures en richtlijnen, maar om de soft controls. Het boek Goede Raad voor Commissarissen geeft mooie inzichten van deskundigen én geeft op een groot aantal terreinen praktische inzichten, nuttige tips en mooie inkijkjes over de wijze waarop good governance tot betere invulling kan komen.

GOEDE RAAD voor Commissarissen bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over wat zich afspeelt in het brein van de toezichthouder en de bestuurder. Deel 2 gaat over de dynamiek tussen de Raad en de belanghebbenden.

In 21 bijdragen van verschillende auteurs komt een veelheid aan onderwerpen aan de orde. Deze onderwerpen zijn:

Deel 1: vertrouwen, fouten verzwijgen, succes broedkamer voor falen, reflectie op succes, moed, leerstijlen, keuzen en bijdragen aan maatschappelijk succes, risk appetite en authenticiteit van de bestuurders.

Deel 2: rol voorzitter RvC, interactie Raad, waarderend toezicht en horizontalisering, cognitieve diversiteit, speak up, werking van macht, omgaan met onzekerheid, organisatieverandering, beloning, moed, externe toezichthouder en rol van de stakeholders.

Stuk voor stuk onderwerpen die voor bestuurders en (aankomend) toezichthouder(s) relevant zijn. Wanneer de mix van deze onderwerpen, niet in balans is dan kan er een gevaarlijke molotovcocktail ontstaan. Met alle gevolgen van dien.
Daarom is het goed dat een boek als GOEDE RAAD voor Commissarissen zo’n breed spectrum aan onderwerpen langs laat komen. En dat ook nog in een boek van beperkte omvang. Een prestatie van formaat.

Elke bijdrage geeft inzichten in valkuilen en potentiële gevolgen, tips, best practices en een aantal praktische inzichten en voorbeelden. Wellicht denkt u nu, poeh dat is nogal wat waarmee rekening gehouden moet worden. En het antwoord daarop is: ja! Niemand zal beweren dat goed toezicht houden eenvoudig is. U doet dat echter niet alleen maar met en voor de stakeholders, bestuur en medewerkers.

Het belang van goed toezicht is groot. Als toezichthouder bent u namelijk degene die oog moet hebben en houden voor de belangen van vele stakeholders. Dat is vaak een delicate balans. Toezichthouders moeten vooral luisteren, reflecteren, expertise inzetten en doorvragen. Het zijn van een goede commissaris doet er echt toe. Meer dan ooit wordt professionaliteit verwacht. En dat is ook logisch gelet op de belangen die er zijn.

Het boek een GOEDE RAAD van Commissarissen laat zien dat een toezichthouder hier ook niet voor moet weglopen. Maar dat zij zich wel bewust moeten zijn van de GOEDE RAAD zoals deze in grote getale in de verschillende bijdragen aan bod komen.

Dinjens en haar coauteurs geven met de verschillende bijdragen waardevolle inzichten. Door de duidelijke manier van schrijven én de praktische tips en suggesties is het allemaal ook direct toepasbaar. Het boek biedt geen garantie op het volledig voorkomen van ‘ongelukken en schandalen’. Dat kan ook niet. Er zullen altijd onvoorspelbare zaken gebeuren en niemand kan de toekomst voorspellen. De bijdragen uit GOEDE RAAD kunnen wel een bijdrage leveren aan het verbeteren en professionaliseren van het toezicht.

Twee kanttekeningen: ten eerste zou het boek een duidelijker onderscheid kunnen maken tussen bestuurders en hun functioneren en dat van toezichthouders. Dat eerste onderwerp wordt wel aangeraakt, maar blijft onderbelicht. Als tweede zou een wat bredere beschouwing over de GOEDE RAAD – en de verschillende bijdragen – als een soort van paraplu best waardevol zijn geweest. Mogelijk in de vorm van een afsluitend essay of modelmatige beschouwing van de belangrijkste valkuilen en suggesties.

Maar al met al is GOEDE RAAD voor commissarissen een prestatie van formaat.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Goede Raad voor Commissarissen - 'Bewijst dat goede raad niet duur hoeft te zijn'
1 november 2018 | Christel Deckers

Dat goede raad niet duur hoeft te zijn bewijst de prijs van het boek met de titel Goede Raad voor Commissarissen, namelijk 24,95 euro.

En dat is omgerekend per valkuil, er worden er eenentwintig beschreven, maar iets meer dan één euro. De kosten om deze valkuilen te dichten schat ik vele malen hoger in!

Het doel van dit boek, onder redactie van Puck Dinjens, is om zowel de huidige alsook toekomstige toezichthouders en bestuurders bewust te maken van de meest voorkomende valkuilen.

Deze valkuilen worden in eenentwintig hoofdstukken door even zovele verschillende auteurs beschreven én tevens voorzien van best practices. Elke auteur hanteert hierbij een eigen schrijfstijl en komt met heldere voorbeelden. Ook de recente bibliografie is per hoofdstuk weergegeven en bevat hier en daar wat overlap maar dat stoort niet bij het lezen.

De belangrijkste best practice, die als rode draad door het hele boek heenloopt is: Het Reflecteren op eigen interne processen en op de interactie en de besluitvormingsprocessen.

Dat lijkt een hele mond vol maar kort hergeformuleerd komt het erop neer dat je je als raad van toezicht én raad van bestuur bewust moet zijn van je eigen rol, daarin bereid moet zijn te leren én te reflecteren.

Goede Raad voor Commissarissen is niet duur én niet dik zodat elke bestuurder en toezichthouder het in een verloren uurtje ter hand kan nemen.

Nieuwe valkuilen graag melden bij mij!

Christel Deckers is lid van verschillende Raden van Toezicht in Zorg & Onderwijs. Daarnaast is zij bestuurder a.i. binnen zorg- en welzijn. Tevens doet zij onderzoek naar De juiste Bestuurder op de juiste plek vanuit de Erasmus Universiteit. Kernwoorden in haar werk zijn: met plezier naar je werk, we doen het samen en de juiste mens op de juiste plek. (www.christeldeckers.nl)

Goede Raad voor Commissarissen - 'Kan helpen valkuilen te vermijden'
16 oktober 2018 | Liesbeth Tettero

Commissarissen, toezichthouders en bestuurders zorgen ervoor dat een organisatie de juiste keuzes maakt en op koers blijft. Dat gebeurt al lang niet meer tijdens gemoedelijke vergaderingen onder het genot van een sigaar en een glas cognac.

Na een flink aantal blunders die voor veel schade gezorgd hebben en breed uitgemeten zijn in de media, zijn de teugels in toezichtland flink aangehaald. Nu volgt de volgende stap. Na ruime aandacht voor sturing en controle op prestaties en targets, is het hoog tijd voor aandacht voor de factor ‘mens’. In ‘Goede raad voor commissarissen’ heeft organisatiepsycholoog Puck Dinjens 21 wijze lessen verzameld waarin de mens achter de commissaris, toezichthouder en bestuurder centraal staat.

Wie heeft zitten slapen?

Hoe kon het zo misgaan bij Volkswagen toen bleek dat autofabrikant de boel bedonderde met sjoemelsoftware? Waarom is het zo slecht afgelopen met V&D? Waarom mislukte de overstap van Camiel Eurlings naar KLM? En hoe komt het toch dat bestuurders het heel logisch vinden dat zij een steeds hoger salaris verdienen en dat toezichthouders hierin meegaan? Dit soort vragen haalt regelmatig het nieuws. Heeft er iemand zitten slapen? Aan de hand van inzichten uit onder andere de psychologie en filosofie geven maar liefst 22 deskundigen 21 ‘goede raden’ bij deze en vele andere cases.

Raad van Dromedarissen

Goede raad voor commissarissen geeft een inkijkje in wat zich afspeelt in het hoofd van toezichthouders en bestuurders en in de dynamiek tussen de toezichthouders en de omgeving. Met inzichten uit vaak niet voor de hand liggende hoeken. Natuurlijk komen begrippen als governance, compliance, stakeholderbeleid en integriteit aan de orde, dat hoort bij deze materie. Maar de invalshoeken daarop zijn zeer divers en vaak verrassend: van cognitieve dissonantie, het begrip ‘moed’ volgens Aristoteles, risk appetite en de Big Five persoonlijkheidskenmerken tot de Vedische geschriften over non-dualisme. Sommige titels nodigen uit tot meteen doorbladeren naar het betreffende hoofdstuk. Wie wil nou niet weten waarom Beyoncé een goede voorzitter van de RvB zou zijn? Wat heeft een tijdloze bron met besturen te maken? En hoe gaat de Raad van Dromedarissen om met de dreigende overname van hun kudde door de oprukkende kamelen? En wat heeft Bhagwan te maken met toezichthouden?

Inspirerende impact

Goede raad voor commissarissen biedt stof tot nadenken voor commissarissen, toezichthouders en bestuurders en voor iedereen die een dergelijke functie ambieert. Er is speciale aandacht voor de rol van de voorzitter en van de secretaris, en er zijn bijdragen over medezeggenschap en maatschappelijk draagvlak. Hoewel ‘reflectie’ specifiek het onderwerp is van slechts één van de 21 hoofdstukken, blijkt dit onderwerp de rode draad van het boek. Aandachtspunten en instrumenten te over. Organisatiefilosoof Minke Tromp doet in haar bijdrage de oproep aan Raden om de verplichte zelfevaluatie van een verplicht ‘moetje’ te veranderen in een gebeurtenis met een ‘inspirerende impact voor de langetermijnontwikkeling van de juiste cultuur.’ Door te reflecteren, uiteraard.

Valkuilen vermijden

Dinjens schrijft in haar nawoord: ‘De tolerantie voor fouten wordt in onze maatschappij steeds kleiner en de verwachting dat toezichthouders en bestuurders onfeilbaar moeten zijn steeds nadrukkelijker’. Fouten zullen er natuurlijk altijd gemaakt worden, en een commissaris is ook maar een mens. Juist door de focus op menselijke eigenschappen, tekortkomingen en valkuilen, kan Goede raad voor commissarissen helpen om die valkuilen zo veel mogelijk te vermijden.

Liesbeth Tettero is trainer en coach in het openbaar bestuur: www.publice.nl

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden