Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Roken en recht

Het spanningsveld tussen paternalisme en zelfbeschikkingsrecht

Specificaties
Paperback, 126 blz. | Nederlands
Celsus juridische uitgeverij | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789088633102
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Celsus juridische uitgeverij 1e druk, 2021 9789088633102
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Roken wordt steeds meer ontmoedigd. Op veel plaatsen is roken in de openlucht al niet meer toegestaan. Burgers moeten, zeker in de nabije toekomst, steeds grotere afstanden afleggen om sigaretten te kunnen kopen. Schiet de overheidsbemoeienis niet door? Rokers hebben toch ook rechten, zoals het zelfbeschikkingsrecht? Moet de overheid ook niet hun vrijheid beschermen?

Over dat spanningsveld gaat dit boek. De auteur onderzoekt in hoeverre de overheid bij haar tabaksontmoedigingsbeleid rekening behoort te houden met de persoonlijke autonomie van een burger, en of er op de overheid – gelet op de doelstellingen in het Nationaal Preventieakkoord – aansprakelijkheid rust als zij daar onvoldoende rekening mee houdt. Dat laatste kan aan de orde zijn als sprake is van onrechtmatig of bovenmatig overheidsoptreden en onvoldoende gemotiveerd beleid.

Om tot een afgewogen analyse te komen, beschrijft de auteur eerst de geschiedenis van de Tabakswet. Vervolgens onderzoekt hij de persoonlijke autonomie van een burger op grond van de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en de grenzen die aan het beschikkingsrecht kunnen worden gesteld. Daarbij komen aan de orde het schadebeginsel, het hinderbegrip en het recht op een gezonde leefomgeving. Vervolgens bespreekt hij de aansprakelijkheid van de overheid (door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) bij de invulling van haar wetgevende taak rondom het rookbeleid. Op basis hiervan concludeert de auteur of een rookvrije samenleving juridisch haalbaar is.

Specificaties

ISBN13:9789088633102
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:126
Druk:1
Verschijningsdatum:13-12-2021
ISSN:

Over L. Schenkels

Mr. L. Schenkels is als paralegal verbonden aan Vurich Gerechtsdeurwaarders.

Andere boeken door L. Schenkels

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen IX

1 Roken in Nederland 1
1.1 Aanleiding 1
1.2 Probleem- en doelstelling 3
1.3 Plan van aanpak en begrenzingen 3
1.4 Onderzoeksmethoden 4
1.5 Onderzoeksthema’s 5
1.6 Verantwoording 5

2 Algemene normen en waarden van de wetgever 7
2.1 Inleiding 7
2.2 Aanwijzingen voor regelgeving 7
2.3 Verplichte belangenafweging 8
2.4 Motiveringsplicht 12
2.5 Internationale beperkingen en beleidsvrijheid 14

3 Het tabaksontmoedigingsbeleid van de wetgever 19
3.1 Inleiding 19
3.2 Historische visie 19
3.2.1 De inwerkingtreding van de Tabakswet 19
3.2.2 Wetswijziging 2002 23
3.2.3 Wetswijziging 2014 26
3.2.4 Wetswijziging 2020 30
3.3 Toekomstvisie 34

4 Het zelfbeschikkingsrecht 39
4.1 Inleiding 39
4.2 Visie Nederlandse wetgever 40
4.2.1 Invulling persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Gw) 41
4.2.2 Beschikking over het eigen lichaam (artikel 11 Gw) 42
4.3 Visie Nederlandse rechtspraak 45
4.4 Visie literatuur 49
4.5 Visie Europees Hof: de persoonlijke autonomie (artikel 8 EVRM) 53

5 Grenzen aan het zelfbeschikkingsrecht van een rokende burger 61
5.1 Inleiding 61
5.2 Het recht op gezonde leefomgeving 61
5.3 Fundamentele aansprakelijkheidsrechtelijke begrenzingen 68
5.3.1 Schade 68
5.3.2 Onrechtmatige hinder 73

6 Aansprakelijkheid van de overheid 81
6.1 Inleiding 81
6.2 Bevoegd optreden 81
6.3 Bovenmatig optreden 88
6.4 T abaksontmoedigingsbeleid onvoldoende gemotiveerd 96

7 Slotbeschouwing en conclusie 101

Geraadpleegde literatuur 107
Geraadpleegde wet- en regelgeving 115
Geraadpleegde jurisprudentie 117

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Roken en recht