Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Boom Basics Staatsrecht

Specificaties
E-book, 224 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 9e druk, 2023
ISBN13: 9789051892192
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Staatsrecht
Jongbloed : Staatsrecht algemeen
Boom Juridische Uitgevers Epub met watermerkbeveiliging 9e druk, 2023 9789051892192
Onderdeel van serie Boom Basics
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het staatsrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Specificaties

ISBN13:9789051892192
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:224
Druk:9
Verschijningsdatum:20-2-2023
Hoofdrubriek:Staatsrecht
ISSN:

Over Aalt Willem Heringa

Aalt Willem Heringa (1955) graduated from the Rijksuniversiteit Leiden in 1978, where he worked until 1987 as an assistant professor. He was a visiting researcher at the Centre of European Governmental Studies of the University of Edinburgh (1986) and at the European Research Center of the Harvard Law School (1996). In 1989 he completed his Ph.D. thesis 'Sociale Grondrechten' (Social Rights). He has been working at Maastricht University, the Faculty of Law, since 1987; he was appointed full professor of (comparative) constitutional and administrative law in 1995. He is author and editor of numerous books and articles on Dutch Constitutional law, the European Convention on Human Rights, the European Social Charter, comparative constitutional law, US constitutional law, Human Rights and legal education. He served for many years as a Member of the Netherlands Commission on Equal Treatment. He is one of the founding editors of the NJCM Bulletin; of EHRC (European Human Rights Cases); of JB and JB+; of the Maastricht Journal of European and comparative law (MJ); and of EVRM Rechtspraak & Commentaar . He served on the supervisory board of Hiil (the Hague Institute for the Internationalisation of the Law) and on the Supervisory Board of LVO. He is since 2010 a member/vice chair of the supervisory board of Orbis Medical Center, major care and cure organisation in the south of Limburg province. Since 2012 he also serves on the Conseil d’Administration of Paris University Dauphine. Since 2012 he is director of the Montesquieu Institute Maastricht and he is Head of the Public Law Department. In 2013 he worked as European Co-Dean of the China EU School of Law in Beijing.

Andere boeken door Aalt Willem Heringa

Inhoudsopgave

I De staat 9
1 Kenmerken 9
2 Soevereiniteit 13
3 Staatsvormen 16
4 Rechtsstaat 19
5 Democratie 20
6 Presidentiële en parlementaire democratieën 30
7 Monisme en dualisme 32
8 Scheiding en spreiding van machten en bevoegdheden 34
9 De cruciale vragen van het staatsrecht 38
10 De balans in het staatsrecht 39

II Grondwet 42
11 De Grondwet van 1983 42
12 Grondwettelijke ontwikkeling 44
13 Kenmerken van constituties en grondwetten 47

III Grondrechten 50
14 Definitie 50
15 Bronnen 50
16 Klassieke en sociale rechten 51
17 Horizontale werking 54
18 Beperkingen en botsingen 57
19 Internationale dimensie 60
20 Gelijkheid 64
21 Leven en integriteit 66
22 Persoonlijke vrijheid 68
23 Vrijheid van meningsuiting en kiesrecht 68
24 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 71
25 Vereniging, vergadering en betoging 71
26 Privacy 76
27 Gezinsleven 78
28 Eerlijk proces 79
29 Sociale rechten 82
30 Onderwijs 82
31 Eigendom 83

IV Parlement 84
32 Tweede Kamer: samenstelling 84
33 Kiesrecht 84
34 Kiesstelsel 85
35 Zittingsduur, parlementair jaar, ontbinding 90
36 Tweede Kamer: bevoegdheden 91
37 Regeringsvorming 92
38 Regeling eigen werkzaamheden 97
39 Aandeel in de wetgeving 98
40 Controle van de regering 100
41 Eerste Kamer: samenstelling 102
42 Eerste Kamer: bevoegdheden 103

V Regering 110
43 Terminologie 110
44 Totstandkoming 110
45 Bevoegdheden/taken 115
46 Voorbeelden 116
47 Politie, Defensie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en Veiligheidsdiensten 117
48 Andere belangrijke overheidsdiensten 120

VI Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies 123
49 Raad van State 123
50 Algemene Rekenkamer 124
51 Nationale ombudsman 125
52 Vaste colleges van advies 127

VII Koninklijk Huis 131
53 Lidmaatschap 131
54 Het koningschap 132

VIII Wetgeving 134
55 Wetten in formele zin 134
56 Wetten in materiële zin 136
57 Begroting en belastingen: algemeen 137
58 Begroting 138
59 Belastingen 138

IX Bestuur 140
60 Bestuursorganen 140
61 Kwalificaties van bestuurshandelen 141
62 Normering van bestuurshandelen 142
63 Controle op bestuurshandelen 143
64 Inhoud van bestuur 146

X Rechtspraak 150
65 Organisatie van de rechterlijke macht 150
66 Toegang tot de rechter 150
67 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 152
68 Overige eisen 152
69 Het systeem van rechtsbescherming 153
70 Bestuursrechtelijk procesrecht 155
71 Uitspraakbevoegdheden 156
72 De gewone rechter 156
73 Toetsing 159
74 Constitutionele toetsing 159

XI Decentralisatie 167
75 Provincies en hun organen 167
76 Werkwijze en taken 168
77 Gemeenten en hun organen 169
78 Werkwijze en taken 174
79 Verordenende bevoegdheid van provincies en gemeenten 175
80 Waterschappen 176
81 Openbare lichamen als bedoeld in art. 134 Grondwet 177
82 Gemeenschappelijke regelingen en veiligheidsregio’s 177
83 Toezicht 180

XII Internationalisering 184
84 Internationaal recht 184
85 Bronnen van internationaal recht 184
86 Nederland en de binding aan internationaal recht 185
87De doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde 188
88 Internationale organisaties 193

XIII Europeanisering 201
89 Verdragsstructuur 201
90 Instellingen 203
91 Europees Parlement 203
92 Commissie 208
93 Europese Raad en Raad van Ministers 210
94 Hof van Justitie 211
95 Europese Centrale Bank 213
96 Besluiten 213
97 De eigen rechtsorde 215
98 Unie-beleid, EMU en vervlechting Unie-beleid 217

XIV Nederland binnen het Koninkrijk 221
99 Het Koninkrijk 221
100 De Koninkrijksorganen 222

Trefwoordenregister 225

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Staatsrecht