Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Prospectus: plicht en aansprakelijkheid

Specificaties
Paperback, 200 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789462512313
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Uitgeverij Paris 1e druk, 2020 9789462512313
Onderdeel van serie Financieel Juridische Reeks
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Een instelling die aandelen of obligaties uitgeeft aan het publiek moet in het prospectus de (potentiële) beleggers informatie verschaffen over de onderneming, de effecten die worden uitgegeven, de financiële toestand en de risico’s waaraan deze onderneming is blootgesteld.

Vanaf 21 juli 2019 geldt de Europese prospectusverordening. Dit is de tweede generatie wetgeving die het prospectusregime op Europees niveau volledig harmoniseert. De civielrechtelijke aansprakelijkheidsposities van de uitgevende instelling, diens bestuurders en de begeleidende banken voor schending van deze regels zijn niet geharmoniseerd.

Dit boek geeft inzicht in de prospectusplicht, de uitzonderingen daarop, de inhoudelijke prospectuseisen en de aansprakelijkheid van deze partijen voor misleidende mededelingen in het prospectus en buiten het prospectus om zoals mededelingen van bestuurders tijdens roadshows.

Specificaties

ISBN13:9789462512313
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Druk:1
Verschijningsdatum:24-6-2020
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord / 9

1 Inleiding / 11
1.1 Achtergrond / 11
1.2 Doel en achtergrond van de Europese prospectuswetgeving / 15
1.2.1 Interne markt en beleggersbescherming / 15
1.2.2 Tweeledig doel: beleggersbescherming en Europees paspoort / 16
1.2.3 Beleggersbescherming: ook professionele beleggers / 17
1.2.4 Geen harmonisatie materiële normen prospectusaansprakelijkheid / 18
1.3 Opbouw / 20

2 Prospectus: plicht en aansprakelijkheid van uitgevende instelling en begeleidende bank / 23
2.1 De voorgeschiedenis / 23
2.2 De misleidende en vergelijkende reclameregeling van artikel 6:194 BW e.v. / 26
2.3 Prospectus / 27
2.3.1 Definitie prospectus / 27
2.3.2 De huidige prospectusplicht / 29
2.3.3 Geharmoniseerde en nationale vrijstellingen / 31
2.3.4 Geldingsduur prospectus(vrijstelling) bij retail cascade / 35
2.3.5 Status onverplicht opgesteld prospectus / 38
2.3.6 Partijen betrokken bij het opstellen van het prospectus / 38
2.3.7 Goedkeuring, lidstaat van herkomst en paspoort / 39
2.3.8 Sanctieregime en rechtsbescherming / 40
2.3.9 Europees paspoort / 43
2.3.10 Openbaarmaking van het prospectus / 44
2.4 Aanbieding van effecten / 45

3 Inhoud van het prospectus / 47
3.1 Inhoud prospectus / 47
3.2 Samenvatting / 52
3.3 EU-groeiprospectus / 54
3.4 Verlichting voorschriften voor secundaire uitgiften / 55
3.5 Speciaal regime voor veelvuldig effecten uitgevende emittenten / 56
3.6 Reclame-uitingen / 59

4 Rol van de begeleidende banken, due diligence onderzoek / 63
4.1 Inleiding / 63
4.2 Taken begeleidende banken volgens Euronext / 64
4.3 Euronext Rulebook: rol van de listing agent / 66
4.4 Karakter van de notering / 68
4.5 Karakter van het due diligence onderzoek / 68
4.6 Co op-arrest / 71
4.7 Rol van de accountant / 78
4.8 Disclaimer / 80
4.9 Tot besluit / 81

5 Prospectusaansprakelijkheid jegens consument-beleggers / 83
5.1 Inleiding / 83
5.2 Regeling oneerlijke handelspraktijken / 83
5.2.1 Toepassingsbereik OHP en het prospectus / 83
5.2.2 Regeling OHP – algemene misleidingsnorm / 85
5.2.3 Regeling OHP – essentiële informatie / 86
5.2.4 Disculpatiegronden / 88
5.2.5 KID ook essentiële-informatiedocument / 90
5.3 Aansprakelijkheid voor samenvatting of onderdelen van het prospectus / 93
5.4 Bestuurdersaansprakelijkheid / 95
5.4.1 Aansprakelijkheid voor mededelingen in het prospectus / 97
5.4.2 Aansprakelijkheid voor mededelingen buiten het prospectus om / 103

6 Mededelingen buiten het prospectus om / 109
6.1 Introductie / 109
6.2 Mededelingen buiten het prospectus om – regeling OHP / 109
6.3 Mededelingen buiten het prospectus om – maatschappelijke zorgplicht / 110
6.4 Mededelingen buiten het prospectus om – schending van Wft- gedragsvoorschrift en onrechtmatigheid / 111
6.5 Mededelingen buiten het prospectus om – aansprakelijkheid van begeleidende banken / 113

7 Schade en causaliteit / 117
7.1 Introductie / 117
7.2 Causaal verband en het effectiviteitsbeginsel / 118
7.3 Schadetoerekening / 121

8 Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van prospectus- aansprakelijkheid / 123
8.1 Inleiding / 123
8.2 Bevoegdheid Nederlandse rechter / 123
8.2.1 Forum rei / 124
8.2.2 Forum delicti / 125
8.2.2.1 Handlungsort / 126
8.2.2.2 Erfolgsort / 128
8.2.3 Forum bij pluraliteit verweerders / 131
8.2.4 Forumkeuze / 133
8.3 Toepasselijk recht / 137
8.3.1 Toepassingsbereik Rome II-verordening / 137
8.3.2 Incorporatierecht bij bestuurdersaansprakelijkheid / 139
8.3.3 Rechtskeuze / 140
8.3.4 Lex loci damni / 141
8.3.5 Uitzonderingen: gemeenschappelijke woonplaats en accessoire aanknoping / 142
8.4 Coördinatie meerdere procedures over in de kern zelfde geschil / 143
8.4.1 Litispendentie / 143
8.4.2 Aanhouding / 146

9 Handhaving / 149
9.1 Verjaring / 149
9.2 Collectieve actie 1994-2019 / 150
9.3 Collectieve actie vanaf 1 januari 2020, de WAMCA / 153
9.3.1 Extra eisen voor alle 305a-organisaties / 153
9.3.2 Scope rule / 155
9.3.3 Exclusieve belangenbehartiger / 156
9.3.4 Opt-outstructuur met eventueel maatwerk voor opt-in voor buitenlandse (rechts)personen / 157
9.3.5 Verschillende stadia van de collectieve actie nieuwe stijl / 158
9.4 WCAM / 160
9.5 Claimcode 2019 / 164
9.5.1 Wettelijke status / 164
9.5.2 Werkingsomvang van de Claimcode / 164
9.5.3 Principe I. Naleving en handhaving van de Claimcode 2019 / 164
9.5.4 Principe II. Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk / 166
9.5.5 Principe III. Externe financiering / 166
9.5.6 Principe IV. Onafhankelijkheid en vermijding belangen- tegenstelling / 168
9.5.7 Principe V. De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur / 168
9.5.8 Principe VI. Vergoedingen aan bestuurders / 168
9.5.9 Principe VII. De raad van toezicht / 169

10 Slotopmerkingen / 171

Register wetgeving / 179
Register rechtspraak / 185
Literatuurlijst / 191

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Prospectus: plicht en aansprakelijkheid