Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Boom Basics Internationaal recht

Specificaties
E-book, 160 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 6e druk, 2021
ISBN13: 9789460945755
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Boom Juridische Uitgevers Epub met watermerkbeveiliging 6e druk, 2021 9789460945755
Onderdeel van serie Boom Basics
Direct te downloaden

Samenvatting

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Specificaties

ISBN13:9789460945755
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:160
Druk:6
Verschijningsdatum:11-1-2021
ISSN:

Over Math Noortmann

Math Noortmann is Professor of Transnational Law and Non-State Actors at the Centre for Trust, Peace and Social Relations at Coventry University.

Andere boeken door Math Noortmann

Inhoudsopgave

I Inleiding 11
1 Definitie van internationaal publiekrecht 11
2 Het rechtskarakter van internationaal publiekrecht 11
3 Historische ontwikkeling 12
4 Natuurrecht en positivisme 13
5 Alternatieve rechtstheorieën 14
6 Deelgebieden van het internationale recht 14
7 Aanverwante rechtsgebieden 16
8 Nederland en het internationale recht 17


II De plaats van het internationale recht in de Nederlandse rechtsorde 19
9 Doorwerking 19
10 Monisme en dualisme 20
11 Gematigd monisme 21
12 Rechtstreeks of direct werkende internationale rechtsregels 21
13 Nederlandse overheidsorganen en het internationale recht 22

III Internationale rechtspersonen 24
14 Internationale rechtspersoonlijkheid 24
15 Vormen van internationale rechtspersoonlijkheid 24
16 Staten 25
17 Erkenning 26
18 Internationale gouvernementele organisaties (zie ook hfdst. XII) 27
19 Bevrijdingsbewegingen 28
20 Nieuwe vormen van internationale rechtspersoonlijkheid29

IV Internationaal publiekrechtelijke rechtsbronnen 31
21 De vindplaatsen van internationale rechtsregels 31
22 Verdragen (zie ook hfdst. V) 32
23 Internationaal gewoonterecht 33
24 Besluiten van internationale organisaties 34
25 Andere rechtsbronnen 35
26 De verhouding tussen internationale rechtsbronnen en rechtsregels 36

V Verdragenrecht 38
27 Bronnen van verdragenrecht 38
28 De inwerkingtreding van verdragen 38
29 Voorbehouden 40
30 Interpretatie van verdragen 40
31 De geldigheid en werking van verdragen 41
32 Statenopvolging 42
33 Inwerkingtreding van verdragen in Nederland 44

VI Rechtsmacht 46
34 Definitie van rechtsmacht 46
35 Territoriale jurisdictie 47
36 Functionele jurisdictie 48
37 Afbakening van grenzen 52
38 Personele rechtsmacht 54
39 Beginselen van strafrechtelijke rechtsmacht 56
40 Nationale rechtshandhaving 57
41 Uitlevering 58
42 De Nederlandse rechtsmacht 59

VII Immuniteiten 61
43 Beperking van territoriale rechtsmacht 61
44 Staatsimmuniteit 61
45 Afgeleide immuniteiten 62
46 Diplomatieke immuniteiten 63

VIII Staatsaansprakelijkheid 67
47 Staatsaansprakelijkheidsrecht 67
48 De internationale onrechtmatige daad 67
49 Omstandigheden die de onrechtmatigheid wegnemen 69
50 Herstel en nakoming 70
51 Diplomatieke bescherming 72

IX Geschillenbeslechting 74
52 Algemene en bijzondere regels 74
53 Diplomatieke methoden 75
54 Internationale arbitrage 75
55 Het Internationaal Gerechtshof (IGH) 77
56 Het Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee (ITLOS) 81
57 De panelprocedures van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 81
58 Het Inspection Panel van de Wereldbank 83

X Internationale rechtshandhaving 84
59 Kenmerken van internationale rechtshandhaving 84
60 Retorsiemaatregelen 84
61 Represaillemaatregelen 85
62 Collectieve maatregelen 85

XI Vrede en veiligheid 88
63 Het geweldsverbod 88
64 Uitzonderingen op het geweldsverbod 88
65 VN-vredesoperaties 91
66 Internationaal humanitair recht 93
67 Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRK) 94

XII Het recht der internationale organisaties 95
68 Ontwikkeling van internationale organisaties 95
69 Classificatie van internationale organisaties 96
70 Lidmaatschap 97
71 Organisatiestructuur 98
72 Bevoegdheden 99
73 Besluitvormingsprocedures 99
74 Totstandkoming van besluiten 100
75 Begrotingszaken 101
76 Immuniteiten en privileges van internationale organisaties 102
77 Aansprakelijkheid van internationale organisaties 104

XIII De Verenigde Naties (VN) 105
78 Oprichting en ontwikkeling 105
79 Doelstellingen en beginselen 105
80 VN-organen 106
81 Relaties tussen de verschillende organen 109
82 Bevoegdheden en functies van VN-organen 110
83 De stemprocedures in de VN 112
84 Immuniteiten en privileges van de VN 112
85 De aansprakelijkheid van de Verenigde Naties 113
86 De Verenigde Naties en de ontwikkeling van het internationale recht 114

XIV Andere mondiale internationale organisaties 115
87 Verschillen met de Verenigde Naties 115
88 De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) 115
89 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 116
90 De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 117
91 De Internationale maritieme organisatie (IMO) 118

XV Regionale intergouvernementele organisaties 120
92 De Organisation of American States (OAS) 120
93 De Europese Unie (EU) 121
94 De Afrikaanse Unie (AU) 122
95 De Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 123
96 Andere regionale intergovernementele organisaties 124

XVI Internationale rechten van de mens 125
97 Erkenning en ontwikkeling 125
98 Categorieën van mensenrechten 125
99 Mensenrechteninstrumenten 127
100 Implementatie- en handhavingsmechanismen in mensenrechtenverdragen 128
101 Toezichtmechanismen 129
102 Individuele klachtenprocedure onder het EVRM 131

XVII Internationaal strafrecht 132
103 Ontwikkeling en karakter van internationaal strafrecht 132
104 Internationale strafrechtelijke aansprakelijkheid 133
105 Vervolging en bestraffing internationale misdrijven door nationale instanties 134
106 Internationale misdrijven in het Nederlandse strafrecht 134
107 Internationale straftribunalen 136
108 Het Internationaal Strafhof 137
109 Procedure Internationaal Strafhof 139
110 Grensoverschrijdende georganiseerde misdaad 140
111 Terrorisme 141
112 Internationale organisaties voor misdaadbestrijding 142

XVIII Internationaal economisch recht 144
113 De ontwikkeling van het internationaal economisch recht 144
114 De Wereldhandelsorganisatie (WTO) 144
115 De Internationale Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 145
116 Internationale monetaire organisaties 146
117 Regionale economische organisaties en overeenkomsten 147
118 Ontwikkelingssamenwerking 148

XIX Internationaal milieurecht 149
119 De internationalisering van het milieurecht 149
120 Beginselen 149
121 VN-conferenties 150
122 Institutionalisering 152
123 Milieuverdragen 152

Lijst van geraadpleegde literatuur 155
Trefwoordenregister 157
Internationaal recht 9

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Internationaal recht